Giới thiệu về phương thức thanh toán cho Google Ads

 

Phương thức thanh toán là cách thức bạn dùng để thanh toán cho Google Ads.

Các phương thức thanh toán mà bạn có thể dùng cho tài khoản của mình phụ thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các phương thức thanh toán áp dụng tại quốc gia của mình (hãy nhớ chọn đúng quốc gia trong trình đơn thả xuống ở trên). Để biết danh sách chính xác những phương thức thanh toán có thể sử dụng cho quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn, hãy chọn công cụ tùy chọn thanh toán.

Hãy lưu ý rằng trong một vài trường hợp, một số phương thức thanh toán nhất định có thể tạm thời không sử dụng được trong khi Google Ads đánh giá xem tài khoản của bạn có đủ điều kiện để sử dụng những tùy chọn đó hay không.

Các phương thức thanh toán có thể sử dụng

Tài khoản ngân hàng (còn gọi là ghi nợ trực tiếp)

Với phương thức thanh toán này, Google sẽ khấu trừ số tiền bạn phải thanh toán cho Google Ads từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Cách thức hoạt động

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động, chúng tôi sẽ tự động tính phí tài khoản ngân hàng của bạn sau khi bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo. Bạn sẽ nhận hóa đơn sau 30 ngày kể từ lần thanh toán tự động cuối cùng của mình hoặc khi chi phí của bạn đạt đến một số tiền nhất định (được gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào đến trước.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thanh toán theo cách thủ công và chúng tôi sẽ tính phí tài khoản ngân hàng của bạn.

Thiết lập

Để sử dụng phương thức thanh toán này, trước tiên bạn cần lưu thông tin thanh toán vào Tài khoản Google Ads, sau đó xác minh tài khoản ngân hàng của bạn. Quy trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Dưới đây là cách thiết lập tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán từ trình đơn ở phía bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Tài khoản ngân hàng, điền thông tin ngân hàng của bạn vào và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đưa ra.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp chọn hộp bên cạnh Đặt phương thức thanh toán này làm phương thức chính.
 7. Nhấp vào nút Lưu.

Những điều cần biết

 • Có thể mất vài ngày để xử lý khoản thanh toán của bạn.
 • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản mới, quảng cáo sẽ chạy sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Nếu muốn quảng cáo hiển thị trong thời gian chờ xác minh, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí.
 • Nếu tài khoản của bạn không phải là tài khoản mới, chỉ cần chỉ định tài khoản ngân hàng của bạn làm phương thức thanh toán chính. Xin nhắc lại, quảng cáo sẽ hoạt động sau khi bạn xác minh tài khoản ngân hàng.
 • Nếu bạn không muốn quảng cáo chạy ngay lập tức sau khi xác minh tài khoản ngân hàng, hãy nhớ tạm dừng các chiến dịch.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.
 • Chúng tôi không chấp nhận việc thanh toán bằng tài khoản ngân hàng chỉ hỗ trợ hình thức giải ngân (ví dụ: Payoneer).
Boleto bancário

Với boleto bancário, bạn có thể thanh toán chi phí Google Ads theo cách thủ công.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Một Tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Brazil;
 • Đơn vị tiền tệ của tài khoản là đồng Real Brazil (BRL); và
 • Quyền truy cập quản trị, chỉnh sửa, đăng ký và mua hàng đối với hồ sơ thanh toán của tài khoản.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho Tài khoản Google Ads của mình bằng boleto bancário, hãy thực hiện theo các bước bên dưới sau khi tạo tài khoản.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] rồi nhấp vào phần "Thanh toán", chọn mục Tóm lược thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 40 BRL.
 4. Chọn Boleto bancário. Nếu bạn không thấy tùy chọn thanh toán này, thì hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Chọn Boleto. Sau đó, trong mục "Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn", hãy nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào nút Tạo Boleto. Boleto mà bạn có thể in hoặc gửi email sẽ được tạo.

Những điều cần biết

Bạn có thể thanh toán boleto vào ngày boleto được tạo hoặc lên lịch thanh toán vào một ngày thuận tiện hơn, lưu ý thời hạn thanh toán là 8 ngày. Nếu quá thời hạn này, bạn có thể tạo boleto mới và hủy boleto cũ.

Sau khi bạn gửi boleto tại ngân hàng hay trang thanh toán boleto trực tuyến của ngân hàng của bạn, khoản thanh toán của bạn sẽ được xử lý trong khoảng ba ngày làm việc. Nếu bạn thanh toán lần đầu hoặc tài khoản của bạn đã hết tiền, thì quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy tại thời điểm này. Tiếp tục thực hiện thanh toán khi cần trong tương lai. Bạn có thể phát hành và thanh toán boleto bất kỳ số tiền nào trên R$40.

Hóa đơn và biên lai

 • Hóa đơn: Bạn sẽ nhận được hóa đơn hằng tháng cho biết các khoản phí được tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi tháng theo lịch. Vì bạn chỉ bị tính phí cho các lượt nhấp phát sinh trên quảng cáo trong một tháng cụ thể, nên số tiền trong hóa đơn có thể nhỏ hơn số tiền bạn đã thanh toán qua boleto. Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong các tháng tiếp theo.
 • Biên lai: Biên lai sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng và được gửi tới email liên hệ của Tài khoản Google Ads trong thời gian từ ngày làm việc thứ 5 đến ngày làm việc thứ 10 của tháng tiếp theo.

Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo với bạn rằng biên lai đã được phát hành và hiện có trên trang web của Chính quyền thành phố. Thư này có chứa đường liên kết, Corporate Taxpayers' Registry (Hồ sơ của người nộp thuế doanh nghiệp - CNPJ) của nhà cung cấp dịch vụ, số biên lai và mã xác minh để truy cập vào biên lai. Bạn cần cập nhật thông tin đăng ký để tránh các sự cố khi gửi thư.

Nhận phiếu thưởng

Các biên lai liên quan đến những dịch vụ được cung cấp trong một tháng cụ thể và không phải là giấy tờ thanh toán của một boleto cụ thể. Mỗi biên lai được phát hành để thu thuế hiện hành đối với các dịch vụ được cung cấp.

Do đó, số tiền này có thể khác với số tiền được gửi qua boleto. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tất cả tiền còn lại trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng trong suốt các tháng tiếp theo và sẽ được đưa vào biên lai có liên quan đến ngày cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn muốn nhận phiếu thưởng cho tổng số tiền trả bằng hóa đơn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Giao dịch trên trình đơn bên. (Nếu bạn muốn xem bản tóm lược thanh toán của một khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn tháng và năm tương ứng trên trình đơn thả xuống ở đầu trang và nhấp vào OK.)
 4. Nhấp vào Khoản thanh toán đã nhận cho bất kỳ mục hàng nào phản ánh một khoản phí đã tính cho tài khoản của bạn.
 5. Trên trình đơn trình duyệt, hãy chọn TệpIn.
 6. Nhấp vào In.

Lưu ý

 • Thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản trả trước để chắc chắn bạn không bị hết tiền. Bạn có thể thực hiện thêm các giao dịch thanh toán khác nếu cần. Khi số dư trả trước trong Tài khoản Google Ads của bạn sắp hết, chúng tôi sẽ gửi email nhắc bạn thanh toán thêm.
 • Bạn có thể thanh toán tại ngân hàng địa phương hoặc thanh toán trực tuyến. Một số ngân hàng chấp nhận thanh toán boleto qua các trang web của họ bằng cách sử dụng số tham chiếu boleto. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định lựa chọn cho thanh toán boleto của bạn.
 • Ngân hàng của bạn sẽ không tính phí xử lý. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó ngân hàng của bạn tính phí hay không thể hoàn tất giao dịch, bạn có thể chọn một ngân hàng địa phương khác có dịch vụ phù hợp hơn.

Vấn đề chậm trễ

Tất cả các boleto đã thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của bạn sau 3 ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi và đính kèm bản sao kỹ thuật số của bằng chứng thanh toán và boleto tương ứng. Tài liệu phải dễ đọc và bao gồm tên cũng như mã khách hàng của bạn. Sau khi nhận bằng chứng thanh toán, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa, MasterCard hoặc China UnionPay. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, bạn hãy nhớ chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa, MasterCard hoặc China UnionPay. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi còn chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng AMEX, JCB, Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, bạn hãy nhớ chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này miễn là thẻ có biểu trưng AMEX, JCB, Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem liệu họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được chuyển vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, bạn hãy nhớ chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Lưu ý: Nếu ở Khu vực kinh tế Châu Âu, công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu bạn trải qua quy trình xác thực bổ sung, chẳng hạn như gửi mã một lần đến điện thoại để xác minh quyền sở hữu thẻ của bạn.  Công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu thực hiện quy trình xác minh bổ sung này khi bạn thanh toán, thêm thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mới hoặc theo quyết định của nhà phát hành thẻ/ngân hàng. 

Google tuân thủ các yêu cầu bảo mật mới áp dụng đối với các ngân hàng và công ty xử lý thanh toán theo Chỉ thị dịch vụ thanh toán 2 (PSD2) trong Khu vực kinh tế Châu Âu. Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn. 

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, bạn hãy nhớ chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dù bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Lưu ý: Nếu ở Khu vực kinh tế Châu Âu, công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu bạn trải qua quy trình xác thực bổ sung, chẳng hạn như gửi mã một lần đến điện thoại để xác minh quyền sở hữu thẻ của bạn.  Công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu thực hiện quy trình xác minh bổ sung này khi bạn thanh toán, thêm thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mới hoặc theo quyết định của nhà phát hành thẻ/ngân hàng. 

Google tuân thủ các yêu cầu bảo mật mới áp dụng đối với các ngân hàng và công ty xử lý thanh toán theo Chỉ thị dịch vụ thanh toán 2 (PSD2) trong Khu vực kinh tế Châu Âu. Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn. 

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, bạn hãy nhớ chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở góc dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng cho dù bạn sử dụng thanh toán tự động (bạn bị tự động tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy) hay thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo của bạn chạy), miễn là công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã chấp nhận thẻ này là thẻ sử dụng quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào Tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong tùy chọn cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào đường liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép sử dụng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Trong tùy chọn cài đặt Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào nút Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào đường liên kết Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, rồi nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng

Thanh toán tự động

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn tự động bị tính phí sau khi quảng cáo chạy), với điều kiện công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn đã cho phép dùng thẻ để thanh toán quốc tế. Dưới đây là cách thực hiện:

Để sử dụng thẻ tín dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào Tài khoản Google Ads của mình và đặt làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào nút Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn. Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào nút Lưu.

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Nếu tài khoản của bạn áp dụng tùy chọn thanh toán thủ công, thì bạn sẽ không thể sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể thanh toán qua Banelco và PagoMisCuentas.com. Hãy nhấp vào đường liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin về cách thanh toán thủ công qua Banelco.

Banelco và PagoMisCuentas.com

Chỉ cho phép thanh toán qua Banelco và PagoMisCuentas.com đối với các Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Argentina và chọn sử dụng đơn vị tiền tệ là Peso Argentina (ARS). Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán cho tài khoản của mình, bạn sẽ có thể thanh toán theo bốn cách:

 • Tại ATM trong mạng Banelco
 • Trên trang web PagoMisCuentas.com
 • Qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng của bạn
 • Tại quầy giao dịch có hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt

Sau khi chọn phương thức thanh toán này, Tài khoản Google Ads của bạn sẽ được gán một số tham chiếu duy nhất. Hãy nhớ sử dụng số tham chiếu này khi thanh toán để chúng tôi có thể so khớp số tiền thanh toán với tài khoản của bạn. Các khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Ngân hàng tham gia

Để thanh toán qua Banelco, bạn phải có tài khoản với ngân hàng trong mạng Banelco, trừ khi bạn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt tại một trong các quầy giao dịch có sẵn.

Đây là những ngân hàng tham gia:

 • Banex
 • Standard Bank
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuy
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro
Thanh toán qua Banelco

Các bước thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn thanh toán bằng ATM, trang web, dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng hoặc tại một trong các quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt. Bạn chỉ có thể sử dụng 3 lựa chọn đầu tiên nếu bạn có tài khoản tại một ngân hàng trong mạng Banelco. Nếu biết số tham chiếu của mình, bạn không cần đăng nhập vào Tài khoản Google Ads trước. Hãy nhấp vào một trong các đường liên kết bên dưới để xem thông tin chi tiết về khoản thanh toán.

Số tiền thanh toán tối thiểu là 30ARS. Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán của bạn và chúng tôi sẽ ghi có tài khoản của bạn với số dư còn lại trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Tìm số tham chiếu của tài khoản

Tài khoản Google Ads của bạn có một số tham chiếu duy nhất để sử dụng với Banelco hoặc PagoMisCuentas.com. Bạn cần cung cấp số này khi thanh toán để chúng tôi có thể so khớp số tiền đó với tài khoản của bạn. Nếu bạn không cung cấp số tham chiếu khi thanh toán thì khoản thanh toán của bạn sẽ bị mất.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com từ trình đơn thả xuống.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 6. Màn hình tiếp theo hiển thị số tham chiếu của bạn. In màn hình này hoặc ghi lại số tham chiếu để sử dụng trong tương lai.
ATM Banelco

Để thanh toán ATM Banelco:

 1. Đến ATM trong mạng Banelco.
 2. Nhập số PIN ngân hàng của bạn.
 3. Chọn phương thức thanh toán Pago mis Cuentas của Banelco.
 4. Chọn tùy chọn 6, Thanh toán hóa đơn khác và nhấn vào xác nhận.
 5. Chọn tùy chọn 12, Dịch vụ khác và nhấn vào xác nhận.
 6. Chọn tùy chọn Tùy chọn khác 8 lần.
 7. Trong Tùy chọn 7, hãy chọn Google Ads từ danh sách người bán thả xuống.
 8. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 9. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng để thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Hãy nhớ rằng khoản thanh toán tối thiểu là 30ARS.
 10. Chọn Xác nhận.
Trang web PagoMisCuentas.com

Để thanh toán bằng PagoMisCuentas.com:

 1. Truy cập vào www.PagoMisCuentas.com.
 2. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng và mật khẩu này sẽ giống tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng trên trang web ngân hàng của bạn).
 3. Chọn Google từ danh sách người bán thả xuống, trong mục "Dịch vụ khác". Đối với các khoản thanh toán tiếp theo, bạn có thể chọn Google từ danh sách người bán gần đây đã nhận thanh toán.
 4. Nhập số tham chiếu duy nhất bạn đã được gán khi chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thanh toán và nhập số tiền bạn muốn thanh toán.
 6. Nhấp vào Xác nhận.
Trang chủ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng

Các bước thanh toán qua ngân hàng trực tuyến khác nhau, tùy theo từng ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để được hướng dẫn.

Quầy giao dịch cho thanh toán bằng tiền mặt

Cách thanh toán tại quầy:

 1. Đến một trong các quầy giao dịch hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt trong mạng lưới PagoMisCuentas
 2. Cho nhân viên thu ngân biết rằng bạn cần thanh toán cho Tài khoản Google Ads.
 3. Cho nhân viên thu ngân biết số tham chiếu của bạn (xem hướng dẫn ở trên để tìm số tham chiếu) và số tiền bạn muốn thanh toán. Khoản thanh toán tối thiểu là 30ARS.

Khoản thanh toán của bạn (trừ đi các khoản thuế hiện hành) sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

DineroMail

Bạn có thể sử dụng DineroMail nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, có địa chỉ thanh toán tại Mexico và có đơn vị tiền tệ được chọn là Peso Mexico MXN).

Với DineroMail, bạn có thể thực hiện thanh toán theo 5 cách:

 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: Thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong tài khoản của bạn.
 • Gửi tiền tại ngân hàng chỉ định Thanh toán cho Google Ads bằng cách gửi tiền tại bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Bancomer, Santander, Ixe Banco và ScotiaBank/Inverlat. Bạn không cần phải có tài khoản tại ngân hàng mà bạn gửi tiền.
 • Chuyển khoản ngân hàng điện tử: Thanh toán cho Google Ads bằng cách tiến hành chuyển khoản ngân hàng điện tử thông qua bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Bancomer, Santander, Ixe Banco và ScotiaBank/Inverlat. Bạn phải có tài khoản tại ngân hàng mà bạn tiến hành chuyển khoản.
 • Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven: Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nào ở Mexico. Bạn sẽ bị tính phí tiện lợi là 8 peso MXN.
 • Cửa hàng tiện lợi OXXO: Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi OXXO nào ở Mexico. Bạn sẽ bị tính phí tiện lợi là 8 peso MXN.

Đối với tất cả những cách thanh toán này, số dư Google Ads của bạn sẽ được cập nhật trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc và số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN.

Tất cả các khoản thanh toán đều do đối tác thanh toán DineroMail của chúng tôi xử lý. Xin lưu ý rằng bạn không cần có tài khoản DineroMail để sử dụng phương thức thanh toán này.

Cách thanh toán bằng DineroMail
Trong trường hợp bạn thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử hoặc ký quỹ ngân hàng tham chiếu, xin lưu ý rằng bạn sẽ thực hiện thanh toán bằng DineroMail cho "Digicuenta SA de C".

Để thực hiện thanh toán bằng DineroMail:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Chọn biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán. (Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 đô la MXN.)
 5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang mà bạn có thể chọn phương thức thanh toán mà mình muốn sử dụng để hoàn tất quá trình thanh toán. Lúc này bạn sẽ thấy các hướng dẫn bổ sung.
Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Để thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn ở trên và hoàn tất quá trình thanh toán trong tài khoản của bạn.

Gửi tiền tại ngân hàng chỉ định

Thực hiện thanh toán Google Ads bằng cách gửi tiền vào bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Bancomer, Santander, Ixe Banco và ScotiaBank/Inverlat. Bạn không cần phải có tài khoản tại ngân hàng mà bạn gửi tiền.

Cách thanh toán ký quỹ tại ngân hàng chỉ định:

 1. Sau khi bạn chọn ký quỹ tại ngân hàng chỉ định làm tùy chọn thanh toán, hãy nhấp vào Thanh toán. Trang có chứa thêm hướng dẫn thanh toán và danh sách số tham chiếu sẽ xuất hiện, mỗi ngân hàng tham gia có một số tham chiếu.
 2. In trang này và mang đến ngân hàng.
 3. Gửi tiền, và hãy nhớ bao gồm số tham chiếu thích hợp. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể so khớp khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

Số dư Google Ads của bạn sẽ cập nhật trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc (miễn là bạn bao gồm số tham chiếu). Bạn hãy nhớ lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư được cập nhật.

Chuyển khoản ngân hàng điện tử

Thanh toán cho Google Ads bằng cách tiến hành chuyển khoản ngân hàng điện tử với bất kỳ ngân hàng nào sau đây: Bancomer, Santander, Ixe Banco và ScotiaBank/Inverlat.

Để thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng điện tử:

 1. Sau khi bạn chọn chuyển khoản ngân hàng điện tử làm tùy chọn thanh toán của mình, hãy nhấp vào Thanh toán. Trang có chứa thêm hướng dẫn thanh toán và danh sách số tham chiếu sẽ xuất hiện, mỗi ngân hàng tham gia có một số tham chiếu.
 2. Truy cập vào trang web của ngân hàng và tiến hành chuyển khoản ngân hàng điện tử. Bạn hãy nhớ bao gồm số tham chiếu thích hợp. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể so khớp khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

Số dư Google Ads của bạn sẽ cập nhật trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc (miễn là bạn bao gồm số tham chiếu). Bạn hãy nhớ lưu số tham chiếu và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư được cập nhật.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven

Thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Mexico:

 1. Sau khi bạn chọn cửa hàng tiện lợi 7-Eleven làm tùy chọn thanh toán của mình, hãy nhấp vào Thanh toán. Phiếu giảm giá có chứa hướng dẫn thanh toán và mã vạch sẽ xuất hiện.
 2. In phiếu giảm giá và mang đến 7-Eleven.
 3. Đến quầy thu ngân và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền bạn chỉ định. Hãy đảm bảo rằng nhân viên thu ngân quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể so khớp khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

Số dư Google Ads của bạn sẽ cập nhật trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi bạn thực hiện thanh toán. Hãy nhớ lưu phiếu thưởng của bạn và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư được cập nhật.

Hãy lưu ý rằng ngoài số tiền thanh toán, 7-Eleven sẽ tính phí tiện lợi là 8 peso MXN. Ví dụ: giả sử bạn muốn thêm 100 peso MXN vào số dư Google Ads của mình. Bạn sẽ phải đưa cho nhân viên thu ngân 108 peso MXN, trong đó 100 peso MXN sẽ được gửi cho Google.

Cửa hàng tiện lợi OXXO

Để thanh toán cho Google Ads bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi OXXO ở Mexico:

 1. Sau khi bạn chọn cửa hàng tiện lợi OXXO làm tùy chọn thanh toán của mình, hãy nhấp vào Thanh toán. Phiếu giảm giá có chứa hướng dẫn thanh toán và mã vạch sẽ xuất hiện.
 2. In phiếu giảm giá và mang đến OXXO.
 3. Đến quầy thu ngân và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho số tiền bạn chỉ định. Hãy đảm bảo rằng nhân viên thu ngân quét mã vạch trên phiếu giảm giá, nếu không chúng tôi sẽ không thể so khớp khoản thanh toán này với tài khoản Google Ads của bạn.

Số dư Google Ads của bạn sẽ cập nhật trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc. Hãy nhớ lưu phiếu thưởng của bạn và mọi chứng từ thanh toán khác cho đến khi số dư được cập nhật.

Xin lưu ý rằng ngoài số tiền thanh toán, OXXO sẽ tính phí tiện lợi là 8 peso MXN. Ví dụ: giả sử bạn muốn thêm 100 peso MXN vào số dư Google Ads của mình. Bạn sẽ phải đưa cho nhân viên thu ngân 108 peso MXN, trong đó 100 peso MXN sẽ được gửi cho Google.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Tùy chọn cài đặt thanh toán của bạn xác định liệu bạn có thể sử dụng cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ để thanh toán cho Google Ads hay không:

 • Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo chạy), thì bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

 • Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán thủ công (bạn nạp tiền vào tài khoản của mình trước khi quảng cáo chạy), thì bạn chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ.

Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ sau:

 • Thẻ tín dụng: Google Ads chấp nhận thẻ tín dụng Visa và MasterCard.

 • Thẻ ghi nợ: Google Ads chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ RuPay làm phương thức thanh toán cho khoản thanh toán thủ công của mình, sau khi hoàn tất việc đăng ký Tài khoản Google Ads.

Hãy xem mục bên dưới để biết hướng dẫn về cách thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản (xin lưu ý rằng bạn sẽ phải đăng ký và xác minh thẻ của mình), cũng như hướng dẫn cho các thao tác khác.

Đăng ký, xác minh, thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc xóa thẻ

Reserve Bank of India (Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - RBI) yêu cầu tất cả các giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến phải được xử lý bằng quy trình bảo mật nâng cao. Bước bổ sung này (bao gồm quy trình xác minh thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ) giúp đảm bảo rằng thẻ của bạn không bị sử dụng thẻ sai mục đích.

Bạn có thể hoàn thành bước này khi thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào Tài khoản Google Ads của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với ngân hàng để xác thực thẻ, sau đó xác nhận xem việc xác thực có thành công hay không. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Đăng ký và xác minh thẻ
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán.
 5. Nhấp vào Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 6. Nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.
 7. Nhấp vào nút Tiếp tục. Thông báo bật lên sẽ xuất hiện, yêu cầu cho phép chuyển bạn đến trang web của ngân hàng để xác minh thẻ tín dụng.
 8. Nhấp vào nút Xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để tiếp tục.
 9. Một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra, chuyển bạn đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Các bước để xác minh thẻ của bạn khác nhau tùy theo ngân hàng, nhưng bạn có thể thấy chi phí mua hàng là 2 INR. Đây chỉ là ủy quyền tạm thời, không phải là chi phí thực tế.
 10. Nếu bạn xác minh thành công thẻ của mình, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo xác minh thành công. Hãy đóng cửa sổ để chuyển tới Tài khoản Google Ads của bạn.
 11. Bạn sẽ được chuyển tới trang Phương thức thanh toán, là nơi sẽ hiển thị thông tin thẻ của bạn.

Quy trình xác minh thường sẽ mất vài phút và bạn chỉ phải xác minh một lần khi thêm thẻ vào tài khoản lần đầu tiên. Bạn có thể sử dụng thẻ đã đăng ký để thực hiện cả thanh toán tự động lẫn thanh toán thủ công.

Thanh toán thủ công bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nếu bạn đã đăng ký thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy chọn thẻ mà bạn muốn thanh toán từ đó. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới và thực hiện theo quy trình đã nêu trong phần trước.
 5. Nhập số tiền thanh toán và nhấp vào Tiếp tục.

Thông thường, khi bạn thanh toán, thanh toán đó sẽ được xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, có thể mất đến 24 giờ để chúng tôi ghi có khoản thanh toán đó vào tài khoản của bạn.

Xóa thẻ khỏi tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Sau đó, tìm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng bạn không thẻ xóa thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dùng làm phương thức thanh toán chính nếu chưa thêm một phương thức thanh toán mới và chỉ định phương thức này làm phương thức thanh toán chính.

Những điều cần biết (thanh toán tự động)

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản trên cài đặt thanh toán tự động và đã đăng ký thẻ tín dụng, bạn sẽ bị tính phí sau khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí quảng cáo. Lưu ý rằng bạn không thể thiết lập thanh toán tự động với thẻ ghi nợ. Khi bạn thêm thẻ tín dụng vào tài khoản của mình làm phương thức thanh toán chính, thẻ sẽ tự động bị tính phí sau khi chi phí quảng cáo của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước hoặc 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng Visa hoặc MasterCard. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động (bạn sẽ bị tính phí tự động sau khi quảng cáo chạy). Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy thêm thẻ đó vào Tài khoản Google Ads và đặt làm phương thức thanh toán chính của bạn. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Trong tiêu đề Lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 7. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.
LGU+

Nếu tài khoản của bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công, bạn có thể thực hiện thanh toán bảo mật bằng cách sử dụng thẻ tín dụng địa phương, chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc tài khoản ngân hàng ảo thông qua đối tác thanh toán của chúng tôi, LGU+.

Thanh toán qua LGU+

Để thanh toán qua LGU+, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau và nhớ sử dụng Internet Explorer làm trình duyệt của bạn:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Chọn biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó chọn Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhập số tiền mà bạn muốn thanh toán và nhấp vào Thanh toán.
 5. Hoàn tất giao dịch thanh toán bằng cách sử dụng trang web LGU+ bảo mật xuất hiện.

Bạn sẽ thấy khoản thanh toán được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình trong vòng 24 giờ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thấy khoản thanh toán của mình được ghi có sau hơn một ngày.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này hoạt động giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào Tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức chuyển tiền trong tài khoản của bạn.

Sử dụng phương thức chuyển tiền cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào Tài khoản Google Ads của mình. Hãy lưu ý rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi bạn đã chắc chắn rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho Tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này. Bạn nên tạo số tham chiếu mới cho từng giao dịch chuyển khoản mà bạn thực hiện.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để bắt đầu thực hiện chuyển tiền. Quy trình này thay đổi tùy theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu riêng của mình khi điền biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển tiền mà bạn đã tạo trong Tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với mã khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Sau đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó quảng cáo đã ngừng chạy, hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2 đến 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, thời gian xử lý có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận số dư đã cập nhật của bạn trong 5-10 ngày làm việc.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Bằng chứng thanh toán hợp lệ là gì

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.
Chuyển tiền
Chuyển tiền không còn có sẵn cho các tài khoản mới ở quốc gia này. Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình, vui lòng chọn một phương thức thanh toán khác.

Phương thức thanh toán này hoạt động giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào Tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức chuyển tiền trong tài khoản của bạn.

Thiết lập phương thức chuyển tiền cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào Tài khoản Google Ads của mình. Hãy lưu ý rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi bạn đã chắc chắn rằng thông tin thanh toán chính xác, hãy nhấp vào nút Gửi và tạo số tham chiếu để tạo biểu mẫu thông tin chuyển khoản. Biểu mẫu này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để thực hiện quy trình chuyển tiền, bao gồm số tham chiếu duy nhất nếu số tham chiếu đó cần thiết cho vị trí của bạn. Nếu cần thiết, số này có thể chỉ dành riêng cho Tài khoản Google Ads của bạn, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng riêng số này cho tài khoản này.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để bắt đầu thực hiện chuyển tiền. Quy trình này thay đổi tùy theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Để xử lý giao dịch thanh toán, bạn cần phải cung cấp số tham chiếu riêng của mình khi điền biểu mẫu chuyển khoản của ngân hàng. Nếu trường Ghi chú hoặc Số tham chiếu của biểu mẫu không có đủ chỗ cho toàn bộ số, hãy nhập số này trong trường Tên trước hoặc thay cho tên của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy số tham chiếu trên biểu mẫu thông tin chuyển tiền mà bạn đã tạo trong Tài khoản Google Ads của mình. Số này khác với mã khách hàng Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Sau đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó quảng cáo đã ngừng chạy, hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2 đến 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, thời gian xử lý có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.
Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này hoạt động giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào Tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức chuyển tiền trong tài khoản của bạn.

Thiết lập phương thức chuyển tiền cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn chuyển tiền, hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó chọn Chuyển tiền.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào Tài khoản Google Ads của mình. Hãy lưu ý rằng có thể có quy định về số tiền tối thiểu cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 6. Sau khi chắc chắn rằng thông tin thanh toán là chính xác, hãy nhấp vào nút Xác nhận thanh toán để tạo một biểu mẫu thông tin chuyển khoản.
 7. In biểu mẫu hoặc ghi lại thông tin được cung cấp.
 8. Thực hiện theo thông tin trên biểu mẫu của bạn để bắt đầu thực hiện chuyển tiền. Quy trình này thay đổi tùy theo từng ngân hàng, vì vậy, hãy hỏi ngân hàng của bạn để có hướng dẫn cụ thể.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Sau đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó quảng cáo đã ngừng chạy, hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: từ 2 đến 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, thời gian xử lý có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai tuần kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.
Chuyển tiền bằng iDEAL

Với phương thức chuyển tiền bằng iDEAL, bạn thực hiện thanh toán trên trang web của ngân hàng và Tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ cập nhật trong hai giờ.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp của Tài khoản Google Ads phải ở Hà Lan.
 • Đơn vị tiền tệ của Tài khoản Google Ads là đồng Euro.
 • Bạn có tài khoản với ngân hàng thuộc mạng iDEAL.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho Tài khoản Google Ads của mình bằng iDEAL, hãy làm theo các bước sau:

Thiết lập phương thức chuyển tiền bằng iDEAL cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền bằng iDEAL. Nếu bạn không thấy tùy chọn iDEAL, hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem phương thức thanh toán này.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho Tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 euro (EUR). Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất khoản thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng iDEAL.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian thì bạn có thể thực hiện một số hành động để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ kèm theo biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Sự cố kết nối và thanh toán

Nếu bạn không thấy thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình trong vòng hai hoặc ba giờ, thì có thể kết nối trực tuyến giữa ngân hàng của bạn và GlobalCollect đã bị gián đoạn. Rất tiếc là việc gián đoạn này đôi khi có thể xảy ra. Nếu điều này xảy ra, hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem thêm thông tin:

Thông tin thêm về kết nối bị gián đoạn

Dựa trên kiểu gián đoạn kết nối mà bạn gặp phải thì những trường hợp sau có thể xảy ra:

 • Gián đoạn tạm thời: GlobalCollect sẽ nhận thông báo thanh toán từ ngân hàng của bạn nhưng tình trạng kết nối đến Google có thể bị gián đoạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo lỗi, nhưng khoản thanh toán sẽ được áp dụng cho Tài khoản Google Ads của bạn sau khi đã được xử lý. Việc này có thể mất tới năm ngày.
 • Gián đoạn vĩnh viễn: Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi về khoản thanh toán không thành công. Nếu muốn, bạn có thể chuyển tiền không theo thời gian thực đến GlobalCollect. Có thể mất từ 5 đến 10 ngày làm việc để số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn.
NetBanking

NetBanking là phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Với NetBanking, bạn thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy bằng phương thức chuyển tiền. Loại thanh toán này được đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi, TimesofMoney, hỗ trợ.

Yêu cầu và bảo mật

Bạn có thể sử dụng net banking để thanh toán thủ công nếu những điều sau đây áp dụng cho bạn:

 • Bạn có địa chỉ thanh toán và tài khoản ngân hàng ở Ấn Độ.
 • Bạn đã chọn Rupee Ấn Độ (INR) làm đơn vị tiền tệ Google Ads của mình.
 • Ngân hàng của bạn được hỗ trợ bởi đối tác thanh toán của chúng tôi, TimesofMoney.
Xem danh sách các ngân hàng được TimesofMoney hỗ trợ
Tên ngân hàng Loại tài khoản được hỗ trợ
Bank of Bahrain and Kuwait Bán lẻ
Bank of India Bán lẻ và doanh nghiệp
Bank of Maharashtra Bán lẻ và doanh nghiệp
Canara Bank Bán lẻ
Central Bank of India Bán lẻ
Citibank - Net Banking Bán lẻ và doanh nghiệp
City Union Ban Bán lẻ và doanh nghiệp
Corporation Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Deutsche Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Development Credit Bank Bán lẻ
Federal Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
HDFC Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
ICICI Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
ING Vysya Bank Bán lẻ
Indian Bank Bán lẻ
Indian Overseas Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
IndusInd Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
IDBI Bank Bán lẻ
Jammu & Kashmir Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Karnataka Bank Ltd Bán lẻ
Karur Vysya Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Kotak Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
Oriental Bank of Commerce Bán lẻ và doanh nghiệp
Ratnakar Bank Bán lẻ
South Indian Bank Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of Bikaner and Jaipur Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of Hyderabad Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of India Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of Mysore Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of Patiala Bán lẻ và doanh nghiệp
State Bank of Travancore Bán lẻ và doanh nghiệp
Tamilnad Mercantile Bank Bán lẻ
Union Bank of India Bán lẻ và doanh nghiệp
United Bank of India Bán lẻ và doanh nghiệp
YES Bank Bán lẻ
Vijaya Bank Bán lẻ và doanh nghiệp

Quá trình chuyển tiền trực tuyến của bạn được đảm bảo bảo mật theo hai cách:

 • Bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình bằng tên người dùng và mật khẩu.
 • Đơn đặt hàng của bạn được xử lý qua một máy chủ bảo mật do TimesofMoney cung cấp.

Nếu bạn thanh toán qua ngân hàng HDFC và IDBI, vui lòng bật tùy chọn Truy cập bảo mật. Nếu không bật tùy chọn Truy cập bảo mật, thì bạn sẽ không thực hiện được giao dịch. Hãy truy cập vào trang web ngân hàng HDFC để tìm hiểu cách bật tùy chọn truy cập bảo mật.

Thanh toán

Bạn có thể thực hiện thanh toán bất cứ lúc nào. Bạn chỉ cần nhớ thêm NetBanking vào danh sách phương thức thanh toán trong tài khoản. Để thực hiện việc đó, bạn hãy đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của mình, nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán", sau đó nhấp vào nút Thanh toán. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem các bước thanh toán:

Thanh toán
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán trong trường có sẵn. Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Một cửa sổ sẽ bật lên đưa đến trang web của TimesofMoney. Chọn tên ngân hàng của bạn từ trình đơn thả xuống và nhấp vào Gửi.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang web của ngân hàng và bạn sẽ cần phải thực hiện theo hướng dẫn trên trang web của ngân hàng của mình để thanh toán.

Bạn hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi phương thức thanh toán thủ công của bạn hết tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tiền của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Số dư tài khoản của bạn thường sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi bạn thanh toán. Khi đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó chưa chạy.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian thì bạn có thể thực hiện một số hành động để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá năm ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ kèm theo biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.

Ví Paytm

Ví Paytm là ví điện tử mà bạn có thể sử dụng để thực hiện thanh toán thủ công. Bạn cần phải thanh toán bằng tài khoản ví Paytm của mình trước khi quảng cáo của bạn chạy.

Yêu cầu

Để thanh toán thủ công bằng ví Paytm, bạn cần có:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Ấn Độ và đang sử dụng đồng Rupee Ấn Ðộ (INR) làm đơn vị tiền tệ.
 • Một tài khoản ví Paytm liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. ​Nhấp vào Cài đặt và thanh toán, sau đó nhấp vào Tóm lược trong mục "Thanh toán".​
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn ví Paytm. Với khoản thanh toán lần đầu tiên bằng ví Paytm, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để liên kết tài khoản ví Paytm của bạn.
 5. Chỉ định số tiền mà bạn muốn thanh toán, rồi nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn. 
Lưu ý: Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 500 INR. Ví Paytm có thể có các quy định hạn chế khác về hạn mức số tiền thanh toán. Bạn hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư cạn hết. Để đảm bảo quảng cáo của bạn chạy liên tục, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư chỉ còn lại 30%.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp bạn.

Thông báo lỗi thường gặp

Đôi khi, ví Paytm có thể hiển thị thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề phổ biến nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền
Việc cần làm: Thông báo này thường cho biết ví Paytm của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, bạn hãy nạp tiền vào ví Paytm và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của ví Paytm. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví Paytm của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số lần thanh toán hằng ngày. Bạn nên làm theo các bước bên dưới.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2.  Nhấp vào Cài đặt và thanh toán, sau đó nhấp vào Tóm lược trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 4. Tìm "Ví Paytm" và nhấp vào Xóa.
 5. Nhấp vào Tóm lược ở cạnh trang.
 6. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Nhân tiện, bạn hãy thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trong tài khoản ví Paytm của mình.
Chuyển tiền bằng GiroPay

Với phương thức chuyển tiền bằng GiroPay, bạn thực hiện thanh toán trên trang web của ngân hàng và số dư Tài khoản Google Ads của bạn thường sẽ cập nhật trong vài giờ.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng GiroPay. Ngoài ra, bạn cần Tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Đức và chọn Euro (EUR) làm đơn vị tiền tệ cho tài khoản đó.

Thiết lập

Nếu bạn muốn thanh toán cho Tài khoản Google Ads của mình bằng Giropay, hãy nhấp vào đường liên kết sau:

Chuyển tiền bằng GiroPay cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền bằng GiroPay. Nếu bạn không thấy tùy chọn thanh toán này, thì hãy nhấp vào đường liên kết Thêm phương thức thanh toán mới để xem tùy chọn đó.
 5. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán cho Tài khoản Google Ads của mình. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 EUR.
 7. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 8. Xem lại số tiền và xác nhận số tiền đó bằng cách nhấp vào nút Thanh toán.
 9. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của đối tác thanh toán của chúng tôi, GlobalCollect. Khi đã ở đó, bạn sẽ hoàn tất quá trình thanh toán của mình thông qua giao diện bảo mật của mạng GiroPay.

Những điều cần biết

Khoản tiền thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn trong vòng hai giờ, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Hãy chắc chắn giữ tất cả các hồ sơ và biên lai thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình.

Thời gian xử lý: Thường là hai giờ. Chuyển tiền tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các quy trình của ngân hàng của bạn.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian thì bạn có thể thực hiện một số hành động để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá ba ngày kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ kèm theo biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.
BPAY

BPAY là phương thức thanh toán có thể được sử dụng trên tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công. Với BPAY, bạn có thể thanh toán trực tuyến hoặc qua điện thoại và khoản thanh toán thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần có tài khoản ngân hàng thuộc mạng BPAY. Ngoài ra, bạn cần tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Úc và chọn Đô la Úc (AUD) làm đơn vị tiền tệ của tài khoản đó.

Thanh toán

Nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem các bước về cách thanh toán bằng BPAY.

Thanh toán bằng BPAY
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn BPAY. Nếu bạn không thấy tùy chọn BPAY thì hãy nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới. Sau đó chọn BPAY .
 5. Ghi lại mã hóa đơn và số tham chiếu hiện ra.
 6. Đăng nhập vào trang web của ngân hàng và gọi đến dịch vụ ngân hàng qua điện thoại.
 7. Chọn BPAY hoặc tùy chọn thanh toán hóa đơn và thực hiện theo hướng dẫn để thanh toán. Bạn có thể thanh toán với bất kỳ số tiền nào cao hơn 10 AUD.
 8. Ghi lại số biên lai sau khi thực hiện xong. Hãy lưu số này cho đến khi khoản tiền đã được chuyển vào Tài khoản Google Ads của bạn. Quá trình này thường mất từ 2 đến 3 ngày làm việc.

Những điều cần biết

Khoản thanh toán thủ công thường sẽ được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc. Nếu khoản tiền chưa được ghi có sau 3 ngày làm việc, hãy đọc phần bên dưới để biết các mẹo khắc phục sự cố.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian thì bạn có thể thực hiện một số hành động để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá hai ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn không thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn cần phải cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ kèm theo biểu mẫu này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, bạn hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc tám số giữa của số thẻ tín dụng.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Úc (AUD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Úc với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 20 AUD.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Tây Ban Nha với đồng Euro (EUR)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 Euro.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Vương quốc Anh với đồng Bảng Anh (GBP)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 Bảng Anh.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Đức với đồng Euro (EUR)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 Euro.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ với đồng Đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thêm tài khoản PayPal mới và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính trong danh sách thả xuống dưới PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 đô la Mỹ.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
Thẻ tín dụng dự phòng

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động và phương thức thanh toán chính của bạn không hoạt động vì lý do nào đó, thẻ tín dụng dự phòng sẽ đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Điền thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Sao lưu từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
Ví TrueMoney

TrueMoney là một ví điện tử mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Bạn cần thanh toán bằng tài khoản TrueMoney trước khi quảng cáo chạy.

Yêu cầu

Để thanh toán thủ công bằng Ví TrueMoney, bạn cần:

 • Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Thái Lan và đang sử dụng Baht Thái (THB) làm đơn vị tiền tệ.
 • Tài khoản Ví TrueMoney được liên kết với Tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn Ví TrueMoney. Đối với giao dịch thanh toán lần đầu tiên bằng Ví TrueMoney, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để liên kết tài khoản Ví TrueMoney của bạn.
 5. Chỉ định số tiền mà bạn muốn thanh toán, rồi nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn. 

Lưu ý: Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 400 THB. Ví TrueMoney có thể có các quy định hạn chế khác về hạn mức số tiền thanh toán.

Bạn hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi số dư cạn hết. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư của bạn chỉ còn lại 30% để đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy. 

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi thường gặp

Đôi khi, Ví TrueMoney có thể hiển thị thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm:Thông báo này thường cho biết Ví TrueMoney của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, bạn hãy nạp tiền vào Ví TrueMoney và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt giới hạn nhất định của Ví TrueMoney. Ví dụ: bạn có thể đặt hạn mức hằng ngày cho số tiền hoặc số lần thanh toán trong tùy chọn cài đặt Ví TrueMoney. Bạn nên làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào phần Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "Ví TrueMoney" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Nhân tiện, bạn hãy thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trong tài khoản Ví TrueMoney của mình.
ASSIST

ASSIST là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với ASSIST, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công cho Tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng thẻ ngân hàng, WebMoney, hoặc Yandex.Money.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của mình.

Thanh toán qua ASSIST

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn ASSIST, chỉ định số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web ASSIST. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình.
Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng bằng ASSIST, bạn có thể lưu các thông tin của mình để thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trong tương lai mà không cần truy cập vào ASSIST. Với tùy chọn thanh toán này, Google không lưu bất kỳ thông tin thẻ ngân hàng nào của bạn.

Trong lần thanh toán đầu tiên bằng ASSIST, bạn sẽ thấy hộp thoại có nội dung "Nếu thanh toán bằng thẻ ngân hàng, bạn có muốn lưu thông tin thẻ cho các giao dịch thanh toán trong tương lai không?" Chọn để lưu thẻ ngân hàng của bạn với ASSIST.

Thanh toán thông qua thẻ ngân hàng do ASSIST lưu

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn "Thẻ ngân hàng do ASSIST lưu", chỉ định số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Bạn sẽ được xem lại chi tiết thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.
Lưu ý quan trọng: Bất kỳ người nào có quyền truy cập quản trị hoặc thông thường vào Tài khoản Google Ads của bạn đều sẽ có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng do ASSIST lưu.

Thời gian xử lý

Các giao dịch thanh toán ASSIST có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi ASSIST gửi email cho bạn.

Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi, ASSIST có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI. Đã hết thời gian chờ nhận thông tin về phương thức thanh toán.

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là bạn chưa nhập xong thông tin thanh toán của mình trong vòng 15 phút theo quy định. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần thực hiện lại giao dịch thanh toán.
 • Thông báo này cũng có thể liên quan đến vấn đề về các tùy chọn cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn đã nhập thông tin thanh toán trong vòng 15 phút theo quy định nhưng vẫn nhận được thông báo này thì hãy thử thanh toán lại bằng loại trình duyệt khác.

Thông báo lỗi: ỦY QUYỀN BỊ TỪ CHỐI hoặc tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào.

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống, thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc ngân hàng của bạn từ chối thực hiện giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra xem liệu khoản thanh toán đã chuyển vào tài khoản của bạn chưa trước khi thử thực hiện giao dịch thanh toán khác.
 2. Liên hệ với ngân hàng của bạn để xem liệu giao dịch thanh toán của bạn có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết lý do bị từ chối với ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch thanh toán khác.

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là thẻ ngân hàng bạn lưu trong tài khoản đã hết hạn hoặc có thông tin không chính xác. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 2. Trong mục "Phương thức thanh toán có sẵn", hãy tìm "ASSIST" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết thẻ ngân hàng của mình và bạn sẽ có tùy chọn lưu chúng để sử dụng trong tương lai.

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, thêm tiền vào tài khoản ASSIST của bạn và thử thanh toán lại.

Chuyển tiền

Phương thức thanh toán này hoạt động giống như tên gọi của nó: bạn thêm tiền vào Tài khoản Google Ads của mình bằng cách chuyển tiền cho Google. Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem cách thiết lập phương thức chuyển tiền trong tài khoản của bạn.

Thiết lập phương thức chuyển tiền cho tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền.
 5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào Tài khoản Google Ads của mình. Lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số tài khoản ngân hàng của Google là số duy nhất cho Tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng của mình. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều Tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.
Lưu ý quan trọng
 • Bạn phải cung cấp Thông tin tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho từng Tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển tiền tới đó. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google mà bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn cung cấp sai Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google, khoản thanh toán của bạn có thể được chuyển vào Tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.
Lấy hóa đơn chiếu lệ

Bạn chỉ có thể lấy hóa đơn chiếu lệ trước khi bắt đầu chuyển tiền khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã đăng ký với Google Ads với tư cách một pháp nhân hợp pháp (Doanh nhân hoặc Doanh nghiệp).
 • Tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền.
 • Tài khoản của bạn có địa chỉ thanh toán tại Nga.

Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp.

Dưới đây là cách lấy hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Xác minh rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn nạp tiền vào.
 3. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 4. Nhấp vào Thanh toán.
 5. Trong mục “Hóa đơn chiếu lệ”, hãy điền số tiền bạn định thanh toán và nhấp vào Tạo hóa đơn.
 6. In trang này và mang đến ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của Google và mang đến ngân hàng. Số này là số duy nhất cho Tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần đến khi tiến hành chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu bạn dự định chuyển tiền đến nhiều Tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng duy nhất của Google cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

Hóa đơn chiếu lệ không được lưu trữ trong tài khoản của bạn và không phải là bằng chứng thanh toán. Sau khi hoàn tất giao dịch thanh toán bằng phương thức chuyển tiền, bạn sẽ thấy biên nhận trên trang Lịch sử giao dịch. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay

Hóa đơn VAT và tài liệu Hoạt động nghiệm thu sẽ tự động được gửi cho các pháp nhân hợp pháp mỗi tháng.

Những điều cần biết

Khi chúng tôi nhận được chuyển tiền của bạn, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-3 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng Google Ads phải giống với số tài khoản được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong Tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 3 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng của bạn.
Yandex.Money

Yandex.Money là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Yandex.Money, bạn có thể thực hiện quy trình thanh toán thủ công trực tiếp cho Tài khoản Google Ads bằng cách sử dụng ví Yandex.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • tài khoản Yandex.Money liên kết với Tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới
Lưu ý : Tài khoản Yandex.Money chỉ có thể liên kết với một Tài khoản Google Ads. Nếu tài khoản Yandex.Money đã liên kết với một Tài khoản Google Ads khác, thì tài khoản này sẽ tự động bị hủy liên kết khi bạn thiết lập mối liên kết mới.

Thanh toán thông qua Yandex.Money

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo rằng bạn đã chọn Yandex.Money, ghi rõ số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của Yandex.Money. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).
 6. Bạn sẽ được xem lại chi tiết thanh toán của mình. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi Yandex.Money gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Yandex.Money thỉnh thoảng có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản bị lỗi

Phải làm gì: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản Yandex.Money của bạn không được liên kết, liên kết hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
 2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
 3. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm:

 • Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy thêm tiền vào tài khoản Yandex.Money của bạn và thử thanh toán lại.
 • Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn vượt quá một số quy định giới hạn nhất định của Yandex.Money. Ví dụ: tùy chọn cài đặt Yandex.Money của bạn có thể đặt giới hạn hằng ngày cho số tiền hoặc số lần thanh toán. Bạn nên làm theo các bước sau đây:
  1. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở cạnh trang.
  2. Tìm "Yandex.Money" và nhấp vào Xóa.
  3. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
  4. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Nhân tiện, bạn hãy thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản Yandex.Money.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví Yandex.Money xem giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết nguyên nhân từ chối với Yandex.Money trước khi thực hiện giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
Qiwi
 

Qiwi là đối tác thanh toán bảo mật của chúng tôi tại Nga. Với Qiwi, bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công cho Tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng ví Qiwi.

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 • Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Nga và chọn đồng rúp Nga (RUB) làm đơn vị tiền tệ của bạn
 • Ví Qiwi

Thanh toán qua Qiwi

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn Qiwi và cung cấp số điện thoại bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Qiwi.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn rồi nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 100 RUB.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web Qiwi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Bạn cần vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới).

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý giao dịch thanh toán có thể mất tới 24 giờ sau khi Qiwi gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Ví điện tử MoMo

MoMo là một ví điện tử mà bạn có thể sử dụng để thanh toán thủ công. Bạn cần thanh toán bằng tài khoản MoMo trước khi quảng cáo chạy.

Yêu cầu

Để sử dụng Ví điện tử MoMo cho phương thức thanh toán thủ công, bạn cần có:

 • Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán tại Việt Nam và chọn Việt Nam Đồng (VND) làm đơn vị tiền tệ của bạn.
 • Tài khoản Ví điện tử MoMo đã liên kết với Tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán

Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để xem các bước thanh toán bằng Ví điện tử MoMo.

Thanh toán bằng MoMo
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Chọn Ví điện tử MoMo. Đối với khoản thanh toán lần đầu tiên bằng MoMo, hãy làm theo các hướng dẫn để xác minh tài khoản Ví điện tử MoMo của bạn.
 5. Chỉ định số tiền mà bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Lưu ý: Số tiền thanh toán thủ công tối thiểu là 170.000 VND. MoMo có thể có các quy định hạn chế bổ sung về hạn mức số tiền thanh toán.

Bạn hãy nhớ thực hiện một giao dịch thanh toán khác trước khi phương thức thanh toán thủ công của bạn hết tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tiền của bạn còn lại 30% để giúp bạn đảm bảo quảng cáo của mình tiếp tục chạy.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi thường gặp

Đôi khi, Ví điện tử MoMo có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường cho biết Ví điện tử MoMo của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy thêm tiền vào Ví điện tử MoMo của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn vượt quá những giới hạn nhất định của Ví điện tử MoMo. Ví dụ: tùy chọn cài đặt Ví điện tử MoMo của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số lượt thanh toán hằng ngày. Hãy thực hiện theo các bước dưới đây để khắc phục lỗi:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "Ví điện tử MoMo" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Nhân tiện, bạn hãy thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trong tài khoản Ví điện tử MoMo của mình.
Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình.

Chuyển tiền

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Bạn hãy nhớ chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhấtngười nhận. Hãy in thông tin trên trang này và mang đến ngân hàng để thực hiện chuyển tiền.

Nếu muốn, bạn cũng có thể thực hiện chuyển tiền trực tuyến bằng cách truy cập trang web ngân hàng của bạn và chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất.

Thời gian xử lý

Giao dịch chuyển tiền thường mất từ 2 đến 5 ngày làm việc để xử lý, tùy thuộc vào ngân hàng. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Nếu chưa chạy từ trước thì quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm này.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá một tuần kể từ khi chuyển tiền mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ngân hàng của bạn hoặc bản sao bảng sao kê ngân hàng cho thấy quy trình chuyển khoản
 • Số tài khoản ngân hàng gồm 26 chữ số của Google xuất hiện trên trang Thanh toán trong Tài khoản Google Ads của bạn
 • Email và mã khách hàng của Tài khoản Google Ads hiển thị ở phía trên cùng trong Tài khoản Google Ads của bạn

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.

Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng của bạn.

NetBanking

Nếu muốn sử dụng NetBanking để thanh toán thì bạn có thể thanh toán an toàn qua ChinaPay - đối tác thanh toán tin cậy của chúng tôi.

Thanh toán bằng NetBanking

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn NetBanking, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Xem lại thông tin thanh toán.
 5. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang web của ChinaPay. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.

Truy cập vào Google Ads

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán qua NetBanking thường mất vài phút để xử lý, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới một ngày làm việc. Khi số dư tài khoản của bạn được cập nhật, quảng cáo sẽ bắt đầu chạy nếu chưa chạy từ trước.

Nếu khoản thanh toán của bạn không hiển thị

Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị trong tài khoản sau hơn 1 ngày làm việc kể từ khi thanh toán thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin sau:

 • Bằng chứng thanh toán từ ChinaPay
 • Email và mã khách hàng của Tài khoản Google Ads hiển thị ở phía trên cùng trong Tài khoản Google Ads của bạn
Thẻ tín dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu đã đăng ký thẻ tín dụng khi tạo Tài khoản Google Ads, đồng thời ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng đã cho phép bạn dùng thẻ để thực hiện thanh toán quốc tế. Để sử dụng thẻ tín dụng, hãy thêm thẻ vào Tài khoản Google Ads của bạn và nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, thì hãy đặt thẻ này làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 5. Chỉ đối với tùy chọn cài đặt thanh toán tự động: Để đặt phương thức này làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Chính từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi thông tin thẻ tín dụng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào Lưu.
Thẻ tín dụng dự phòng (đối với tùy chọn cài đặt thanh toán tự động)

Nếu tài khoản của bạn áp dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động và thẻ tín dụng chính không hoạt động vì lý do nào đó thì thẻ tín dụng dự phòng sẽ giúp đảm bảo quảng cáo tiếp tục chạy. Lưu ý rằng thẻ phải được ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng cho phép dùng để thanh toán quốc tế, nếu không, thẻ sẽ không hoạt động.

Dưới đây là cách thiết lập thẻ tín dụng dự phòng:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán, sau đó nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 4. Điền thông tin thanh toán, sau đó nhấp vào Lưu.
 5. Khi bạn được chuyển hướng trở lại trang Phương thức thanh toán, hãy tìm thẻ tín dụng mà bạn vừa thêm và chọn Dự phòng từ trình đơn thả xuống ở phía dưới bên trái.
 6. Nhấp vào Lưu.
Chuyển tiền

Với phương thức chuyển tiền, bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Google Ads bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo Tài khoản Google Ads.

Thanh toán bằng chuyển tiền
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn Chuyển tiền, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Bạn sẽ thấy 2 tùy chọn chuyển tiền khác nhau: chuyển tiền trực tuyến hoặc qua ATM và chuyển tiền ngoại tuyến.
 5. Nếu bạn thực hiện chuyển tiền trực tuyến hoặc qua ATM, hãy sử dụng số tài khoản ngân hàng ảo và mã ngân hàng duy nhất trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 1. Các giao dịch thanh toán qua ATM có hạn mức là 30.000 đô la Đài Loan mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch, tùy thuộc vào máy ATM.
 6. Nếu bạn thực hiện chuyển tiền ngoại tuyến (bằng cách trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng), hãy sử dụng tên khách hàng, số tài khoản ngân hàng ảo duy nhất, tên người thụ hưởng, tên ngân hàng và chi nhánh của người thụ hưởng trong phần hướng dẫn của Tùy chọn 2.

Lưu ý là bạn phải thực hiện tất cả các giao dịch thanh toán qua phương thức chuyển tiền bằng thông tin giống như trong hướng dẫn. Nếu không, chúng tôi không thể nhận khoản thanh toán cũng như không thể so khớp khoản thanh toán với tài khoản Google Ads của bạn.

Những điều cần biết

Sau khi nhận được số tiền bạn chuyển, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Sau đó, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu trước đó quảng cáo đã ngừng chạy, hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: 2-5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, thời gian xử lý có thể mất đến 30 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản phải giống với số tài khoản nêu trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng cách chuyển tiền trong tài khoản Google Ads của mình).

Nếu đã quá 1 tuần kể từ khi chuyển tiền mà bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp"). Hãy nhấp vào đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về bằng chứng thanh toán hợp lệ:

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng này phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền (tức là Google Ads).
  • Tên ngân hàng chuyển tiền.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng hoặc 8 số giữa của số thẻ tín dụng của bạn.
Cửa hàng tiện lợi

Với phương thức thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ vị trí cửa hàng 7-Eleven nào tại Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo Tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Đảm bảo bạn đã chọn thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, chọn số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. In trang này ra, mang đến địa điểm của 7-Eleven và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Nếu chưa chạy từ trước thì quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm này.

Bưu điện

Với phương thức thanh toán tại bưu điện, bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Google Ads bằng cách thanh toán tại bất kỳ Bưu điện Chunghwa nào ở Đài Loan. Bạn chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán này nếu đã đăng ký sử dụng phương thức này khi tạo Tài khoản Google Ads.

Thanh toán tại bưu điện
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán. Bạn hãy nhớ chọn thanh toán tại bưu điện, nhập số tiền thanh toán, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 4. Trang tiếp theo chứa thông tin thanh toán. Hãy in trang này ra, mang đến bưu điện và thực hiện theo hướng dẫn của họ để hoàn tất giao dịch thanh toán.

Những điều cần biết

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 5 ngày làm việc để xử lý. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán được ghi có vào Tài khoản Google Ads của mình.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Nếu chưa chạy từ trước thì quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm này.

Chuyển tiền

Phương thức chuyển tiền cho phép bạn thanh toán thông qua hình thức chuyển tiền (trực tuyến hoặc trực tiếp tại ngân hàng hoặc bưu điện). Tiền thường sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi thanh toán. Quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy vào thời điểm đó, nếu chưa chạy từ trước.

Dưới đây là cách thanh toán bằng chuyển tiền:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn Chuyển tiền.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, lưu ý rằng số tiền thanh toán tối thiểu là 200 UAH.
 6. Nhấp vào Thanh toán.
 7. Bạn sẽ được đưa đến trang có chứa thông tin thanh toán của mình, số IBAN của Google và hóa đơn chiếu lệ. Hãy in trang này và mang đến ngân hàng. Nếu bạn không thể in, hãy ghi lại số IBAN của Google và mang đến ngân hàng. Số IBAN của Google là duy nhất cho Tài khoản Google Ads của bạn và sẽ cần thiết khi bạn thực hiện chuyển khoản tại ngân hàng. Nếu định chuyển tiền đến nhiều Tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần số IBAN của Google duy nhất cho mỗi tài khoản.

Lưu ý

 • Bao gồm số IBAN của Google duy nhất cho mỗi Tài khoản Google Ads mà bạn muốn thực hiện chuyển tiền. Nếu không, chúng tôi không thể xử lý giao dịch thanh toán của bạn.
 • Đảm bảo số IBAN của Google bạn bao gồm là chính xác. Nếu bạn cung cấp không chính xác số IBAN của Google, khoản thanh toán của bạn có thể chuyển đến Tài khoản Google Ads của người khác. Chúng tôi sẽ không thể chuyển trả lại hay chuyển tiền vào đúng tài khoản.
 • Tất cả các khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản trả trước của bạn.
 • Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đã được chuyển vào Tài khoản Google Ads của mình. Quá trình này thường mất đến 5 ngày làm việc.
Nhận hóa đơn chiếu lệ hoặc các chứng từ khác

Bạn chỉ có thể nhận được hóa đơn chiếu lệ trước khi thực hiện chuyển tiền nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công bằng chuyển tiền và có địa chỉ thanh toán tại Ukraine. Các hóa đơn chiếu lệ sẽ chứa thông tin về khoản thanh toán dự định của bạn và dịch vụ mà Google Ads cung cấp. Hóa đơn chiếu lệ không phải là bằng chứng thanh toán.

Hóa đơn chiếu lệ được tạo mỗi khi bạn nhấp vào nút "Thanh toán" trong tất cả các tài khoản. Hóa đơn chiếu lệ là một phần của trang mà bạn có thể in và mang đến ngân hàng (bước 7 ở trên). Tuy nhiên, các hóa đơn này được lưu trữ và chỉ có sẵn để tải xuống cho các tài khoản có trạng thái thuế là "Pháp nhân hợp pháp" hoặc "Doanh nhân". Dưới đây là cách tìm hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Bạn sẽ thấy hóa đơn chiếu lệ trong bảng, dưới tháng khi khoản thanh toán được nhận.

Các chứng từ khác

 • Sau mỗi lần thanh toán, hóa đơn VAT sẽ được tự động gửi qua thư tới các pháp nhân Hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân đã đăng ký VAT.
 • Hoạt động nghiệm thu sẽ được tự động gửi qua thư đến tất cả các Pháp nhân hợp pháp và Doanh nghiệp cá nhân mỗi tháng.
 • Bạn cũng có thể tải hóa đơn VAT và Chứng thư biên nhận từ trang "Lịch sử giao dịch". Để chuyển đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán".

Tìm hiểu thêm thông tin về cách tải chứng từ của bạn.

Những điều cần biết

Khi chúng tôi nhận được chuyển tiền của bạn, quảng cáo của bạn thường sẽ bắt đầu chạy nếu quảng cáo đã ngừng hoặc nếu đây là lần thanh toán đầu tiên của bạn. Nếu bạn đang làm mới số dư của mình thì quảng cáo sẽ tiếp tục chạy.

Thời gian xử lý: lên tới 5 ngày làm việc, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 10 ngày. Thời gian xử lý có thể khác nhau do quá trình chuyển tiền phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các quy trình của ngân hàng địa phương. Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

Vấn đề chậm trễ

Nếu lo ngại rằng quá trình chuyển tiền mất quá nhiều thời gian, thì bạn có thể làm theo các bước bên dưới để kiểm tra nhằm đảm bảo quá trình thanh toán đang được tiến hành đúng cách:

 • Kiểm tra để đảm bảo số tiền đó đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu số tiền chưa được rút thì bạn hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Kiểm tra với ngân hàng để đảm bảo khoản tiền đã chuyển vào đúng tài khoản. Số tài khoản ngân hàng phải giống với số IBAN của Google được liệt kê trong hướng dẫn thanh toán của chúng tôi (được tạo khi bạn thực hiện thanh toán bằng chuyển tiền trong Tài khoản Google Ads).

Nếu đã quá 5 ngày làm việc kể từ khi chuyển tiền và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ phải đính kèm bằng chứng thanh toán hợp lệ cùng với biểu mẫu liên hệ này (bằng cách nhấp vào nút "Chọn tệp").

Cách cung cấp bằng chứng thanh toán hợp lệ

Bằng chứng thanh toán hợp lệ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Bằng chứng thanh toán hợp lệ có thể là bản quét của biên lai hoặc ảnh chụp màn hình bảng sao kê trực tuyến của ngân hàng.
 • Bằng chứng phải có định dạng không thể chỉnh sửa, chẳng hạn như .jpg, .gif, .pdf hoặc .png.
 • Bằng chứng thanh toán phải bao gồm các thông tin sau:
  • Ngày chuyển tiền. Nếu có thể, hãy trình bày tất cả các giao dịch trong 5 ngày trước và 5 ngày sau khi thanh toán.
  • Số tiền và đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán.
  • Người thụ hưởng khoản tiền.
  • Tên ngân hàng bạn sử dụng.
 • Vì lý do bảo mật, hãy bôi đen mọi thông tin nhạy cảm trên bảng sao kê ngân hàng, đặc biệt là toàn bộ số tài khoản ngân hàng của bạn.
PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán tự động

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Cài đặt thanh toán.
 4. Trong tiêu đề "Lựa chọn của bạn", hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn PayPal và nhấp vào Lưu.
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 7. Để đặt tùy chọn này làm phương thức thanh toán chính, hãy nhấp vào đường liên kết Đặt làm phương thức chính bên cạnh PayPal trong danh sách các phương thức thanh toán có sẵn.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Nhân tiện, bạn hãy thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
Ví điện tử GCash

GCash là một loại ví điện tử mà bạn có thể dùng để thanh toán thủ công. Bạn cần thanh toán bằng tài khoản GCash trước khi quảng cáo chạy.

Yêu cầu

Để thanh toán thủ công bằng GCash, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Philippines và đang dùng đơn vị tiền tệ là đồng Peso Philippines (PHP).
 • Liên kết tài khoản GCash với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấp vào Thanh toán.
 4. Bạn hãy nhớ chọn GCash. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thanh toán bằng GCash, thì hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để liên kết tài khoản GCash của bạn.
 5. Ghi rõ số tiền thanh toán của bạn, rồi nhấp vào Thanh toán để xem lại và hoàn tất quy trình thanh toán. 
Lưu ý: Hạn mức số tiền tối thiểu khi thanh toán thủ công là 600 PHP. GCash có thể có thêm các quy định hạn chế khác về hạn mức số tiền thanh toán.

Bạn hãy nhớ thanh toán thêm trước khi số dư cạn hết. Để đảm bảo quảng cáo của bạn chạy liên tục, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi số dư chỉ còn lại 30%.

Những điều cần biết

Sau khi bạn nhận được email xác nhận thanh toán, hệ thống có thể mất tới 24 giờ để xử lý giao dịch thanh toán đó. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán mà bạn vẫn chưa thấy số tiền đó xuất hiện trong tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp bạn. 

Thông báo lỗi thường gặp

Đôi khi, GCash có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc nên làm: Thông báo này thường cho biết tài khoản GCash của bạn không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp thêm tiền vào tài khoản GCash và thử thanh toán lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy thông báo này nếu số tiền thanh toán của bạn vượt quá hạn mức mà GCash quy định. Ví dụ: tài khoản GCash của bạn có thể đã được đặt hạn mức số tiền hoặc số lần thanh toán hằng ngày. Bạn nên làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 4. Tìm "GCash", rồi nhấp vào Xóa.
 5. Nhấp vào Tóm lược thanh toán ở cạnh trang.
 6. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Bạn sẽ thấy thông báo nhắc bạn liên kết lại tài khoản của mình. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các giới hạn thanh toán đối với Google Ads trong tài khoản GCash của bạn.
Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Ngoài một số loại thẻ tín dụng nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận thẻ ghi nợ có biểu trưng China UnionPay. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu thực hiện thanh toán thủ công (bạn nạp tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy). Dưới đây là cách thực hiện dựa trên tùy chọn cài đặt thanh toán trong tài khoản của bạn:

Thanh toán thủ công

Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

Quốc gia
 • Bắc Mỹ
  • Canada
  • Hoa Kỳ
 • Nam Mỹ
  • Chile
 • Châu Phi
  • Nam Phi
 • Châu Âu
  • Áo
  • Bỉ
  • Séc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ireland
  • Ý
  • Luxembourg
  • Hà Lan
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Ba Lan
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Trung Đông
  • Israel
  • Ả Rập Xê Út
  • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Châu Á – Thái Bình Dương
  • Úc
  • Hong Kong
  • Nhật Bản
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Để sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn hãy xem các bước dưới đây:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán có sẵn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Xem lại thông tin thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng dùng một lần

Ngoài thẻ tín dụng thông thường, bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần (còn gọi là thẻ tín dụng ảo). Thẻ tín dụng ảo thường dùng để thay thế thẻ tín dụng thực khi thanh toán trực tuyến. Google Ads chấp nhận các thẻ tín dụng này, miễn là thẻ có biểu trưng China UnionPay. Nếu bạn không có thẻ tín dụng thực, hãy liên hệ với ngân hàng để xem họ có cung cấp thẻ tín dụng ảo hay không.

Các bước để sử dụng thẻ tín dụng dùng một lần:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Thanh toán bằng" và chọn Thêm phương thức thanh toán mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng dùng một lần.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán. Hãy nhớ thêm $1 vào số tiền thanh toán của bạn để trả cho việc xác minh thẻ.

Những điều cần biết

Trong một số trường hợp, Google Ads có thể kiểm tra bằng cách trừ một khoản phí nhỏ trên thẻ của bạn để đảm bảo thẻ đó hợp lệ. Bạn sẽ không thực sự phải trả số tiền tính thử đó, mà số tiền đó sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn quyết định chuyển $300 vào thẻ, thì Google Ads có thể trừ thử $1 và thẻ của bạn sẽ còn $299 để chạy quảng cáo.

Cũng giống như thẻ tín dụng thực, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi bạn thanh toán.

Khi đến ngày hết hạn của thẻ dùng một lần hoặc khi bạn đã đạt tới hạn mức tín dụng, hãy tạo một thẻ dùng một lần khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các khoản thanh toán trong tương lai. Nếu không, giao dịch thanh toán của bạn có thể sẽ bị từ chối. Đối với tất cả các trường hợp bị từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Hãy giữ tất cả hồ sơ thanh toán cho đến khi bạn thấy khoản thanh toán đó được ghi có vào tài khoản Google Ads của mình.

PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán tự động (bạn sẽ được tự động tính phí sau khi quảng cáo chạy) hoặc thanh toán thủ công (bạn chuyển tiền vào tài khoản trước khi quảng cáo chạy).

Yêu cầu

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn cần:

 1. Tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán kết hợp với đơn vị tiền tệ như sau:
  • Địa chỉ thanh toán tại Indonesia với đồng đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Philippines với đồng Peso Philippine (PHP) hoặc đô la Mỹ (USD)
  • Địa chỉ thanh toán tại Trung Quốc với đồng đô la Mỹ (USD)
 2. Một tài khoản PayPal được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cần tắt trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để thấy cửa sổ mới.

Tìm phương thức thanh toán của bạn bên dưới để được hướng dẫn cách thực hiện thanh toán thông qua PayPal.

Thanh toán thủ công

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Hãy nhớ chọn PayPal, chỉ định số tiền thanh toán của bạn, sau đó nhấp vào Thanh toán. Số tiền thanh toán tối thiểu là 10 USD hoặc 600 PHP.
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web PayPal. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn được chuyển trở lại Tài khoản Google Ads của mình. (Hãy nhớ vô hiệu hóa trình chặn cửa sổ bật lên của trình duyệt để xem cửa sổ mới.)
 6. Xem lại thông tin chi tiết thanh toán của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Thanh toán.

Thời gian xử lý

Giao dịch thanh toán của bạn có thể mất tới 24 giờ để xử lý sau khi PayPal gửi email cho bạn. Nếu đã quá 24 giờ kể từ khi thanh toán và bạn vẫn chưa thấy khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Thông báo lỗi phổ biến

Đôi khi PayPal có thể đưa ra thông báo lỗi. Dưới đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp nhất:

Thông báo lỗi: Liên kết tài khoản của bạn bị hỏng

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản PayPal của bạn không được liên kết, hoặc liên kết đã hết hạn hay bị thu hồi. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Các phương thức thanh toán có thể sử dụng", hãy tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản.

 

Thông báo lỗi: Không đủ tiền

Việc cần làm: Thông báo này thường có nghĩa là tài khoản của người thanh toán không có đủ tiền để thanh toán. Trong trường hợp này, hãy nạp tiền vào tài khoản PayPal của bạn và thử thanh toán lại. Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu khoản thanh toán của bạn đã vượt quá giới hạn nhất định của PayPal. Ví dụ: tùy chọn cài đặt ví PayPal của bạn có thể quy định giới hạn về số tiền hoặc số khoản thanh toán hàng ngày. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".
 2. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán ở phía bên trái của trang.
 3. Tìm "PayPal" và nhấp vào Xóa.
 4. Nhấp vào đường liên kết Tóm tắt ở cạnh trang.
 5. Nhấp vào Thanh toán và thử thanh toán lại. Hệ thống sẽ nhắc bạn việc liên kết lại tài khoản. Hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi các quy định giới hạn thanh toán đối với Google Ads trên trang "Yêu cầu quyền truy cập" trong tài khoản PayPal của bạn.

 

Thông báo lỗi: Tổ chức tài chính của bạn không đưa ra lý do nào

Việc nên làm: Thông báo này thường có nghĩa là đã xảy ra lỗi hệ thống hoặc thông tin thanh toán của bạn không hợp lệ. Tuy nhiên, đôi khi khoản thanh toán có thể vẫn chuyển đi cho dù bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn nên làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm tra ví PayPal của bạn xem liệu giao dịch thanh toán có bị từ chối không. Nếu có, hãy giải quyết sự cố với PayPal trước khi thực hiện một giao dịch thanh toán khác.
 2. Kiểm tra xem khoản thanh toán đã được ghi có vào Tài khoản Google Ads của bạn hay chưa trước khi thử thực hiện một giao dịch thanh toán khác.

Lưu ý

Một số phương thức thanh toán không dùng được với ngoại tệ. Nếu bạn thanh toán bằng ngoại tệ, hãy kiểm tra tùy chọn thanh toán của chúng tôi để xem bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán nào với đơn vị tiền tệ của bạn.

Lưu ý

Rất tiếc. Chúng tôi không thể xác định quốc gia thanh toán của bạn.

Để xem các phương thức thanh toán có thể sử dụng cho quốc gia của bạn, vui lòng chọn quốc gia từ trình đơn thả xuống ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng trình đơn thả xuống này để tìm hiểu về phương thức thanh toán ở các quốc gia khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố