Bảo mật tài khoản Google Ads của bạn: Email hoặc cuộc gọi đáng ngờ tự xưng là của Google Ads

Google không bao giờ gửi một thông báo không mong muốn để yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu hoặc những thông tin nhạy cảm khác qua email hoặc đường liên kết. Nếu bạn được yêu cầu chia sẻ thông tin nhạy cảm, thì có thể có ai đó đang tìm cách lấy cắp thông tin của bạn, còn được gọi là "lừa đảo". Đôi khi, các doanh nghiệp và tin tặc giả vờ là có mối liên kết với Google để tìm cách lừa người dùng cung cấp nhiều thông tin hơn mức cần thiết.

Việc cần làm:

 1. Kiểm tra xem có thực sự là Google đang cố gắng liên hệ với bạn không. Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào trong email cho đến khi bạn chắc chắn.
 2. Bảo vệ tài khoản của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn đã chia sẻ thông tin với một nguồn không đáng tin cậy.
 3. Báo cáo email, cuộc gọi hoặc trang web đáng ngờ để chúng tôi có thể điều tra.

Kiểm tra xem có thực sự là Google đang cố gắng liên hệ với bạn không

Email

 • Kiểm tra địa chỉ "Từ" trong tiêu đề thư của email và các đường dẫn trả lại phải chứa “@google.com”

  Nếu Google gửi email cho bạn, địa chỉ "Từ" phải chứa "@google.com" và "Đường dẫn trả lại" cũng phải chứa "@google.com". Nếu một bên thứ ba liên hệ với bạn, hãy kiểm tra xem liệu họ có phải là Đối tác của Google hay không.

  Đối tác của Google là các đại lý, chuyên gia tiếp thị và chuyên gia trực tuyến đã được Google chứng nhận để quản lý tài khoản Google Ads. Để đạt được trạng thái Đối tác của Google, các đại lý phải giành được Huy hiệu Đối tác của Google, cho thấy rằng công ty hoạt động tốt, có các khách hàng hài lòng và thể hiện các phương pháp hay nhất của Google. Tìm hiểu thêm về đơn vị liên kết bên thứ ba của chúng tôi và về Đối tác của Google.

 • Kiểm tra xem các đường liên kết trong email trỏ đến đâu. URL địa chỉ đường liên kết phải chứa "google.com"

  Trước khi nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào trong email, hãy nhấp chuột phải vào đường liên kết đó và chọn Sao chép địa chỉ đường liên kết hoặc Sao chép vị trí đường liên kết. Sau đó, dán nội dung bạn đã sao chép vào tài liệu văn bản hoặc trường văn bản để xem nội dung thực sự của URL đó. Nếu URL đó đưa bạn đến một nơi không phải là một trang trên "google.com", thì URL này có thể đưa bạn đến trang web không phải của Google.

Cuộc gọi điện thoại

 • Yêu cầu người gọi gửi email cho bạn.

  Nếu người gọi là đại diện của Google, thì email họ gửi sẽ có "@google.com" trong địa chỉ "Từ" và "Đường dẫn trả lại". Nếu một bên thứ ba liên hệ với bạn, hãy kiểm tra xem liệu họ có phải là Đối tác của Google hay không.

  Đối tác của Google là các đại lý, chuyên gia tiếp thị và chuyên gia trực tuyến đã được Google chứng nhận để quản lý tài khoản Google Ads. Để đạt được trạng thái Đối tác của Google, các đại lý phải giành được Huy hiệu Đối tác của Google, cho thấy rằng công ty hoạt động tốt, có các khách hàng hài lòng và thể hiện các phương pháp hay nhất của Google. Tìm hiểu thêm về đơn vị liên kết bên thứ ba của chúng tôi và về Đối tác của Google.

Bảo vệ tài khoản của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó liên hệ với bạn nhằm tìm cách lừa bạn chia sẻ mật khẩu, số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác của bạn, thì đừng cung cấp thông tin. Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản của mình đang gặp nguy hiểm, hãy sử dụng các bước sau để bảo vệ tài khoản.

 1. Cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt thông qua biểu mẫu bảo mật tài khoản. Tài khoản của tôi bị xâm nhập.
 2. Thực hiện theo các mẹo bảo mật để bảo mật tài khoản của bạn.

Báo cáo email, cuộc gọi hoặc trang web đáng ngờ

Sau khi tự bảo vệ mình, hãy cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra để chúng tôi có thể điều tra.

 • Báo cáo email hoặc cuộc gọi: Sử dụng biểu mẫu này để kết nối với Chuyên gia trực tuyến.
 • Báo cáo trang web: Sử dụng biểu mẫu này để cung cấp cho chúng tôi URL của trang web đáng ngờ. Nếu bạn nhận được một liên kết trong email, thì đừng nhấp vào liên kết để truy cập vào trang web. Thay vào đó, hãy nhấp chuột phải vào đường liên kết rồi chọn Sao chép địa chỉ đường liên kết hoặc Sao chép vị trí đường liên kết. Sau đó, dán những gì bạn đã sao chép vào biểu mẫu.
 • Báo cáo một bên thứ ba: Sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về vấn đề với một công ty bán dịch vụ Google Ads.

Đường liên kết có liên quan

Trung tâm bảo mật

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính