Import konverzií služby Google Analytics do služby Google Ads

 

Od 3. októbra 2022 platí, že ak importujete aspoň jednu konverznú akciu z vlastníctva v službe Google Analytics 4 a Google Ads zistí, že už máte v účte konverznú akciu zo služby Universal Analytics, konverzné akcie zo služby Google Analytics 4 budú predvolene nastavené ako sekundárne.

Ak chcete pri ponukách používať tieto konverzné akcie zo služby Google Analytics 4, prepnite ich zo sekundárnych na hlavné. Ak sa chcete vyhnúť duplicitným konverziám, musíte buď odstrániť konverznú akciu zo služby Universal Analytics, alebo zmeniť konverznú akciu zo služby Universal Analytics z primárnej na sekundárnu.

Pokiaľ ide o analýzu aktivity zákazníkov na vašom webe, môžete importovať konverzie v službe Google Analytics do služby Google Ads a merať konverzie pomocou sledovania konverzií v službe Google Ads. Môžete použiť ľubovoľnú kombináciu všetkých troch možností naraz. Pre rýchle porovnanie rozbaľte sekciu nižšie.

Porovnanie konverzií v službe Google Analytics a sledovania konverzií v službe Google Ads

Konverzie v službe Universal Analytics:

 • umožňujú merať celý tok zákazníkov na vašom webe (okrem konverzií),
 • sú vhodné na sledovanie všetkých návštev zákazníkov na webe, pretože môžu zahŕňať konverzie zo zdrojov mimo služby Google Ads.

Sledovanie konverzií vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4:

Sledovanie konverzií v službe Google Ads:

Výhody

Import konverzií v službe Google Analytics do služby Google Ads má niekoľko výhod:

 • prístup ku konverziám a údajom v službe Google Analytics, ktoré súvisia s vašimi kliknutiami v službe Google Ads;
 • zobrazenie údajov o konverziách zo služby Google Analytics v službe Google Ads;
 • prístup inteligentných ponúk k údajom, vďaka čomu môžete optimalizovať ponuky a potenciálne tak zvýšiť konverzie a znížiť náklady.
 

Skôr než začnete

Ak chcete spustiť import údajov, budete musieť prepojiť svoj účet Google Ads s účtom Google Analyticszapnúť automatické značkovanie v účte Google Ads.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Vyberte Importovať a potom kliknite na Google Analytics (UA) (pre vlastníctva v službe Universal Analytics) alebo Google Analytics (GA4) (pre vlastníctva v službe Google Analytics 4).
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Na nasledujúcej stránke vyberte funkcie, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na Importovať a pokračovať.
 8. Kliknite na Hotovo.

Google Ads začne importovať údaje z vlastníctva v službe Analytics. Historické údaje z obdobia pred importom sa nezahrnú.

Pripomenutie

Môže trvať až 24 hodín, kým budú údaje o konverziách dostupné v službe Google Ads. Po ich zobrazení budú na stránke Konverzie vedľa seba uvedené existujúce a importované údaje o konverziách. Zároveň budete môcť prispôsobiť stĺpce na karte Kampane a zahrnúť v nich tieto údaje.V prípadoch, keď Google nemôže sledovať všetky konverzie, môžu prehľady založené na importovaných údajoch o konverziách zahŕňať modelované konverzie ako odhady. Vychádzajú zo zhromaždených a anonymizovaných údajov.

Po importovaní údajov služby Analytics (napríklad cieľov) do služby Google Ads sa na ne budú vzťahovať zmluvné podmienky služby Google Ads.

Úprava nastavení konverzií pre importované konverzie

Po importovaní konverzií služby Analytics ich môžete upravovať rovnako ako konverzné akcie vytvorené v službe Google Ads.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2.  V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na názov importovanej konverzie, ktorú chcete upraviť.
 5. V pravom dolnom rohu kliknite na Upraviť nastavenia.
 6. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nezrovnalosti v údajoch

Medzi službou Google Analytics a sledovaním konverzií v službe Google Ads môžete zaznamenať nezrovnalosti v štatistikách konverzií. Ak máte istotu, že je vaše nastavenie správne, tieto nezrovnalosti môžu mať niekoľko príčin:

Dátum transakcie

Google Ads generuje prehľady konverzií na základe dátumu a času kliknutia, ktoré viedlo k úspešnej akcii, nie na základe dátumu samotnej úspešnej akcie.

Povedzme, že 19. júla niekto zobrazil vašu reklamu a klikol na ňu. Nákup na webe však uskutočnil až nasledujúci deň, 20. júla. V službe Google Ads by sa táto konverzia priradila k 19. júlu, teda ku dňu kliknutia. V službe Google Analytics však bude konverzia zaznamenaná 20. júla, kedy k nej skutočne došlo.

Spôsob počítania

V službe Google Ads sa môžete rozhodnúť, či chcete počítať všetky alebo len jedinečné konverzie. Stačí nastaviť spôsob počítania pre každú konverznú akciu (vrátane cieľov a transakcií v službe Analytics, ktoré ste importovali do služby Google Ads). V službe Google Ads sa v stĺpci Konverzie zobrazia konverzie, ktoré ste získali v rámci nastavenej dĺžky ich sledovania, a podľa vybraného spôsobu počítania. Vlastníctva v službe Universal Analytics však počítajú všetky ciele a transakcie, čo môže viesť k nezrovnalostiam.

Príklad

Vo vlastníctve v službe Universal Analytics ste definovali cieľ pre vyplnenie formulára pre potenciálnych zákazníkov. Niekto po kliknutí na reklamu vyplní dva formuláre pre potenciálnych zákazníkov (v rôznych reláciách) a Analytics ich zobrazí ako dve splnenia cieľa. Tento cieľ importujete do služby Google Ads a spôsob počítania nastavíte na možnosť Jedinečné. Zobrazí sa vám teda len jedna konverzia.

Neplatné kliknutia
Niektoré ciele alebo konverzné udalosti v prehľadoch v službe Analytics sa pri importe do účtu Google Ads môžu odfiltrovať, pretože naša technológia detekcie neplatných kliknutí nezaznamená nič, čo sa javí ako podozrivá aktivita alebo aktivita neplatných kliknutí.
Dátumy vypršania platnosti súborov cookie
Platnosť súborov cookie služby Google Ads vyprší po 90 dňoch od zákazníkovho kliknutia. Platnosť súboru cookie služby Analytics však vyprší až po dvoch rokoch. Dĺžku sledovania konverzie môžete v službe Google Ads nastaviť na 1 až 90 dní. To znamená, že konverzia sa v službe Google Ads nezaznamená, ak ju zákazník dokončí po uplynutí stanovenej dĺžky sledovania konverzie. Bude však zaznamenaná v službe Analytics, ak sa uskutoční do dvoch rokov od dátumu kliknutia.
Oneskorenia importovaných konverzií v službe Analytics
Údaje o konverziách zo služby Analytics sa do sledovania konverzií importujú do deviatich hodín od vzniku konverzií.
Zmeny názvu cieľa alebo zobrazenia vo vlastníctvach v službe Universal Analytics
Ak zmeníte názov cieľa alebo zobrazenia obsahujúceho vaše ciele importované zo služby Analytics, nové názvy sa zobrazia v službe Google Ads, až keď zákazník splní cieľ. Môže trvať až 24 hodín, kým sa v účte Google Ads prejavia tieto zmeny.
Odstránenie duplikátov importovaných transakcií zo služby Analytics

Pripomíname, že identifikátory transakcií zo služby Analytics budú v službe Google Ads importované ako identifikátory objednávok. V účte Google Ads budú automaticky odstránené duplicitné prekrývajúce sa konverzie. Ďalšie informácie

Duplicitné transakcie v službe Analytics s rovnakým identifikátorom sa odstránia, iba ak k nim dôjde v rámci rovnakej relácie. Ďalšie informácie

Ak sa pre viaceré relácie zaznamená rovnaký identifikátor transakcie, Analytics započíta jednu transakciu na reláciu. Pri importe do služby Google Ads sa započítava len jedna transakcia na identifikátor transakcie. Preto môžete v prehľadoch služby Google Ads zaznamenať menej konverzií (transakcií) než v prehľadoch v službe Google Analytics.

Máte problémy?

Oprava problému s prepojením

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s prepojením účtov Google Analytics a Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false