Problémy s kliknutiami a mierou prekliknutí

Ak údaje o počte kliknutí a miere prekliknutí nespĺňajú vaše očakávania, riešenie môže byť jednoduché. Stačí vybrať príslušný problém v zozname nižšie a zistíte, ako vrátiť svoje výsledky na želanú úroveň:

Značka začiarknutia Moje kľúčové slová alebo reklamy získavajú viac kliknutí ako zobrazení

Môže to mať tri príčiny:

  • Zobrazujete prehľady v rozsahu dátumov „Dnes“. Údaje o zobrazeniach a kliknutiach sa aktualizujú s rôznou frekvenciou počas dňa, preto počet kliknutí a zobrazení nemusí pri vzájomnom porovnaní poskytnúť zmysluplný výsledok.
  • Zákazníci porovnávajú ceny za nákup tak, že klikajú na rôzne reklamy. Keďže prehliadače zvyčajne ukladajú stránky s výsledkami vyhľadávania do vyrovnávacej pamäte, Google nezaznamenáva viaceré zobrazenia, a preto počet kliknutí môže byť vyšší než počet zobrazení.
  • Zákazníci môžu kliknúť na viac než jeden odkaz vo vašej reklame. Nebudeme vám účtovať za viac ako dve kliknutia za zobrazenie reklamy a Google Ads odfiltruje všetky neplatné kliknutia, ktoré zistíme.

Poznámka

Kliknutím na tlačidlo Späť na návrat na stránku s výsledkami vyhľadávania sa nezaznamená nové zobrazenie.

Značka začiarknutia Získavam kliknutia z oblastí mimo môjho zacieleného regiónu

Google identifikuje adresu IP (Internet Protocol) zákazníka na určenie miesta, kde sa tento zákazník nachádza. Zákazníkovi sa potom zobrazia reklamy, ktoré sú zacielené na túto geografickú polohu. Ak chcete zistiť, ako sa vaším reklamám darí podľa polohy zákazníka, môžete zobraziť svoju geografickú výkonnosť.

V niektorých prípadoch môžete zaznamenať aj kliknutia získané od návštevníkov nachádzajúcich sa mimo zacieleného regiónu. Môže to mať niekoľko dôvodov:

Reklama sa zobrazuje na základe vyhľadávania týkajúceho sa konkrétnej oblasti

Vaša reklama sa môže zobraziť zákazníkovi s adresou IP mimo zacielenej oblasti, ak sa jeho vyhľadávanie týka tejto oblasti. Ak napríklad inzerujete reštauráciu s tradičnou slovenskou kuchyňou a zacieľujete na Bratislavu, vaša reklama sa môže zobraziť zákazníkovi nachádzajúcemu sa v Martine, ktorý vyhľadal výraz „Bratislava bryndzové halušky“.

Tento systém bol vyvinutý vo váš prospech, aby ste mohli osloviť čo najviac ľudí hľadajúcich váš tovar alebo vaše služby. Ak však zistíte, že vám kliknutia neprinášajú očakávané výsledky, môžete skúsiť použiť možnosti rozšíreného geografického zacielenia na zobrazovanie svojich reklám zákazníkom, ktorí sa pravdepodobne fyzicky nachádzajú v zacielenej oblasti.

Upozorňujeme, že ak zacielite len na zákazníkov, ktorí sa fyzicky nachádzajú vo vašej zacielenej oblasti, všetky výrazy týkajúce sa polohy v rámci vašich kľúčových slov musia takisto patriť do danej zacielenej oblasti. Ak použijete výrazy označujúce polohy mimo zacielenej oblasti, vaša reklama sa pri použití tohto kľúčového slova nezobrazí. Ak napríklad zacieľujete na zákazníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, ale zákazník vyhľadáva výraz „Martin bryndzové halušky“ alebo výraz „Ružomberok bryndzové halušky“, vaša reklama sa pri použití týchto kľúčových slov nezobrazí.

Reklama zobrazená v doméne špecifickej pre určitú krajinu

Ak sa rozhodnete pre geografické zacielenie na úrovni krajiny alebo územia, vaša reklama sa môže zobrazovať zákazníkom s adresami IP mimo zacielenej oblasti v prípade, že vyhľadávajú v rámci domény spoločnosti Google pre konkrétnu krajinu, ktorá korešponduje s vašou voľbou zacielenia. Ak je napríklad vaša kampaň zacielená na Slovensko, zákazníkovi s nemeckou adresou IP sa môže zobraziť vaša reklama, ak vyhľadáva na lokalite Google.sk, čo je slovenská doména spoločnosti Google.

Ak nechcete, aby sa vaša reklama v doménach určitých krajín zobrazovala zákazníkom mimo zacielenej krajiny, máte dve možnosti:

  • Zacielenie podľa fyzickej polohy: zacieľte na celú krajinu, v ktorej sa majú zobrazovať vaše reklamy, a vyberte rozšírenú možnosť zacielenia Zacieliť podľa fyzickej polohy.
  • Zacielenie na región alebo vlastné zacielenie: zmeňte geografické zacielenie svojej kampane zo zacielenia na krajinu alebo územie na zacielenie na región alebo vlastné zacielenie. Ak použijeme náš predchádzajúci príklad, namiesto zacielenia na Slovensko môžete kampaň zacieliť na všetky regióny Slovenska. To vám umožní osloviť to isté publikum, ale vaša reklama sa v doméne Google.sk nezobrazí zákazníkom s adresami IP mimo vybratých oblastí Slovenska.

Ak máte obavy z prijímania kliknutí mimo vašej požadovanej oblasti, môžete vylúčiť zobrazovanie svojej reklamy v určitých oblastiach. Zistite, ako vylúčiť určité miesta vo vašich zacielených oblastiach.

Značka začiarknutia Moje náklady rastú, ale počet kliknutí nie

Môže to mať dve príčiny:

  • Vaše skóre kvality môže klesať. Skóre kvality svojich kľúčových slov si môžete v účte Google Ads pozrieť na karte Kľúčové slová tak, že prejdete kurzorom myši na rečovú bublinu vedľa ľubovoľného kľúčového slova. Výsledky všetkých kľúčových slov môžete naraz zobraziť aj tak, že kliknete na rozbaľovacie tlačidlo Podrobnosti o kľúčových slovách a vyberiete Diagnostikovať kľúčové slová. Prípadne ak chcete naraz zobraziť skóre kvality všetkých kľúčových slov v účte, pridajte stĺpec Skóre kvality do štatistiky účtu. Zistite, ako môžete zlepšiť svoje Skóre kvality.
  • Náklady na vašom trhu stúpajú. Vaši konkurenti pravdepodobne zvyšujú svoje ponuky, čo znamená, že možno budete musieť zvýšiť svoje náklady, aby ste si zachovali konkurencieschopnosť.

Značka začiarknutia Moja miera prekliknutí je nižšia, ako očakávam

Nie ste spokojní so svojou CTR? Nezabúdajte, že neexistuje žiadna „štandardná“ ani „priemerná“ miera prekliknutia platná pre všetkých inzerentov. Ak si však myslíte, že vaša reklama nemá dostatočnú výkonnosť, nižšie uvádzame niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť:

  • Vaše kľúčové slová môžu byť príliš všeobecné. Ak zistíte, že CTR niektorých kľúčových slov vo Vyhľadávacej sieti Google je nižšia než 1 %, možno budete chcieť tieto kľúčové slová odstrániť a namiesto nich pridať konkrétnejšie a zacielenejšie kľúčové slová.

Tip

  • Aktivita kliknutí môže byť rôzna v závislosti od sezónnych záujmov a aktuálnych udalostí. Bežné sú napríklad fluktuácie v dôsledku propagačných alebo špeciálnych predajných akcií. Kľúčové slová, ktoré sú všeobecne rozšírené v určitom období roka (napríklad výrazy súvisiace s významnými športovými udalosťami), budú získavať vyšší počet kliknutí bez ohľadu na to, či ste zmenili obsah účtu podľa aktuálnej sezóny.
  • Ak máte v prevádzke reklamy v Reklamnej sieti, vaša MP tu môže byť nižšia, ako ste zvyknutí vo Vyhľadávacej sieti. Dôvodom je skutočnosť, že zákazníci si na webových stránkach v Reklamnej sieti prezerajú informácie a nevyhľadávajú obsah pomocou kľúčových slov. Okrem toho na rušnej stránke v Reklamnej sieti je pre reklamu ťažšie získať si pozornosť používateľa ako na stránke vo Vyhľadávacej sieti. Preto je zvyčajne užitočné zvážiť pre reklamy v Obsahovej sieti iné opatrenia, napríklad konverzie, a posudzovať CTR samostatne v jednotlivých sieťach.

Značka začiarknutia Mám obavy z neplatných kliknutí

Neplatné kliknutia sú kliknutia, ktoré Google nepovažuje za „skutočné“ kliknutia, napríklad kliknutia uskutočnené robotom alebo automatickými nástrojmi na klikanie. Počet a percento kliknutí, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné, a preto boli z vášho účtu automaticky odfiltrované, zistíte tak, že na kartu Kampane alebo Dimenzie pridáte stĺpec Neplatné kliknutia. Nemusíte mať obavy. Za tieto kliknutia vám neúčtujeme žiadne poplatky. Okrem toho nemajú takéto kliknutia vplyv na štatistiky vášho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false