Преизпълнение: Определение

Обичайното събитие, при което натрупвате повече разходи за един ден, отколкото е средният Ви дневен бюджет. Като цяло обаче Google Ads предотвратява надхвърляне на месечния бюджет за кампанията Ви.

  • Преизпълнението може да помогне да се навакса за дните, в които трафикът е слаб и рекламите Ви нямат толкова голямо присъствие. Това става по следния начин: За да не пропускате възможността за показване на рекламите Ви във важен ден, Google може да използва повече от дневния Ви бюджет в определени дни и по-малко в други. Когато това се случи, общите Ви дневни разходи могат да са до два пъти повече от обичайния Ви среден дневен бюджет за кампании в мрежата за търсене и до четири пъти повече от дневния Ви бюджет за интелигентни кампании (когато не плащате за реализации). Ако плащате за реализации, дневните Ви разходи могат да надхвърлят прага Ви на преизпълнение.
  • Системата ни обаче гарантира, че след цял месец показване никога не Ви таксуваме с повече от месечния лимит – произведението на средния брой дни в месеца (30,4) и средния Ви дневен бюджет.
  • В случай че Google преизпълни значително показването на рекламите Ви и натрупате повече разходи за цял месечен период на фактуриране, отколкото позволява бюджетът Ви, към профила Ви автоматично може да бъде отнесен кредит.
  • Имайте предвид, че за кампаниите, които са поставени на пауза в средата на месеца или не се провеждат за целия месец, може да забележите несъответствия между средните си дневни бюджети и общия размер на разходите си.
Всичко над прага Ви на преизпълнение ще Ви бъде възстановено като кредит за преизпълнение, но ще продължавате да получавате стойност от допълнителните показани импресии.

Повече за преизпълнението

Повече за месечните лимити за таксуване

Вижте статии за това как да управлявате бюджета си

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си