Cost-per-view (CPV): Kahulugan

Isang paraan ng pag-bid para sa mga video campaign kung saan magbabayad ka para sa isang panonood. Binibilang ang isang panonood kapag may nanood ng 30 segundo ng iyong video ad (o ang kabuuan kung mas maikli ito sa 30 segundo) o kapag nakipag-ugnayan siya sa ad, alinman ang mauna. Kabilang sa mga pakikipag-ugnayan sa video ang mga pag-click sa mga overlay ng call-to-action (mga CTA), card at kasamang banner. Nagtatakda ka ng mga CPV na bid upang ipaalam sa Google ang maximum na halagang handa mong bayaran para sa bawat panonood.

  • Maaari kang pumili ng maximum na CPV na bid para sa iyong mga video ad kapag ginawa mo ang iyong ad group. Nangangahulugan ang ”maximum” na ang babayaran mo para sa isang panonood ay magiging katumbas ng o mas mababa sa iyong bid, depende sa mga bid ng ibang mga advertiser.
  • Available lang ang opsyon sa pag-bid na CPV kapag pinili mong magpagana ng mga TrueView na video ad.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu