Spôsoby platby za Google Ads

 

Spôsob platby predstavuje prostriedok, pomocou ktorého platíte za Google Ads.

Spôsoby platby dostupné pre váš účet závisia od vašej krajiny a meny. Nižšie nájdete informácie o používaní spôsobov platby dostupných vo vašej krajine (ubezpečte sa, že v rozbaľovacej ponuke zobrazenej vyššie je vybratá správna krajina). Presný zoznam spôsobov platby dostupných pre vašu krajinu a menu zobrazíte pomocou nástroja na vyhľadávanie možností platby.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu byť určité spôsoby platby dočasne nedostupné, kým Google Ads neskontroluje, či ich váš účet môže používať.

Dostupné spôsoby platby

Bankový účet (známy aj ako inkaso)

Pri použití tohto spôsobu platby si Google strháva platby za Google Ads z vášho bankového účtu.

Ako to funguje

Ak používate nastavenie automatických platieb, po nahromadení reklamných nákladov vám platbu automaticky strhneme z vášho bankového účtu. Poplatky vám budeme účtovať po uplynutí 30 dní od poslednej automatickej platby alebo po tom, čo vaše náklady dosiahnu určitú sumu (ktorá sa nazýva fakturačný limit), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Ak používate nastavenie manuálnych platieb, môžete platbu uskutočniť manuálne a peniaze si strhneme z vášho bankového účtu.

Nastavenie

Ak chcete použiť tento spôsob platby, musíte vo svojom účte Google Ads najprv uložiť platobné údaje a následne overiť svoj bankový účet. Tento proces sa bude líšiť v závislosti od krajiny. Tu je postup nastavenia bankového účtu ako spôsobu platby:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Spôsoby platby.
 4. Kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Bankový účet, vyplňte svoje bankové údaje a vyjadrite súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
 6. Ak chcete túto možnosť nastaviť ako hlavný spôsob platby, začiarknite políčko vedľa položky Nastaviť tento spôsob platby ako hlavný.
 7. Kliknite na Uložiť.

Čo môžete očakávať

 • Spracovanie platby môže trvať niekoľko dní.
 • Ak je váš účet nový, vaše reklamy sa začnú zobrazovať po overení bankového účtu. Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali ešte predtým, môžete na úhradu svojich nákladov použiť kreditnú kartu.
 • Ak váš účet nie je nový, stačí, keď svoj bankový účet určíte ako hlavný spôsob platby. Proces sa opäť spustí až po overení vášho bankového účtu.
 • Ak reklamy nechcete zobrazovať hneď po overení bankového účtu, nezabudnite pozastaviť svoje kampane.
 • Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.
Boleto bancário

Pomocou služby boleto bancário môžete uskutočniť manuálnu platbu za službu Google Ads.

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 • účet Google Ads s adresou firmy v Brazílii;
 • mať ako menu účtu zvolený brazílsky real (BRL) a
 • prístup na úpravy, registrácie a nákupy alebo prístup správcu k platobnému profilu vášho účtu.

Nastavenie

Ak chcete uskutočniť platbu v prospech svojho účtu Google Ads prostredníctvom nástroja boleto bancário, po vytvorení účtu postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 40 BRL.
 4. Vyberte Boleto bancário. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte Boleto. V sekcii Zadajte sumu svojej platby potom uveďte sumu, v akej by ste chceli uskutočniť platbu.
 6. Kliknite na Vytvoriť boleto. Vygeneruje sa boleto, ktoré môžete vytlačiť alebo odoslať e‑mailom.

Čo môžete očakávať

Boleto možno zaplatiť v deň jeho vygenerovania, prípadne môžete platbu naplánovať na dátum, ktorý vám bude viac vyhovovať. Nezabúdajte pritom na osemdňové obdobie platnosti. Ak platbu nestihnete uskutočniť v tomto období, môžete vygenerovať nové boleto a staré zahodiť.

K spracovaniu vašej platby by malo dôjsť asi do troch pracovných dní po tom, ako boleto predložíte v banke alebo ho odošlete cez internetovú stránku svojej banky pre platby pomocou dokladu boleto. Ak je to vaša prvá platba alebo ste na účte nemali žiadne prostriedky, v tejto fáze sa zvyčajne začnú zobrazovať vaše reklamy. V budúcnosti ďalej uskutočňujte platby podľa potreby. Doklady boleto môžete vystavovať a platiť v ľubovoľnej sume nad 40,00 BRL.

Faktúry a príjmové doklady

 • Faktúry: Budete dostávať mesačné faktúry zahŕňajúce poplatky, ktoré sa vo vašom účte nahromadili počas jednotlivých kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na to, že vám účtujeme iba kliknutia na reklamy, ku ktorým došlo v danom mesiaci, suma na faktúre môže byť nižšia než suma, ktorú ste zaplatili prostredníctvom systému boleto. Zostávajúce prostriedky v účte môžete využiť v nasledujúcich mesiacoch.
 • Príjmové doklady: Príjmový doklad sa vystavuje v posledný deň mesiaca a odosiela sa na kontaktný e‑mail účtu Google Ads medzi piatym a desiatym pracovným dňom nasledujúceho mesiaca.

Dostanete e‑mail s informáciami o vystavení príjmového dokladu a o jeho dostupnosti na webe mestskej samosprávy. V liste sa uvádza odkaz na tento doklad, register podnikových platcov dane (CNPJ) daného poskytovateľa služieb, číslo príjmového dokladu a overovací kód na prístup k nemu. Ak sa chcete vyhnúť problémom s doručovaním pošty, je dôležité udržiavať registračné údaje v aktuálnom stave.

Získanie kupónu

Príjmové doklady sa vzťahujú na služby poskytnuté v danom mesiaci a nie na platbu konkrétneho dokladu boleto. Každý príjmový doklad sa vystavuje na účely výberu príslušných daní za poskytnuté služby.

Táto suma sa preto môže líšiť od sumy zaplatenej prostredníctvom dokladu boleto. Upozorňujeme však, že všetky zostávajúce prostriedky na účte možno použiť počas nasledujúcich mesiacov a tieto budú zahrnuté do príjmových dokladov vzťahujúcich sa na dátum poskytnutia služieb.

Ak chcete získať kupón vo výške celkovej sumy zaplatenej faktúrou, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Transakcie v bočnej ponuke. (Ak chcete zobraziť súhrn fakturácie týkajúci sa určitého obdobia, v rozbaľovacej ponuke v hornej časti stránky vyberte príslušné mesiace a roky a kliknite na OK.)
 4. Pri každej riadkovej položke, ktorá vám bola v účte zaúčtovaná, kliknite na možnosť Prijatá platba.
 5. V ponuke prehliadača vyberte možnosti Súbor a Tlačiť.
 6. Kliknite na možnosť Tlačiť.

Pripomenutie

 • Pravidelne kontrolujte predplatený zostatok na účte, aby ste sa vyhli vyčerpaniu finančných prostriedkov. Podľa potreby uskutočňujte ďalšie platby. V prípade, že váš predplatený zostatok na účte Google Ads klesne na nízku úroveň, pošleme vám e‑mail s výzvou na uskutočnenie ďalšej platby.
 • Je možné, že platby budete môcť uskutočniť v miestnej banke alebo online. Niektoré banky prijímajú platby boleto prostredníctvom webov na základe príslušného referenčného čísla. Ak chcete zistiť možnosti platby pomocou systému boleto, kontaktujte svoju banku.
 • Banka by vám nemala účtovať poplatok za spracovanie. Ak vám však banka z nejakého dôvodu účtuje poplatok alebo ak nie je schopná uskutočniť transakciu, výhodnejšie podmienky vám možno poskytne iná miestna banka.

Oneskorenia

Všetky zaplatené doklady boleto sa spracúvajú do troch pracovných dní. Ak sa platba nezobrazí vo vašom účte do troch dní, kontaktujte nás a v prílohe nám pošlite elektronické kópie dokladu o platbe spolu s príslušným dokladom boleto. Dokument musí byť čitateľný a obsahovať vaše číslo zákazníka a meno. Po prijatí dokladu o platbe daný problém prešetríme.

Kreditné a debetné karty

Okrem niektorých typov kreditných kariet akceptujeme aj debetné karty s logom Visa alebo MasterCard. Kreditnú alebo debetnú kartu môžete použiť bez ohľadu na to, či využívate automatické platby (platbu vám účtujeme automaticky po zobrazení reklám) alebo manuálne platby (prostriedky vložíte do účtu pred zobrazením reklám). Nižšie uvádzame, ako postupovať v závislosti od nastavenia platieb vo vašom účte:

Automatické platby

Ak chcete pri tomto nastavení platieb používať kreditnú alebo debetnú kartu, pridajte ju do svojho účtu Google Ads a potom ju nastavte ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby a potom na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 5. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 6. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak chcete použiť kreditnú alebo debetnú kartu pri tomto nastavení platieb, postupujte takto:

Uskutočnenie platby novou kreditnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte možnosť Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou kartou v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Skontrolovať platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby jednorazovou kreditnou kartou

Okrem bežných kreditných kariet môžete tiež použiť kreditnú kartu na jednorazové použite (známu aj ako virtuálna kreditná karta). Bežne sa používa ako alternatíva voči fyzickým kreditným kartám pri uskutočňovaní online platieb. Google Ads akceptuje tieto kreditné karty, pokiaľ sú označené logom Visa alebo MasterCard. Ak nemáte fyzickú kreditnú kartu, obráťte sa na svoju banku a informujte sa, či ich má v ponuke.

Postup použitia jednorazovej kreditnej karty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte na jednorazové použitie.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu. K sume platby nezabudnite pripočítať ešte 1 € na overenie karty.

Čo môžete očakávať

V niektorých prípadoch môže Google Ads skontrolovať platnosť vašej karty vyúčtovaním nízkej skúšobnej sumy. Túto skúšobnú sumu v skutočnosti nebudete platiť, pretože sa odpočíta od sumy vašej platby. Ak sa napríklad rozhodnete účtovať z karty 300 €, Google Ads môže skúšobne vyúčtovať 1 € a na zobrazovanie reklám sa z vašej karty vyúčtuje 299 €.

Vaše reklamy sa podobne ako v prípade použitia fyzických kreditných kariet začnú zobrazovať takmer okamžite po uskutočnení platby.

Po uplynutí dátumu vypršania platnosti alebo dosiahnutí kreditného limitu karty na jednorazové použitie nezabudnite vygenerovať ďalšiu kartu na jednorazové použitie a zadať v účte príslušné informácie na účely budúcich platieb. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odmietnutiu platby. Ak je platba odmietnutá z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte svoju miestnu banku.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Kreditné a debetné karty

Okrem niektorých typov kreditných kariet akceptujeme aj debetné karty s logom Visa alebo MasterCard. Kreditnú alebo debetnú kartu môžete použiť bez ohľadu na to, či využívate automatické platby (platbu vám účtujeme automaticky po zobrazení reklám) alebo manuálne platby (prostriedky vložíte do účtu pred zobrazením reklám). Nižšie uvádzame, ako postupovať v závislosti od nastavenia platieb vo vašom účte:

Poznámka: Ak je vydavateľ vašej karty alebo banka v Európskom hospodárskom priestore, môže vyžadovať, aby ste v rámci overenia vlastníctva svojej karty absolvovali proces ďalšieho overenia, napríklad pomocou jednorazového kódu odoslaného na váš telefón.  Vydavateľ vašej karty alebo banka môže toto ďalšie overenie vyžadovať, keď uskutočňujete platbu, pridávate novú kreditnú alebo debetnú kartu, alebo podľa vlastného uváženia vydavateľa karty či banky. 

Google dodržiava nové bezpečnostné požiadavky stanovené pre banky a spracovateľov platieb smernicou o platobných službách 2 (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo svojho vydavateľa karty alebo banku. 

Automatické platby

Ak chcete pri tomto nastavení platieb používať kreditnú alebo debetnú kartu, pridajte ju do svojho účtu Google Ads a potom ju nastavte ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby a potom na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 5. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 6. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak chcete použiť kreditnú alebo debetnú kartu pri tomto nastavení platieb, postupujte takto:

Uskutočnenie platby novou kreditnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte možnosť Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou kartou v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Skontrolovať platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby jednorazovou kreditnou kartou

Okrem bežných kreditných kariet môžete tiež použiť kreditnú kartu na jednorazové použite (známu aj ako virtuálna kreditná karta). Bežne sa používa ako alternatíva voči fyzickým kreditným kartám pri uskutočňovaní online platieb. Google Ads akceptuje tieto kreditné karty, pokiaľ sú označené logom Visa alebo MasterCard. Ak nemáte fyzickú kreditnú kartu, obráťte sa na svoju banku a informujte sa, či ich má v ponuke.

Postup použitia jednorazovej kreditnej karty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte na jednorazové použitie.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu. K sume platby nezabudnite pripočítať ešte 1 € na overenie karty.

Čo môžete očakávať

V niektorých prípadoch môže Google Ads skontrolovať platnosť vašej karty vyúčtovaním nízkej skúšobnej sumy. Túto skúšobnú sumu v skutočnosti nebudete platiť, pretože sa odpočíta od sumy vašej platby. Ak sa napríklad rozhodnete účtovať z karty 300 €, Google Ads môže skúšobne vyúčtovať 1 € a na zobrazovanie reklám sa z vašej karty vyúčtuje 299 €.

Vaše reklamy sa podobne ako v prípade použitia fyzických kreditných kariet začnú zobrazovať takmer okamžite po uskutočnení platby.

Po uplynutí dátumu vypršania platnosti alebo dosiahnutí kreditného limitu karty na jednorazové použitie nezabudnite vygenerovať ďalšiu kartu na jednorazové použitie a zadať v účte príslušné informácie na účely budúcich platieb. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odmietnutiu platby. Ak je platba odmietnutá z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte svoju miestnu banku.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Kreditné karty

Kreditnú kartu môžete použiť bez ohľadu na to, či využívate automatické platby (automaticky vám účtujeme poplatok po zobrazení vašich reklám) alebo manuálne platby (na svoj účet vložíte prostriedky pred spustením zobrazovania reklám). Tu je uvedené, ako postupovať (podľa toho, aké nastavenie platieb ste vybrali pre svoj účet):

Automatické platby

Ak chcete pri tomto nastavení platieb používať kreditnú kartu, pridajte ju do svojho účtu Google Ads a potom ju nastavte ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. V nastavení Váš výber kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 6. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 7. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na odkaz Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak chcete použiť kreditnú kartu pri tomto nastavení platieb, postupujte takto:

Uskutočnenie platby novou kreditnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte možnosť Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou kartou v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Skontrolovať platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby jednorazovou kreditnou kartou

Okrem bežných kreditných kariet môžete tiež použiť kreditnú kartu na jednorazové použite (známu aj ako virtuálna kreditná karta). Bežne sa používa ako alternatíva voči fyzickým kreditným kartám pri uskutočňovaní online platieb. Google Ads akceptuje tieto kreditné karty, pokiaľ sú označené logom Visa alebo MasterCard. Ak nemáte fyzickú kreditnú kartu, obráťte sa na svoju banku a informujte sa, či ich má v ponuke.

Postup použitia jednorazovej kreditnej karty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte na jednorazové použitie.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu. K sume platby nezabudnite pripočítať ešte 1 € na overenie karty.

Čo môžete očakávať

V niektorých prípadoch môže Google Ads skontrolovať platnosť vašej karty vyúčtovaním nízkej skúšobnej sumy. Túto skúšobnú sumu v skutočnosti nebudete platiť, pretože sa odpočíta od sumy vašej platby. Ak sa napríklad rozhodnete účtovať z karty 300 €, Google Ads môže skúšobne vyúčtovať 1 € a na zobrazovanie reklám sa z vašej karty vyúčtuje 299 €.

Vaše reklamy sa podobne ako v prípade použitia fyzických kreditných kariet začnú zobrazovať takmer okamžite po uskutočnení platby.

Po uplynutí dátumu vypršania platnosti alebo dosiahnutí kreditného limitu karty na jednorazové použitie nezabudnite vygenerovať ďalšiu kartu na jednorazové použitie a zadať v účte príslušné informácie na účely budúcich platieb. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odmietnutiu platby. Ak je platba odmietnutá z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte svoju miestnu banku.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Kreditné karty

Kreditnú kartu môžete používať, pokiaľ ju banka alebo spoločnosť, ktorá ju vydala, schválila na medzinárodné používanie. Tu je uvedené, ako postupovať (podľa toho, aké nastavenie platieb ste vybrali pre svoj účet):

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. V nastavení Váš výber kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 6. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 7. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na odkaz Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak chcete použiť kreditnú kartu pri tomto nastavení platieb, postupujte takto:

Uskutočnenie platby novou kreditnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte možnosť Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou kartou v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Skontrolovať platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby jednorazovou kreditnou kartou

Okrem bežných kreditných kariet môžete tiež použiť kreditnú kartu na jednorazové použite (známu aj ako virtuálna kreditná karta). Bežne sa používa ako alternatíva voči fyzickým kreditným kartám pri uskutočňovaní online platieb. Google Ads akceptuje tieto kreditné karty, pokiaľ sú označené logom Visa alebo MasterCard. Ak nemáte fyzickú kreditnú kartu, obráťte sa na svoju banku a informujte sa, či ich má v ponuke.

Postup použitia jednorazovej kreditnej karty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte na jednorazové použitie.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu. K sume platby nezabudnite pripočítať ešte 1 € na overenie karty.

Čo môžete očakávať

V niektorých prípadoch môže Google Ads skontrolovať platnosť vašej karty vyúčtovaním nízkej skúšobnej sumy. Túto skúšobnú sumu v skutočnosti nebudete platiť, pretože sa odpočíta od sumy vašej platby. Ak sa napríklad rozhodnete účtovať z karty 300 €, Google Ads môže skúšobne vyúčtovať 1 € a na zobrazovanie reklám sa z vašej karty vyúčtuje 299 €.

Vaše reklamy sa podobne ako v prípade použitia fyzických kreditných kariet začnú zobrazovať takmer okamžite po uskutočnení platby.

Po uplynutí dátumu vypršania platnosti alebo dosiahnutí kreditného limitu karty na jednorazové použitie nezabudnite vygenerovať ďalšiu kartu na jednorazové použitie a zadať v účte príslušné informácie na účely budúcich platieb. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odmietnutiu platby. Ak je platba odmietnutá z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte svoju miestnu banku.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Kreditné karty

Automatické platby

Kreditnú kartu môžete použiť, ak využívate automatické platby (poplatok sa vám účtuje automaticky po zobrazení vašich reklám) a firma, ktorá vám vydala kreditnú kartu, alebo banka schválila používanie karty na medzinárodné transakcie. Postupujte takto:

Ak chcete pri tomto nastavení platieb používať kreditnú kartu, pridajte ju do svojho účtu Google Ads a potom ju nastavte ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a potom na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 5. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 6. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak máte v účte nastavené manuálne platby, kreditné karty nie sú k dispozícii ako spôsob platby. Na svoje platby však môžete použiť služby Banelco a PagoMisCuentas.com. Ďalšie informácie o tom, ako uskutočňovať manuálne platby prostredníctvom služby Banelco, získate po kliknutí na odkaz uvedený nižšie.

Banelco a PagoMisCuentas.com

Uskutočňovanie platieb prostredníctvom služieb Banelco a PagoMisCuentas.com je k dispozícii len pre účty Google Ads s fakturačnou adresou v Argentíne a s argentínskym pesom (ARS) ako zvolenou menou. Ak ako spôsob platby pre svoj účet vyberiete službu Banelco alebo PagoMisCuentas.com, budete môcť uskutočňovať platby štyrmi spôsobmi:

 • prostredníctvom bankomatu v sieti Banelco,
 • na webe PagoMisCuentas.com,
 • prostredníctvom internetbankingu vašej banky,
 • pri priehradkách umožňujúcich platby v hotovosti.

Po výbere tohto spôsobu platby sa k vášmu účtu Google Ads priradí jedinečné referenčné číslo. Nezabudnite toto číslo použiť pri každej platbe, aby sme mohli prostriedky priradiť k vášmu účtu. Platby sa do vášho účtu Google Ads pripíšu zvyčajne do troch až piatich pracovných dní.

Spolupracujúce banky

Ak chcete uskutočniť platbu prostredníctvom služby Banelco, musíte mať založený účet v banke v rámci siete Banelco (ak neplatíte v hotovosti v niektorej z dostupných pokladní).

Ide o tieto spolupracujúce banky:

 • Banex,
 • Standard Bank,
 • BBVA Banco Francés,
 • Citibank,
 • Comafi,
 • Del Sol,
 • Galicia,
 • HSBC,
 • Itaú,
 • Macro,
 • Patagonia,
 • Regional del Cuyo,
 • Santander Río,
 • Supervielle,
 • Banco Bisel,
 • Banco Tucumán Grupo Macro.
Uskutočnenie platby prostredníctvom služby Banelco

Kroky na uskutočnenie platby sa líšia v závislosti od toho, či platíte prostredníctvom bankomatu, webu, internetbankingu vašej banky alebo v hotovosti pri pokladni. Prvé tri možnosti sú dostupné len v prípade, že máte účet v banke patriacej do siete Banelco. Ak poznáte svoje referenčné číslo, nie je potrebné, aby ste sa najprv prihlásili do účtu Google Ads. Podrobný návod na uskutočnenie platby získate kliknutím na niektorý z nasledujúcich odkazov.

Minimálna suma vkladu je 30 ARS. Z vašej platby sa odpočítajú všetky príslušné dane a na váš účet sa v priebehu troch až piatich pracovných dní pripíše zostatok vkladu.

Vyhľadanie referenčného čísla účtu

Váš účet Google Ads má priradené jedinečné referenčné číslo pre službu Banelco alebo PagoMisCuentas.com. Toto číslo treba použiť pri realizácii platby, aby sme mohli prostriedky priradiť k vášmu účtu. Ak pri platbe neuvediete svoje referenčné číslo, o svoju platbu prídete.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Banelco alebo PagoMisCuentas.com.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Uskutočniť platbu.
 6. Nasledujúca obrazovka bude obsahovať vaše referenčné číslo. Vytlačte si túto obrazovku alebo si referenčné číslo zapíšte, aby ste ho mohli použiť v budúcnosti.
Bankomat siete Banelco

Ak chcete uskutočniť platbu prostredníctvom bankomatu siete Banelco, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte bankomat siete Banelco.
 2. Zadajte kód PIN.
 3. Vyberte spôsob platby Banelco Pago mis Cuentas.
 4. Vyberte možnosť č. 6, Pay another Bill (Zaplatiť ďalší účet), a stlačte tlačidlo confirm (potvrdiť).
 5. Vyberte možnosť č. 12, Various services (Rôzne služby) a stlačte tlačidlo confirm (potvrdiť).
 6. Osemkrát vyberte položku Other Options (Iné možnosti).
 7. V rozbaľovacom zozname obchodníkov v rámci možnosti č. 7 vyberte Google Ads.
 8. Zadajte jedinečné referenčné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri výbere služby Banelco alebo PagoMisCuentas.com ako spôsobu platby.
 9. Vyberte účet, z ktorého chcete uskutočniť platbu, a zadajte sumu, ktorú chcete uhradiť. Nezabudnite, že minimálna výška platby je 30 ARS.
 10. Vyberte možnosť Confirm (Potvrdiť).
Web služby PagoMisCuentas.com

Postup platby prostredníctvom webu služby PagoMisCuentas.com:

 1. Navštívte www.PagoMisCuentas.com.
 2. Prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla (ide o rovnaké používateľské meno a heslo, ktoré používate na webe svojej banky).
 3. V rozbaľovacom zozname obchodníkov v sekcii Other services (Iné služby) vyberte možnosť Google. Pri ďalších platbách môžete možnosť Google vybrať zo zoznamu obchodníkov, ktorí nedávno prijali platby.
 4. Zadajte jedinečné referenčné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri výbere služby Banelco alebo PagoMisCuentas.com ako spôsobu platby.
 5. Kliknite na Make a payment (Uskutočniť platbu) a zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť.
 6. Kliknite na Confirm (Potvrdiť).
Domovská stránka internetového bankovníctva vašej banky

Pokyny na uskutočnenie platby prostredníctvom internetbankingu sa líšia v závislosti od banky. Ak chcete získať pokyny, obráťte sa na svoju banku.

Pokladne na platby v hotovosti

Ak chcete uskutočniť platbu pri jednej z pokladní, postupujte takto:

 1. Navštívte pokladňu na platbu v hotovosti v rámci siete PagoMisCuentas. Pozrite si úplný zoznam pokladní.
 2. Informujte pokladníka, že chcete uskutočniť platbu v prospech účtu Google Ads.
 3. Povedzte pokladníkovi referenčné číslo (pokyny na nájdenie referenčného čísla sú uvedené vyššie) a sumu, ktorú chcete zaplatiť. Minimálna suma platby je 30 ARS.

Vaša platba (znížená o príslušné dane) sa do troch až piatich pracovných dní pripíše na váš účet.

DineroMail

Platobný systém DineroMail môžete používať v prípade, že je váš účet nastavený na manuálne platby, má fakturačnú adresu v Mexiku a jeho vybranou menou je mexické peso (MXN).

Pomocou platobného systému DineroMail môžete uskutočňovať platby nasledujúcimi piatimi spôsobmi:

 • Kreditná alebo debetná karta: Platbu môžete uskutočniť kreditnou alebo debetnou kartou vo svojom účte.
 • Bankové vklady použitím referenčného čísla: Platbu za Google Ads môžete uskutočniť vložením finančných prostriedkov v niektorej z nasledujúcich bánk: Bancomer, Santander, Ixe Banco a ScotiaBank/Inverlat. V banke, v ktorej uskutočňujete vklad, nemusíte mať účet.
 • Elektronický bankový prevod: Platbu za Google Ads môžete uskutočniť prostredníctvom elektronického bankového prevodu v niektorej z nasledujúcich bánk: Bancomer, Santander, Ixe Banco a ScotiaBank/Inverlat. Musíte mať účet v banke, v ktorej uskutočňujete prevod.
 • Platby v minimarketoch 7‑Eleven: Hotovostnú platbu za Google Ads môžete uskutočniť v ktoromkoľvek minimarkete 7‑Eleven v Mexiku. Účtuje sa manipulačný poplatok vo výške 8 MXN.
 • Minimarket OXXO: Hotovostnú platbu za Google Ads môžete uskutočniť v ktoromkoľvek minimarkete OXXO v Mexiku. Účtuje sa manipulačný poplatok vo výške 8 MXN.

V prípade všetkých týchto možností platí, že zostatok účtu Google Ads sa aktualizuje do troch až piatich pracovných dní, pričom minimálna suma platby je 100 MXN.

Všetky platby spracúva náš platobný partner DineroMail. Upozorňujeme, že nepotrebujete účet DineroMail, ak chcete používať tento spôsob platby.

Postup platby prostredníctvom služby DineroMail
Ak uskutočňujete elektronický bankový prevod alebo bankový vklad na základe referenčného čísla, nezabúdajte, že platbu prostredníctvom služby DineroMail uskutočňujete pre Digicuenta SA de C.

Ak chcete zaplatiť cez službu DineroMail, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a potom na možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Uskutočniť platbu. (Minimálna suma platby je 100 MXN.)
 5. Presmerujeme vás na stránku, na ktorej si môžete zvoliť spôsob dokončenia platby. Zobrazia sa ďalšie pokyny.
Kreditná alebo debetná karta

Ak chcete uskutočniť platbu kreditnou alebo debetnou kartou, jednoducho postupujte podľa vyššie uvedených pokynov na dokončenie platby v účte.

Bankový vklad použitím referenčného čísla

Platbu za Google Ads môžete uskutočniť vložením finančných prostriedkov v niektorej z nasledujúcich bánk: Bancomer, Santander, Ixe Banco a ScotiaBank/Inverlat. V banke, v ktorej uskutočňujete vklad, nemusíte mať účet.

Ak chcete uskutočniť platbu bankovým vkladom použitím referenčného čísla, postupujte takto:

 1. Po výbere bankového vkladu použitím referenčného čísla ako možnosti platby kliknite na Zaplatiť. Zobrazí sa stránka obsahujúca ďalšie pokyny k platbe a zoznam referenčných čísel (jedno pre každú spolupracujúcu banku).
 2. Vytlačte túto stránku a vezmite si ju do banky.
 3. Uskutočnite vklad a nezabudnite uviesť príslušné referenčné číslo. Ak ho neuvediete, platbu nebudeme vedieť priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Zostatok na účte Google Ads sa aktualizuje do troch až piatich pracovných dní (ak uvediete referenčné číslo). Referenčné číslo a všetky ostatné platobné doklady uchovávajte, kým sa váš zostatok neaktualizuje.

Elektronický bankový prevod

Platbu za Google Ads môžete uskutočniť prostredníctvom elektronického bankového prevodu v niektorej z nasledujúcich bánk: Bancomer, Santander, Ixe Banco a ScotiaBank/Inverlat.

Uskutočnenie platby elektronickým bankovým prevodom:

 1. Po výbere elektronického bankového prevodu ako možnosti platby kliknite na Zaplatiť. Zobrazí sa stránka obsahujúca ďalšie pokyny k platbe a zoznam referenčných čísel (jedno pre každú spolupracujúcu banku).
 2. Navštívte web svojej banky a uskutočnite elektronický bankový prevod. Nezabudnite uviesť príslušné referenčné číslo. Ak ho neuvediete, platbu nebudeme vedieť priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Zostatok na účte Google Ads sa aktualizuje do troch až piatich pracovných dní (ak uvediete referenčné číslo). Referenčné číslo a všetky ostatné platobné doklady uchovávajte, kým sa váš zostatok neaktualizuje.

Minimarket 7‑Eleven

Uskutočnenie hotovostnej platby za Google Ads v minimarkete 7‑Eleven v Mexiku:

 1. Po výbere minimarketu 7‑Eleven ako možnosti platby kliknite na Zaplatiť. Zobrazí sa kupón s pokynmi pre platbu a čiarovým kódom.
 2. Kupón vytlačte a prineste ho do obchodu 7-Eleven.
 3. Prejdite k pokladni a v hotovosti zaplaťte príslušnú sumu. Pokladník musí naskenovať čiarový kód na kupóne. V opačnom prípade platbu nebudeme vedieť priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Zostatok na účte Google Ads sa aktualizuje do troch až piatich pracovných dní od uskutočnenia platby. Kupón a všetky ostatné platobné doklady uchovávajte, kým sa váš zostatok neaktualizuje.

Upozorňujeme, že 7-Eleven si k sume platby účtuje manipulačný poplatok vo výške 8 MXN. Povedzme napríklad, že zostatok na účte Google Ads chcete zvýšiť o 100 MXN. Pri pokladni bude potrebné zaplatiť sumu 108 MXN, z ktorej sa 100 MXN odošle Googlu.

Minimarket OXXO

Uskutočnenie hotovostnej platby za Google Ads v minimarkete OXXO v Mexiku:

 1. Po výbere minimarketu OXXO ako možnosti platby kliknite na Zaplatiť. Zobrazí sa kupón s pokynmi pre platbu a čiarovým kódom.
 2. Kupón vytlačte a prineste ho do obchodu OXXO.
 3. Prejdite k pokladni a v hotovosti zaplaťte príslušnú sumu. Pokladník musí naskenovať čiarový kód na kupóne. V opačnom prípade platbu nebudeme vedieť priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Zostatok na účte Google Ads sa aktualizuje do troch až piatich pracovných dní. Kupón a všetky ostatné platobné doklady uchovávajte, kým sa váš zostatok neaktualizuje.

Upozorňujeme, že OXXO si k sume platby účtuje manipulačný poplatok vo výške 8 MXN. Povedzme napríklad, že zostatok na účte Google Ads chcete navýšiť o 100 MXN. Pri pokladni bude potrebné zaplatiť sumu 108 MXN, z ktorej sa 100 MXN odošle Googlu.

Kreditné a debetné karty

Podľa vášho nastavenia platby závisí, či budete môcť platiť za Google Ads kreditnými aj debetnými kartami:

 • Ak máte zapnuté automatické platby (účtovanie prebehne automaticky po zobrazení reklám), môžete používať kreditné karty alebo debetné karty.

 • Ak máte zapnuté manuálne platby (peniaze prevádzate na účet pred zobrazením reklám), môžete používať iba debetné karty.

Google Ads akceptuje nasledujúce kreditné a debetné karty:

 • Kreditné karty: Google Ads akceptuje kreditné karty Visa a MasterCard.

 • Debetné karty: Google Ads akceptuje debetné karty s logom Visa alebo MasterCard.

Poznámka: Po dokončení registrácie účtu Google Ads môžete na účely manuálnej platby pridať ako spôsob platby aj kreditnú alebo debetnú kartu RuPay.

Nižšie nájdete pokyny na pridanie kreditnej alebo debetnej karty do účtu (svoju kartu musíte registrovať a overiť) a tiež pokyny na vykonanie ďalších úloh.

Registrácia a overenie platobnej karty, platenie kreditnou alebo debetnou kartou a jej odstránenie

Reserve Bank of India (RBI) vyžaduje, aby sa pri spracúvaní online transakcií pomocou kreditných a debetných kariet používalo rozšírené zabezpečenie. Tento ďalší krok, ktorý zahŕňa overenie kreditnej a debetnej karty, pomáha zabrániť zneužitiu karty.

Tento krok môžete vykonať pri pridaní kreditnej alebo debetnej karty do svojho účtu Google Ads. Pomôžeme vám spojiť sa s vašou bankou s cieľom overiť vašu kartu a potvrdíme vám, či overenie prebehlo úspešne. Ak chcete zobraziť príslušné kroky, kliknite na odkazy uvedené nižšie:

Registrácia a overenie karty
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Kliknite na Pridať spôsob platby.
 5. Kliknite na možnosť Kreditná alebo debetná karta.
 6. Zadajte informácie o kreditnej alebo debetnej karte.
 7. Kliknite na Pokračovať. Zobrazí sa vyskakovacie okno so žiadosťou o povolenie návštevy webu vašej banky s cieľom overiť vašu kreditnú kartu.
 8. Ak chcete pokračovať, kliknite na Overiť kreditnú alebo debetnú kartu.
 9. Otvorí sa nové okno prehliadača s webom banky, ktorá vydala vašu kartu. Postup overenia karty sa líši v závislosti od banky. Môže sa však zobraziť suma nákupu 2,00 INR. Ide len o dočasnú autorizáciu, nie o skutočný poplatok.
 10. Ak ste svoju kartu úspešne overili, zobrazí sa správa s príslušnou informáciou. Zatvorte okno a pokračujte v svojom účte Google Ads.
 11. Dostanete sa na stránku Spôsoby platby, kde nájdete informácie o svojej karte.

Proces overenia zvyčajne trvá niekoľko minút a stačí ho absolvovať iba raz pri prvom pridaní karty do účtu. Registrované karty možno používať na automatické aj manuálne platby.

Uskutočnenie manuálnej platby kreditnou alebo debetnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ak ste si zaregistrovali kreditnú alebo debetnú kartu, vyberte tú, pomocou ktorej chcete uskutočniť platbu. Ak chcete použiť novú kreditnú alebo debetnú kartu, kliknite na Pridať spôsob platby a postupujte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej sekcii.
 5. Zadajte sumu platby a kliknite na Pokračovať.

Platba sa zvyčajne spracuje okamžite po uskutočnení. Môže však trvať až 24 hodín, kým sa pripíše na váš účet.

Odstránenie karty z účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Potom vyhľadajte kreditnú alebo debetnú kartu, ktorú chcete odstrániť. Nezabúdajte, že nemôžete odstrániť kreditnú alebo debetnú kartu, ktorá sa používa ako hlavný spôsob platby, kým nepridáte nový spôsob platby a nenastavíte ho ako svoj hlavný spôsob platby.

Čo môžete očakávať (automatické platby)

Ak ste svoj účet nastavili na používanie automatických platieb a zaregistrovali ste svoju kreditnú kartu, budeme vám účtovať poplatky po tom, ako sa vaše reklamy začnú zobrazovať a začnú vám vznikať reklamné náklady. Upozorňujeme, že automatické platby nemôžete nastaviť pomocou debetnej karty. Po pridaní kreditnej karty ako hlavného spôsobu platby do účtu sa z tejto karty automaticky zúčtujú poplatky, keď reklamné náklady dosiahnu určenú sumu alebo po uplynutí 30 dní od poslednej automatickej platby – v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Kreditné a debetné karty

Okrem niektorých typov kreditných kariet akceptujeme aj debetné karty s logom Visa alebo MasterCard. Kreditnú alebo debetnú kartu môžete použiť v prípade, že máte nastavené automatické platby (poplatky vám účtujeme automaticky po zobrazení vašich reklám). Ak chcete použiť kreditnú alebo debetnú kartu, pridajte ju do účtu Google Ads a nastavte ju ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby.
 4. V sekcii Váš výber kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 6. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke v ľavom dolnom rohu vyberte Hlavný.
 7. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.
LGU+

Ak máte v účte nastavené manuálne platby, bezpečnú platbu môžete uskutočniť pomocou miestnej kreditnej karty, online peňažným prevodom alebo použitím virtuálneho bankového účtu prostredníctvom nášho platobného partnera LGU+.

Uskutočnenie platby prostredníctvom partnera LGU+

Ak chcete uskutočniť platbu prostredníctvom partnera LGU+, postupujte podľa týchto pokynov (použite prehliadač Internet Explorer):

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Uskutočniť platbu.
 5. Platbu dokončite na zabezpečenom webe LGU+, ktorý sa vám zobrazí.

Platba by sa na váš účet Google Ads mala pripísať do 24 hodín. Ak uplynul viac než jeden deň a platba sa nezobrazuje, kontaktujte nás.

Peňažný prevod

Názov tohto spôsobu platby presne vystihuje jeho podstatu – peniaze do svojho účtu Google Ads pridáte peňažným prevodom v prospech Googlu. Kliknutím na odkaz uvedený nižšie zobrazíte postup nastavenia v účte.

Použitie peňažného prevodu na váš účet
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ak sa možnosť peňažného prevodu nezobrazuje, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a vyberte Prevod peňazí.
 4. Kliknite na Pokračovať uskutočnením platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu sa možno požaduje určitá minimálna suma. Kliknite na Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov vygenerujte formulár s informáciami o prevode kliknutím na tlačidlo Odoslať a generovať referenčné číslo. Tento formulár obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na uskutočnenie peňažného prevodu, vrátane jedinečného referenčného čísla, ak je pre vašu oblasť potrebné. Ak áno, toto číslo môže byť jedinečné pre váš účet Google Ads. Znamená to, že sa môže použiť len pre tento konkrétny účet. Pri každom uskutočnenom prevode by ste mali vygenerovať nové referenčné číslo.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Podľa informácií vo formulári uskutočnite peňažný prevod. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.

Na spracovanie vašej platby je potrebné vo formulári bankového prevodu uviesť jedinečné referenčné číslo. Ak sa celé číslo nezmestí do poľa Poznámky ani do poľa Referenčné číslo vo formulári, zadajte ho do poľa Meno pred svoje meno, prípadne namiesto neho. Referenčné číslo nájdete vo formulári s informáciami o prevode, ktorý ste vygenerovali v účte Google Ads. Toto číslo sa líši od vášho čísla zákazníka služby Google Ads.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e‑mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli zastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: 2 až 5 pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). V niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Potvrdenie o aktualizovanom zostatku vám pošleme e‑mailom o päť až desať pracovných dní.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než dva týždne a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Čo je platný doklad o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
Peňažný prevod
Pre nové účty v tejto krajine už peňažný prevod nie je k dispozícii. Ak sa táto možnosť vo vašom účte nezobrazuje, zvoľte iný spôsob platby.

Názov tohto spôsobu platby presne vystihuje jeho podstatu – peniaze do svojho účtu Google Ads pridáte peňažným prevodom v prospech Googlu. Kliknutím na odkaz uvedený nižšie zobrazíte postup nastavenia v účte.

Nastavenie peňažného prevodu na váš účet
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ak sa možnosť peňažného prevodu nezobrazuje, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a vyberte Prevod peňazí.
 4. Kliknite na Pokračovať uskutočnením platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu sa možno požaduje určitá minimálna suma. Kliknite na Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov vygenerujte formulár s informáciami o prevode kliknutím na tlačidlo Odoslať a generovať referenčné číslo. Tento formulár obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na uskutočnenie peňažného prevodu, vrátane jedinečného referenčného čísla, ak je pre vašu oblasť potrebné. Ak áno, toto číslo môže byť jedinečné pre váš účet Google Ads. Znamená to, že sa môže použiť len pre tento konkrétny účet.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Podľa informácií vo formulári uskutočnite peňažný prevod. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.

Na spracovanie vašej platby je potrebné vo formulári bankového prevodu uviesť jedinečné referenčné číslo. Ak sa celé číslo nezmestí do poľa Poznámky ani do poľa Referenčné číslo vo formulári, zadajte ho do poľa Meno pred svoje meno, prípadne namiesto neho. Referenčné číslo nájdete vo formulári s informáciami o prevode, ktorý ste vygenerovali v účte Google Ads. Toto číslo sa líši od vášho čísla zákazníka služby Google Ads.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e‑mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli zastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: 2 až 5 pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). V niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než dva týždne a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
Peňažný prevod

Názov tohto spôsobu platby presne vystihuje jeho podstatu – peniaze do svojho účtu Google Ads pridáte peňažným prevodom v prospech Googlu. Kliknutím na odkaz uvedený nižšie zobrazíte postup nastavenia v účte.

Nastavenie peňažného prevodu na váš účet
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ak sa možnosť peňažného prevodu nezobrazuje, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a vyberte Prevod peňazí.
 4. Kliknite na Pokračovať uskutočnením platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu sa možno požaduje určitá minimálna suma. Kliknite na Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov kliknutím na Potvrdiť platbu vygenerujte formulár s informáciami o prevode.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Podľa informácií vo formulári uskutočnite peňažný prevod. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e‑mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli zastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: 2 až 5 pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). V niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než dva týždne a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
Peňažný prevod

Peňažný prevod umožňuje uskutočniť manuálnu platbu pomocou bankomatu alebo v banke. Platba sa na účet pripíše zvyčajne do troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s adresou firmy v Japonsku a menou účtu nastavenou na japonský jen (JPY).

Nastavenie

Ak chcete uskutočniť platbu v prospech účtu Google Ads prostredníctvom peňažného prevodu, postupujte takto:

Uskutočnenie peňažného prevodu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Peňažný prevod. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Pomocou poskytnutých bankových údajov uskutočnite platbu prostredníctvom bankomatu alebo peňažným prevodom, čo môžete vykonať osobne alebo na webe svojej banky.

Platby peňažným prevodom sa na váš účet pripíšu zvyčajne do troch pracovných dní. S cieľom zrýchliť spracovanie sme vášmu účtu Google Ads pridelili jedinečné číslo bankového účtu. Vždy, keď uskutočňujete platbu peňažným prevodom alebo prostredníctvom bankomatu, musíte platbu odoslať na bankový účet s týmto jedinečným číslom. Informácie o bankovom účte nájdete v poliach s označením Číslo účtu príjemcuKód pobočky na stránke Spôsoby platby v účte Google Ads.

Čo môžete očakávať

Prostriedky sa do vášho účtu Google Ads pripíšu zvyčajne do troch pracovných dní, niekedy to však môže trvať dlhšie. Všetky záznamy a účtenky uchovávajte, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Trvanie spracovania: zvyčajne tri pracovné dni, no môže trvať aj dlhšie. Je to spôsobené tým, že prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov vašej banky.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že pripísanie platby trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynulo viac než päť pracovných dní a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
Peňažný prevod cez iDEAL

V prípade peňažného prevodu cez iDEAL uskutočníte platbu na webe svojej banky a zostatok na účte Google Ads sa zvyčajne aktualizuje do dvoch hodín.

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Adresa vašej firmy v účte Google Ads sa nachádza v Holandsku.
 • Mena vášho účtu Google Ads je euro.
 • Máte účet v banke, ktorá je súčasťou siete iDEAL.

Nastavenie

Ak chcete uskutočniť platbu v prospech svojho účtu Google Ads prostredníctvom služby iDEAL, postupujte takto:

Nastavenie peňažného prevodu na váš účet cez iDEAL
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte Prevod peňazí cez iDEAL. Ak možnosť iDEAL nevidíte, zobrazíte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Kliknite na Pokračovať uskutočnením platby.
 6. Zadajte peňažnú sumu, ktorú chcete previesť v prospech svojho účtu Google Ads. Minimálna suma platby je 10 € (EUR). Kliknite na Pokračovať na kontrolu.
 7. Skontrolujte sumu a potvrďte ju kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 8. Systém vás presmeruje na web nášho finančného partnera, spoločnosti GlobalCollect. Na tomto webe môžete dokončiť platbu prostredníctvom zabezpečeného rozhrania siete iDEAL.

Čo môžete očakávať

Prostriedky sa do vášho účtu Google Ads pripíšu zvyčajne do dvoch hodín, niekedy to však môže trvať aj dlhšie. Všetky záznamy a účtenky uchovávajte, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že pripísanie platby trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než tri dni a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.

Problémy s pripojením a platby

Ak svoju platbu neuvidíte pripísanú na váš účet do dvoch alebo troch hodín, je možné, že došlo k prerušeniu online pripojenia medzi vašou bankou a spoločnosťou GlobalCollect. Žiaľ, niekedy sa to stáva. Ak k tomu došlo, ďalšie informácie získate na odkaze uvedenom nižšie:

Ďalšie informácie o prerušených pripojeniach

V závislosti od typu prerušenia pripojenia môžete očakávať nasledujúce situácie:

 • Dočasné prerušenie: GlobalCollect dostane od vašej banky oznámenie o platbe, ale spojenie s Googlom môže byť prerušené. Nezobrazí sa vám žiadne chybové hlásenie, ale platba sa po spracovaní priradí k vášmu účtu Google Ads. Môže to trvať až päť dní.
 • Trvalé prerušenie: Zobrazí sa chybové hlásenie o neúspešnej platbe. Ak chcete, môžete v prospech spoločnosti GlobalCollect uskutočniť bankový prevod, ktorý neprebehne v reálnom čase. V takom prípade môže pripísanie prevedenej sumy na váš účet trvať päť až desať pracovných dní.
Minimarket alebo služba Pay Easy

Táto alternatíva umožňuje uskutočniť manuálnu platbu v mnohých reťazcoch minimarketov, bankomatoch Pay Easy alebo online peňažným prevodom. To všetko vám ponúka náš spoľahlivý finančný partner Wellnet. Platba sa pripíše na účet zvyčajne do troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s adresou firmy v Japonsku a menou účtu nastavenou na japonský jen (JPY).

Uskutočnenie platby

Ak chcete vykonať platbu v prospech svojho účtu Google Ads, kliknutím na nasledujúce odkazy zobrazíte postup pre jednotlivé spôsoby platby:

Minimarket: Lawson, FamilyMart a 7‑11
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Minimarket alebo Pay Easy. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte Lawson, Family Mart and 7‑11 (Lawson, Family Mart a 7‑11).
 7. Zapíšte si alebo vytlačte 11‑miestne číslo, ktoré sa zobrazuje v poli Pay ID (Identifikátor platby). Toto číslo bude potrebné použiť pri uskutočňovaní platby, aby sme mohli prostriedky priradiť k vášmu účtu Google Ads.
 8. Navštívte predajňu Lawson s terminálom Loppi alebo predajňu FamilyMart s terminálom Famiport. Podľa pokynov na termináli si vytlačte registračnú kartu. Do poľa Customer number (Číslo zákazníka) musíte zadať 11-miestny identifikátor platby, ktoré ste si poznačili.
 9. Registračnú kartu si vezmite k pokladni a do 30 minút vykonajte platbu. Nezabudnite si odložiť účtenku.
Minimarket: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki a Yamazaki Daily Store
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Minimarket alebo Pay Easy. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Zapíšte si alebo vytlačte 11‑miestne číslo, ktoré sa zobrazuje v poli Pay ID (Identifikátor platby). Toto číslo treba použiť pri uskutočňovaní platby, aby sme finančné prostriedky mohli priradiť k vášmu účtu Google Ads.
 8. Navštívte predajňu Circle K Sunkus, Daily Yamazaki alebo Yamazaki Daily Store a povedzte pokladníkovi, že chcete uskutočniť platbu.
 9. V predajni reťazca Circle K Sunkus zadajte do poľa Keitai Kessai Number identifikátor platby. V predajni reťazca Daily Yamazaki alebo Yamazaki Daily Store bude mať toto pole štítok Online Kessai Number.
 10. Overte správnosť zobrazených informácií a uskutočnite platbu. Nezabudnite si odložiť účtenku.
Rakuten Bank alebo Japan Net Bank
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Minimarket alebo Pay Easy. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť Rakuten Bank/Japan Net Bank.
 7. Vyberte banku Rakuten Bank alebo banku Japan Net Bank podľa toho, kde máte účet.
 8. Prihláste sa do svojho účtu na webe svojej banky a postupujte podľa pokynov na dokončenie platby.
Bankomat so službou Pay Easy
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Minimarket alebo Pay Easy. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte ATM (Bankomat).
 7. Vytlačte si zobrazené pokyny.
 8. Použite bankomat s logom Pay Easy patriaci niektorej z nasledujúcich bánk: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank alebo Postal Saving. Zadajte údaje z vytlačenej stránky a zaplaťte v hotovosti alebo pomocou bankovej karty. Účtenku si odložte.
Peňažný prevod cez Pay Easy
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte Minimarket alebo Pay Easy. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte položku Internet banking.
 7. Vyberte banku, v ktorej máte účet. Táto banka musí byť podporovaná systémom Pay Easy.
 8. Prihláste sa do svojho účtu a podľa pokynov dokončite platbu.

Sumy platieb

Pri používaní spôsobov platby uvedených vyššie nezabúdajte, že platia nasledujúce pravidlá:

 • Minimálna suma manuálnej platby je 1 000 JPY.
 • Bankomaty so systémom Pay Easy neakceptujú platby v hotovosti presahujúce sumu 100 000 JPY.
 • Maximálna suma platby v obchodnom reťazci je 300 000 JPY.

Čo môžete očakávať

Platba sa na účet pripíše zvyčajne do troch pracovných dní. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden pracovný deň a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
NetBanking

NetBanking je spôsob platby, pomocou ktorého môžete uskutočňovať manuálne platby NetBanking umožňuje uskutočniť platbu peňažným prevodom pred zobrazením reklám. Tento druh platby podporuje náš spoľahlivý finančný partner TimesofMoney.

Požiadavky a zabezpečenie

Net banking môžete použiť na uskutočnenie manuálnej platby, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • Máte fakturačnú adresu a bankový účet v Indii.
 • Vybrali ste si indickú rupiu (INR) ako menu svojho účtu Google Ads.
 • Vašu banku podporuje náš finančný partner, spoločnosť TimesofMoney.
Zoznam bánk podporovaných spoločnosťou TimesofMoney
Názov banky Podporovaný typ účtu
Bank of Bahrain and Kuwait Maloobchodný
Bank of India Maloobchodný a firemný
Bank of Maharashtra Maloobchodný a firemný
Canara Bank Maloobchodný
Central Bank of India Maloobchodný
Citibank – Net Banking Maloobchodný a firemný
City Union Bank Maloobchodný a firemný
Corporation Bank Maloobchodný a firemný
Deutsche Bank Maloobchodný a firemný
Development Credit Bank Maloobchodný
Federal Bank Maloobchodný a firemný
HDFC Bank Maloobchodný a firemný
ICICI Bank Maloobchodný a firemný
ING Vysya Bank Maloobchodný
Indian Bank Maloobchodný
Indian Overseas Bank Maloobchodný a firemný
IndusInd Bank Maloobchodný a firemný
IDBI Bank Maloobchodný
Jammu & Kashmir Bank Maloobchodný a firemný
Karnataka Bank Ltd Maloobchodný
Karur Vysya Bank Maloobchodný a firemný
Kotak Bank Maloobchodný a firemný
Oriental Bank of Commerce Maloobchodný a firemný
Ratnakar Bank Maloobchodný
South Indian Bank Maloobchodný a firemný
State Bank of Bikaner and Jaipur Maloobchodný a firemný
State Bank of Hyderabad Maloobchodný a firemný
State Bank of India Maloobchodný a firemný
State Bank of Mysore Maloobchodný a firemný
State Bank of Patiala Maloobchodný a firemný
State Bank of Travancore Maloobchodný a firemný
Tamilnad Mercantile Bank Maloobchodný
Union Bank of India Maloobchodný a firemný
United Bank of India Maloobchodný a firemný
YES Bank Maloobchodný
Vijaya Bank Maloobchodný a firemný

Online peňažný prevod je zabezpečený dvomi spôsobmi:

 • Do svojho online bankového účtu sa prihlasujete pomocou používateľského mena a hesla.
 • Váš príkaz sa spracúva cez zabezpečený server, ktorý poskytuje spoločnosť TimesofMoney.

Ak uskutočňujete platbu prostredníctvom banky HDFC a IDBI, povoľte zabezpečený prístup. Ak zabezpečený prístup nie je povolený, dôjde k zlyhaniu transakcie. Navštívte web banky HDFC a zistite, ako môžete povoliť zabezpečený prístup.

Uskutočnenie platby

Platbu môžete uskutočniť kedykoľvek. Skontrolujte však, či ste do svojho účtu pridali ako jeden zo spôsobov platby NetBanking. Ak chcete uskutočniť platbu, prihláste sa do účtu Google Ads. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Potom kliknite na Uskutočniť platbu. Postup uskutočnenia platby zobrazíte kliknutím na tento odkaz:

Uskutočnenie platby
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Do dostupného poľa zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť. Minimálna suma manuálnej platby je 500 INR.
 5. Kliknite na Prejsť.
 6. Zobrazí sa kontextové okno, ktoré vás nasmeruje na web spoločnosti TimesofMoney. Vyberte v rozbaľovacej ponuke názov banky a kliknite na Odoslať.
 7. To vás presmeruje na web vašej banky a bude potrebné, aby ste postupovali podľa pokynov na uskutočnenie platby na webe svojej banky.

Nezabudnite uskutočniť ďalšiu platbu skôr, než sa vyčerpajú prostriedky pridané v rámci predchádzajúcej manuálnej platby. Keď budete mať k dispozícii už iba 30 % zo sumy vašich finančných prostriedkov, pošleme vám e-mail, aby sme vám pomohli zaistiť nepretržitú prevádzku vašich reklám.

Čo môžete očakávať

Zostatok účtu sa zvyčajne aktualizuje do 48 hodín od uskutočnenia platby. Od tohto okamihu sa zvyčajne spustí prevádzka vašich reklám (ak sa reklamy ešte nezobrazovali).

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že pripísanie platby trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynulo viac než päť pracovných dní a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
Peňažný prevod cez GiroPay

V prípade peňažného prevodu cez GiroPay uskutočníte platbu na webe svojej banky a zostatok na účte Google Ads sa aktualizuje zvyčajne do niekoľkých hodín.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať bankový účet, ktorý je súčasťou siete GiroPay. Budete tiež potrebovať účet Google Ads s adresou firmy v Nemecku a menou účtu nastavenou na euro (EUR).

Nastavenie

Ak chcete uskutočniť platbu na svoj účet Google Ads prostredníctvom služby GiroPay, kliknite na tento odkaz:

Uskutočnenie peňažného prevodu na váš účet cez GiroPay
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte Prevod peňazí cez GiroPay. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Kliknite na Pokračovať uskutočnením platby.
 6. Zadajte peňažnú sumu, ktorú chcete previesť v prospech svojho účtu Google Ads. Minimálna suma platby je 10 €.
 7. Kliknite na Pokračovať na kontrolu.
 8. Skontrolujte sumu a potvrďte ju kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 9. Systém vás presmeruje na web nášho finančného partnera, spoločnosti GlobalCollect. Na tomto webe môžete dokončiť svoju platbu prostredníctvom zabezpečeného rozhrania siete GiroPay.

Čo môžete očakávať

Prostriedky sa do vášho účtu Google Ads pripíšu zvyčajne do dvoch hodín, niekedy to však môže trvať aj dlhšie. Všetky záznamy a účtenky uchovávajte, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Trvanie spracovania: zvyčajne 2 hodiny. Prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov vašej banky.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že pripísanie platby trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než tri dni a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
BPAY

BPAY je spôsob platby, ktorý môžete použiť pri nastavení manuálnych platieb. BPAY vám umožňuje uskutočňovať platby online alebo prostredníctvom telefónu. Platby sa do vášho účtu Google Ads pripíšu zvyčajne do dvoch až troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať bankový účet, ktorý je súčasťou siete BPAY. Budete tiež potrebovať účet Google Ads s adresou firmy v Austrálii a menou účtu nastavenou na austrálsky dolár (AUD).

Uskutočnenie platby

Ak chcete zobraziť postup uskutočnenia platby pomocou služby BPAY, kliknite na odkaz uvedený nižšie.

Uskutočnenie platby prostredníctvom služby BPAY
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte BPAY. Ak sa možnosť BPAY nezobrazuje, kliknite na rozbaľovací zoznam Spôsob platby a vyberte Pridať nový spôsob platby. Potom vyberte BPAY.
 5. Poznačte si zobrazený kód fakturanta a referenčné číslo.
 6. Prihláste sa na web svojej banky alebo zavolajte na číslo telefonickej bankovej služby.
 7. Vyberte možnosť BPAY alebo možnosť pre službu platby účtov a postupujte podľa pokynov na uskutočnenie platby. Môžete uskutočniť platbu ľubovoľnej sumy, ktorá je vyššia ako 10 AUD.
 8. Po skončení si poznačte číslo potvrdenia. Uchovávajte ho, kým sa prostriedky neprevedú do vášho účtu Google Ads, čo zvyčajne trvá dva až tri pracovné dni.

Čo môžete očakávať

Manuálna platba by sa mala pripísať do vášho účtu Google Ads do dvoch až troch pracovných dní. Ak k tomu nedošlo ani po uplynutí troch pracovných dní, prečítajte si tipy na riešenie problémov uvedené nižšie.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že pripísanie platby trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než dva pracovné dni a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte na svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle kreditnej karty.
PayPal

Službu PayPal môžete použiť na automatické platby (automaticky vám účtujeme poplatok po zobrazení vašich reklám) alebo manuálne platby (na svoj účet vložíte prostriedky pred zobrazením svojich reklám).

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 1. účet Google Ads s jednou z nasledujúcich kombinácií fakturačnej adresy a meny:
  • fakturačná adresa v Austrálii a austrálsky dolár (AUD),
  • fakturačná adresa v Austrálii a americký dolár (USD).
 2. účet PayPal prepojený s vaším účtom Google Ads. Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.

Vyhľadajte nižšie svoj spôsob platby a postupujte podľa pokynov na uskutočnenie platby prostredníctvom služby PayPal.

Automatické platby

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Spôsoby platby.
 4. Kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte položku Pridať nový účet PayPal a kliknite na Uložiť.
 6. Dostanete sa na web služby PayPal. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, budete musieť v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 7. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, vyberte položku Hlavný v rozbaľovacej ponuke pod položkou PayPal v zozname dostupných spôsobov platby.

Manuálne platby

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Uistite sa, že je vybratá služba PayPal, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 10 USD alebo 20 AUD.
 5. Dostanete sa na web služby PayPal. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, budete musieť v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 6. Skontrolujte platobné podrobnosti. Potom kliknite na Uskutočniť platbu.

Ako dlho to trvá

Spracovanie vašich platieb môže trvať až 24 hodín od odoslania e‑mailu službou PayPal. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenia

PayPal môže príležitostne vygenerovať chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: Your account link is broken (Prepojenie s účtom je nefunkčné)

Čo robiť: Toto hlásenie väčšinou znamená, že váš účet PayPal nie je prepojený, prípadne že prepojenie vypršalo alebo bolo odvolané. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. V sekcii Dostupné spôsoby platby vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu.

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť: Táto správa zvyčajne znamená, že na účte platiteľa nie je k dispozícii dosť peňazí na uskutočnenie platby. V takomto prípade vložte na svoj účet PayPal viac peňazí a znova skúste uskutočniť platbu. Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že vaša platba prekročí určité limity služby PayPal. PayPal môže mať napríklad nastavený denný limit týkajúci sa sumy alebo počtu platieb. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. Vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky.
 5. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu. Využite túto príležitosť a zmeňte obmedzenia platieb pre Google Ads na stránke „Request for access“ (Žiadosť o prístup) v účte PayPal.

Chybové hlásenie: No reason provided by your financial institution (Vaša finančná inštitúcia neuviedla žiadny dôvod)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že došlo k zlyhaniu systému alebo vaše platobné údaje neboli platné. Niekedy sa však môže stať, že platba sa uskutoční aj napriek zobrazeniu tohto chybového hlásenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Skontrolujte službu PayPal, či vaša platba nebola zamietnutá. Ak áno, skôr než uskutočníte ďalšiu platbu, vyriešte problém so službou PayPal.
 2. Skôr než sa pokúsite o ďalšiu platbu, skontrolujte, či platba nebola pripísaná na váš účet Google Ads.
Záložné kreditné karty

Ak používate automatické platby a váš hlavný spôsob platby z určitého dôvodu nefunguje, záložná kreditná karta zabezpečí, aby sa reklamy naďalej zobrazovali.

Záložnú kreditnú kartu nastavíte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby a potom na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyplňte platobné údaje a potom kliknite na Uložiť.
 5. Po presmerovaní späť na stránku Spôsoby platby vyhľadajte kreditnú kartu, ktorú ste práve pridali, a v rozbaľovacej ponuke vľavo dole vyberte možnosť Záložné.
ASSIST

ASSIST je náš partner pre zabezpečené platobné operácie v Rusku. So službou ASSIST môžete uskutočňovať manuálne platby na svoj účet Google Ads pomocou bankovej karty, služby WebMoney alebo služby Yandex.Money.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s fakturačnou adresou v Rusku a menou nastavenou na ruský rubeľ (RUB).

Platby prostredníctvom služby ASSIST

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Uistite sa, že je vybratá služba ASSIST, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 100 RUB.
 5. Dostanete sa na web služby ASSIST. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads.
Uložená banková karta v službe ASSIST

Pri platbe bankovou kartou so službou ASSIST budete mať k dispozícii možnosť uložiť svoje podrobnosti, aby ste mohli v budúcnosti vykonávať platby bankovou kartou bez potreby navštíviť web služby ASSIST. V prípade tejto možnosti platby Google neuchováva žiadne informácie o vašej bankovej karte.

Počas vašej prvej platby prostredníctvom služby ASSIST sa zobrazí dialógové okno s otázkou „If you pay by bank card, save it for future payments?“ (Ak zaplatíte bankovou kartou, chcete ju uložiť na budúce platby?). Výberom položky Yes (Áno) uložíte svoju bankovú kartu so službou ASSIST.

Platba prostredníctvom uloženej bankovej karty v službe ASSIST

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť Služba ASSIST – uložená banková karta, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 100 RUB.
 5. V tomto kroku budete môcť skontrolovať svoje platobné podrobnosti. Potom kliknite na Uskutočniť platbu.
Dôležité: Platbu uloženou bankovou kartou v službe ASSIST bude môcť uskutočniť ktorýkoľvek používateľ s prístupom pre správcu alebo štandardným prístupom k účtu Google Ads.

Ako dlho to trvá

Po prijatí e-mailu od spoločnosti ASSIST môže trvať až 24 hodín, kým služba ASSIST platby spracuje.

Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenia

Služba ASSIST môže niekedy zobraziť chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: AUTHORIZATION DENIED. Timed out waiting for payment instrument information. (AUTORIZÁCIA BOLA ZAMIETNUTÁ. Uplynul čas čakania na informácie o platobnom nástroji.)

Čo robiť:

 • Toto hlásenie zvyčajne znamená, že zadávanie platobných údajov ste nedokončili v rámci prideleného času 15 minút. Ak je to tak, jednoducho skúste uskutočniť platbu znova.
 • Toto hlásenie sa takisto môže týkať problémov s nastavením vášho prehliadača. Ak ste platobné údaje zadali v rámci prideleného času 15 minút a aj tak sa vám zobrazí toto hlásenie, skúste platbu uskutočniť znova pomocou iného typu prehliadača.

Chybové hlásenie: AUTHORIZATION DENIED or no reason provided by your financial institution. (AUTORIZÁCIA BOLA ZAMIETNUTÁ alebo vaša finančná inštitúcia neposkytla žiadny dôvod.)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že došlo k zlyhaniu systému, vaše platobné údaje neboli platné alebo vaša banka odmietla platbu. Niekedy sa však môže stať, že platba sa uskutoční aj napriek zobrazeniu tohto chybového hlásenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Skôr než sa pokúsite o ďalšiu platbu, skontrolujte, či sa platba nepripísala na váš účet.
 2. Kontaktujte banku a zistite, či danú platbu zamietla. Ak áno, vyriešte s bankou dôvod zamietnutia skôr, než uskutočníte ďalšiu platbu.

Chybové hlásenie: Account link is broken (Prepojenie s účtom je nefunkčné)

Čo robiť: Táto správa zvyčajne znamená, že uplynula platnosť bankovej karty, ktorú ste uložili vo svojom účte, prípadne uvádza nesprávne podrobnosti. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 2. V sekcii Dostupné spôsoby platby vyhľadajte ASSIST a kliknite na Odstrániť.
 3. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Musíte zadať podrobnosti o svojej bankovej karte, pričom budete mať k dispozícii možnosť uložiť ich na použitie v budúcnosti.

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť: Táto správa zvyčajne znamená, že na účte platiteľa nie je k dispozícii dosť peňazí na uskutočnenie platby. V takomto prípade vložte na svoj účet ASSIST viac peňazí a znova skúste uskutočniť platbu.

Peňažný prevod

Názov tohto spôsobu platby presne vystihuje jeho podstatu – peniaze do svojho účtu Google Ads pridáte peňažným prevodom v prospech Googlu. Kliknutím na odkaz uvedený nižšie zobrazíte postup nastavenia v účte.

Nastavenie peňažného prevodu na váš účet
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte Peňažný prevod.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že minimálna suma platby je 100 RUB.
 6. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 7. Vytlačte túto stránku a vezmite ju so sebou do banky. Ak sa nedá vytlačiť, zapíšte si údaje o bankovom účte Googlu a vezmite ich so sebou do banky. Číslo bankového účtu Googlu je jedinečné pre váš účet Google Ads a budete ho potrebovať pri uskutočňovaní prevodu vo svojej banke. Ak plánujete previesť prostriedky do viacerých účtov Google Ads, pre každý z nich budete potrebovať jedinečné údaje o bankovom účte Googlu.
Dôležité
 • Pre každý účet Google Ads, v prospech ktorého chcete uskutočniť peňažný prevod, musíte použiť jedinečné údaje o bankovom účte Googlu. Inak vašu platbu nemôžeme spracovať.
 • Uistite sa, že údaje o bankovom účte Googlu, ktoré použijete, sú správne. Ak zadáte nesprávne údaje o bankovom účte Googlu, platba by sa mohla pripísať do iného účtu Google Ads. Vrátiť platbu späť alebo ju previesť na správny účet nebude možné.
Získanie pro forma faktúry

Pred uskutočnením peňažného prevodu môžete získať pro forma faktúru, iba ak spĺňate tieto kritériá:

 • Do služby Google Ads ste sa registrovali ako právnická osoba (súkromný podnikateľ alebo spoločnosť).
 • Váš účet využíva možnosť manuálnych platieb peňažným prevodom.
 • Váš účet má fakturačnú adresu v Rusku.

Pro forma faktúra bude obsahovať podrobnosti o vašej plánovanej platbe a službe, ktorú vám poskytuje Google Ads.

Pro forma faktúru získate takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Overte, či ste sa prihlásili do účtu, do ktorého chcete pridať prostriedky.
 3. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 4. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 5. V sekcii Pro forma faktúra zadajte sumu, ktorú plánujete zaplatiť, a kliknite na Vytvoriť faktúru.
 6. Vytlačte túto stránku a vezmite ju so sebou do banky. Ak sa nedá vytlačiť, zapíšte si údaje o bankovom účte Googlu a vezmite ich so sebou do banky. Toto číslo je jedinečné pre váš účet Google Ads a budete ho potrebovať pri uskutočňovaní prevodu vo svojej banke. Ak plánujete previesť prostriedky do viacerých účtov Google Ads, pre každý z nich budete potrebovať jedinečné údaje o bankovom účte Googlu.

Poznámka

Pro forma faktúry sa v účte neukladajú a nie sú dokladom o platbe. Po uskutočnení platby peňažným prevodom budete mať na stránke História transakcií k dispozícii účtenku. Dostanete sa tam kliknutím na ikonu kľúča  a výberom možnosti Fakturácia a platby. Prejsť na stránku

Faktúry s DPH a príjmové doklady sa právnickým osobám odosielajú automaticky každý mesiac.

Čo môžete očakávať

Po prijatí vášho peňažného prevodu sa zvyčajne spustí prevádzka reklám, ak boli zastavené alebo ak ide o vašu prvú platbu. Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: dva až tri pracovné dni v závislosti od oblasti. V niektorých prípadoch to môže trvať až desať dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo bankového účtu služby Google Ads by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočňovaní platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac ako tri pracovné dni a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor).

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif, .pdf alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • názov príjemcu prostriedkov,
  • názov banky, ktorej služby ste využili.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom bankovom výpise všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu.
Yandex.Money

 

Poznámka:

Pre technické problémy je platba prostredníctvom peňaženky Yandex.Money dočasne nedostupná. Platby však môžete uskutočňovať cez službu Yandex.Money prostredníctvom nášho partnera ASSIST. Pozrite si uvedené pokyny.

 

Yandex.Money je náš partner pre zabezpečené platobné operácie v Rusku. So službou Yandex.Money môžete uskutočňovať manuálne platby priamo na účet Google Ads použitím peňaženky Yandex.Money.

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 • účet Google Ads s fakturačnou adresou v Rusku a menou nastavenou na ruský rubeľ (RUB),
 • účet Yandex.Money prepojený s účtom Google Ads. Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.
Dôležité: Účet Yandex.Money možno prepojiť len s jedným účtom Google Ads. Ak je už účet Yandex.Money prepojený s iným účtom Google Ads, pri vytváraní nového prepojenia sa toto pôvodné prepojenie zruší.

Platby prostredníctvom služby Yandex.Money

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Uistite sa, že je vybratá služba Yandex.Money, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 100 RUB.
 5. Dostanete sa na web služby Yandex.Money. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 6. V tomto kroku budete môcť skontrolovať svoje platobné podrobnosti. Potom kliknite na Uskutočniť platbu.

Ako dlho to trvá

Spracovanie platieb môže trvať až 24 hodín od odoslania e‑mailu zo služby Yandex.Money. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenia

Yandex.Money môže niekedy zobraziť chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: Account link is broken (Prepojenie s účtom je nefunkčné)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že účet Yandex.Money nie je prepojený alebo došlo k uplynutiu platnosti alebo zrušeniu prepojenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
 2. Vyhľadajte Yandex.Money a kliknite na Odstrániť.
 3. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu.

 

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť:

 • Toto hlásenie zvyčajne znamená, že na účte platiteľa nie je k dispozícii dosť peňazí na vykonanie platby. V takomto prípade vložte na svoj účet Yandex.Money viac peňazí a skúste zaplatiť znova.
 • Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že vaša platba prekročí určité limity služby Yandex.Money. Peňaženka Yandex.Money môže mať napríklad nastavený denný limit pre sumu alebo počet platieb. Odporúčame vám tento postup:
  1. Kliknite na odkaz Spôsoby platby v bočnej časti stránky.
  2. Vyhľadajte Yandex.Money a kliknite na Odstrániť.
  3. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky.
  4. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu. Využite túto príležitosť a zmeňte obmedzenia platieb pre Google Ads na stránke „Request for access“ (Žiadosť o prístup) v účte Yandex.Money.

 

Chybové hlásenie: No reason provided by your financial institution (Vaša finančná inštitúcia neuviedla žiadny dôvod)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že došlo k zlyhaniu systému alebo vaše platobné údaje neboli platné. Niekedy sa však môže stať, že platba sa uskutoční aj napriek zobrazeniu tohto chybového hlásenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Skontrolujte svoju peňaženku Yandex.Money, či vaša platba nebola zamietnutá. Ak bola zamietnutá, skôr než uskutočníte ďalšiu platbu, odstráňte dôvod zamietnutia v službe Yandex.Money.
 2. Skôr než sa pokúsite o ďalšiu platbu, skontrolujte, či platba nebola pripísaná na váš účet Google Ads.
Qiwi

Poznámka:

Pre technické problémy je platba prostredníctvom služby Qiwi dočasne nedostupná. Platby však môžete uskutočňovať inými spôsobmi platby. Pozrite si uvedené pokyny.

Qiwi je náš partner pre zabezpečené platobné operácie v Rusku. Qiwi umožňuje uskutočňovať manuálne platby v prospech účtu Google Ads pomocou peňaženky Qiwi.

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 • účet Google Ads s fakturačnou adresou v Rusku a menou nastavenou na ruský rubeľ (RUB),
 • peňaženku Qiwi.

Platba prostredníctvom služby Qiwi

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ubezpečte sa, že je vybratá služba Qiwi, a zadajte telefónne číslo, ktoré ste použili na registráciu účtu v službe Qiwi.
 5. Zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 100 RUB.
 6. Dostanete sa na web služby Qiwi. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)

Ako dlho to trvá

Spracovanie vašich platieb môže trvať až 24 hodín od odoslania e‑mailu službou Qiwi. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Elektronická peňaženka MoMo

MoMo je elektronická peňaženka, pomocou ktorej môžete uskutočňovať manuálne platby. Vaše reklamy sa začnú zobrazovať až po uskutočnení platby pomocou účtu MoMo.

Požiadavky

Ak chcete uskutočniť manuálnu platbu pomocou elektronickej peňaženky MoMo, budete potrebovať:

 • účet Google Ads s fakturačnou adresou vo Vietname a menou nastavenou na vietnamský dong (VND),
 • účet elektronickej peňaženky MoMo prepojený s vaším účtom Google Ads. Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.

Uskutočnenie platby

Postup uskutočnenia platby pomocou elektronickej peňaženky MoMo zobrazíte kliknutím na odkaz uvedený nižšie:

Uskutočnenie platby prostredníctvom služby MoMo
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte položku Elektronická peňaženka MoMo. Pri prvej platbe pomocou služby MoMo postupujte podľa pokynov na overenie účtu elektronickej peňaženky MoMo.
 5. Zadajte sumu platby a kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.

Poznámka: Minimálna suma manuálnej platby je 170 000 VND. MoMo môže uplatňovať ďalšie obmedzenia pre limit sumy platby.

Nezabudnite uskutočniť ďalšiu platbu skôr, než sa vyčerpajú prostriedky pridané v rámci predchádzajúcej manuálnej platby. Keď budete mať k dispozícii už iba 30 % zo sumy vašich finančných prostriedkov, pošleme vám e-mail, aby sme vám pomohli zaistiť nepretržitú prevádzku vašich reklám.

Čo môžete očakávať

Spracovanie platby môže trvať až 24 hodín od prijatia e‑mailu potvrdzujúceho platbu. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenie

Elektronická peňaženka MoMo môže občas zobraziť chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že v elektronickej peňaženke MoMo nie je k dispozícii dosť peňazí na uskutočnenie platby. Ak je to tak, pridajte do elektronickej peňaženky MoMo peniaze a skúste zaplatiť znova. Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že vaša platba prekročí určité limity elektronickej peňaženky MoMo. Elektronická peňaženka MoMo môže mať napríklad nastavený denný limit sumy alebo počtu platieb. Túto chybu odstránite takto:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. Vyhľadajte položku Elektronická peňaženka MoMo a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky.
 5. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu. Využite túto príležitosť a zmeňte obmedzenia platieb pre Google Ads v účte elektronickej peňaženky MoMo.
Peňažný prevod

Peňažný prevod vám umožňuje pridať peniaze do účtu Google Ads prevodom z vášho bankového účtu.

Uskutočnenie peňažného prevodu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť Peňažný prevod a potom kliknite na Skontrolovať platbu.
 4. Zobrazí sa názov banky, jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu a príjemca. Údaje na tejto stránke si vytlačte, vezmite ich so sebou do banky a dokončite peňažný prevod.

Ak si želáte, peňažný prevod môžete dokončiť aj online tak, že prejdete na web svojej banky a prevediete prostriedky na jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu.

Ako dlho to trvá

V závislosti od banky trvá spracovanie prevodu zvyčajne dva až päť pracovných dní. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e‑mail. V tom okamihu sa zvyčajne spustí zobrazovanie vašich reklám (ak sa dovtedy ešte nezobrazovali).

Ak sa vaša platba nezobrazuje

Ak máte obavy, že peňažný prevod trvá príliš dlho, k dispozícii je niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden týždeň a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme. Požiadame vás o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 • doklad o uskutočnení platby, ktorý obdržíte od svojej banky, alebo kópia bankového výpisu obsahujúceho daný prevod;
 • 26-miestne číslo bankového účtu Googlu, ktoré sa zobrazuje na stránke uskutočnenia platieb v účte Google Ads;
 • e‑mailová adresa vášho účtu Google Ads a číslo zákazníka, ktoré sa zobrazuje v hornej časti účtu Google Ads.

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • názov príjemcu prostriedkov,
  • názov banky, ktorej služby ste využili.

Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom bankovom výpise všetky citlivé údaje, najmä číslo bankového účtu.

NetBanking

Ak chcete na uskutočňovanie platieb používať NetBanking, zabezpečené platby môžete uskutočňovať prostredníctvom spoločnosti ChinaPay, ktorá je naším dôveryhodným partnerom pre platobné operácie.

Platba prostredníctvom služby NetBanking

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť NetBanking, zadajte sumu platby a potom kliknite na Skontrolovať platbu.
 5. Dostanete sa na web spoločnosti ChinaPay. Platbu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Prejsť do služby Google Ads

Ako dlho to trvá

Spracovanie platby uskutočnenej pomocou služby NetBanking trvá zvyčajne niekoľko minút, no v niektorých prípadoch to môže trvať až jeden pracovný deň. Po aktualizácii zostatku na účte sa spustí zobrazovanie vašich reklám (ak sa dovtedy ešte nezobrazovali).

Ak sa vaša platba nezobrazuje

Ak od uskutočnenia platby uplynul viac než jeden pracovný deň a platbu na svojom účte stále nevidíte, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme. Požiadame vás o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 • doklad o platbe od spoločnosti ChinaPay;
 • e‑mailová adresa vášho účtu Google Ads a číslo zákazníka, ktoré sa zobrazuje v hornej časti účtu Google Ads.
Kreditná karta

Kreditnú alebo debetnú kartu môžete používať len v prípade, že ste si kreditnú kartu zaregistrovali pri vytváraní účtu Google Ads a banka alebo spoločnosť, ktorá vašu kreditnú kartu vydala, schválila jej medzinárodné používanie. Ak chcete použiť kreditnú kartu, pridajte ju do účtu Google Ads, a ak ste v režime automatických platieb, nastavte ju ako hlavný spôsob platby. Kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Spôsoby platby, potom kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 5. Len pri nastavení automatických platieb: Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, v rozbaľovacej ponuke vľavo dole vyberte Hlavný.
 6. Kliknite na Uložiť.
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete upraviť. Potom kliknite na Upraviť.
 5. Zmeňte požadované informácie o kreditnej karte.
 6. Kliknite na Uložiť.
Záložné kreditné karty (pre nastavenie automatických platieb)

Ak je váš účet nastavený na automatické platby a vaša hlavná kreditná karta z určitého dôvodu nefunguje, záložná kreditná karta zabezpečí, aby sa reklamy naďalej zobrazovali. Nezabúdajte, že banka či spoločnosť, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, musí schváliť medzinárodné používanie tejto karty. Inak nebude fungovať.

Záložnú kreditnú kartu nastavíte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Spôsoby platby, potom kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 4. Vyplňte platobné údaje a potom kliknite na Uložiť.
 5. Po presmerovaní späť na stránku Spôsoby platby vyhľadajte kreditnú kartu, ktorú ste práve pridali, a v rozbaľovacej ponuke vľavo dole vyberte Záložné.
 6. Kliknite na Uložiť.
Peňažný prevod

Peňažný prevod vám umožňuje pridať peniaze do účtu Google Ads prevodom z vášho bankového účtu. Tento spôsob platby môžete používať len v prípade, že ste si ho zaregistrovali pri vytváraní účtu Google Ads.

Uskutočnenie platby peňažným prevodom
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť Peňažný prevod, a potom kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. K dispozícii budete mať dva rôzne typy peňažných prevodov: peňažné prevody cez bankomat alebo online a offline peňažné prevody.
 5. V prípade peňažného prevodu online alebo cez bankomat použite jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu a kód banky v pokynoch k 1. možnosti. Pri platbe cez bankomat platí obmedzenie 30 000 NTD na deň alebo na transakciu (v závislosti od bankomatu).
 6. Pri offline peňažnom prevode (osobná návšteva pobočky banky) použite meno zákazníka, jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu, meno príjemcu, názov jeho banky a príslušnej pobočky v pokynoch k 2. možnosti.

Je dôležité, aby ste pri všetkých platbách peňažným prevodom používali presné údaje uvedené v pokynoch. Ak tak neurobíte, môže sa stať, že vašu platbu nedostaneme alebo ju nebudeme vedieť priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e‑mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli zastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: 2 až 5 pracovných dní v závislosti od oblasti. V niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden týždeň a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor). Viac o platnom doklade o platbe sa dozviete kliknutím na tento odkaz:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky výpisu z vášho bankového účtu online.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nemožno upravovať, napríklad .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • príjemcu prostriedkov (Google Ads),
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.
Minimarket

Peniaze do účtu Google Ads môžete pridávať platbami v ktoromkoľvek minimarkete 7‑Eleven v Taiwane. Tento spôsob platby môžete používať len v prípade, že ste si ho zaregistrovali pri vytváraní účtu Google Ads.

Uskutočnenie platby v minimarkete
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť platby v minimarkete, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ďalšia stránka obsahuje platobné údaje. Túto stránku vytlačte, vezmite ju do predajne obchodného reťazca 7-Eleven a podľa pokynov dokončite platbu.

Čo môžete očakávať

Spracovanie vašej platby môže trvať až päť pracovných dní. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Po prijatí vašej platby vám pošleme e‑mail. V tom okamihu sa zvyčajne spustí zobrazovanie vašich reklám (ak sa dovtedy ešte nezobrazovali).

Pošta

Peniaze do účtu Google Ads môžete pridávať platbami na ktorejkoľvek pošte Chunghwa Post v Taiwane. Tento spôsob platby môžete používať len v prípade, že ste si ho zaregistrovali pri vytváraní účtu Google Ads.

Uskutočnenie platby na pošte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť platby na pošte, zadajte sumu a potom kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Ďalšia stránka obsahuje platobné údaje. Túto stránku vytlačte, vezmite ju na poštu a podľa pokynov dokončite platbu.

Čo môžete očakávať

Spracovanie vašej platby môže trvať až päť pracovných dní. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Po prijatí vašej platby vám pošleme e‑mail. V tom okamihu sa zvyčajne spustí zobrazovanie vašich reklám (ak sa dovtedy ešte nezobrazovali).

Peňažný prevod

Peňažný prevod umožňuje uskutočňovať platby prevodom peňazí, a to buď online, alebo osobne v banke, prípadne na pošte. Prostriedky sa na váš účet pripíšu zvyčajne do piatich pracovných dní od uskutočnenia platby. Vtedy sa zvyčajne spustí zobrazovanie reklám (ak sa reklamy ešte nezobrazovali).

Platbu peňažným prevodom uskutočníte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte Peňažný prevod.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť. Nezabúdajte však, že minimálna platba je 200 UAH.
 6. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 7. Dostanete sa na stránku, ktorá obsahuje vaše platobné údaje, číslo IBAN Googlu a pro forma faktúru. Túto stránku si vytlačte a vezmite so sebou do banky. Ak sa nedá vytlačiť, zapíšte si číslo IBAN Googlu a vezmite ho so sebou do banky. Toto číslo je jedinečné pre váš účet Google Ads a bude potrebné na realizáciu prevodu vo vašej banke. Ak plánujete previesť prostriedky na viaceré účty Google Ads, pre každý z nich budete potrebovať jedinečné číslo IBAN Googlu.

Poznámka

 • Pre každý účet Google Ads, v prospech ktorého chcete uskutočniť peňažný prevod, použite jedinečné číslo IBAN Googlu. V opačnom prípade vašu platbu nemôžeme spracovať.
 • Uistite sa, že číslo IBAN Googlu, ktoré použijete, je správne. Ak zadáte nesprávne číslo IBAN Googlu, platba sa môže pripísať na účet Google Ads iného používateľa. Vrátiť platbu späť alebo ju previesť na správny účet nebude možné.
 • Od vašej platby sa odpočítajú všetky príslušné dane.
 • Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa prostriedky nezobrazia vo vašom účte Google Ads. Zvyčajne to trvá maximálne päť pracovných dní.
Získanie pro forma faktúry alebo iných dokumentov

Pro forma faktúru pred uskutočnením peňažného prevodu môžete získať iba v prípade, že váš účet používa manuálne platby peňažným prevodom a má ukrajinskú fakturačnú adresu. Pro forma faktúra obsahuje podrobnosti o vašej plánovanej platbe a službe, ktorú vám poskytuje Google Ads. Pro forma faktúry nie sú dokladom o platbe.

Pro forma faktúry sa generujú pri každom kliknutí na tlačidlo Uskutočniť platbu v každom účte. Pro forma faktúra je súčasťou stránky, ktorú si môžete vytlačiť a vziať do svojej banky (krok č. 7 vyššie). Uchovávajú sa a k dispozícii na stiahnutie sú však iba pre účty s daňovým stavom Právnická osoba alebo Živnostník. Svoje pro forma faktúry nájdete takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Pro forma faktúru nájdete v tabuľke pod mesiacom, v ktorom bola platba prijatá.

Iné dokumenty

 • Faktúry s DPH sa budú automaticky posielať poštou právnickým osobám a živnostníkom, ktorí sú registrovanými platiteľmi DPH, po každej platbe.
 • Príjmové doklady sa budú automaticky posielať poštou všetkým právnickým osobám a živnostníkom každý mesiac.
 • Faktúry s DPH a príjmové doklady sú k dispozícii na stiahnutie aj na stránke História transakcií. Dostanete sa tam kliknutím na ikonu kľúča  a výberom možnosti Fakturácia a platby.

Prečítajte si viac o tom, ako môžete získať svoje dokumenty.

Čo môžete očakávať

Po prijatí vášho peňažného prevodu sa zvyčajne spustí prevádzka reklám, ak boli zastavené alebo ak ide o vašu prvú platbu. Ak svoj zostatok obnovujete, zobrazovanie reklám bude pokračovať.

Trvanie spracovania: do piatich pracovných dní v závislosti od oblasti. V niektorých prípadoch to môže trvať až desať dní. Peňažný prevod totiž závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

Oneskorenia

Ak vás znepokojuje, že peňažný prevod trvá príliš dlho, máte niekoľko možností, ako overiť, či je platba na ceste:

 • Skontrolujte, či sa prostriedky odpísali z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či sa prostriedky previedli na správny účet. Číslo bankového účtu by sa malo zhodovať s číslom IBAN Googlu uvedeným v platobných pokynoch (generovaných pri uskutočňovaní platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynulo viac ako päť pracovných dní a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru musíte priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na Vybrať súbor).

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif, .pdf alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • názov príjemcu prostriedkov,
  • názov banky, ktorej služby ste využili.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom bankovom výpise všetky citlivé údaje, najmä celé číslo bankového účtu.
PayPal

Službu PayPal môžete použiť na automatické platby (automaticky vám účtujeme poplatok po zobrazení vašich reklám) alebo manuálne platby (na svoj účet vložíte prostriedky pred zobrazením svojich reklám).

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 1. účet Google Ads s jednou z nasledujúcich kombinácií fakturačnej adresy a meny:
  • indonézska fakturačná adresa a americký dolár (USD),
  • filipínska fakturačná adresa a filipínske peso (PHP) alebo americký dolár (USD),
  • čínska fakturačná adresa a americký dolár (USD).
 2. účet PayPal prepojený s vaším účtom Google Ads. Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.

Vyhľadajte nižšie svoj spôsob platby a postupujte podľa pokynov na uskutočnenie platby prostredníctvom služby PayPal.

Automatické platby

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Nastavenia fakturácie.
 4. V sekcii Váš výber kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť PayPal a kliknite na Uložiť.
 6. Dostanete sa na web služby PayPal. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, budete musieť v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 7. Ak chcete nastaviť tento spôsob platby ako hlavný, kliknite na odkaz Nastaviť ako hlavný vedľa položky PayPal v zozname dostupných spôsobov platby.

Manuálne platby

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Uistite sa, že je vybratá služba PayPal, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 10 USD alebo 600 PHP.
 5. Dostanete sa na web služby PayPal. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, budete musieť v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 6. Skontrolujte platobné podrobnosti. Potom kliknite na Uskutočniť platbu.

Ako dlho to trvá

Spracovanie vašich platieb môže trvať až 24 hodín od odoslania e‑mailu službou PayPal. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenia

PayPal môže príležitostne vygenerovať chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: Your account link is broken (Prepojenie s účtom je nefunkčné)

Čo robiť: Toto hlásenie väčšinou znamená, že váš účet PayPal nie je prepojený, prípadne že prepojenie vypršalo alebo bolo odvolané. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. V sekcii Dostupné spôsoby platby vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu.

 

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť: Táto správa zvyčajne znamená, že na účte platiteľa nie je k dispozícii dosť peňazí na uskutočnenie platby. V takomto prípade vložte na svoj účet PayPal viac peňazí a znova skúste uskutočniť platbu. Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že vaša platba prekročí určité limity služby PayPal. PayPal môže mať napríklad nastavený denný limit týkajúci sa sumy alebo počtu platieb. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. Vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky.
 5. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu. Využite túto príležitosť a zmeňte obmedzenia platieb pre Google Ads na stránke „Request for access“ (Žiadosť o prístup) v účte PayPal.

 

Chybové hlásenie: No reason provided by your financial institution (Vaša finančná inštitúcia neuviedla žiadny dôvod)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že došlo k zlyhaniu systému alebo vaše platobné údaje neboli platné. Niekedy sa však môže stať, že platba sa uskutoční aj napriek zobrazeniu tohto chybového hlásenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Skontrolujte službu PayPal, či vaša platba nebola zamietnutá. Ak áno, skôr než uskutočníte ďalšiu platbu, vyriešte problém so službou PayPal.
 2. Skôr než sa pokúsite o ďalšiu platbu, skontrolujte, či platba nebola pripísaná na váš účet Google Ads.
Kreditné a debetné karty

Okrem niektorých typov kreditných kariet akceptujeme aj debetné karty s logom China UnionPay. Kreditnú alebo debetnú kartu môžete použiť v prípade, že uskutočňujete manuálne platby (peniaze vkladáte do účtu, skôr než sa vaše reklamy zobrazujú). Nižšie uvádzame, ako postupovať v závislosti od nastavenia platieb vo vašom účte:

Manuálne platby

Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

Krajiny
 • Severná Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Južná Amerika
  • Čile
 • Afrika
  • Juhoafrická republika
 • Európa
  • Rakúsko
  • Belgicko
  • Česko
  • Dánsko
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Grécko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Luxembursko
  • Holandsko
  • Nórsko
  • Portugalsko
  • Poľsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Spojené kráľovstvo
 • Stredný Východ
  • Izrael
  • Saudská Arábia
  • Spojené arabské emiráty
 • Ázia – Tichomorie
  • Austrália
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Malajzia
  • Nový Zéland
  • Singapur

Ak chcete použiť kreditnú alebo debetnú kartu pri tomto nastavení platieb, postupujte takto:

Uskutočnenie platby novou kreditnou alebo debetnou kartou
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte možnosť Pridať kreditnú alebo debetnú kartu.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou alebo debetnou kartou v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na tlačidlo Skontrolovať platbu skontrolujte a dokončite platbu.
Uskutočnenie platby jednorazovou kreditnou kartou

Okrem bežných kreditných kariet môžete tiež použiť kreditnú kartu na jednorazové použite (známu aj ako virtuálna kreditná karta). Bežne sa používa ako alternatíva voči fyzickým kreditným kartám pri uskutočňovaní online platieb. Google Ads akceptuje tieto kreditné karty, pokiaľ sú označené logom China UnionPay. Ak nemáte fyzickú kreditnú kartu, obráťte sa na svoju banku a informujte sa, či ich má v ponuke.

Postup použitia jednorazovej kreditnej karty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zaplatiť pomocou a zvoľte Pridať nový spôsob platby. Potom zadajte informácie o kreditnej karte na jednorazové použitie.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknutím na Uskutočniť platbu skontrolujte a dokončite platbu. K sume platby nezabudnite pripočítať ešte 1 € na overenie karty.

Čo môžete očakávať

V niektorých prípadoch môže Google Ads skontrolovať platnosť vašej karty vyúčtovaním nízkej skúšobnej sumy. Túto skúšobnú sumu v skutočnosti nebudete platiť, pretože sa odpočíta od sumy vašej platby. Ak sa napríklad rozhodnete účtovať z karty 300 €, Google Ads môže skúšobne vyúčtovať 1 € a na zobrazovanie reklám sa z vašej karty vyúčtuje 299 €.

Vaše reklamy sa podobne ako v prípade použitia fyzických kreditných kariet začnú zobrazovať takmer okamžite po uskutočnení platby.

Po uplynutí dátumu vypršania platnosti alebo dosiahnutí kreditného limitu karty na jednorazové použitie nezabudnite vygenerovať ďalšiu kartu na jednorazové použitie a zadať v účte príslušné informácie na účely budúcich platieb. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odmietnutiu platby. Ak je platba odmietnutá z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte svoju miestnu banku.

Všetky záznamy o platbe uchovávajte, až kým sa daná platba nezobrazí vo vašom účte Google Ads.

PayPal

Službu PayPal môžete použiť na automatické platby (automaticky vám účtujeme poplatok po zobrazení vašich reklám) alebo manuálne platby (na svoj účet vložíte prostriedky pred zobrazením svojich reklám).

Požiadavky

Ak chcete použiť tento spôsob platby, potrebujete:

 1. účet Google Ads s jednou z nasledujúcich kombinácií fakturačnej adresy a meny:
  • indonézska fakturačná adresa a americký dolár (USD),
  • filipínska fakturačná adresa a filipínske peso (PHP) alebo americký dolár (USD),
  • čínska fakturačná adresa a americký dolár (USD).
 2. účet PayPal prepojený s vaším účtom Google Ads. Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, musíte v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.

Vyhľadajte nižšie svoj spôsob platby a postupujte podľa pokynov na uskutočnenie platby prostredníctvom služby PayPal.

Manuálne platby

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Uistite sa, že je vybratá služba PayPal, zadajte sumu platby a kliknite na Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 10 USD alebo 600 PHP.
 5. Dostanete sa na web služby PayPal. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nedostanete späť do účtu Google Ads. (Ak chcete, aby sa zobrazilo nové okno, budete musieť v prehliadači vypnúť blokovanie vyskakovacích okien.)
 6. Skontrolujte platobné podrobnosti. Potom kliknite na Uskutočniť platbu.

Ako dlho to trvá

Spracovanie vašich platieb môže trvať až 24 hodín od odoslania e‑mailu službou PayPal. Ak od uskutočnenia platby uplynulo viac než 24 hodín a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Bežné chybové hlásenia

PayPal môže príležitostne vygenerovať chybové hlásenie. Nižšie uvádzame návod na riešenie najbežnejších problémov:

Chybové hlásenie: Your account link is broken (Prepojenie s účtom je nefunkčné)

Čo robiť: Toto hlásenie väčšinou znamená, že váš účet PayPal nie je prepojený, prípadne že prepojenie vypršalo alebo bolo odvolané. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. V sekcii Dostupné spôsoby platby vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu.

 

Chybové hlásenie: Insufficient funds (Nedostatok prostriedkov)

Čo robiť: Táto správa zvyčajne znamená, že na účte platiteľa nie je k dispozícii dosť peňazí na uskutočnenie platby. V takomto prípade vložte na svoj účet PayPal viac peňazí a znova skúste uskutočniť platbu. Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že vaša platba prekročí určité limity služby PayPal. PayPal môže mať napríklad nastavený denný limit týkajúci sa sumy alebo počtu platieb. Odporúčame vám tento postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 3. Vyhľadajte PayPal a kliknite na Odstrániť.
 4. Kliknite na odkaz Súhrn v bočnej časti stránky.
 5. Kliknite na Uskutočniť platbu a skúste zaplatiť znova. Zobrazí sa výzva na opätovné prepojenie účtu. Využite túto príležitosť a zmeňte obmedzenia platieb pre Google Ads na stránke „Request for access“ (Žiadosť o prístup) v účte PayPal.

 

Chybové hlásenie: No reason provided by your financial institution (Vaša finančná inštitúcia neuviedla žiadny dôvod)

Čo robiť: Toto hlásenie zvyčajne znamená, že došlo k zlyhaniu systému alebo vaše platobné údaje neboli platné. Niekedy sa však môže stať, že platba sa uskutoční aj napriek zobrazeniu tohto chybového hlásenia. Odporúčame vám tento postup:

 1. Skontrolujte službu PayPal, či vaša platba nebola zamietnutá. Ak áno, skôr než uskutočníte ďalšiu platbu, vyriešte problém so službou PayPal.
 2. Skôr než sa pokúsite o ďalšiu platbu, skontrolujte, či platba nebola pripísaná na váš účet Google Ads.

Pripomenutie

V prípade niektorých spôsobov platby nemožno používať zahraničné meny. Ak na platby používate zahraničnú menu, pozrite si naše možnosti platby a zistite, ktoré spôsoby platby sú k dispozícii pre vašu menu.

Poznámka

Ľutujeme. Nepodarilo sa nám určiť vašu krajinu fakturácie.

Ak chcete zobraziť spôsoby platby dostupné vo vašej krajine, v rozbaľovacej ponuke uvedenej vyššie vyberte svoju krajinu. Pomocou tejto rozbaľovacej ponuky môžete získať informácie aj o spôsoboch platby v iných krajinách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory