ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและยอดคงเหลือในบัญชี

คุณตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและการชำระเงิน Google Ads ได้ทุกเมื่อ โดยมีวิธีดังนี้

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  แล้วเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลงด้านบนตารางข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียดไว้ หากไม่ได้เลือก ให้คลิกลูกศรลงเพื่อเลือก
 5. ในคอลัมน์คำอธิบาย คุณจะเห็นบรรทัดรายการการชำระเงินของคุณ คำอธิบายต่างๆ ที่คุณอาจพบมีดังนี้
  • กำหนดการชำระเงินอัตโนมัติ: การชำระเงินจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันถัดไป สถานะนี้จะแสดงกับบัญชีที่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติซึ่งกำหนดบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินหลัก เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแสดงเป็นการชำระเงินอัตโนมัติ
  • กำลังดำเนินการ: ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแสดงเป็นการชำระเงินหรือการชำระเงินอัตโนมัติอาจใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาทีบรรทัดรายการนี้จึงจะแสดงในหน้าประวัติการทำธุรกรรมหลังจากที่ได้ชำระเงินด้วยตนเองแล้ว
  • การชำระเงิน: การชำระเงินที่คุณได้เริ่มต้นมีผลกับบัญชีของคุณแล้ว
  • การชำระเงินอัตโนมัติ: ดำเนินการชำระเงินอัตโนมัติในบัญชีของคุณแล้ว
  • การชำระเงินถูกปฏิเสธ: ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณปฏิเสธการชำระเงิน
  • การชำระเงินอัตโนมัติถูกปฏิเสธ: ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณปฏิเสธการชำระเงิน

ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบันของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  แล้วเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. ในหน้านั้น คุณจะเห็นยอดคงเหลือซึ่งเป็นค่าบวกหรือลบ แต่ละอย่างมีความหมายดังนี้
  • ตัวเลขที่เป็นค่าลบแสดงเครดิตของบัญชีที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายการโฆษณาในอนาคต หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ คุณจะเห็นยอดเงินในบัญชีเป็นค่าลบเฉพาะเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำการชำระเงินมากกว่ายอดค้างชำระที่ผ่านมา
  • ตัวเลขที่เป็นค่าบวกแสดงจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายสำหรับกิจกรรมโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้ว หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ โดยปกติยอดเงินของคุณจะเป็นบวก เว้นแต่คุณจะได้ทำการชำระเงินมากกว่ายอดค้างชำระที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสที่ยอดเงินจะเป็นค่าบวก ในกรณีที่คุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง

เคล็ดลับ

บางครั้งยอดเงินที่เป็นค่าบวกอาจแสดงในวงเล็บในบัญชี Google Ads ของคุณ

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว