Om betalingsmåter for Google Ads

 

En betalingsmåte er det du bruker for å betale for Google Ads-kostnadene dine.

Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige for kontoen din, avhenger av valutaen og landet du har valgt, og noen ganger også av betalingsinnstillingen du har valgt (enten manuelle innbetalinger, automatiske betalinger eller månedlig fakturering). Nedenfor ser du alle betalingsmåtene som er tilgjengelige i landet ditt for tiden (sørg for at riktig land er valgt på rullegardinmenyen ovenfor). Du finner en nøyaktig liste over hva som er tilgjengelig for landet og valutaen du har valgt, i verktøyet for betalingsmåter.

Merk: Betalingsalternativene nedenfor er de eneste som er tilgjengelige akkurat nå. Vær oppmerksom på at enkelte betalingsmåter kan være midlertidig utilgjengelige mens Google Ads vurderer om kontoen din er kvalifisert til å bruke den aktuelle betalingsmåten.

Tilgjengelige betalingsmåter

En betalingsmåte er det du bruker for å betale for Google Ads-kostnadene dine.

Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige for kontoen din, avhenger av valutaen og landet du har valgt, og noen ganger også av betalingsinnstillingen du har valgt (enten manuelle innbetalinger, automatiske betalinger eller månedlig fakturering). Nedenfor ser du alle betalingsmåtene som er tilgjengelige i landet ditt for tiden (sørg for at riktig land er valgt på rullegardinmenyen ovenfor). Du finner en nøyaktig liste over hva som er tilgjengelig for landet og valutaen du har valgt, i verktøyet for betalingsmåter.

Merk: Betalingsalternativene nedenfor er de eneste som er tilgjengelige akkurat nå. Vær oppmerksom på at enkelte betalingsmåter kan være midlertidig utilgjengelige mens Google Ads vurderer om kontoen din er kvalifisert til å bruke den aktuelle betalingsmåten.

Siden 10. desember 2020 har det ikke vært mulig å betale for Google Ads via Google Pay i India. Vi har som mål å gjøre denne betalingsmåten tilgjengelig igjen på et senere tidspunkt. Inntil videre kan du bruke en av betalingsmåtene nedenfor, slik at du fortsatt kan vise annonsene dine.

Tilgjengelige betalingsmåter

Bankkonto (også kalt direkte belastning)

Google belaster bankkontoen din for Google Ads-betalingene dine om du bruker denne betalingsmåten.

Sånn fungerer det

Hvis du bruker innstillingen for automatisk betaling, belaster vi bankkontoen din automatisk etter at det er påløpt annonseringskostnader i kontoen din. Du faktureres 30 dager etter den siste automatiske betalingen din eller når kostnadene dine når et bestemt beløp (dette kalles faktureringsgrensen), avhengig av hva som inntreffer først.

Hvis du bruker innstillingen for manuell innbetaling, kan du utføre betalinger manuelt, så belaster vi bankkontoen din.

Konfigurering

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du først lagre betalingsopplysningene i Google Ads-kontoen din og deretter bekrefte bankkontoen din. Denne prosessen varierer fra land til land. Slik konfigurerer du en bankkonto som betalingsmåten din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter i menyen til venstre.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Bankkonto, fyll ut bankopplysningene dine, og godta vilkårene.
 6. For å angi dette som primær betalingsmåte, sørg for at det er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Angi denne betalingsmåten som primær betalingsmåte.
 7. Klikk på Lagre-knappen.

Dette kan du forvente deg

 • Det kan ta flere dager å behandle betalinger.
 • Hvis du har en ny konto, blir annonsene dine publisert når du har bekreftet bankkontoen din. Hvis du ønsker at annonsene skal bli vist i mellomtiden, kan du betale de aktuelle kostnadene med kredittkort.
 • Hvis kontoen ikke er ny, kan du bare angi bankkontoen som primær betalingsmåte. Dette fungerer også først etter at bankkontoen er bekreftet.
 • Hvis du ikke ønsker at annonsene dine skal bli vist umiddelbart etter at bankkontoen er bekreftet, må du huske å sette kampanjene dine på pause.
 • Ta vare på alle betalingsdokumentene til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.
 • Bankkontoer som bare støtter utbetalinger (for eksempel Payoneer), er ikke godkjent som betalingsmåte.
Boleto bancário

Du kan foreta manuelle innbetalinger for Google Ads-kostnader med boleto bancário.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 • Du har en Google Ads-konto med forretningsadresse i Brasil.
 • Du har valgt brasilianske real (BRL) som valuta i kontoen.
 • Du har redigerings-, registrerings- og kjøps- eller administratortilgang til betalingsprofilen i kontoen din.

Konfigurasjon

Hvis du ønsker å foreta en betaling til Google Ads-kontoen din ved hjelp av boleto bancário, følger du denne fremgangsmåten etter at du har opprettet kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er BRL 40.
 4. Velg Boleto bancário. Hvis dette alternativet ikke er oppført, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Velg Boleto. Skriv deretter inn beløpet du ønsker å betale, under «Angi betalingsbeløpet».
 6. Klikk på Opprett en boleto-knappen. Det opprettes nå en boleto du kan skrive ut eller sende på e-post.

Dette kan du forvente deg

Du kan betale boletoen samme dag som den opprettes, eller du kan velge en annen dato innenfor utløpsperioden på åtte dager. Hvis boletoen utløper, kan du fjerne den og opprette en ny.

Når du har gitt boletoen til banken din eller sendt den inn via bankens nettside for boleto-betalinger, behandles betalingen din vanligvis i løpet av tre virkedager. Hvis dette er den første betalingen din, eller om kontoen din hadde gått tom for midler, startes annonsevisningen vanligvis på dette tidspunktet. Fortsett å utføre betalinger etter behov i tiden fremover. Du kan utstede og betale boletoer for et hvilket som helst beløp over BRL 40.

Fakturaer og kvitteringer

 • Fakturaer: Du får tilsendt månedlige fakturaer som gjenspeiler de påløpte kostnadene i kontoen din i hver kalendermåned. Ettersom du utelukkende belastes for klikk på annonsene dine i løpet av en gitt måned, kan beløpet på fakturaen være lavere enn det du har betalt inn via boletoer. Du kan bruke eventuelle gjenværende midler på kontoen din i løpet av de påfølgende månedene.
 • Kvitteringer: Kvitteringen din utstedes på den siste dagen i måneden. Den sendes til e-postadressen du har angitt i Google Ads-kontoen din, mellom fem og ti virkedager ut i den påfølgende måneden.

Du får tilsendt en e-post med informasjon om at kvitteringen er utstedt, og at den er tilgjengelig på City Government-nettstedet. I e-posten finner du linken, CNPJ-nummeret til tjenesteleverandøren, kvitteringsnummeret og bekreftelseskoden du trenger for å åpne kvitteringen. Det er viktig at du holder den registrerte informasjon oppdatert, så du kan unngå problemer med postlevering.

Mottak av kuponger

Kvitteringene gjelder tjenestene som er levert i løpet av en gitt måned, ikke betalingen av en bestemt boleto. Hver kvittering utstedes for å kreve inn aktuelle avgifter på tjenestene som er levert.

Beløpet kan derfor avvike fra det som er innbetalt gjennom boletoen. Vær imidlertid oppmerksom på at alle de gjenværende midlene i kontoen din kan brukes i løpet av de påfølgende månedene, og at de blir tatt med på kvitteringene for datoene da tjenestene ble levert.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker en kupong for det samlede beløpet som er innbetalt via faktura:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Fatureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner-linken i sidemenyen. (Hvis du vil se faktureringssammendraget for en bestemt periode, velg de aktuelle månedene og årene fra rullegardinmenyen øverst på siden, og klikk på OK.)
 4. Klikk på Betaling mottatt for alle ordrelinjene der en belastning av kontoen din fremgår.
 5. Velg Fil og Skriv ut i nettlesermenyen.
 6. Klikk på Skriv ut.

Vær oppmerksom på følgende

 • Kontrollér saldoen din for forskuddsbetaling regelmessig for å forsikre deg om at du ikke går tom for midler. Foreta innbetalinger når det er nødvendig. Når den forhåndsbetalte Google Ads-saldoen din begynner å bli lav, sender vi deg e-post for å minne deg på at du bør foreta en ny innbetaling.
 • Det kan hende at du kan utføre innbetalinger gjennom den lokale banken du bruker, eller på nettet. I enkelte banker tilbys det en nettbankfunksjon for betaling av boletoer ved hjelp av et boleto-referansenummer. Kontakt banken din for å finne ut hvilke betalingsmåter du kan velge mellom for boletoer.
 • Du skal ikke bli belastet med et behandlingsgebyr i banken du bruker. Hvis et gebyr blir lagt til eller transaksjonen ikke kan fullføres i banken din, kan det være lurt å sjekke om du kan få bedre vilkår i andre lokale banker.

Forsinkelser

Betalte boletoer behandles innen tre virkedager. Hvis du ikke ser betalingen i kontoen din etter tre dager, kan du kontakte oss og legge ved digitale kopier av dokumentasjonen på betalingen og den aktuelle boletoen. Dokumentet må være lesbart og inneholde kunde-ID-en din og navnet ditt. Vi undersøker saken så snart vi har mottatt dokumentasjonen for betalingen.

Kreditt- og debetkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også debetkort med Visa-, MasterCard- eller China UnionPay-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort uansett om du bruker automatiske betalinger (du belastes altså automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (du setter altså inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av hvilken betalingsinnstilling som brukes i kontoen din:

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa-, MasterCard- eller China UnionPay-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kreditt- og debetkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også debetkort med JCB-, Visa-, AMEX- eller MasterCard-logo. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort uansett om du bruker automatiske betalinger (du belastes altså automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (du setter altså inn penger på kontoen din før annonsene kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av hvilken betalingsinnstilling som brukes i kontoen din:

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller bankkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller bankkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som et alternativ til fysiske kredittkort ved betalinger på nettet. Google Ads godtar disse kredittkortene så lenge de har en JCB-, Visa-, AMEX- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr virtuelle kredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kreditt- og bankkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også bankkort med Visa- eller MasterCard-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller bankkort uansett om du bruker automatiske betalinger (du belastes altså automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (du setter altså inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av hvilken betalingsinnstilling som brukes i kontoen din:

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller bankkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller bankkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kreditt- og debetkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også debetkort med Visa- eller MasterCard-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort uansett om du bruker automatiske betalinger (du belastes altså automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (du setter altså inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av betalingsinnstillingen du bruker i kontoen din:

Merk: Hvis banken eller kortutstederen din er hjemmehørende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan den aktuelle virksomheten kreve at du må gjennom en ekstra autentiseringsprosess for å bekrefte at du faktisk eier det aktuelle kortet. Du kan for eksempel få tilsendt en engangskode på telefon.  Banken eller kortutstederen kan kreve denne tilleggsbekreftelsen når du skal betale for noe eller legge til et nytt kreditt- eller debetkort, eller etter eget skjønn. 

Google overholder de nye sikkerhetskravene pålagt banker og betalingsbehandlere i henhold til det andre betalingstjenestedirektivet (PSD2) i EØS. Hvis du lurer på noe, kan du kontakte banken eller kortutstederen direkte. 

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Merk: Google godtar ikke lenger at automatiske betalinger gjøres med forhåndsbetalte kort.

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kreditt- og debetkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også debetkort med Visa- eller MasterCard-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort uansett om du bruker automatiske betalinger (du belastes altså automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (du setter altså inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av betalingsinnstillingen du bruker i kontoen din:

Merk: Hvis banken eller kortutstederen din er hjemmehørende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan den aktuelle virksomheten kreve at du må gjennom en ekstra autentiseringsprosess for å bekrefte at du faktisk eier det aktuelle kortet. Du kan for eksempel få tilsendt en engangskode på telefon.  Banken eller kortutstederen kan kreve denne tilleggsbekreftelsen når du skal betale for noe eller legge til et nytt kreditt- eller debetkort, eller etter eget skjønn. 

Google overholder de nye sikkerhetskravene pålagt banker og betalingsbehandlere i henhold til det andre betalingstjenestedirektivet (PSD2) i EØS. Hvis du lurer på noe, kan du kontakte banken eller kortutstederen direkte. 

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kredittkort

Du kan bruke et kredittkort uansett om du bruker automatiske innbetalinger (ved at du belastes automatisk etter at annonsene dine kjøres) eller manuelle innbetalinger (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene kjøres), dersom kredittkortselskapet ditt eller banken du bruker, har godkjent at kortet kan brukes internasjonalt. Du gjør det på følgende måte, avhengig av hvilken betaling du har valgt for kontoen:

Automatisk betaling

Hvis du ønsker å bruke et kredittkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte-knappen under Dine valg-innstillingen.
 5. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 6. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 7. Klikk på Lagre-knappen.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre-linken.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre-knappen.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Nedenfor ser du hvordan du bruker et kredittkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, velg Legg til nytt betalingsalternativ, og angi deretter kredittkortinformasjonen din.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kredittkort

Du kan bruke et kredittkort dersom kredittkortselskapet eller banken du benytter, har godkjent at kortet kan brukes internasjonalt. Du gjør det på følgende måte, avhengig av hvilken betaling du har valgt for kontoen:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte-knappen under Dine valg-innstillingen.
 5. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 6. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 7. Klikk på Lagre-knappen.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre-linken.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre-knappen.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Nedenfor ser du hvordan du bruker et kredittkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kredittkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, velg Legg til nytt betalingsalternativ, og angi deretter kredittkortinformasjonen din.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kredittkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har en Visa- eller MasterCard-logo. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kredittkort

Automatisk betaling

Du kan bruke et kredittkort hvis du benytter automatiske innbetalinger (du belastes automatisk etter at annonsene dine kjøres), dersom kredittkortselskapet ditt eller banken du bruker, har godkjent at kortet kan brukes internasjonalt. Slik gjør du det:

Hvis du ønsker å bruke et kredittkort for denne betalingsinnstillingen, legger du det bare til i Google Ads-kontoen din og gjør det til den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre-knappen.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre-knappen.

