Ustalanie stawek i budżetu

Aby wyświetlać reklamy w Google, musisz wybrać odpowiedni budżet kampanii i opcje ustalania stawek. Budżet oznacza limit obciążeń w danej kampanii. Najlepiej wybrać taką kwotę, którą możesz przeznaczyć codziennie na reklamy (lub która po przemnożeniu przez 30,4 – średnią liczbę dni w miesiącu – będzie dla Ciebie do przyjęcia na miesięcznym wyciągu z karty kredytowej). Rzeczywiste koszty mogą być mniejsze, w zależności od tego, jak zarządzasz stawkami.

Maksymalna stawka za kliknięcie (maks. stawka CPC) to maksymalna kwota, którą chcesz zapłacić za kliknięcie Twojej reklamy. Zarządzając stawkami, możesz mieć wpływ na to, ile wizyt otrzymujesz z reklam, a także na generowany zwrot z inwestycji (ROI). Dzięki wyższym stawkom kampania może generować więcej ruchu, a Twoje wydatki mogą się zmniejszyć. Niższe stawki często oznaczają mniej kliknięć i konwersji.

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa budżet kampanii, omawiamy różne opcje ustalania stawek i pokazujemy, co trzeba zrobić, by wybrać metodę ustalania stawek i określić budżet nowej kampanii.

Jak działają budżety kampanii?

W Google Ads możesz wyznaczyć budżet dzienny lub budżet wspólny dla kampanii. Budżet dzienny to średnia kwota, jaką zamierzasz wydawać codziennie w danej kampanii. Jeśli chcesz sprawdzić średni budżet dzienny we wszystkich kampaniach, skorzystaj z kolumny „Budżet” na karcie Kampanie. Jeśli bardziej interesuje Cię budżet miesięczny, możesz go wyliczyć, mnożąc średni budżet dzienny przez 30,4 (średnią liczbę dni w miesiącu).

Wskazówka: zacznij od małych kwot

Jeśli jesteś początkującym reklamodawcą, spróbuj ustalić budżet dzienny na poziomie od 30 do 150 PLN. Gdy już zastosujesz nowy budżet, wejdź na konto, by sprawdzić skuteczność swoich kampanii.

Budżet wspólny to kwota, jaką zamierzasz wydać na wiele kampanii tego samego klienta. W poniższym przykładzie pokazano, jak Google Ads optymalizuje skuteczność kampanii, gdy korzystasz z budżetu wspólnego. 

Przykład

Załóżmy, że masz zaplanowane wydatki w wysokości 300 PLN dziennie, podzielone po równo między dwie kampanie. Może się zdarzyć, że w danym dniu jedna z kampanii uzyska mniejszą liczbę wyświetleń i kliknięć niż zwykle, a wydatki wyniosą tylko 120 PLN. W przypadku budżetu wspólnego Google Ads przeniesie pozostałe 30 zł do drugiej kampanii, co pozwoli zmaksymalizować ogólną skuteczność Twoich kampanii.

Budżety wspólne są efektywne, jeśli masz kilka kampanii jednego klienta realizujących ten sam cel. Budżet wspólny warto ustalić, jeśli masz np. kampanie sezonowe, które są prowadzone przy okazji konkretnych świąt, np. Nowego Roku czy Walentynek. Może on też służyć do ograniczania wydatków danego klienta, które ponosi na wszystkie swoje kampanie sezonowe.

Budżet wspólny jest dostępny w Zasobach wspólnych na koncie Google Ads.

Budżety wspólne nie sprawdzają się w przypadku kampanii, które należą do grupy kampanii, ani kampanii, które są prowadzone w ramach eksperymentu.

Nadmierne wyświetlenia

Ruch na stronie zmienia się codziennie, dlatego Google może zezwolić Twoim kampaniom na dwukrotne przekroczenie średniego budżetu dziennego w danym dniu. Jest to tak zwane nadmierne wyświetlanie.

Niemniej system pilnuje, aby w każdym okresie rozliczeniowym Twoje opłaty nie przekroczyły ilorazu liczby 30,4 i wysokości budżetu dziennego. Jeśli na przykład budżet wynosi 10 PLN dziennie, zapłacisz maksymalnie 304 PLN.

Jeśli Google wyświetla Twoje reklamy zbyt często i koszty za dany miesiąc przekroczą kwotę wynikającą z ustawionego przez Ciebie budżetu dziennego, na Twoje konto automatycznie trafi zwrot za nadmierne wyświetlenia. Przykład: jeśli miesięczny limit obciążeń wynosi 304 PLN, a w ciągu danego okresu rozliczeniowego wygenerujesz koszty w wysokości 310 PLN, otrzymasz bezpłatną kwotę na reklamę w wysokości 6 PLN i zapłacisz tylko 304 PLN. Możesz wyświetlić te korekty na stronie Historia transakcji.

Wskazówka: sprawdź swój zalecany budżet

Wykorzystujesz cały budżet w swoich kampaniach? W ustawieniach budżetu dostępna jest opcja Wyświetl zalecany budżet, która analizuje skuteczność kampanii – zwykle z ostatnich 15 dni.

Na czym polega ustalanie stawek

Kiedy myślimy o aukcji, często wyobrażamy sobie, że dany przedmiot jest sprzedawany osobie, która zaoferuje najwyższą cenę. Jednak w naszych aukcjach reklam na pozycję reklamy wpływa nie tylko stawka, ale także jakość. W takim razie, nawet jeśli stawki konkurencji są wyższe od Twoich, nadal możesz zdobyć wyższą pozycję – przy mniejszej stawce – dzięki dużej trafności słów kluczowych i samych reklam. Często płacisz mniej niż wynosi Twoja maksymalna stawka, bo wydajesz tylko minimalną kwotę niezbędną do utrzymania pozycji reklamyformatów, które z nią wyświetlasz, np. linków do podstron. Kwota, jaką płacisz, to rzeczywisty CPC.

Stawki można ustalać na wiele różnych sposobów. Istnieje nawet cały pakiet zautomatyzowanych strategii ustalania stawek. Jednak większość osób zaczyna od ustalania stawek za pomocą maksymalizacji kliknięć lub samodzielnego określania stawek CPC.

Maksymalizacja kliknięć a samodzielne określanie stawek CPC

Jeśli za najważniejszy cel uznajesz generowanie ruchu w witrynie, masz do wyboru dwie strategie ustalania stawek za kliknięcie.

  • Maksymalizuj liczbę kliknięć to najprostsza strategia ustalania stawek. Wystarczy, że ustawisz budżet dzienny, a system Google Ads będzie automatycznie zarządzać stawkami, zapewniając Ci maksymalną liczbę kliknięć w ramach tej kwoty.
  • Samodzielne określanie stawek CPC pozwala osobiście zarządzać maksymalnymi stawkami CPC. Możesz ustalać różne stawki dla każdej grupy reklam w kampanii albo dla poszczególnych słów kluczowych lub miejsc docelowych. Jeśli uznasz, że określone słowa kluczowe lub miejsca docelowe są bardziej opłacalne, możesz zastosować samodzielne ustawianie stawek, by przeznaczyć większą część budżetu reklamowego na te słowa kluczowe lub miejsca docelowe.

Wskazówka: oszacuj ruch na podstawie słów kluczowych

Wypróbuj Planer słów kluczowych, czyli narzędzie, które pomoże Ci poznać prognozy ruchu, takie jak szacowana liczba kliknięć i wyświetleń czy średni CPC Twoich słów kluczowych. Prognozy te ułatwiają wybór stawek i budżetów.

Dostosowanie stawek

Możesz ustawić dostosowania stawek zwiększające lub zmniejszające stawki, kiedy reklama konkuruje o wyświetlenie na urządzeniach przenośnych, w określonych lokalizacjach lub w określone dni i pory dnia. Dostosowania stawek dają większą kontrolę nad czasem i miejscem wyświetlania reklam, a poza tym są określane w stosunku do istniejących już stawek. Strategię ustalania stawek możesz też dostosować, ustawiając kilka dostosowań funkcjonujących łącznie, np. w zależności od lokalizacji i pory dnia lub pory dnia i rodzaju urządzenia. Więcej informacji o dostosowaniach stawek.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Set your bid and budget

  1. Zaloguj się na konto AdWords.
  2. Kliknij kartę Kampanie.
  3. Kliknij przycisk + Kampania i wybierz z listy typ kampanii.
  4. Przewiń w dół do sekcji „Strategia ustalania stawek” i wybierz strategię.
  5. W sekcji „Budżet” wpisz kwotę budżetu. Wpisana kwota powinna stanowić maksymalną dzienną kwotę, którą średnio chcesz przeznaczyć na kampanię w ciągu miesiąca. Możesz też zastosować budżet wspólny, utworzony przez Ciebie wcześniej w sekcji Zasoby wspólne.
  6. Kliknij Zapisz i kontynuuj (na następnej stronie ustawień utworzysz i zapiszesz grupę reklam).
  7. W każdej chwili możesz edytować swoją strategię ustalania stawek i budżet, wracając na kartę Ustawienia kampanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa