นำเข้าเป้าหมายและธุรกรรมของ Google Analytics มาไว้ใน Google Ads

เมื่อกล่าวถึงการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ Google มีฟีเจอร์ 3 อย่างที่จะช่วยคุณ ได้แก่ เป้าหมายและธุรกรรมของ Google Analytics, Conversion แอป + เว็บของ Google Analytics และเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads คุณใช้ชุดค่าผสมของทั้งสามอย่างพร้อมกันได้ คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูการเปรียบเทียบสรุป

เปรียบเทียบเป้าหมาย Google Analytics กับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

เป้าหมายของ Google Analytics

 • เหมาะสมในกรณีที่คุณอยากรู้ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าเข้าชมจนกระทั่งออกจากเว็บไซต์ ไม่ใช่เพียง Conversion
 • ติดตาม Conversion จากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ Google Ads ได้ จึงเหมาะกับการติดตามการเข้าชมของลูกค้าทั้งหมดในเว็บไซต์

เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads

 • เหมาะสมในกรณีที่คุณสนใจเฉพาะ Conversion
 • ติดตาม Conversion ที่มาจาก Google Ads เท่านั้น

Conversion แอป + เว็บของ Google Analytics

ข้อดี

การนำเข้าเป้าหมายของ Google Analytics มายังเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads มีประโยชน์ 3 ประการ ดังนี้

 • เข้าถึงข้อมูล Conversion ของ Google Analytics และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลิก Google Ads
 • ดูข้อมูล Conversion ของ Google Analytics ใน Google Ads
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึง Smart Bidding กับข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอซึ่งอาจเพิ่ม Conversion และลดค่าใช้จ่าย

โปรดทราบ

คุณอาจไม่จำเป็นต้องนำเข้าธุรกรรมของ Google Analytics หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads บนหน้าหนึ่งๆ อยู่แล้ว (การใช้งานฟีเจอร์ทั้งสองพร้อมกันอาจทำให้ระบบนับ Conversion ซ้ำ)

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้จึงจะเริ่มนำเข้าข้อมูลได้

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ จากนั้นคลิก Conversions ในส่วน "การวัด" ของเมนูเครื่องมือ 
 3. คลิกปุ่มบวก
 4. เลือกนำเข้า แล้วคลิก Google Analytics
 5. คลิกต่อไป
 6. ในหน้าถัดไป ให้เลือกเป้าหมายและธุรกรรมที่ต้องการนำเข้า จากนั้นคลิกนำเข้าและดำเนินการต่อ
 7. คลิกเสร็จ

Google Ads จะเริ่มนำเข้าข้อมูลจากบัญชี Analytics โดยจะไม่รวมข้อมูลที่ผ่านมาก่อนการนำเข้า

โปรดทราบ

อาจใช้เวลาถึง 9 ชั่วโมง ข้อมูลเป้าหมายและธุรกรรมของคุณจึงจะปรากฏใน Google Ads เมื่อข้อมูลดังกล่าวอยู่ใน AdWords แล้ว ข้อมูล Conversion ที่นำเข้าของคุณจะปรากฏอยู่ข้างๆ ข้อมูล Conversion ที่มีอยู่บนหน้า Conversion และคุณจะกำหนดค่าคอลัมน์บนแท็บ "แคมเปญ" ให้รวมข้อมูลนี้ไว้ได้รายงานที่อิงตามข้อมูล Conversion ที่นำเข้าอาจรวม Conversion โดยประมาณไว้ในรายงานเป็นค่าประมาณได้ในกรณีที่ Google สังเกตการณ์ Conversion ทั้งหมดไม่ได้ ข้อมูลเหล่านี้อิงตามข้อมูลแบบรวมและลบข้อมูลระบุตัวบุคคลออกแล้ว

เมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

แก้ไขการตั้งค่า Conversion สำหรับเป้าหมายที่นำเข้า

เมื่อนำเข้าเป้าหมาย Analytics แล้ว คุณจะแก้ไขเป้าหมายเหล่านั้นได้เช่นเดียวกับที่แก้ไขการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่สร้างใน Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแท็บเครื่องมือแล้วเลือก Conversion
 3. คลิกชื่อเป้าหมายที่นำเข้าที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกแก้ไขการตั้งค่าที่มุมล่างขวา
 5. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกปุ่มบันทึก

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

คุณอาจเห็นความคลาดเคลื่อนในสถิติ Conversion ระหว่าง Google Analytics กับเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ทั้งนี้คุณแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของเป้าหมาย ธุรกรรม และ Conversion ของ Google Ads ได้

หากได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วว่าการตั้งค่าของคุณนั้นถูกต้อง นี่คือสาเหตุบางประการที่อาจทำให้เห็นความคลาดเคลื่อนนี้

วันที่ของธุรกรรม

Google Ads รายงาน Conversion จากวันที่และเวลาของคลิกที่ทำให้เกิดการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่วันที่ของการดำเนินการนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนเห็นโฆษณาและคลิกโฆษณานั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม แต่ทำการซื้อในเว็บไซต์ในวันถัดไปคือ 20 กรกฎาคม ใน Google Ads จะถือว่า Conversion ดังกล่าวเป็นของวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ของการคลิก ส่วนใน Google Analytics ระบบจะนับว่าเป็น Conversion ในวันที่ 20 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เกิด Conversion ขึ้นจริง

วิธีการนับ

ใน Google Ads คุณเลือกที่จะนับ Conversion ทั้งหมดหรือนับเฉพาะ Conversion ที่ไม่ซ้ำได้โดยการตั้งค่าวิธีการนับสำหรับการกระทำ Conversion แต่ละรายการ (รวมถึงเป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics ที่นำเข้ามาใน Google Ads) คอลัมน์ "Conversion" ใน Google Ads จะแสดง Conversion ที่เกิดขึ้นในช่วงกรอบเวลา Conversion ตามที่คุณเลือกไว้ในวิธีการนับ ในขณะที่ Analytics จะนับเป้าหมายและธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

ตัวอย่าง

คุณได้กำหนดให้การกรอกแบบฟอร์มโอกาสในการขายเป็นเป้าหมายของ Analytics ผู้ใช้รายหนึ่งกรอกแบบฟอร์มโอกาสในการขาย 2 ชุด (ในคนละเซสชัน) หลังจากคลิกโฆษณา ในกรณีนี้ Analytics จะแสดงว่าเป็นเป้าหมายที่สำเร็จ 2 รายการ คุณนำเข้าเป้าหมายนี้มายัง Google Ads และตั้งค่าวิธีการนับเป็น "ที่ไม่ซ้ำ" ดังนั้นคุณจะเห็น Conversion เพียง 1 รายการ

คลิกที่ไม่ถูกต้อง
เป้าหมายบางรายการที่ Analytics รายงานอาจถูกกรองออกเมื่อนำเข้ามายังบัญชี Google Ads เนื่องจากเทคโนโลยีคลิกที่ไม่ถูกต้องของเราจะไม่บันทึกสิ่งที่ดูน่าสงสัยหรืออาจจะเป็นกิจกรรมการคลิกที่ไม่ถูกต้อง
วันที่หมดอายุของคุกกี้
คุกกี้ของ Google Ads จะหมดอายุใน 90 วันหลังจากการคลิกของลูกค้า ขณะที่ Analytics ใช้คุกกี้ที่มีอายุสูงสุด 2 ปี Conversion ของ Google Ads มีกรอบเวลา Conversion ได้ในระหว่าง 1-90 วัน ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าสร้าง Conversion หลังจากกรอบเวลา Conversion ที่ระบุไว้ Google Ads จะไม่บันทึก Conversion ดังกล่าว แต่ Conversion จะยังคงได้รับการบันทึกใน Analytics หากเกิดขึ้นภายใน 2 ปีนับจากวันที่เกิดการคลิก
ความล่าช้าของเป้าหมายที่นำเข้า
ระบบจะนำเข้าข้อมูล Conversion ของ Analytics สู่เครื่องมือวัด Conversion ภายในไม่เกิน 9 ชั่วโมงหลังจากที่เกิด Conversion
การเปลี่ยนชื่อเป้าหมายหรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใน Analytics
หากคุณเปลี่ยนชื่อเป้าหมายหรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่มีเป้าหมาย Analytics ที่นำเข้าอยู่ด้วย ชื่อใหม่นี้จะแสดงใน Google Ads หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการตามเป้าหมายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงจึงจะแสดงในบัญชี Google Ads
การกรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากธุรกรรมที่นำเข้าจาก Analytics

โปรดทราบว่าระบบจะนำเข้ารหัสธุรกรรมจาก Analytics มาเป็นรหัสคำสั่งซื้อใน Google Ads ระบบจะแก้ไข Conversion ที่ซ้ำซ้อนกันในบัญชี Google Ads โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบจะแก้ไขปัญหาธุรกรรมใน Analytics ที่มีรหัสเดียวกันเมื่อ Conversion เหล่านี้เกิดขึ้นภายในเซสชันเดียวกันเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีรหัสธุรกรรมเดียวกันในหลายเซสชัน Analytics จะนับเป็นเซสชันละ 1 ธุรกรรม และเมื่อนำเข้ามาที่ Google Ads ระบบจะนับเพียงรายการเดียวต่อรหัสธุรกรรม ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่ามี Conversion (ธุรกรรม) ใน Google Ads น้อยกว่าในรายงาน Google Analytics

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน Google Ads โปรดติดต่อเรา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว