Om ValueTrack-parametrar

Nu kan du använda parallell spårning i ditt konto. Funktionen bidrar till att din målsida läses in snabbare, vilket kan resultera i att färre besökare lämnar din webbplats. Kunderna leds direkt från din annons till den slutliga webbadressen medan klickmätningen sker i bakgrunden.  Parallell spårning är den enda metoden för klickmätningsspårning för alla konton. Kontakta klickmätningsleverantören och hör efter om deras system kan användas med parallell spårning. Läs om parallell spårning.

Det enklaste sättet att spåra information om dina annonser är att använda ValueTrack-parametrar. ValueTrack-parametrar är en typ av webbadressparametrar som du kan lägga till i målsidesadresserna för dina annonser. Parametrarna samlar in information om källan till annonsklicken. 

I den här artikeln beskriver vi hur ValueTrack-parametrar fungerar tillsammans med spårningsmallar. ValueTrack-parametrar är praktiska om du vill få mer information om klicken på din annons eller om du just har börjat med spårning.

Innan du börjar

Om du inte känner till hur spårning fungerar kan det vara bra att läsa Om spårning i Google Ads innan du sätter igång.

Så fungerar ValueTrack

ValueTrack-parametrar är en typ av webbadressparametrar. Webbadressparametrarna består av textsträngar inom klammerparentes ({}), till exempel {matchtype}. Dessa parametrar kan ingå i annonsens slutliga webbadress, spårningsmall eller anpassade parameter.

När någon klickar på din annons ersätter Google Ads ValueTrack-parametern med ett värde som baseras på uppgifterna om annonsen när någon klickade på den. Parametern {matchtype} anger till exempel matchningstypen på sökordet som ledde till att annonsen visades. När du granskar informationen ser du inte {matchtype} utan ValueTrack registrerar värdet ”b” för bred matchning, ”p” för frasmatchning eller ”e” för exakt matchning. Om det inte finns något värde som kan infogas ersätts ValueTrack-parametern av ett tomt utrymme.

Du kan se den här informationen i Google Analytics eller i ett annat program för webbplatsanalys.

Exempel

Anta att du har en skobutik som du marknadsför på webbplatsen http://www.example.com och vill spåra vilka typer av enheter personer använder när de klickar på din annons.

Du kan ställa in din slutliga webbadress som www.example.com. Därefter kan du lägga till ValueTrack-parametrarna {lpurl} och {device} till din spårningsmall som webbadressalternativ (vi rekommenderar att inställningen görs på kontonivå). Spårningsmallen ser då ut så här:

{lpurl}?device={device}

När en person söker på sin stationära dator eller laptop och klickar på din annons ser måladressen ut så här:

www.example.com/?device=c

Med hjälp av ValueTrack-parametern kan spårningsprogrammet registrera vilka enheter som används för att nå din webbplats.

ValueTrack-parametrar med ”if”-villkor

Vissa webbadressparametrar har ”if”-villkor. Det innebär att du kan ange ett specifikt värde som ska infogas beroende på den aktuella annonsen. Du kan ersätta [value] med valfri text. Texten visas i spårningsinformationen.

Exempel

Med parametern {ifsearch:[value]} kan du se om någon har klickat på din annons i söknätverket. Om du ändrar [value] till sök visas texten ”sök” i spårningsinformationen när någon klickar på din annons i söknätverket (till exempel från en sökresultatsida på Google).

Kompatibilitet med Google Ads-kampanjer

ValueTrack-parametrar kan användas i kampanjer i Söknätverket och Display-nätverket samt i Shopping-kampanjer och appkampanjer. Det finns dock ett antal kampanjspecifika krav som är viktiga att tänka på.

Använda ValueTrack-parametrar med dynamiska sökannonser

Google genererar automatiskt den slutliga webbadressen i dynamiska sökannonser. Däremot kan du använda ValueTrack-parametrar i spårningsmallar och anpassade parametrar. Spårningsmallen måste innehålla en ValueTrack-parameter som infogar den slutliga webbadressen (till exempel parametern {lpurl}). Se ett exempel

Använda ValueTrack-parametrar med appkampanjer

Du kan använda ValueTrack-parametrar med appkampanjer om du använder en appanalyslösning från tredje part som registrerar bekräftade installationer. Läs mer

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt