Mga filter ng imbentaryo: Kahulugan

Isang opsyonal na paraan upang ibukod kung aling mga produkto sa iyong Google Merchant Center account ang maaaring lumabas para sa mga Product Shopping ad.

Bilang default, itutugma ng Google ang mga paghahanap ng mga tao sa mga nauugnay na produkto mula sa iyong buong imbentaryo ng produkto sa Google Merchant Center. Kapag gumamit ka ng mga filter upang tumukoy ng kwalipikadong pagpapangkat ng produkto, magpapakita lang ang Google ng mga produkto mula sa iyong Google Merchant Center account na tumutugma sa mga pangkat ng produkto na iyong tinukoy.

Opsyonal ang mga filter at itinatakda ang mga ito sa antas ng campaign.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu