Прекомерна испорука: дефиниција

Од 4. октобра 2017, кампање могу да троше износ и до два пута већи од просечног дневног буџета како бисте лакше остварили циљеве оглашавања, попут кликова и конверзија.

У току дана када је обим саобраћаја велики, трошкови могу да буду до 2 пута већи од дневног буџета. Овај трошак се уравнотежује са данима када је потрошња била испод дневног буџета. Међутим, када је реч о кампањама у којима плаћате за конверзије, дневни трошак може да премаши просечни дневни буџет више од 2 пута.

Имајте у виду да вам нећемо наплатити више од ограничења месечне наплате, што је просечан број дана у месецу (30,4) помножен просечним дневним буџетом.

Уобичајени догађај остваривања већих трошкова у току једног дана него што је предвиђено просечним дневним буџетом. Међутим, Google Ads не дозвољава да кампања премаши потрошњу за месец као целину.

  • Прекомерном испоруком можете да надокнадите испоруку за дане са малим обимом саобраћаја када огласи не остварују велику видљивост. Ево како: Да бисмо били сигурни да се огласи приказују оног дана када су популарни, Google неким данима може да користи више него што је предвиђено буџетом, а неким мање. Када до тога дође, укупан износ дневних трошкова би могао да буде до 2 пута већи од просечног дневног буџета када не плаћате за конверзије.  Ако плаћате за конверзије, дневни трошак би могао да буде преко 2 пута већи од просечног дневног буџета.
  • Међутим, систем пази да вам на крају месеца у ком сте користили услуге не наплатимо износ већи од ограничења месечне наплате, што је просечан број дана у месецу (30,4) помножен просечним дневним буџетом.
  • Ако Google обави прекомерну испоруку услед које у читавом месечном обрачунском периоду остварите веће трошкове од оних који су дозвољени буџетом, вашем налогу може аутоматски бити додељена компензација.
  • Имајте у виду да ће можда доћи до неслагања између просечних дневних буџета и укупних трошкова за кампање које су паузиране у средини месеца или које не приказују огласе током целог месеца.
Све што је преко двоструке вредности дневног буџета се враћа као кредит за прекомерну испоруку, али ћете и даље остваривати вредност од додатних приказа.

Више о прекомерној испоруци
Више о ограничењима месечне наплате
Погледајте чланке о управљању буџетом

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?