Σχετικά με τις παραμέτρους ValueTrack

Η παράλληλη παρακολούθηση διατίθεται πλέον για τον λογαριασμό σας. Η παράλληλη παρακολούθηση βοηθά στη γρηγορότερη φόρτωση της σελίδας προορισμού, κάτι που μπορεί να μειώσει τις απώλειες επισκέψεων. Οδηγεί τους πελάτες απευθείας από τη διαφήμισή σας στο τελικό URL, ενώ η μέτρηση των κλικ πραγματοποιείται στο παρασκήνιο.  Η παράλληλη παρακολούθηση είναι η μοναδική μέθοδος παρακολούθησης για τη μέτρηση των κλικ για όλους τους λογαριασμούς. Επικοινωνήστε με τον πάροχο μετρήσεων κλικ, για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημά του είναι συμβατό με την παράλληλη παρακολούθηση. Μάθετε σχετικά με την παράλληλη παρακολούθηση.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις σας είναι να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους ValueTrack. Οι παράμετροι ValueTrack είναι ένας τύπος παραμέτρων URL που μπορείτε να προσθέσετε στα URL σελίδας προορισμού της διαφήμισής σας. Αυτές οι παράμετροι συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κλικ στις διαφημίσεις σας. 

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς οι παράμετροι ValueTrack λειτουργούν με το πρότυπο παρακολούθησης. Οι παράμετροι ValueTrack αποτελούν καλή επιλογή, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κλικ στη διαφήμισή σας ή αν μόλις ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι σχετικά με το πώς λειτουργεί η παρακολούθηση, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην ενότητα Σχετικά με την παρακολούθηση στο Google Ads, προτού ξεκινήσετε.

Πώς λειτουργούν οι παράμετροι ValueTrack

Οι παράμετροι ValueTrack είναι ένας τύπος παραμέτρων URL. Κάθε παράμετρος URL είναι ένα απόσπασμα κειμένου που αρχίζει και τελειώνει με αγκύλες ({}), όπως η παράμετρος {matchtype}. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να αποτελούν τμήμα του τελικού URL, του προτύπου παρακολούθησης ή της προσαρμοσμένης παραμέτρου της διαφήμισής σας.

Όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, το Google Ads αντικαθιστά την παράμετρο ValueTrack με μια τιμή που βασίζεται στις λεπτομέρειες της διαφήμισης, όταν έγινε το κλικ σε αυτήν. Για παράδειγμα, η παράμετρος {matchtype} υποδεικνύει τον τύπο αντιστοίχισης της λέξης-κλειδιού που ενεργοποίησε τη διαφήμισή σας. Κατά την προβολή των δεδομένων σας, αντί να εμφανίζεται η παράμετρος {matchtype}, το ValueTrack καταγράφει την τιμή b για την ευρεία αντιστοίχιση, την τιμή p για την αντιστοίχιση φράσης ή την τιμή e για την ακριβή αντιστοίχιση. Όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής, η παράμετρος ValueTrack θα την αντικαταστήσει με ένα κενό διάστημα.

Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις λεπτομέρειες στο Google Analytics ή σε άλλο λογισμικό τρίτου μέρους ή λογισμικό αναλυτικών στοιχείων ιστότοπου που χρησιμοποιείτε.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι διαχειρίζεστε ένα κατάστημα υποδημάτων που έχει τον ιστότοπο http://www.example.com και ότι θέλετε να παρακολουθήσετε τον τύπο συσκευών που χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας.

Μπορείτε να ορίσετε το τελικό URL σε www.example.com. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τις παραμέτρους ValueTrack {lpurl} και {device} ValueTrack στο πρότυπο παρακολούθησης στις Επιλογές URL (σας προτείνουμε να το έχετε ορίσει αυτό σε επίπεδο λογαριασμού). Το πρότυπο παρακολούθησης θα είχε την εξής εμφάνιση:

{lpurl}?device={device}

Τώρα, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, κατά την αναζήτηση σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, το URL στο οποίο θα μεταβεί θα έχει μορφή παρόμοια με την εξής:

www.example.com/?device=c

Μέσω αυτής της παραμέτρου ValueTrack, το λογισμικό παρακολούθησης μπορεί να παρακολουθεί ποιες συσκευές χρησιμοποιούν οι πελάτες για να μεταβούν στον ιστότοπό σας.

Παράμετροι ValueTrack με συναρτήσεις "IF"

Ορισμένες παράμετροι URL περιλαμβάνουν συναρτήσεις "IF". Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη τιμή που θέλετε να εισαγάγετε, ανάλογα με τη φύση της διαφήμισης. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την τιμή [value] με οποιοδήποτε κείμενο προτιμάτε: Αυτό το κείμενο θα εμφανίζεται στα δεδομένα σας.

Παράδειγμα

Μπορείτε να δείτε αν έγινε κλικ στη διαφήμισή σας στο Δίκτυο αναζήτησης με την παράμετρο {ifsearch:[value]}. Αν αλλάξετε την τιμή [value] σε search, θα βλέπετε το κείμενο "αναζήτηση" στα δεδομένα σας, αν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας στο Δίκτυο αναζήτησης (για παράδειγμα, από μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google).

Συμβατότητα με τις καμπάνιες του Google Ads

Οι παράμετροι ValueTrack είναι συμβατές με τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, τις καμπάνιες Δικτύου προβολής, τις καμπάνιες Αγορών και τις Καμπάνιες εφαρμογών. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ορισμένες απαιτήσεις που ισχύουν ειδικά για κάθε τύπο καμπάνιας.

Χρήση παραμέτρων ValueTrack με δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Το Google θα δημιουργεί αυτόματα το τελικό URL με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραμέτρους ValueTrack στα πρότυπα παρακολούθησης και τις προσαρμοσμένες παραμέτρους. Το πρότυπο παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει μια παράμετρο ValueTrack που εισάγει το τελικό URL, π.χ. την παράμετρο {lpurl}. Δείτε ένα παράδειγμα

Χρήση παραμέτρων ValueTrack με Καμπάνιες εφαρμογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραμέτρους ValueTrack με τις Καμπάνιες εφαρμογών, αν εφαρμόζετε μια λύση αναλυτικών στοιχείων τρίτων η οποία χρησιμοποιεί επιβεβαιωμένες εγκαταστάσεις. Μάθετε περισσότερα

 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας