Velg bud og budsjett

For å kunne vise annonser på Google må du bestemme deg for riktig budsjett og riktige budgivningsalternativer. Med budsjettet ditt setter du en kostnadsgrense for en individuell kampanje, altså det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag (du kan også se på den månedlige kredittkortregningen din, som representerer budsjettet ganget med 30,4, som er det gjennomsnittlige antallet dager per måned). Den faktiske kostnaden kan bli lavere avhengig av hvordan du administrerer budene dine.

Det høyeste budet ditt for kostnad per klikk (maks. CPC-budet) er det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. Ved å administrere budene dine kan du påvirke hvor mye trafikk annonsene dine oppnår, samt hvor stor avkastning de genererer. Høyere bud fører som regel til mer trafikk for kampanjen din, men sannsynligvis også økte kostnader. Med lavere bud får kampanjen din trolig færre klikk og konverteringer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan kampanjebudsjetter fungerer, diskutere ulike budgivningsalternativer og forklare fremgangsmåten du må følge når du skal fastsette bud og budsjetter i nye kampanjer.

Slik fungerer kampanjebudsjetter

Budsjettbeløpet ditt gjelder én enkelt kampanje (til forskjell fra ett totalbeløp for alle kampanjene dine), og det representerer det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å betale per dag så lenge denne kampanjen kjøres. Hvis du vil se det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for alle kampanjene dine, kan du kontrollere Budsjett-kolonnen under Kampanjer-fanen. Hvis du foretrekker å ha et månedlig snarere enn et daglig perspektiv på budsjettet ditt, kan du beregne det månedlige budsjettet ditt ved å gange det gjennomsnittlige dagsbudsjettet med 30,4 (det gjennomsnittlige antallet dager i en måned).

Tips: Begynn lavt

Hvis dette er nytt for deg, kan du prøve med et dagsbudsjett på 100–500 kroner. Sjekk kontoen din daglig når du har tatt i bruk det nye budsjettet, for å se resultatene for kampanjene.

Budsjettoverskridelse

Ettersom trafikken varierer fra dag til dag, kan Google tillate at opptil 200 % mer brukes i kampanjen din på én dag enn det som er angitt i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Vi kaller dette budsjettoverskridelse.

Du blir imidlertid ikke belastet for mer enn 30,4 multiplisert med dagsbudsjettet ditt for en gitt faktureringsperiode. Hvis for eksempel budsjettet ditt er på 100 kroner per dag, betaler du maksimalt 3040 kroner.

Hvis Google viser annonsene dine for ofte, og kostnadene for den aktuelle måneden overskrider det du skulle ha betalt per måned i henhold til dagsbudsjettet ditt, får du automatisk en kreditt ved budsjettoverskridelse i kontoen din. Hvis for eksempel den månedlige belastningsgrensen din er på 3040 kroner, og det har påløpt 3100 kroner i kostnader i løpet av en gitt faktureringsperiode, mottar du en kreditt på 60 kroner, og du blir bare belastet for 3040 kroner. Du kan se disse justeringene på Transaksjonslogg-siden din.

Tips: Se det anbefalte budsjettet ditt

Går hele budsjettet til kampanjene dine? Blant budsjettinnstillingene finnes alternativet Se anbefalt budsjett, som vanligvis er basert på en analyse av kampanjens resultat de siste 15 dagene.

Slik fungerer budgivning

For mange er en auksjon et salg av en gjenstand til høyeste bud. Annonseauksjonen vår bruker imidlertid både kvalitet og bud når plasseringen av annonsen din skal fastsettes. Selv om en konkurrent byr mer enn deg, kan du likevel oppnå en høyere plassering – til en lavere pris – hvis du har svært relevante søkeord og annonser. Du betaler ofte mindre enn det maksimale budet ditt. Dette skyldes at du bare betaler akkurat det som må til for at du skal beholde annonseplasseringen din og eventuelle annonseformater som blir vist med annonsen din, for eksempel nettstedslinker. Beløpet du betaler, kalles faktisk CPC.

Du kan angi bud på en rekke måter, blant annet via et stort utvalg av strategier for automatisk budgivning. De fleste starter imidlertid med å angi bud med enten manuell CPC-budgivning eller alternativet «Maksimer antall klikk».

Maksimer antall klikk kontra manuell CPC-budgivning

Hvis målet er å få klikk for å generere trafikk til nettstedet ditt, finnes det to budstrategier for kostnad per klikk du bør vurdere:

  • Maksimer antall klikk er den enkleste strategien for automatisk budgivning. Du trenger bare å angi et dagsbudsjett, så administrerer Google Ads-systemet budene dine automatisk, slik at du får flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt.
  • Med manuell CPC-budgivning kan du administrere de høyeste CPC-budene dine selv. Du kan angi ulike bud for hver annonsegruppe i kampanjen din eller for individuelle søkeord eller plasseringer. Hvis du har funnet ut at visse søkeord eller plasseringer er mer lønnsomme enn andre, kan du bruke manuell budgivning for å la disse søkeordene eller plasseringene få en større del av annonseringsbudsjettet.

Tips: Anslå søkeordtrafikken

Med Søkeordplanleggeren kan du få trafikkanslag, for eksempel anslått antall klikk, anslått antall visninger eller anslått gjennomsnittlig CPC for søkeordene dine. Disse anslagene kan være til hjelp når du skal angi bud og budsjett.

Budjusteringer

Med budjusteringer kan du øke eller redusere budene du legger inn når annonsen konkurrerer om å bli vist på mobilenheter, bestemte steder eller bestemte dager eller tidspunkter. Budjusteringene legges oppå de eksisterende budene dine, og kan gi deg bedre kontroll over hvor og når annonsene dine vises. Du kan også tilpasse budstrategien din ved å angi flere justeringer som skal brukes sammen (f.eks. sted og tidspunkt, eller tidspunkt og mobilenheter). Finn ut mer om budjusteringer.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Set your bid and budget

  1. Logg på AdWords-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer-fanen.
  3. Klikk på + Kampanje-knappen, og velg en kampanjetype fra rullegardinmenyen.
  4. Rull ned til «Budstrategi»-delen, og velg en budstrategi.
  5. Oppgi budsjettbeløpet i Budsjett-delen. Beløpet du oppgir her, skal representere den maksimale summen du er villig til å bruke på kampanjen din i gjennomsnitt per dag i løpet av en måned. Du kan også bruke et delt budsjett du tidligere har opprettet i det delte biblioteket.
  6. Klikk på Lagre og fortsett (på neste innstillingsside blir du bedt om å lage og lagre annonsegruppen din).
  7. Du kan når som helst endre budstrategien og budsjettet ved å gå tilbake til Innstillinger-fanen for kampanjen.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?