Överleverans: definition

Från den 4 oktober 2017 kan kampanjer spendera upp till två gånger den genomsnittliga dagliga budgeten för att du ska kunna nå dina annonseringsmål, som klick och konverteringar.

På dagar med hög trafik kan dina kostnader bli upp till två gånger din dagliga budget. Det uppvägs av att kostnaderna ligger under den dagliga budgeten andra dagar. För kampanjer där du betalar för konverteringar kan kostnaderna per dag dock bli mer än dubbelt så stora som din genomsnittliga dagliga budget.

Du debiteras inte mer än din debiteringsgräns per månad: det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4) multiplicerat med din genomsnittliga dagliga budget.

Ett normalt fall där du drar på dig mer kostnader på en dag än vad din dagliga genomsnittliga budget uppgår till. Google Ads hindrar emellertid att du lägger ut för mycket på kampanjen under varje månad som helhet.

  • Överleverans kan kompensera för dagar med lite trafik då annonserna visas mindre ofta. För att du inte ska gå miste om möjligheten att visa dina annonser under en dag med mycket trafik kan det hända att Google förbrukar en större del av din budget vissa dagar och mindre andra dagar. När det händer kan din totala dagliga kostnad bli upp till två gånger din genomsnittliga dagliga budget när du inte betalar för konverteringar.  Om du betalar för konverteringar kan din dagliga kostnad bli mer än två gånger din genomsnittliga dagliga budget.
  • Vårt system ser dock till att du under en hel månads visningar aldrig debiteras för mer än debiteringsgränsen per månad – det genomsnittliga antalet dagar på en månad (30,4) multiplicerat med den genomsnittliga budgeten per dag.
  • Om Google tillämpar överleverans för ofta på dina annonser och du samlar på dig mer kostnader under en månatlig faktureringsperiod än vad din budget tillåter kan ditt konto krediteras automatiskt.
  • Observera att om någon kampanj är pausad mitt i månaden eller av någon annan anledning inte visas hela månaden kan det finnas skillnader mellan din genomsnittliga dagliga budget och den totala debiteringen.
Allt över två gånger din dagliga budget återbetalas som en kreditering för överleverans men du får fortfarande värdet från de ytterligare visade exponeringarna.

Mer om överleverans
Mer om debiteringsgräns per månad
Läs artiklar om hur du hanterar din budget

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?