Importér mål og transaksjoner fra Google Analytics til Google Ads

Google har tre funksjoner som er nyttige når du skal analysere kundeaktivitet på nettstedet ditt, nemlig mål og transaksjoner i Google Analytics, app- og nettkonverteringer i Google Analytics samt konverteringssporing i Google Ads. Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av alle de tre alternativene samtidig. Klikk på linken nedenfor for å se en rask sammenligning.

En sammenligning av Google Analytics-mål og Google Ads-konverteringssporing

Google Analytics-mål

 • Dette er en ideell løsning om du vil se den totale kundeflyten på nettstedet og ikke bare konverteringer.
 • Med denne funksjonen kan du ta med konverteringer fra andre kilder enn Google Ads, og den er dermed praktisk hvis du vil spore all kundetrafikk på nettstedet.

Google Ads-konverteringssporing

 • Denne funksjonen er midt i blinken hvis du bare ønsker å se konverteringene.
 • Det er bare konverteringer fra Google Ads-kilder som spores.

Konverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics

Fordeler

Det finnes visse fordeler ved å importere Google Analytics-målene dine til Google Ads-konverteringssporingen. Her kan vi blant annet nevne at

 • du får tilgang til Google Analytics-konverteringer og -data relatert til Google Ads-klikkene dine
 • du kan se Google Analytics-konverteringsdata i Google Ads
 • du kan gi smart budgivning tilgang til data som budene kan optimaliseres med utgangspunkt i, noe som potensielt kan føre til flere konverteringer og reduserte kostnader

Vær oppmerksom på følgende

Det er ikke sikkert at du trenger å importere Google Analytics-transaksjoner hvis du allerede bruker Google Ads-konverteringssporing på en bestemt side. (Hvis du bruker begge, kan det hende at konverteringer registreres to ganger.)

Før du begynner

For å kunne importere data må du sørge for at

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet , og klikk deretter på Konverteringer under «Målinger»-delen av Verktøy-menyen. 
 3. Klikk på plussknappen .
 4. Velg Importér, og klikk deretter på Google Analytics.
 5. Klikk på Fortsett
 6. Velg hvilke mål og transaksjoner du vil importere, og klikk deretter på Importér og fortsett.
 7. Klikk på Ferdig.

Google Ads begynner deretter å importere dataene fra Analytics-kontoen din. Data som skriver seg tilbake til tiden før importeringen, blir ikke tatt med.

Vær oppmerksom på følgende

Det kan ta opptil ni timer før mål- og transaksjonsdataene er tilgjengelige i Google Ads. Når de blir tilgjengelige, kan du se de importerte konverteringsdataene sammen med de eksisterende konverteringsdataene dine på Konverteringer-siden. Du kan også tilpasse kolonnene på Kampanjer-fanen slik at disse dataene blir tatt med. Rapportene som er basert på de importerte konverteringsdataene dine, kan inneholde modellerte konverteringer som fungerer som anslag i tilfeller der Google ikke kan spore alle konverteringer. Disse er basert på samlede og anonymiserte data.

Når Analytics-data (f.eks. mål) er importert til Google Ads, er de underlagt vilkårene for bruk av Google Ads.

Endre konverteringsinnstillinger for importerte mål

Når du har importert Analytics-målene dine, kan du redigere dem på samme måte som når du redigerer konverteringshandlinger som er opprettet i Google Ads.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg så Konverteringer.
 3. Klikk på navnet på det importerte målet du ønsker å redigere.
 4. Klikk på Rediger innstillinger nederst til høyre.
 5. Endre det du måtte ønske, og klikk på Lagre-knappen.

Dataavvik

Det kan forekomme avvik mellom konverteringsstatistikken fra Google Analytics og konverteringssporingen i Google Ads. Du kan feilsøke avvik i mål, transaksjoner og Google Ads-konverteringer.

Hvis du har dobbeltsjekket at konfigurasjonen er riktig, kan de aktuelle avvikene skyldes årsakene vi lister opp nedenfor.

Transaksjonsdato

I Google Ads rapporteres konverteringer ut fra datoen og klokkeslettet for klikket som førte til den ønskede handlingen, ikke ut fra datoen da selve handlingen inntraff.

Tenk deg for eksempel at en person så og klikket på annonsen din 19. juli, men at vedkommende ikke kjøpte noe på nettstedet ditt før neste dag, altså 20. juli. I Google Ads blir konverteringen da tilskrevet datoen for klikket, nemlig 19. juli. I Google Analytics blir imidlertid konverteringen tilskrevet datoen for den faktiske konverteringen, altså 20. juli.

Tellemetode

I Google Ads kan du velge å telle enten alle konverteringer eller unike konverteringer. Dette styrer du via tellemetoden du velger for hver konverteringshandling (inkludert Analytics-mål og -transaksjoner som importeres til Google Ads). I Konverteringer-kolonnen i Google Ads ser du konverteringer som skjedde innenfor det valgte konverteringsvinduet ditt, i henhold til tellemetoden du valgte. I Analytics telles imidlertid alle mål og transaksjoner. Dette kan føre til avvik.

Eksempel

Tenk deg at du har definert et Analytics-mål som innebærer at potensielle kunder fyller ut et skjema. En person fyller ut to skjemaer (i forskjellige økter) etter et annonseklikk, og dette vises som to målfullføringer i Analytics. Hvis du importerer dette målet i Google Ads og angir «Unik» som tellemetode, ser du bare én konvertering.

Ugyldige klikk
Det kan hende at enkelte mål som rapporteres i Analytics, filtreres bort når de importeres til Google Ads-kontoen din på grunn av teknologien vår for ugyldige klikk. Med denne teknologien registreres ikke det som ser ut som mistenkelig eller ugyldig klikkaktivitet.
Utløpsdatoer for informasjonskapsler
Google Ads-informasjonskapsler utløper 90 dager etter et kundeklikk. I Analytics brukes det imidlertid en informasjonskapsel som varer i opptil to år. Google Ads-konverteringer kan ha et konverteringsvindu på 1–90 dager. Dette betyr at dersom en kunde fullfører en konvertering etter det angitte konverteringsvinduet, registreres ikke konverteringen i Google Ads. Den registreres likevel i Analytics hvis den forekommer innen to år etter klikkdatoen.
Forsinkelser i importerte mål
Konverteringsdata for Analytics importeres til konverteringssporingen opptil ni timer etter at konverteringene har skjedd.
Endringer i navn på mål og rapporteringsvisninger i Analytics
Hvis du endrer navnet på et mål eller en rapporteringsvisning som inneholder Analytics-målene dine, gjenspeiles disse nye målene i Google Ads etter at det aktuelle målet blir fullført av en kunde. Det kan ta opptil et døgn før endringene gjenspeiles i Google Ads-kontoen din.
Deduplisering av importerte transaksjoner fra Analytics

Husk at transaksjons-ID-er fra Analytics blir importert som bestillings-ID-er til Google Ads. Overlappende konverteringer blir automatisk deduplisert i Google Ads-kontoen din. Finn ut mer

Transaksjoner i Analytics som har den samme ID-en, blir bare deduplisert dersom de forekommer i den samme økten. Finn ut mer

Hvis den samme transaksjons-ID-en er forbundet med flere økter, teller Analytics én transaksjon per økt. Når disse dataene importeres til Google Ads, blir det bare talt én transaksjon per transaksjons-ID. Du kan derfor komme til å se færre konverteringer (transaksjoner) i Google Ads enn i Google Analytics-rapportene dine.

Hvis du trenger mer hjelp med Google Analytics i Google Ads, kan du kontakte oss.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt