Chọn giá thầu và ngân sách của bạn

Để chạy quảng cáo của mình trên Google, bạn sẽ cần phải quyết định về các tùy chọn ngân sách và đặt giá thầu phù hợp. Ngân sách của bạn thiết lập giới hạn tính phí cho một chiến dịch riêng lẻ, vì vậy, ngân sách này phải là số tiền trung bình mà bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày (hoặc xem trên hóa đơn thẻ tín dụnghằng tháng nếu bạn nhân ngân sách của mình với 30,4, số ngày trung bình trong một tháng). Chi phí thực tế của bạn có thể thấp hơn, tùy thuộc vào cách bạn quản lý giá thầu của mình.

Giá thầu giá tối đa mỗi lượt nhấp (giá thầu CPC tối đa) là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Bằng cách quản lý giá thầu, bạn có thể tác động đến số lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn nhận được, cũng như Lợi tức đầu tư (ROI) mà chúng tạo ra. Với giá thầu cao hơn, chiến dịch của bạn có khả năng nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn mặc dù bạn có thể chi tiêu nhiều tiền hơn. Với giá thầu thấp hơn, chiến dịch của bạn có khả năng nhận được ít nhấp chuột và chuyển đổi hơn.

Bài viết này giải thích cách ngân sách chiến dịch của bạn hoạt động, thảo luận về các tùy chọn đặt giá thầu khác nhau và giải thích các bước mà bạn sẽ cần phải thực hiện để đặt giá thầu và ngân sách của bạn trong một chiến dịch mới.

Cách hoạt động của ngân sách chiến dịch

Với Google Ads, bạn có tùy chọn đặt ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách chia sẻ cho một chiến dịch. Bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày với số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày trong chiến dịch đó. Nếu muốn kiểm tra ngân sách hàng ngày trung bình trên tất cả chiến dịch, bạn có thể sử dụng cột "Ngân sách" trong tab Chiến dịch. Nếu bạn muốn suy nghĩ về ngân sách của mình theo thời hạn hàng tháng thay vì theo thời hạn hàng ngày, bạn có thể tính toán ngân sách hàng tháng bằng cách nhân ngân sách hàng ngày trung bình với 30,4 (số ngày trung bình mỗi tháng).

Mẹo: Bắt đầu nhỏ

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy thử ngân sách hàng ngày trong khoảng từ 10 đô la Mỹ đến 50 đô la Mỹ. Kiểm tra tài khoản hàng ngày sau khi áp dụng ngân sách mới để xem chiến dịch của bạn đã hoạt động như thế nào.

Bạn có thể đặt ngân sách chia sẻ với số tiền bạn sẵn sàng chi cho nhiều chiến dịch cho của một khách hàng. Ví dụ sau cho thấy cách Google Ads tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của chiến dịch khi bạn sử dụng ngân sách chia sẻ. 

Ví dụ

Giả sử bạn dành 100 đô la mỗi ngày, chia đều cho hai chiến dịch. Vào một ngày nhất định, một chiến dịch có thể nhận số lần hiển thị và số lần nhấp ít hơn thông thường, dẫn đến chỉ chi tiêu 40 đô la. Với ngân sách chia sẻ, Google Ads có thể lấy 10 đô la còn lại và phân bổ lại vào chiến dịch thứ hai để tối đa hóa kết quả tổng thể của chiến dịch.

Ngân sách chia sẻ có hiệu quả khi bạn có một số chiến dịch với cùng một mục tiêu cho một khách hàng. Ví dụ: bạn có thể đặt ngân sách chia sẻ khi có các chiến dịch theo mùa tận dụng các ngày lễ cụ thể, như Đêm giao thừa hoặc Ngày lễ tình nhân và đặt ngân sách chia sẻ dành riêng cho khách hàng để giới hạn số tiền chi tiêu liên quan đến tất cả các chiến dịch theo mùa của họ.

Bạn có thể truy cập ngân sách chia sẻ trong Thư viện chia sẻ trong tài khoản Google Ads của mình.

Ngân sách được chia sẻ không hoạt động với các chiến dịch thuộc một nhóm chiến dịch hoặc các chiến dịch là một phần của thử nghiệm.

Phương thức phân phối quá

Vì lưu lượng truy cập dao động hàng ngày, nên Google có thể cho phép chiến dịch của bạn phát sinh thêm tối đa lần chi phí trong một ngày so với mức chi phí mà ngân sách hàng ngày trung bình của bạn chỉ định. Chúng tôi gọi đây là phân phối quá.

Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng trong một thời hạn thanh toán cụ thể, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn 30,4 nhân với số tiền ngân sách hàng ngày của bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt ngân sách 10 đô la Mỹ/ngày, thì số tiền tối đa mà bạn sẽ trả sẽ là 304 đô la Mỹ.

Nếu Google hiển thị quảng cáo của bạn quá thường xuyên và chi phí của bạn cho tháng cuối cùng lại vượt quá số tiền đáng lẽ bạn phải trả trong một tháng căn cứ vào ngân sách hàng ngày bạn đã đặt, thì một khoản tín dụng phân phối quá sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn. Chẳng hạn như nếu giới hạn tính phí hàng tháng của bạn là 304 đô la Mỹ và bạn đã tích lũy 310 đô la Mỹ chi phí trong một thời hạn thanh toán cụ thể, thì bạn sẽ nhận được khoản tín dụng là 6 đô la Mỹ và chỉ bị tính phí 304 đô la Mỹ. Bạn có thể thấy các điều chỉnh này trên Trang lịch sử giao dịch của mình.

Mẹo: Xem ngân sách được đề xuất của bạn

Chiến dịch của bạn có sử dụng hết ngân sách không? Cài đặt ngân sách của bạn bao gồm tùy chọn để Xem ngân sách được đề xuất, dựa trên phân tích hiệu suất chiến dịch của bạn, thường từ 15 ngày qua.

Cách đặt giá thầu hoạt động

Khi nhiều người nghĩ về phiên đấu giá, họ thường nghĩ đến vị trí quảng cáo tốt nhất được bán cho người trả giá thầu cao nhất. Tuy nhiên, đấu giá quảng cáo của chúng tôi sử dụng cả chất lượng và giá thầu để xác định vị trí quảng cáo của bạn. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, thì bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn—với mức giá thấp hơn—với từ khóa và quảng cáo có liên quan cao. Thông thường, bạn sẽ trả ít hơn giá thầu tối đa của mình vì bạn chỉ trả số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và mọi định dạng quảng cáo hiển thị cùng với quảng cáo, chẳng hạn như đường dẫn liên kết trang web. Số tiền bạn trả được gọi là CPC thực tế.

Có nhiều cách đặt giá thầu khác nhau, bao gồm một tập hợp toàn bộ các chiến lược giá thầu tự động. Nhưng hầu hết mọi người bắt đầu đặt giá thầu với đặt giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột hoặc CPC thủ công.

Đặt giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột so với đặt giá thầu CPC thủ công

Nếu mục tiêu của bạn là giành được nhấp chuột để tạo lưu lượng truy cập vào trang web, thì có hai chiến lược giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột cần cân nhắc:

  • Tối đa hóa số nhấp chuột là chiến lược giá thầu tự động đơn giản nhất. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt ngân sách hàng ngày và hệ thống Google Ads sẽ tự động quản lý giá thầu của bạn để mang lại cho bạn nhiều lần nhấp nhất có thể trong ngân sách của bạn.
  • Đặt giá thầu CPC thủ công cho phép bạn tự mình quản lý giá thầu CPC tối đa. Bạn có thể đặt các giá thầu khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo trong chiến dịch của mình hay cho các từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ. Nếu bạn thấy rằng một số từ khóa hoặc vị trí nhất định có lợi hơn, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu thủ công để phân bổ nhiều ngân sách quảng cáo hơn cho các từ khóa hoặc vị trí đó.

Mẹo: Ước tính lưu lượng truy cập của từ khóa

Hãy thử sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận số liệu ước tính về lưu lượng truy cập, như lượt nhấp ước tính, lượt hiển thị ước tính hoặc CPC trung bình ước tính cho từ khóa của bạn. Những ước tính này có thể giúp bạn đưa ra quyết định về giá thầu và ngân sách nào sẽ đặt.

Điều chỉnh giá thầu

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu sẽ làm tăng hoặc giảm giá thầu khi quảng cáo của bạn đang cạnh tranh để xuất hiện trên các thiết bị di động, ở các vị trí cụ thể và vào các ngày và giờ cụ thể. Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn thời gian và vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện và được áp dụng trên giá thầu hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh chiến lược giá thầu bằng cách đặt nhiều tùy chọn điều chỉnh hoạt động cùng nhau, chẳng hạn như vị trí và thời gian trong ngày hoặc thời gian trong ngày và thiết bị di động. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về điều chỉnh giá thầu.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang.
  3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới
  4. Chọn loại chiến dịch mà bạn muốn tạo.
  5. (Tùy chọn) Thiết lập mục tiêu chiến dịch và nhập URL trang web của doanh nghiệp.
  6. Trên trang "Chọn cài đặt chiến dịch", cuộn đến phần "Đặt giá thầu" và chọn chiến lược giá thầu.
  7. Cuộn đến phần "Ngân sách hàng ngày" và nhập ngân sách hàng ngày riêng lẻ hoặc sử dụng ngân sách được chia sẻ.
  8. Hoàn tất việc chọn các tùy chọn cài đặt khác trong chiến dịch của bạn, rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố