Pagpapasahang numero ng Google

Ang pagpapasahang numero ng Google ay natatanging numero ng telepono mula sa Google na puwedeng gamitin sa iyong mga ad para makatulong subaybayan ang mga tawag sa negosyo mo. Magagamit ito sa pamamagitan ng pag-on sapag-uulat ng tawag sa mga setting ng iyong account.

Mga bansa kung saan available ang mga pagpapasahang numero ng Google

Kasalukuyang available ang mga pagpapasahang numero ng Google sa mga sumusunod na bansa:

Watawat ng Bansa

Pangalan ng Bansa

Numerong toll-free

Lokal na numero

Watawat ng Australia Australia yes, confirmed yes, confirmed
Belgium flag Belgium yes, confirmed yes, confirmed
Watawat ng Brazil Brazil yes, confirmed yes, confirmed
Watawat ng Canada Canada yes, confirmed yes, confirmed
Chile Flag Chile yes, confirmed yes, confirmed
Columbia flag icon Colombia yes, confirmed yes, confirmed
Czech Republic Flag Czechia yes, confirmed yes, confirmed
* Denmark yes, confirmed
France France yes, confirmed yes, confirmed
Watawat ng Germany Germany yes, confirmed yes, confirmed
Hungary flag* Hungary yes, confirmed yes, confirmed
India** India yes, confirmed
Ireland Ireland yes, confirmed yes, confirmed
Israel flag icon Israel yes, confirmed yes, confirmed
Italian Flag Italy yes, confirmed yes, confirmed
Japan Flag** Japan yes, confirmed yes, confirmed
Mexico flag icon Mexico yes, confirmed yes, confirmed
Poland flag Poland yes, confirmed yes, confirmed
Romanian flag icon Romania yes, confirmed yes, confirmed
Russia flag icon Russia yes, confirmed yes, confirmed
Slovakia flag icon Slovakia yes, confirmed yes, confirmed
South Africa South Africa yes, confirmed yes, confirmed
Spain flag icon Spain yes, confirmed yes, confirmed
Sweden Sweden yes, confirmed yes, confirmed
Switzerland flag icon Switzerland yes, confirmed yes, confirmed
United Kingdom* United Kingdom yes, confirmed yes, confirmed
United States United States yes, confirmed yes, confirmed

*Numerong toll-free na katumbas ng isang lokal na numero

** Numero ng Google ang ipinapakita ng caller ID—hindi ang numero ng customer

Paano ito gumagana

Kapag ine-enable ang pag-uulat ng tawag, nagbibigay ang Google ng natatanging numero ng telepono na ipinapakita kasama ng iyong mga ad o extension. Kung tatawagan o papadalhan ng mensahe ng isang potensyal na customer ang numero ng teleponong ito, iruruta ng Google Ads ang tawag o mensahe sa numero ng telepono ng iyong negosyo. Pagkatapos, makakakita ka ng mga detalyadong ulat tungkol sa mga tawag o mensahe na nabuo mula sa iyong mga ad.

Tungkol sa mga numero ng telepono

Kapag posible, iisa lang ang magiging area code o prefix na numero ng mga pagpapasahang numero ng Google at ng iyong negosyo. Kung hindi man, gagamit na lang ng lokal na numerong area code o prefix para sa iyong heograpikong rehiyon. Sa ilang sitwasyon, maaaring hindi available ang isang lokal na pagpapasahang numero ng Google. Kapag nangyari ito, magpapakita na lang ang iyong ad ng toll-free na pagpapasahang numero ng Google. Ang mga pagpapasahang numero ng Google ay puwedeng toll-free, katumbas ng isang lokal na numero o isang lokal na numero.

Mahalaga: Dahil pag-aari ng Google ang mga pagpapasahang numero ng Google na nauugnay sa iyong pag-uulat ng tawag, puwedeng mabago o maitalaga sa iba ang mga ito. Dahil doon, hindi mo magagamit ang iyong pagpapasahang numero ng Google maliban sa pag-uulat ng tawag, pag-uulat sa mensahe, at pagsubaybay sa conversion ng tawag sa website.

Saan hindi gumagana ang mga pagpapasahang numero

Display network: Hindi sinusuportahan ng mga extension ng tawag na nagta-target ng Display Network ang mga pagpapasahang numero ng Google o pagsubaybay ng tawag bilang mga conversion.

Mga ad na may mababang trapiko: Posibleng hindi lumabas ang mga pagpapasahang numero ng Google kasama ng mga desktop ad kung hindi nakakakuha ang iyong ad group ng minimum na bilang ng mga pag-click sa loob ng apat na linggo. Ipapakita ang numero ng telepono ng iyong negosyo sa pagkakataong iyon (walang minimum na kinakailangan para sa mga ad sa mga high-end na mobile device.)

Sa labas ng Google ads: Hindi dapat kopyahin at i-promote ang mga pagpapasahang numero ng Google sa labas ng Google Ads. Pag-aari ng Google ang mga numerong ito at puwedeng baguhin o itakda sa iba anumang oras.

Mga madalas itanong

Aling numero ng telepono ang ipapakita sa mga ad ko kapag naka-on ang pag-uulat ng tawag?

Sa trapiko sa mobile, lalabas sa ad ang numero ng telepono ng iyong negosyo. Pagka-click sa ad, makikita ng mga user ang pagpapasahang numero ng Google sa kanilang dialer.

Sa trapiko sa computer at tablet, puwedeng magpakita ng Pagpapasahang Numero ng Google sa ad, pero posibleng hindi ito ipakita kung hindi nakakakuha ang iyong ad group ng minimum na dami ng mga pag-click sa loob ng 4 na linggong yugto.

Paano ako mag-aalis ng Pagpapasahang Numero ng Google sa mga ad ko?

Alisin ang mga pagpapasahang numero sa pamamagitan ng pag-off ng pag-uulat ng tawag. Kapag ginawa ang pagbabagong ito, ang ipapakita ng iyong mga ad ay ang numero ng telepono ng negosyo mo. Tandaan na hindi na magiging available ang mga nauugnay na ulat sa tawag o mensahe nang walang pag-uulat ng tawag o pag-uulat sa mensahe.

Nakatalaga ba ang Mga Pagpapasahang Numero ng Google sa ad ko nang walang katapusan?

Dinisenyo ang Pagpapasahang Numero ng Google para subaybayan ang performance ng iyong mga tawag o mensaheng ad, at puwedeng magbago ang numero sa paglipas ng panahon. Samakatuwid, hindi inirerekomendang kopyahin at i-promote ang Pagpapasahang Numero ng Google sa labas ng campaign ng ad mo sa Google Ads.

Ano ang mangyayari kapag may tumawag sa pagpapasahang numero ng Google, nag-save ng numero, at tumawag ulit sa ibang pagkakataon?

Kokonekta pa rin ang mga tawag sa negosyo sa loob ng 60 araw pagkatapos ng unang tawag ng user. Sa tuwing tatawag ang user sa loob ng yugto ng panahon na iyon, mare-reset ang 60-araw na palugit at mananatiling konektado ang numero sa loob ng karagdagang 60 araw. Pagkatapos mag-expire ng buong 60 araw, hindi na ira-route ng numero ang mga tawag sa negosyo.

Anong mangyayari kapag hindi tumawag ang isang tao pagkatapos ma-click ang ad, isinulat ang pagpapasahang numero ng Google, at tumawag sa ibang pagkakataon?

Kung tatawagan ng user ang pagpapasahang numero ng Google sa loob ng dalawang oras, kokonekta ang tawag. Pagkalipas ng dalawang oras, hindi na ira-route ang tawag sa negosyo at puwedeng ilipat ang pagpapasahang numero ng Google. Tandaan na bihira itong mangyari, dahil nangyayari ang karamihan ng mga tawag sa loob ng limang minuto ng pagkakita ng user sa pagpapasahang numero ng Google sa isang ad o website.

Mga kaugnay na artikulo

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu