Định dạng quảng cáo video TrueView

Quảng cáo video TrueView cung cấp cho người xem YouTube khả năng chọn quảng cáo video họ muốn xem và khi nào – có nghĩa là bạn sẽ không phải trả tiền cho những lượt xem không mong muốn.

Có hai loại quảng cáo TrueView (được gọi là định dạng):

  • Quảng cáo trong luồng chạy trước, trong hoặc sau video trên YouTube hoặc trên trang web và ứng dụng đối tác video. Chúng cung cấp cho người xem tùy chọn để bỏ qua quảng cáo sau 5 giây. Các quảng cáo này giúp bạn nâng cao nhận thức cho thương hiệu và sản phẩm của mình trong khi mọi người xem video.
  • Quảng cáo khám phá video xuất hiện ở những nơi người xem khám phá nội dung, như kết quả tìm kiếm của YouTube, bên cạnh video liên quan, trên trang chủ dành cho thiết bị di động của YouTube. Chúng mời mọi người nhấp vào hình thu nhỏ để xem quảng cáo video của bạn và giúp hiển thị video của bạn cho một đối tượng quan tâm.

Bạn có thể tạo quảng cáo TrueView trong Google Ads bằng cách sử dụng loại chiến dịch “Video”. 

Cách tính phí

Với quảng cáo TrueView trong luồng, bạn trả tiền khi một người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng nếu video ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video, tùy thời điểm nào đến trước. Với quảng cáo TrueView trong hiển thị, bạn trả tiền khi ai đó nhấp vào vào quảng cáo của bạn để xem video. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ trả tiền khi ai đó chọn tương tác với quảng cáo của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố