Data ng produkto: Kahulugan

Ang mga detalye tungkol sa iyong mga produkto na isinusumite mo sa Google Merchant Center. Ginagamit ang data ng iyong produkto para magpakita ng mga dynamic na ad, libreng listing ng produkto, at Shopping ad kapag nagpapagana ka ng Google Ads campaign.

  • Para ipadala sa amin ang data ng iyong produkto, kailangan mong mag-set up ng feed para sa impormasyon ng iyong produkto sa isang Google Merchant Center account. Pagkatapos, i-link ang iyong Merchant Center account sa Google Ads.
  • Sa data ng iyong produkto, magtatakda ka ng mga attribute, gaya ng "kundisyon" at "availability," para ilarawan kung ano ang produkto at ang mga detalye kung paano mo ito ibinebenta. Para tulungan ang mga tao sa web na mahanap nang mas madali ang iyong mga item, mahalagang tumpak na mailarawan ang mga item mo gamit ang mga available na attribute.
  • Kasama ng mga karaniwang patakaran para sa mga ad at libreng listing, may ilang Shopping ads policies tungkol sa kung paano gagamitin ang bawat attribute at kung gaano kadalas ia-update ang data ng iyong produkto. Tiyaking suriin nang mabuti ang mga patakaran at siguraduhing nauunawaan mo ang mga kinakailangan.

Isumite ang data ng iyong produkto
Mag-set up ng Shopping campaign

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu