Проблеми с кликванията и честотата на кликване

Ако кликванията и честотата на кликване не отговарят на очакванията Ви, може да има лесно решение. Трябва само да изберете проблем от долупосочения списък, за да установите как да върнете числата в правия път:

Отметка Получавам повече кликвания, отколкото импресии, за ключовите думи или рекламите ми

Това може да се дължи на три причини:

  • Разглеждате отчети, при които се използва период от време „Днес“. Тъй като данните за импресиите и кликванията се актуализират с различна скорост през деня, броят на едните и на другите може да не изглежда логичен, ако правите сравнение помежду им.
  • Клиентите правят „сравнение при пазаруване“, като кликват многократно върху няколко реклами. Тъй като браузърите обикновено кешират страниците с резултати от търсенето, Google не регистрира няколко импресии и затова броят на кликванията надвишава този на импресиите.
  • Възможно е клиентите да кликват върху повече от една връзка в рекламата Ви. Няма да бъдете таксувани за повече от две кликвания на рекламна импресия, а Google Ads филтрира всички невалидни кликвания, които установим.

Забележка

Когато се натисне бутонът за връщане назад към страницата с резултати от търсенето, това не води до регистриране на нова импресия.

Отметка Получавам кликвания извън целевия ми регион

Google определя адреса по интернет протокол (IP) на клиента, за да установи къде се намира той. След това му показваме реклами, които са насочени към местоположението му. За да видите ефективността на рекламите си по местоположение на клиента, можете да прегледате ефективността по географски признак.

Понякога може да забележите, че получавате кликвания от посетители извън целевия си регион. Има няколко възможни причини за това:

Показване на реклама в специфични за местоположението търсения

Рекламата Ви може да се покаже на клиент с IP адрес извън целевата Ви зона, ако той я е посочил в заявката си за търсене. Ако например рекламата Ви е за италиански ресторант и сте я насочили към София, тя може да се покаже пред клиент в Пловдив, чиято заявка за търсене е „пица София“.

Разработихме тази система във Ваша полза, така че да достигнете до максимален брой хора, търсещи стоките или услугите Ви. Ако въпреки това считате, че кликванията не носят очакваните от Вас резултати, можете да опитате да използвате разширените опции за насочване по местоположение, за да показвате рекламите си само на потребители, които физически се намират в целевата Ви зона.

Имайте предвид, че ако насочвате само към такива клиенти, всички термини за местоположения в ключовите Ви думи също трябва да са в целевата зона. Ако са извън нея, рекламата Ви няма да се показва за съответната ключова дума. Ако например сте насочили рекламата си към клиенти, намиращи се в София, но някой търси „пица Варна“ или „пица Пловдив“, тя няма да се покаже за тези ключови думи.

Показване на реклама в специфичен за държавата домейн

Ако решите да използвате насочване по местоположение на ниво държава/територия, рекламата Ви може да се покаже на клиенти с IP адреси извън целевата Ви държава, ако те търсят в нейния домейн на Google, съвпадащ с Вашия избор за насочване. Ако например кампанията Ви е насочена към България, клиент с испански IP адрес може да види рекламата Ви, ако търси в Google.bg, който е специфичният домейн на Google за България.

Ако не искате рекламата Ви да се показва в такъв домейн на клиенти извън целевата Ви държава, имате две опции:

  • Насочване по физическо местоположение: Насочете рекламите си към цялата държава, в която искате да се показват, и изберете разширената опция „Насочване по физическо местоположение“.
  • Регионално или персонализирано насочване: Променете насочването по местоположение на кампанията от опцията за държава/територия на регионално или персонализирано насочване. В предишния пример вместо към Франция като държава можете да насочите кампанията си към всички региони в нея. Ще сте в състояние да достигнете до същата аудитория, но рекламата Ви няма да се показва в Google.bg на клиенти с IP адреси извън избраните от Вас региони в България.

Ако имате притеснения за това, че получавате кликвания извън желания от Вас регион, препоръчваме Ви да изключите определени райони, така че там да не се показва рекламата Ви. Научете как да изключвате определени зони в целевите местоположения.

Отметка Разходите ми се увеличават, но не и кликванията

Това може да се дължи на две причини:

  • Качественият Ви рейтинг може да намалява. Можете да проверите качествения рейтинг на ключовите си думи в раздела Ключови думи в профила си в Google Ads, като поставите курсора на мишката върху балончето до която и да е от тях. Можете да видите резултати за всичките си ключови думи едновременно, като кликнете върху бутона за падащото меню Подробности за ключовите думи и изберете Диагностика на ключови думи. Другата възможност е да добавите графата „Качеств. рейтинг“ в таблицата със статистически данни в профила си. Научете как да подобрите качествения си рейтинг.
  • Разходите на пазара, на който работите, се повишават. Конкурентите Ви може да повишават офертите си, което означава, че може да се наложи да увеличите разходите си, за да останете конкурентноспособни.

Отметка Честотата на кликване е по-ниска от очакваното

Ако не сте доволни от CTR, не забравяйте, че няма „нормална“ или „средна“ честота на кликване за всички рекламодатели. Ако обаче смятате, че ефективността на рекламата Ви не е достатъчно висока, по-долу сме посочили няколко неща, които да вземете предвид:

  • Ключовите Ви думи може да са твърде общи. Ако установите, че CTR е по-ниска от 1% в Google Мрежа за търсене за определени ключови думи, бихте могли да ги премахнете и вместо тях да добавите по-конкретни, целеви ключови думи.

Съвет

  • Трафикът от кликвания може да се променя поради сезонно търсене или текущи събития. Често срещано явление са колебанията, дължащи се на промоции или специални разпродажби. Ключовите думи, които са популярни през определени периоди от годината (като например такива, свързани с големи спортни събития), също водят до по-голям брой кликвания, независимо дали сте направили сезонни промени в съдържанието на профила си.
  • Ако показвате реклами в дисплейната мрежа, може да установите, че стойността на CTR е по-ниска от тази, с която сте свикнали в мрежата за търсене. Причината е, че клиентите на сайтовете в тази мрежа преглеждат информация, а не търсят с ключови думи. Освен това на запълнена страница от дисплейната мрежа рекламата трябва да е по-привлекателна за вниманието на читателя, отколкото на страница с резултати от търсенето. Поради тази причина за рекламите в дисплейната мрежа принципно е по-добре да се вземат предвид други мерни единици, като например реализациите, и CTR да се разглежда отделно за всяка мрежа.

Отметка Имам притеснения относно невалидни кликвания

По принцип невалидните кликвания са тези, които не се считат от Google за „действителни“, като например кликвания, извършени от робот или автоматизирани инструменти за кликвания. Можете да видите броя и процента на кликванията, които са класифицирани като невалидни и са автоматично филтрирани от профила Ви, като добавите графата „Невалидни кликвания“ към разделите Кампании или Величини. Не се тревожете – те не се таксуват и не оказват влияние върху статистическите данни за профила Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false