Izrada videokampanje

Videooglasi su uzbudljiv način da dosegnete i angažirate publiku na YouTubeu i cijelom webu. Kampanje možete izraditi i upravljati njima na Google Adsu koristeći vrstu kampanje "Videokampanja".

U ovom se članku objašnjavaju koraci koje trebate poduzeti da biste postavili videokampanju i grupu oglasa.

Prije nego što započnete

Evo nekoliko stvari koje trebate imati na umu prije izrade videokampanja i oglasa:

 • Oglasi i grupe oglasa izrađuju se pomoću vrste kampanje "Videokampanja". Ovisno o odabranom cilju za vašu kampanju, dostupni su određeni formati videooglasa i strategije licitiranja.
 • Da biste izradili videooglas, vaši videozapisi moraju biti hostirani na YouTubeu.
 • Izvješća o videokampanjama i grupama oglasa uključuju mjerne podatke koji su specifični za videooglase, uključujući preglede, stopu pregleda i zarađene radnje, a koji nisu dostupni u svim Google Ads alatima za upravljanje kampanjama.
 • Ako u istoj videokampanji želite prikazivati umetnute oglase i oglase za otkrivanje videozapisa, morat ćete izraditi više grupa oglasa.

Da biste izradili videokampanju sa samo jednim formatom oglasa, slijedite prvi skup uputa u nastavku. Da biste izradili kampanju s nekoliko formata oglasa, prijeđite na drugi skup uputa za izradu dodatne grupe oglasa u nastavku.

Za postavljanje oglasa na web-lokacije partnera i aplikacije na prikazivačkoj mreži koristite umetnute oglase TrueView ili oglase izvan videozapisa.

 • Svaka grupa oglasa može sadržavati samo jedan format videooglasa: umetnuti oglas koji se može preskočiti, oglas za otkrivanje videozapisa, umetnuti oglas koji se ne može preskočiti, bumper oglas ili oglas izvan streama.
 • S videokampanjom ne možete upotrebljavati strategiju licitiranja portfelja.

Kako izraditi videokampanju

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica kliknite Kampanje.
 3. Kliknite gumb plusa , a zatim odaberite Nova kampanja.
 4. Odaberite jedan od sljedećih ciljeva kampanje: 
  • Potencijalni kupci
  • Promet na web-lokaciji
  • Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom
  • Svijest o robnoj marki i doseg
 5. Odaberite vrstu kampanje Videokampanja.
  • Ovisno o cilju kampanje, možda ćete morati odabrati i podvrstu kampanje. Odgovarajuće podvrste kampanje uključuju: kampanje koje upotrebljavaju format umetnutog oglasa koji se može preskočiti, bumper oglasa, umetnutog oglasa koji se ne može preskočiti, oglase izvan videozapisa ili videooglasi u slijedu. 
 6. Unesite naziv kampanje.
 7. U odjeljku "Strategija licitiranja" postavite strategiju licitiranja. Saznajte više o postavljanje strategije licitiranja
 8. U odjeljku "Proračun i datumi" postavite vrstu proračuna, datum početka i završetka kampanje, kao i način isporuke proračuna. 
  • Za vrstu proračuna odaberite opciju Dnevno (prosječni iznos koji želite potrošiti svakog dana) ili Kampanja (ukupni proračun koji želite potrošiti tijekom trajanja kampanje) i unesite iznos koji želite potrošiti.
  • Za način isporuke proračuna odaberite opciju Standardno (da biste proračun trošili ravnomjerno tijekom vremena) ili Ubrzano (da biste što brže potrošili proračun). Ako odaberete opciju Ubrzano, može doći do prijevremene potrošnje proračuna. 
 9. U odjeljku "Mreže" odaberite gdje želite prikazivati svoju videokampanju. Uz uvjet da vaša kampanja ispunjava uvjete za prikazivanje, možete odabrati jednu ili više sljedećih mreža:
  • YouTube pretraživanje: oglasi se mogu prikazivati pored rezultata pretraživanja na YouTubeu. Možete upotrebljavati samo oglase za otkrivanje videozapisa.
  • YouTube videozapisi: oglasi se mogu prikazivati u YouTube videozapisima, na stranicama kanala i na početnoj stranici YouTubea. Možete upotrebljavati umetnute oglase i oglase za otkrivanje videozapisa.
  • Partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži: oglasi se mogu prikazivati na web-lokacijama i u aplikacijama Google partnera za videosadržaje.
 10. Odaberite jezike i lokacije koje želite ciljati kampanjom.
 11. Odaberite postavke za izuzimanje sadržaja kako biste odredili gdje će se vaša kampanja prikazivati.
 12. (Izborno) Kliknite Dodatne postavke da biste ciljali određene uređaje, odredili ograničenje učestalosti i postavili raspored oglasa.
 13. Unesite naziv grupe oglasa.
 14. Odaberite demografske skupine i vrste publike koju želite dosegnuti.
 15. Odaberite ključne riječi, teme i položaje za prikazivanje svojih oglasa.
 16. Ako je ta opcija dostupna, postavite iznos licitacije.
 17. U odjeljku "Izrada videooglasa" potražite videozapis koji ste prenijeli ili unesite URL videozapisa s YouTubea.
 18. Odaberite format videooglasa koji ispunjava uvjete. Ovisno o cilju koji ste odabrali, možete odabrati sljedeće formate oglasa: umetnuti oglasa, oglas za otkrivanje videozapisa, bumper oglas, umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti ili oglasi izvan videozapisa. Ako određeni format oglasa ne ispunjava uvjete za kampanju, prikazat će se poruka u Google Adsu.
 19. Unesite završni URL koji je URL odredišne stranice koju želite da ljudi dosegnu kada kliknu vaš oglas.
 20. Unesite URL za prikaz koji može biti kraća verzija završnog URL-a ili isti kao završni URL.
 21. Unesite poziv na radnju koji bi trebao biti uvjerljiv i usmjeriti korisnike na web lokaciju navedenu u završnom URL-u.
 22. Unesite naslov koji će se prikazati kao primarni redak teksta koji promovira vaš proizvod ili uslugu.
 23. (Izborno) Kliknite opcije URL-a oglasa (napredno) da biste završnom URL-u dodali predložak za praćenje, sufiks završnog URL-a ili prilagođene parametre.
 24. Odaberite sliku koja se automatski generira od videozapisa na vašem YouTube kanalu (preporučeno) ili sliku koju ručno prenesete kao popratni banner. Popratni banneri prikazuju se samo na računalima.
 25. Unesite naziv oglasa.
 26. Kliknite Spremi i nastavi.

Kako izraditi grupu oglasa za postojeću kampanju?

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči odaberite Videokampanje.
 3. Odaberite kampanju koju želite urediti.
 4. Na izborniku stranica kliknite Grupe oglasa.
 5. Kliknite gumb s plusom da biste izradili novu grupu oglasa.
 6. Unesite naziv grupe oglasa.
 7. Postavite iznos licitacije.
 8. Uredite načine ciljanja koje želite koristiti za oglase. Vaši će se oglasi prema zadanim postavkama prikazivati svim gledateljima.
 9. Pokraj odjeljka "Vaš YouTube videozapis" odaberite YouTube videozapis.
 10. Pokraj odjeljka "Format videooglasa" odaberite format oglasa. Grupa oglasa može sadržavati samo jedan format oglasa.
 11. Unesite potrebne podatke kako biste izradili oglas. Grupu oglasa uvijek možete spremiti i bez izrade oglasa.
 12. Kliknite Spremi grupu oglasa.

Upotreba ciljeva u videokampanjama

Odabir cilja na jednostavan vam način pomaže postaviti uspješnu videokampanju.

Kada postavljate kampanju, možete odabrati jedan od sljedećih ciljeva:

 • Potencijalni kupci
 • Promet na web-lokaciji
 • Svijest o robnoj marki i doseg
 • Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom

Ako nemate na umu cilj, možete odabrati opciju Izrada kampanje bez cilja.

Saznajte više o formatima i mrežama dostupnima za svaki cilj

O podvrstama kampanje

Potencijalni kupci i promet na web-lokaciji

Podvrsta "Povećanje broja konverzija" pomaže u povećanju broja klikova i relevantnih konverzija na vašoj web-lokaciji.

Svijest o robnoj marki i doseg

Podvrsta "Umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti" pomaže vam dosegnuti gledatelje na YouTubeu i webu pomoću umetnutih oglasa koji se mogu preskočiti optimiziranih za učinkovita pojavljivanja.

Podvrsta "Umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti" pomaže vam dosegnuti korisnika cijelom porukom putem umetnutih oglasa koji se ne mogu preskočiti.

Podvrsta "Bumper oglasi" pomaže vam dosegnuti gledatelje na YouTubeu i webu pomoću bumper oglasa optimiziranih za učinkovita pojavljivanja.

Podvrsta "Oglasi izvan videozapisa" pomaže vam zainteresirati više korisnika za vašu robnu marku pomoću videooglasa osmišljenih za dosezanje korisnika na telefonima i tabletima.

Podvrsta "Videooglasi u slijedu" pomaže vam da ispričate priču o svojem proizvodu ili robnoj marki tako da korisnicima prikažete niz videozapisa redoslijedom koji sami odredite.

Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom

Podvrsta "Razmatranje utjecaja" povezuje korisnike s vašom robnom markom putem videooglasa osmišljenih kako bi poticali interakcije i angažmane.

Podvrsta "Shopping" omogućuje vam promociju relevantnih proizvoda uz vaše videooglase kako bi se potaknulo gledatelje da se informiraju o proizvodima i kupuju na vašoj web-lokaciji (potreban je Google Merchant Center račun).

Podvrsta "Videooglasi u slijedu" pomaže vam da ispričate priču o svojem proizvodu ili robnoj marki tako da korisnicima prikažete niz videozapisa redoslijedom koji sami odredite.

Ciljevi i podvrste videokampanja

Cilj

Podvrsta

Mreže

Formati oglasa

Potencijalni kupci Povećanje broja konverzija

YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži

Umetnuti oglas koji se može preskočiti
Promet na web-lokaciji Povećanje broja konverzija YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom

Utječite na razmatranje

YouTube pretraživanje, YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Oglas za otkrivanje videozapisa

Shopping

(zahtijeva račun za Google Merchant Center)

YouTube videozapisi

Umetnuti oglas koji se može preskočiti
 

Videooglasi u slijedu

YouTube videozapisi

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Umetnuti oglas koji se ne može preskočiti

Bumper oglas

 

Svijest o robnoj marki i doseg

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Umetnuti oglas koji se ne može preskočiti YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži Umetnuti oglas koji se može preskočiti
Bumper oglas YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži Bumper oglas
Izvan streama Partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži Izvan streama
Videooglasi u slijedu YouTube videozapisi

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Umetnuti oglas koji se ne može preskočiti

Bumper oglas

 

Nema cilja

Prilagođena videokampanja YouTube pretraživanje, YouTube videozapisi, partneri za videosadržaje na prikazivačkoj mreži
 

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Oglas za otkrivanje videozapisa

Bumper oglas

Videooglasi u slijedu

YouTube videozapisi 

Umetnuti oglas koji se može preskočiti

Umetnuti oglas koji se ne može preskočiti

Bumper oglas

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem