Vælg dit bud og budget

Hvis du vil vise dine annoncer på Google, skal du vælge det rette budget og de rette indstillinger for budgivning. Med dit budget angiver du en debiteringsgrænse for hver enkelt kampagne, så det skal svare til det gennemsnitlige beløb, som du er parat til at betale pr. dag – eller se på din månedlige betalingsopgørelse fra banken (hvis du ganger budgettet med 30,4, som er det gennemsnitlige antal dage på en måned). De faktiske omkostninger kan være lavere, afhængigt af hvordan du administrerer dine bud.

Din maksimale budpris pr. klik (maks. CPC-bud) er det største beløb, som du er villig til at betale for et klik på din annonce. Ved at administrere dine bud kan du få indflydelse på, hvor stor en trafikmængde du opnår via dine annoncer, og hvor stort et investeringsafkast annoncerne genererer. Med højere bud vil du sandsynligvis opnå mere trafik via din kampagne, men du vil sandsynligvis også bruge flere penge. Med lavere bud vil du sandsynligvis opnå færre klik og konverteringer via din kampagne.

I denne artikel forklares det, hvordan et kampagnebudget fungerer. Du får også en beskrivelse af de forskellige indstillinger for budgivning og en forklaring på, hvordan du angiver bud og budget for en ny kampagne.

Sådan fungerer kampagnebudgetter

Med Google Ads har du mulighed for at angive et dagligt budget eller et delt budget for en kampagne. Du kan angive et dagligt budget med det gennemsnitlige beløb, som du er villig til at betale pr. dag i den pågældende kampagne. Hvis du vil tjekke dit gennemsnitlige daglige budget for alle kampagner, kan du bruge kolonnen "Budget" på fanen Kampagner. Hvis du foretrækker at opgøre dit budget pr. måned i steder for pr. dag, kan du beregne dit månedlige budget ved at gange dit daglige budget med 30,4 (det gennemsnitlige antal dage i en måned).

Tip! Start forsigtigt ud

Prøv med et dagligt budget på mellem 60 DKK og 300 DKK, hvis du er nystartet annoncør. Kontrollér din konto dagligt, efter du har anvendt et nyt budget, for at se, hvordan kampagnerne har klaret sig.

Du kan angive et delt budget med det beløb, som du er villig til at bruge på tværs af flere kampagner for den samme kunde. Følgende eksempel viser, hvordan Google Ads optimerer kampagneeffektiviteten, når du bruger et delt budget. 

Eksempel

Lad os f.eks. sige, at du har et budget på 600 kr. om dagen, der er ligeligt fordelt på to kampagner. Din kampagne kan på en given dag få færre eksponeringer og klik end normalt, hvilket resulterer i, at der kun bruges 240 kr. Med et delt budget kan Google Ads tage de overskydende 100 kr., tildele dem til den anden kampagne og dermed maksimere det samlede resultat for dine kampagner.

Delte budgetter er effektive, når du har et antal kampagner med et fælles mål for en kunde. Du kan f.eks. angive et delt budget, når du har sæsonbetonede kampagner, der udnytter specifikke helligdage såsom nytårsaften eller valentinsdag, og angive et kundespecifikt delt budget for at sætte en øvre grænse for udgifterne til alle de sæsonbetonede kampagner.

Du kan få adgang til delte budgetter via Delt samling på din Google Ads-konto.

Delte budgetter kan ikke bruges til kampagner, der er en del af en kampagnegruppe, eller kampagner, der er en del af et eksperiment.

Overlevering

Da trafikken varierer fra dag til dag, kan Google tillade, at der bruges op til to gange mere på din kampagne på én dag end det forbrug, dit daglige budget foreskriver. Dette kalder vi for overlevering.

Vores system sørger dog for, at du inden for en bestemt faktureringsperiode aldrig debiteres mere end 30,4 ganget med dit daglige budget. Hvis du f.eks. har et budget på 60 DKK pr. dag, kommer du maksimalt til at betale 1.824 DKK for hele kalendermåneden.

Hvis Google viser dine annoncer for ofte og dine omkostninger for måneden ender med at overstige det beløb, som du skulle have betalt for en måned ifølge dit angivne daglige budget, modtager du automatisk en overleveringskredit på din konto. Hvis din månedlige opkrævningsgrænse f.eks. er 1.824 DKK og der er påløbet omkostninger på 1.860 DKK i en bestemt faktureringsperiode, modtager du en kredit på 36 DKK. Du debiteres altså kun 1.824 DKK. Du kan se disse justeringer på siden Transaktionshistorik.

Tip! Se dit anbefalede budget

Bruger dine kampagner hele dit budget? Dine budgetindstillinger omfatter muligheden Vis anbefalet budget, som er baseret på en analyse af din kampagneeffektivitet, typisk over de seneste 15 dage.

Sådan fungerer budgivningen

Mange har et billede af en auktion som et sted, hvor en værdifuld genstand sælges til højeste bud. På vores annonceauktion tages der dog både højde for kvaliteten og buddet ved fastlæggelse af annoncepositionen. Selvom dine konkurrenter byder mere, end du gør, kan du altså opnå en højere position – til en lavere pris – med meget relevante søgeord og annoncer. Ofte betaler du mindre end dit maksimumbud, da du maksimalt kommer til at betale det mindst mulige beløb, der er påkrævet for at bevare din annonceposition og eventuelle annonceformater, der vises sammen med din annonce, f.eks. undersidelinks. Det beløb, du betaler, kaldes for faktisk CPC.

Der er mange forskellige måder at angive dine bud på, herunder en hel række strategier for automatisk budgivning. Men de fleste lægger ud med at angive deres bud med enten metoden "Maksimér antallet af klik" eller manuel CPC-budgivning.

"Maksimér antallet af klik" sammenlignet med manuel CPC-budgivning

Hvis dit mål er at opnå flere klik med det formål at generere trafik til dit website, kan du vælge mellem to forskellige budstrategier, der er baseret på pris pr. klik:

  • Maksimér antallet af klik er den mest enkle automatiske budstrategi. Det eneste, du skal gøre, er at angive et dagligt budget, hvorefter Google Ads-systemet automatisk administrerer dine bud for dig, så du opnår det størst mulige antal klik inden for rammerne af dit budget.
  • Manuel CPC-budgivning giver dig mulighed for selv at administrere dine maksimale CPC-bud. Du kan angive forskellige bud for hver annoncegruppe i din kampagne eller for individuelle søgeord eller placeringer. Hvis du mener, at bestemte søgeord eller placeringer er mere rentable, kan du bruge manuel budgivning til at tildele en større del af dit annonceringsbudget til disse søgeord eller placeringer.

Tip! Estimer søgeordstrafikken

Prøv Søgeordsplanlægning for at få trafikestimater, f.eks. estimater for antal klik eller eksponeringer eller gennemsnitlig CPC for dine søgeord. Disse estimater kan hjælpe dig med at beslutte, hvilke bud og budgetter du skal angive.

Budjusteringer

Du kan angive budjusteringer, som hæver eller sænker dine bud, når din annonce konkurrerer med andre om at blive vist på mobilenheder, bestemte steder og bestemte dage og tidspunkter. Budjusteringer kan give dig mere kontrol over, hvor og hvornår dine annoncer vises, og bruges ud over dine eksisterende bud. Du kan også tilpasse din budstrategi ved at angive flere justeringer, der hænger sammen, f.eks. sted og tidspunkt på dagen eller tidspunkt på dagen og mobilenheder. Få flere oplysninger i Om budjusteringer.

Vejledning

  1. Log ind på din Google Ads-konto.
  2. Klik på Kampagner i sidemenuen.
  3. Klik på plusknappen , og vælg derefter Ny kampagne
  4. Vælg den kampagnetype, du vil oprette.
  5. (Valgfrit) Angiv et kampagnemål og webadressen for din virksomheds website.  
  6. Find sektionen "Budgivning" på siden "Vælg kampagneindstillinger", og vælg en budstrategi.
  7. Rul til sektionen "Dagligt budget", og angiv et individuelt dagligt budget. Du kan også bruge et delt budget.
  8. Vælg dine øvrige kampagneindstillinger, og klik på Gem og fortsæt.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet