Google Analytics mērķu un darījumu importēšana programmā Google Ads

Klientu darbību analizēšanai jūsu tīmekļa vietnē Google piedāvā divas funkcijas, lai jūs varētu sasniegt savus Google Analytics mērķus un darījumus, kā arī veikt Google Ads reklāmguvumu uzskaiti. Varat izmantot abas funkcijas vienlaikus vai tikai vienu no tām. Lai skatītu abu funkciju īsu salīdzinājumu, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites.

Google Analytics mērķu un Google Ads reklāmguvumu uzskaites salīdzinājums

Google Analytics mērķi

 • Lieliski piemērota funkcija, ja jūs interesē ne tikai reklāmguvumi, bet arī visa klientu plūsma jūsu vietnē.
 • Var ietvert reklāmguvumus arī no tādiem avotiem, kas nav Google Ads, tāpēc šī funkcija ir piemērota, lai uzskaitītu visu klientu datplūsmu jūsu vietnē.

Google Ads reklāmguvumu uzskaite

 • Lieliski piemērota funkcija, ja jūs interesē tikai reklāmguvumi.
 • Reklāmguvumi tiek uzskaitīti tikai no Google Ads avotiem.

Ieguvumi, importējot Google Analytics mērķus

Google Analytics mērķu importēšana Google Ads reklāmguvumu uzskaitē ir izdevīga. Tālāk ir minēti daži atjauninājumi.

 • Piekļūstiet Google Analytics reklāmguvumiem un datiem, kas saistīti ar jūsu Google Ads klikšķiem.
 • Skatiet Google Analytics reklāmguvumu datus programmā Google Ads.
 • Sniedziet reklāmguvumu optimizētājam piekļuvi datiem, kas palīdz optimizēt cenu, potenciāli palielinot reklāmguvumus un samazinot izmaksas.

Svarīga informācija

Ja konkrētā lapā jau izmantojat Google Ads reklāmguvumu uzskaiti, Google Analytics darījumi nav jāimportē. (Ja izmantosiet abas funkcijas, reklāmguvumi var tikt pieskaitīti divreiz.)

Pirms darba sākšanas

Lai sāktu datu importēšanu, ir nepieciešama tālāk norādītā informācija.

Norādījumi

 1. Pēc kontu saistīšanas pierakstieties savā Google Ads kontā, noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet Reklāmguvumi. Piezīme. Importēšanas rezultāti tiks parādīti 30 minūšu laikā. 
 2. Noklikšķiniet uz Importēšana.
 3. Noklikšķiniet uz Google Analytics pogas.
 4. Noklikšķiniet uz Turpināt
 5. Nākamajā lapā atlasiet mērķus un darījumus, ko vēlaties importēt, pēc tam noklikšķiniet uz Importēt un turpināt.
 6. Noklikšķiniet uz Gatavs.

Google Ads sāks datu importēšanu no Analytics konta. Vēsturiskie dati par laiku pirms importēšanas netiks ietverti.

Svarīga informācija

Var paiet 9 stundas, līdz mērķu un darījumu dati būs pieejami pakalpojumā Google Ads. Tiklīdz tie būs pieejami, importētie reklāmguvumu dati tiks rādīti blakus esošajiem reklāmguvumu datiem lapā “Reklāmguvumi”, turklāt varēsiet pielāgot slejas cilnē “Kampaņas”, lai iekļautu šos datus. Ja Google nevar noteikt visus reklāmguvumus, pārskati, kuru pamatā ir importētie reklāmguvumu dati, var ietvert modelētos reklāmguvumus kā aprēķinus. Tie ir balstīti uz apkopotiem un anonīmiem datiem.

Pēc Analytics datu (piemēram, mērķu) importēšanas pakalpojumā Google Ads uz tiem attieksies Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Reklāmguvumu iestatījumu rediģēšana importētajiem mērķiem

Pēc savu Analytics mērķu importēšanas varēsiet tos rediģēt tāpat kā rediģējat programmā Google Ads izveidotās reklāmguvumu darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Rīki un pēc tam atlasiet Reklāmguvumi.
 3. Noklikšķiniet uz tā importētā mērķa nosaukuma, kuru vēlaties rediģēt.
 4. Apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
 5. Veiciet nepieciešamās izmaiņas un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

 

Datu neatbilstības

Iespējams, reklāmguvumu statistikas datos pamanīsiet Google Analytics datu un Google Ads reklāmguvumu uzskaites neatbilstības. Varat novērst ar atšķirīgu mērķu, darījumu un Google Ads reklāmguvumu uzskaiti saistītas problēmas.

Ja esat rūpīgi pārbaudījis iestatījumus un secinājis, ka tie ir pareizi, skatiet tālāk minētos iespējamos neatbilstību iemeslus.

Darījuma datums

Google Ads reklāmguvumu reģistrē tajā datumā un laikā, kad veikts sekmīgo darbību izraisījušais klikšķis, nevis datumā, kad veikta sekmīgā darbība.

Piemēram, pieņemsim, ka lietotājs ir redzējis jūsu reklāmu un noklikšķinājis uz tās 19. jūlijā, bet pirkumu jūsu vietnē veicis tikai nākamajā dienā — 20. jūlijā. Programmā Google Ads reklāmguvums ir reģistrēts 19. jūlijā — dienā, kad tika veikts klikšķis. Savukārt pakalpojumā Google Analytics reklāmguvums ir reģistrēts 20. jūlijā — dienā, kad faktiski notika reklāmguvums.

Skaitīšanas metode

Programmā Google Ads varat izvēlēties skaitīt visus unikālos reklāmguvumus, iestatot skaitīšanas metodi katrai reklāmguvuma darbībai (tostarp Analytics mērķiem un darījumiem, kas importēti programmā Google Ads). Programmā Google Ads slejā “Reklāmguvumi” atbilstoši atlasītajai skaitīšanas metodei tiks rādīti reklāmguvumi, kas veikti jūsu izvēlētajā reklāmguvumu periodā. Tā kā pakalpojumā Analytics tiek uzskaitīti visi mērķi un transakcijas, var rasties neatbilstības.

Piemērs

Jūs esat noteicis, ka Analytics mērķis ir potenciālā pirkuma veidlapas aizpildīšana. Kāda persona pēc noklikšķināšanas uz reklāmas aizpilda divas potenciālā pirkuma veidlapas (dažādās sezonās), un pakalpojumā Analytics tas tiek attēlots kā divas mērķa izpildes. Jūs importējat šo mērķi programmā Google Ads un skaitīšanas metodei izvēlaties iestatījumu “Unikālie”, lai tiktu rādīts tikai viens reklāmguvums.

Nederīgi klikšķi
Veicot importēšanu Google Ads kontā, daži pakalpojumā Analytics reģistrētie mērķi var tikt filtrēti mūsu nederīgo klikšķu tehnoloģijas dēļ, kas nereģistrē datus, kuri varētu liecināt par aizdomīgu vai nederīgu klikšķu darbībām.
Sīkfailu derīguma termiņi
Google Ads sīkfailu derīguma termiņš beidzas 90 dienas pēc klienta veiktā klikšķa, savukārt pakalpojumā Analytics tiek izmantots sīkfails, kura darbība ilgst līdz 6 mēnešiem. Google Ads reklāmguvumu periods var būt 1–90 dienas ilgs. Tas nozīmē — ja klients nodrošina reklāmguvumu pēc norādītā reklāmguvumu perioda beigām, reklāmguvums netiek reģistrēts programmā Google Ads, taču, ja tas notiek 2 gadu laikā pēc noklikšķināšanas datuma, tas tiek reģistrēts pakalpojumā Analytics.
Importēto mērķu aizkave
Analytics reklāmguvumu dati reklāmguvumu uzskaitē tiek importēti 9 stundu laikā pēc reklāmguvumu iegūšanas.
Mērķu vai skatu nosaukumu izmaiņas pakalpojumā Analytics
Ja nomainīsiet mērķa nosaukumu vai tā skata nosaukumu, kurā ir jūsu importētie Analytics mērķi, šie jaunie nosaukumi programmā Google Ads tiks rādīti pēc tam, kad klients būs veicis mērķa izpildes darbības. Var paiet pat 24 stundas, līdz izmaiņas būs redzamas jūsu Google Ads kontā.
Importēto darījumu dublikātu noņemšana no pakalpojuma Analytics

Ņemiet vērā, ka darījumu ID no pakalpojuma Analytics tiks importēti kā pasūtījumu ID programmā Google Ads. Reklāmguvumiem, kas pārklājas, tiks automātiski noņemti dublikāti jūsu Google Ads kontā. Uzziniet vairāk.

Darījumiem pakalpojumā Analytics ar vienādiem ID tiek noņemti dublikāti tikai tad, ja tie radušies vienā sesijā. Uzziniet vairāk.

Ja viens darījuma ID ir saistīts ar vairākām sesijām, pakalpojumā Analytics tiek skaitīts viens darījums katrai sesijai. Importējot datus programmā Google Ads, katram darījuma ID tiks skaitīts tikai viens darījums. Tādējādi programmā Google Ads var tikt rādīts mazāk reklāmguvumu (darījumu) nekā pakalpojuma Google Analytics pārskatos.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.