ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและยอดคงเหลือในบัญชี

หากใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads คุณจะไม่เห็นไอคอนรูปเฟือง ในบัญชี ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนแทน คุณจะเห็นการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินใต้ส่วนหัว "การตั้งค่า"

คุณตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและการชำระเงิน Google Ads ได้ทุกเมื่อ โดยมีวิธีดังนี้

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางด้านซ้าย
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลงด้านบนตารางข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกมุมมองธุรกรรมโดยละเอียดไว้ หากไม่ได้เลือก ให้คลิกลูกศรลงเพื่อเลือก
 5. ในคอลัมน์คำอธิบาย คุณจะเห็นบรรทัดรายการการชำระเงินของคุณ คำอธิบายต่างๆ ที่คุณอาจพบมีดังนี้
  • กำหนดการชำระเงินอัตโนมัติ: การชำระเงินจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันถัดไป สถานะนี้จะแสดงกับบัญชีที่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติซึ่งกำหนดบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินหลัก เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแสดงเป็นการชำระเงินอัตโนมัติ
  • กำลังดำเนินการ: ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแสดงเป็นการชำระเงินหรือการชำระเงินอัตโนมัติ อาจใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาทีบรรทัดรายการนี้จึงจะแสดงในหน้าประวัติการทำธุรกรรมหลังจากที่ได้ชำระเงินด้วยตนเองแล้ว
  • การชำระเงิน: การชำระเงินที่คุณได้เริ่มต้นมีผลกับบัญชีของคุณแล้ว
  • การชำระเงินอัตโนมัติ: ดำเนินการชำระเงินอัตโนมัติในบัญชีของคุณแล้ว
  • การชำระเงินถูกปฏิเสธ: ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณปฏิเสธการชำระเงิน
  • การชำระเงินอัตโนมัติถูกปฏิเสธ: ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณปฏิเสธการชำระเงิน

ตรวจสอบยอดเงินปัจจุบันของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. ในหน้านั้น คุณจะเห็นยอดคงเหลือซึ่งเป็นค่าบวกหรือลบ แต่ละอย่างมีความหมายดังนี้
  • ตัวเลขที่เป็นค่าลบแสดงเครดิตของบัญชีที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายการโฆษณาในอนาคต หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ คุณจะเห็นยอดเงินในบัญชีเป็นค่าลบเฉพาะเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำการชำระเงินมากกว่ายอดค้างชำระที่ผ่านมา
  • ตัวเลขที่เป็นค่าบวกแสดงจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายสำหรับกิจกรรมโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้ว หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ โดยปกติยอดเงินของคุณจะเป็นบวก เว้นแต่คุณจะได้ทำการชำระเงินมากกว่ายอดค้างชำระที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสที่ยอดเงินจะเป็นค่าบวก ในกรณีที่คุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง

เคล็ดลับ

บางครั้งยอดเงินที่เป็นค่าบวกอาจแสดงในวงเล็บในบัญชี Google Ads ของคุณ

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร