Nadmierne wyświetlenia – definicja

Jest to zwykłe zjawisko przekroczenia w danym dniu limitu kosztów określonego w średnim budżecie dziennym. Google Ads nie dopuszcza jednak do przekroczenia w kampanii środków w skali miesiąca.

  • Nadmierne wyświetlenia pozwalają zrównoważyć rzadsze wyświetlanie reklam w dni o niedużym ruchu. Jak to się dzieje? Aby zagwarantować wyświetlanie Twoich reklam wtedy, gdy są najbardziej popularne, w niektóre dni Google może przekroczyć nieco Twój budżet, a w inne – nie wykorzystać go w całości. W takim przypadku Twój całkowity koszt dzienny może być nawet dwa razy większy od średniego budżetu dziennego w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i cztery razy większy od budżetu dziennego w przypadku kampanii inteligentnych (jeśli nie płacisz za konwersje). Jeśli płacisz za konwersje, dzienny koszt może przekroczyć próg nadmiernych wyświetleń.
  • Nasz system dba jednak, by po całym miesiącu działania usługi opłaty nie przekroczyły miesięcznego limitu obciążeń – kwoty równej średniej liczbie dni w miesiącu (30,4) pomnożonej przez budżet dzienny.
  • Jeśli Google przekroczy budżet i w miesięcznym okresie rozliczeniowym koszty będą wyższe, możemy automatycznie przyznać kredyt na Twoim koncie.
  • Pamiętaj, że w przypadku kampanii wstrzymanych w połowie miesiąca (lub z innych powodów trwających krócej niż miesiąc) na koncie mogą się pojawić rozbieżności między średnimi budżetami dziennymi a łączną kwotą obciążenia.
Kwota przekraczająca próg nadmiernych wyświetleń zostanie oddana jako zwrot za nadmierne wyświetlenia, ale nic nie odbierze Ci korzyści płynących z dodatkowych wyświetleń.

Więcej informacji o nadmiernych wyświetleniach

Więcej informacji o miesięcznym limicie obciążeń

Przeczytaj artykuły dotyczące zarządzania budżetem

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem