Sprawdzanie stanu płatności i salda konta

Możesz sprawdzić stan płatności i saldo konta Google Ads w każdej chwili. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak sprawdzić stan płatności

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.
 4. Sprawdź w menu rozwijanym nad tabelą informacyjną, czy opcja Szczegółowy widok transakcji jest zaznaczona. Jeśli nie, kliknij strzałkę w dół, by ją zaznaczyć.
 5. W kolumnie Opis zobaczysz wiersz z pozycją swojej płatności. Oto możliwe opisy:
  • Zaplanowana płatność automatyczna: płatność, która nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Ta informacja wyświetla się na kontach z płatnościami automatycznymi, na których jako podstawową formę płatności ustawiono konto bankowe. Po dokonaniu płatności wyświetli się informacja Płatność automatyczna.
  • W toku: koszt, płatność lub dostosowanie są w trakcie przetwarzania. Po dokonaniu płatności pojawi się informacja Płatność lub Płatność automatyczna. Po dokonaniu płatności samodzielnej wyświetlenie tego wiersza z pozycją na stronie historii transakcji może nastąpić po kilku minutach.
  • Płatność: zainicjowana płatność dla tego konta została wykonana.
  • Płatność automatyczna: płatność automatyczna dla tego konta została wykonana.
  • Płatność odrzucona: Twój bank lub wystawca karty kredytowej odrzucili płatność.
  • Płatność automatyczna odrzucona: Twój bank lub wystawca karty kredytowej odrzucili płatność.

Jak sprawdzić bieżące saldo

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Na tej stronie wyświetlamy Twoje saldo, które może być ujemne lub dodatnie. Poniżej wyjaśnienie:
  • Wartości ujemne oznaczają, że saldo konta będzie wykorzystywane do pokrycia przyszłych kosztów reklamy. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, saldo konta będzie ujemne pod warunkiem, że dokonasz płatności większej od poprzedniego salda.
  • Wartości dodatnie oznaczają, że należność za reklamy jest większa od znajdującej się na koncie kwoty. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, saldo konta będzie zazwyczaj dodatnie, chyba że dokonasz płatności większej od poprzedniego salda. Jeśli korzystasz z płatności samodzielnych, saldo nigdy nie będzie dodatnie.

Wskazówka

Czasami dodatnie saldo na koncie Google Ads może być wyświetlane w nawiasach.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem