Definícia nadmerného zobrazovania

Ide o bežnú situáciu, ak náklady nahromadené za jeden deň prekročia sumu priemerného denného rozpočtu. Služba Google Ads však zabraňuje vzniku nadmerných nákladov vašej kampane za príslušný mesiac ako celok.

  • Pomocou nadmerného zobrazovania je možné kompenzovať dni s nižšou návštevnosťou a menej častým zobrazovaním vašich reklám. Google totiž môže v niektoré dni minúť väčšiu či menšiu časť rozpočtu tak, aby ste neprišli o možnosť zobrazovať reklamy počas úspešných dní. V tomto prípade môžu byť celkové denné náklady pre kampane vo vyhľadávaní až dvojnásobne vyššie ako váš priemerný denný rozpočet a pre inteligentné kampane až štvornásobne vyššie ako váš denný rozpočet (keď neplatíte za konverzie). Ak platíte za konverzie, vaše denné náklady môžu prekročiť váš limit nadmerného zobrazovania.
  • Náš systém však zabezpečí, aby sme pri účtovaní za mesiac poskytovania služby nikdy neprekročili váš limit mesačných platieb, ktorý je súčinom priemerného počtu dní v mesiaci (30,4) a priemerného denného rozpočtu.
  • Ak Google nadmerne zobrazuje vaše reklamy a vám sa za celé mesačné fakturačné obdobie nazbierajú vyššie náklady, ako umožňuje váš rozpočet, automaticky vám na účet môžeme pripísať určitý kredit.
  • Upozorňujeme, že v prípade kampaní, ktoré sú pozastavené v strede mesiaca alebo nie sú spustené počas celého mesiaca, môže dôjsť k nezrovnalostiam medzi priemernými dennými rozpočtami a celkovými poplatkami.
Suma, ktorá prekročí limit nadmerného zobrazovania, bude vrátená ako kredit za nadmerné zobrazovanie. Stále však získate hodnotu ďalších zobrazení.

Nadmerné zobrazovanie

Ďalšie informácie o limitoch mesačných platieb

Články o správe rozpočtu

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory