Problémy s kliknutiami a mierou prekliknutia

Ak údaje o počte kliknutí a miere prekliknutia nespĺňajú vaše očakávania, riešenie môže byť jednoduché. Stačí vybrať príslušný problém v zozname uvedenom nižšie a zistíte, ako vrátiť svoje výsledky na želanú úroveň:

Znak začiarknutia Moje kľúčové slová alebo reklamy získavajú viac kliknutí než zobrazení

Môže to mať tri príčiny:

 • Zobrazujete prehľady v rozsahu dátumov „Dnes“. Údaje o zobrazeniach a kliknutiach sa aktualizujú s rôznou frekvenciou počas dňa, preto počet kliknutí a zobrazení nemusí pri vzájomnom porovnaní poskytnúť zmysluplný výsledok.
 • Zákazníci porovnávajú ceny za nákup tak, že klikajú na rôzne reklamy. Keďže prehliadače stránky s výsledkami vyhľadávania zvyčajne ukladajú do vyrovnávacej pamäte, spoločnosť Google nezaznamená viacnásobné zobrazenia, v dôsledku čoho môže počet kliknutí presiahnuť počet zobrazení.
 • Zákazníci môžu kliknúť na viac než jeden odkaz vo vašej reklame. Nenaúčtujeme vám viac než dve kliknutia na jedno zobrazenie reklamy a služba Google Ads odfiltruje akékoľvek neplatné kliknutia, ktoré odhalíme.

Poznámka

Kliknutím na tlačidlo Späť pre návrat na stránku s výsledkami vyhľadávania sa nezaznamená nové zobrazenie.

Znak začiarknutia Získavam kliknutia z oblasti mimo zacieleného regiónu

Spoločnosť Google identifikuje adresu internetového protokolu (IP) zákazníka s cieľom určiť, kde sa nachádza. Zákazníkovi sa potom zobrazia reklamy, ktoré sú zacielené na túto geografickú polohu. Ak chcete zobraziť výkonnosť svojich reklám podľa geografickej polohy zákazníka, môžete si pozrieť geografickú výkonnosť.

V niektorých prípadoch môžete zaznamenať aj kliknutia získané od návštevníkov nachádzajúcich sa mimo zacieleného regiónu. Môže to mať niekoľko dôvodov:

Reklama zobrazená vo vyhľadávaniach viažucich sa na určité umiestnenie

Vaša reklama sa môže zobraziť zákazníkovi s adresou IP mimo zacielenej oblasti, ak sa jeho vyhľadávanie týka tejto oblasti. Ak napríklad inzerujete reštauráciu s tradičnou slovenskou kuchyňou a zacieľujete na Bratislavu, vaša reklama sa môže zobraziť zákazníkovi nachádzajúcemu sa v Martine, ktorý vyhľadal výraz „Bratislava bryndzové halušky“.

Tento systém bol vyvinutý vo váš prospech, aby ste mohli osloviť čo najviac ľudí hľadajúcich váš tovar alebo služby. Ak však zistíte, že vám kliknutia neprinášajú očakávané výsledky, môžete skúsiť použiť možnosti rozšíreného geografického zacielenia s cieľom zobrazovať reklamy zákazníkom, ktorí sa pravdepodobne fyzicky nachádzajú v zacielenej oblasti.

Upozorňujeme, že ak zacielite len na zákazníkov, ktorí sa fyzicky nachádzajú vo vašej zacielenej oblasti, všetky výrazy týkajúce sa polohy v rámci vašich kľúčových slov musia takisto patriť do danej zacielenej oblasti. Ak použijete výrazy označujúce polohy mimo zacielenej oblasti, vaša reklama sa pri použití tohto kľúčového slova nezobrazí. Ak napríklad zacieľujete na zákazníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, ale zákazník vyhľadáva výraz „Martin bryndzové halušky“ alebo výraz „Ružomberok bryndzové halušky“, vaša reklama sa pri použití týchto kľúčových slov nezobrazí.

Reklama zobrazujúca sa v doméne špecifickej pre určitú krajinu

Ak sa rozhodnete pre geografické zacielenie na úrovni krajiny alebo územia, vaša reklama sa môže zobrazovať zákazníkom s adresami IP mimo zacielenej oblasti v prípade, že vyhľadávajú v rámci domény spoločnosti Google pre konkrétnu krajinu, ktorá korešponduje s vašou voľbou zacielenia. Ak je napríklad vaša kampaň zacielená na Slovensko, zákazníkovi s nemeckou adresou IP sa môže zobraziť vaša reklama, ak vyhľadáva na lokalite Google.sk, čo je slovenská doména spoločnosti Google.

Ak nechcete, aby sa vaša reklama v doménach určitých krajín zobrazovala zákazníkom mimo zacielenej krajiny, máte dve možnosti:

 • Zacielenie podľa fyzickej polohy: zacieľte na celú krajinu, v ktorej sa majú zobrazovať vaše reklamy, a vyberte rozšírenú možnosť zacielenia Zacieliť podľa fyzickej polohy.
 • Zacielenie na región alebo vlastné zacielenie: zmeňte geografické zacielenie svojej kampane zo zacielenia na krajinu alebo územie na zacielenie na región alebo vlastné zacielenie. Ak použijeme náš predchádzajúci príklad, namiesto zacielenia na Slovensko môžete kampaň zacieliť na všetky regióny Slovenska. To vám umožní osloviť to isté publikum, ale vaša reklama sa v doméne Google.sk nezobrazí zákazníkom s adresami IP mimo vybratých oblastí Slovenska.

Ak sa obávate, že získate kliknutia z oblastí mimo požadovaného regiónu, môže byť užitočné vylúčiť určité oblasti, aby sa v nich vaša reklama nezobrazovala. Zistite, ako môžete vylúčiť určité oblasti v zacielených polohách.

Znak začiarknutia Moje náklady sa zvyšujú, ale počet kliknutí nie

Môže to mať dve príčiny:

 • Vaše skóre kvality môže klesať. Skóre kvality kľúčových slov môžete skontrolovať na karte Kľúčové slová v účte Google Ads umiestnením kurzora myši na rečovú bublinu vedľa ľubovoľného z vašich kľúčových slov. Môžete tiež zobraziť výsledky všetkých kľúčových slov naraz tak, že kliknete na rozbaľovacie tlačidlo Podrobnosti o kľúčových slovách a vyberiete možnosť Diagnostikovať kľúčové slová. Prípadne ak chcete naraz zobraziť skóre kvality všetkých kľúčových slov v účte, pridajte stĺpec Skóre kvality do štatistiky účtu. Zistite, ako môžete zvýšiť svoje skóre kvality.
 • Ceny na vašom trhu stúpajú. Vaši konkurenti pravdepodobne zvyšujú svoje cenové ponuky, čo znamená, že možno budete musieť zvýšiť svoje ceny, aby ste si zachovali konkurencieschopnosť.

Znak začiarknutia Moja miera prekliknutia nespĺňa moje očakávania

Nie ste spokojní so svojou MP? Nezabúdajte, že neexistuje žiadna „štandardná“ ani „priemerná“ miera prekliknutia platná pre všetkých inzerentov. Ak si však myslíte, že vaša reklama nemá dostatočnú výkonnosť, nižšie uvádzame niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť:

 • Vaše kľúčové slová môžu byť príliš všeobecné. Ak zistíte, že vaša MP je vo Vyhľadávacej sieti Google pre určité kľúčové slová nižšia ako 1 %, skúste tieto kľúčové slová odstrániť a pridať namiesto nich konkrétnejšie a viac zacielené kľúčové slová.

Tip

 • Je vždy užitočné presvedčiť sa, či sú vaše reklamy konkrétne, relevantné a či obsahujú jasnú výzvu na akciu.
 • Pozrite si ďalšie návrhy na tvorbu úspešných textových reklám.

 

 

 • Pozícia vašej reklamy môže byť príliš nízka, čo znamená, že vo výsledkoch vyhľadávania sa nad ňou zobrazujú iné reklamy. Ak chcete zobraziť stručný prehľad priemerných pozícií, do tabuliek so štatistickými údajmi na kartách v rámci svojho účtu môžete pridať stĺpec Priem. poz. Zistite, ako môžete zlepšiť pozíciu svojej reklamy.
 • Aktivita kliknutí môže byť rôzna v závislosti od sezónnych záujmov a aktuálnych udalostí. Bežné sú napríklad fluktuácie v dôsledku propagačných alebo špeciálnych predajných akcií. Kľúčové slová, ktoré sú všeobecne rozšírené v určitom období roka (napríklad výrazy súvisiace s významnými športovými udalosťami), budú získavať vyšší počet kliknutí bez ohľadu na to, či ste zmenili obsah účtu podľa aktuálnej sezóny.
 • Ak máte v prevádzke reklamy v Obsahovej sieti, vaša MP tu môže byť nižšia, ako ste zvyknutí vo Vyhľadávacej sieti. Dôvodom je skutočnosť, že zákazníci si na webových stránkach v Obsahovej sieti prezerajú informácie a nevyhľadávajú obsah pomocou kľúčových slov. Okrem toho na rušnej stránke v Obsahovej sieti je pre reklamu ťažšie získať si pozornosť používateľa ako na stránke vo Vyhľadávacej sieti. Preto je zvyčajne užitočné zvážiť pre reklamy v Obsahovej sieti iné opatrenia, napríklad konverzie, a posudzovať MP samostatne v jednotlivých sieťach.

Znak začiarknutia Mám obavy z neplatných kliknutí

Neplatné kliknutia sú kliknutia, ktoré spoločnosť Google nepovažuje za „skutočné“ kliknutia, napríklad kliknutia uskutočnené robotom alebo automatickými nástrojmi na klikanie. Počet a percento kliknutí, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné, a preto boli z vášho účtu automaticky odfiltrované, zistíte tak, že na kartu Kampane alebo Dimenzie pridáte stĺpec Neplatné kliknutia. Nemusíte mať obavy. Za tieto kliknutia vám neúčtujeme žiadne poplatky. Okrem toho nemajú takéto kliknutia vplyv na štatistiky vášho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?