Nadmierne wyświetlenia – definicja

Od 4 października 2017 r. wydatki kampanii mogą przekroczyć dwukrotnie średni budżet dzienny, by łatwiej Ci było osiągnąć cele reklamowe (kliknięcia, konwersje itp.).

W dni o dużym natężeniu ruchu koszty mogą przekroczyć budżet dzienny nawet dwukrotnie. W skali miesiąca wydatki się jednak równoważą, bo w inne dni możesz wydać mniej, niż wynosi budżet dzienny. W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje, dzienne wydatki mogą przekroczyć średni budżet dzienny ponad dwukrotnie.

Pamiętaj, że Twoje opłaty nie przekroczą nigdy miesięcznego limitu obciążeń: kwoty równej średniej liczbie dni w miesiącu (30,4) pomnożonej przez średni budżet dzienny.

Jest to zwykłe zjawisko przekroczenia w danym dniu limitu kosztów określonego w średnim budżecie dziennym. Google Ads nie dopuszcza jednak do przekroczenia w kampanii środków w skali miesiąca.

  • Nadmierne wyświetlenia pozwalają zrównoważyć rzadsze wyświetlanie reklam w dni o niedużym ruchu. Jak to się dzieje? Aby zagwarantować wyświetlanie Twoich reklam wtedy, gdy są najbardziej popularne, w niektóre dni Google może przekroczyć nieco Twój budżet, a w inne – nie wykorzystać go w całości. W takim przypadku Twój całkowity koszt dzienny może być nawet dwa razy większy od średniego budżetu dziennego, jeśli nie płacisz za konwersje.  Natomiast jeśli za nie płacisz, koszt dzienny może być większy od średniego budżetu dziennego ponad dwa razy.
  • Nasz system dba jednak, by po całym miesiącu działania usługi opłaty nie przekroczyły miesięcznego limitu obciążeń – kwoty równej średniej liczbie dni w miesiącu (30,4) pomnożonej przez budżet dzienny.
  • Jeśli Google przekroczy budżet i w miesięcznym okresie rozliczeniowym koszty będą wyższe, możemy automatycznie przyznać kredyt na Twoim koncie.
  • Pamiętaj, że w przypadku kampanii wstrzymanych w połowie miesiąca (lub z innych powodów trwających krócej niż miesiąc) na koncie mogą się pojawić rozbieżności między średnimi budżetami dziennymi a łączną kwotą obciążenia.
Kwota przekraczająca dwukrotność kwoty budżetu dziennego zostanie oddana jako zwrot za nadmierne wyświetlenia, ale nic nie odbierze Ci korzyści płynących z dodatkowych wyświetleń.

Więcej informacji o nadmiernych wyświetleniach
Więcej informacji o miesięcznym limicie obciążeń
Przeczytaj artykuły dotyczące zarządzania budżetem

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?