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Hvis du har valgt manuelle innbetalinger for kontoen, er kredittkort ikke tilgjengelig som betalingsmåte. Du kan imidlertid betale med Banelco og PagoMisCuentas.com. Se linken nedenfor for mer informasjon om hvordan du foretar manuelle betalinger via Banelco.

Banelco og PagoMisCuentas.com

Betaling via Banelco og PagomMisCuentas.com er bare tilgjengelig for nye Google Ads-kontoer med faktureringsadresse i Argentina og argentinske pesos (ARS) valgt som valuta. Hvis du velger Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalingsmåte for kontoen, kan du foreta betalinger på fire måter:

 • i en minibank som er del av Banelco-nettverket
 • på nettstedet PagoMisCuentas.com
 • via nettbanktjenesten til banken du bruker
 • i skrankene som er tilgjengelige for kontantbetalinger

Etter at du har valgt denne betalingsmåten, blir Google Ads-kontoen din tilordnet et unikt referansenummer. Du må merke alle betalinger med dette nummeret, slik at vi kan avstemme pengene mot kontoen din. Betalinger krediteres vanligvis Google Ads-kontoen innen to til fem virkedager.

Deltakende banker

Hvis du vil betale via Banelco, må du ha en bankkonto hos en bank som er del av Banelco-nettverket – det eneste unntaket er dersom du gjør en kontantbetaling i en av de tilgjengelige skrankene.

De følgende bankene er med:

 • Banex
 • Standard Bank
 • BBVA Banco Francés
 • Citibank
 • Comafi
 • Del Sol
 • Galicia
 • HSBC
 • Itaú
 • Macro
 • Patagonia
 • Regional del Cuyo
 • Santander Río
 • Supervielle
 • Banco Bisel
 • Banco Tucumán Grupo Macro
Foreta en betaling via Banelco

Fremgangsmåten du må følge for å utføre en betaling, avhenger av om du betaler via minibank, nettsted, nettbanktjenesten til banken eller en av skrankene for kontantbetalinger. De første tre alternativene er utelukkende tilgjengelig for deg dersom du har en bankkonto hos en av bankene som er del av Banelco-nettverket. Hvis du vet hvilket referansenummer du skal bruke, trenger du ikke å logge på Google Ads-kontoen først. Klikk på en av linkene nedenfor for å få informasjon om hvordan du betaler.

Minstebeløpet per innskudd er 30 ARS. Alle gjeldende avgifter blir trukket fra betalingen, og kontoen din krediteres det resterende beløpet innen tre til fem virkedager.

Finn referansenummeret for kontoen din

Google Ads-kontoen din har et unikt referansenummer som brukes med Banelco eller PagoMisCuentas.com. Du må oppgi dette nummeret når du foretar en betaling, slik at vi vet hvilken konto pengene kommer fra. Hvis du ikke tar med referansenummeret med betalingen, går betalingen tapt.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Velg Banelco eller PagoMisCuentas.com på rullegardinmenyen.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk på Foreta en betaling.
 6. Referansenummeret ditt vises på det neste skjermbildet. Skriv ut dette skjermbildet eller skriv ned referansenummeret for senere bruk.
Banelco-minibank

Slik utfører du en betaling via en Banelco-minibank:

 1. Oppsøk en minibank som er del av Banelco-nettverket.
 2. Angi PIN-koden din.
 3. Velg betalingsmåten Banelco Pago mis Cuentas.
 4. Velg alternativ 6, Pay another Bill (betal en ny regning), og trykk på Confirm (bekreft).
 5. Velg alternativ 12, Various services (forskjellige tjenester) og trykk på Confirm (bekreft).
 6. Velg Other Options-alternativet (andre alternativer) åtte ganger.
 7. I alternativ 7 velger du Google Ads i rullegardinlisten med selgere.
 8. Skriv inn det unike referansenummeret du ble tildelt da du valgte Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalingsmåte.
 9. Velg kontoen du vil utføre betalingen fra, og oppgi beløpet du vil betale. Husk at minstebeløpet for betalinger er ARS 30.
 10. Velg Confirm (bekreft).
Nettstedet PagoMisCuentas.com

Slik utfører du en PagoMisCuentas.com-betaling:

 1. Gå til www.PagoMisCuentas.com.
 2. Logg på med brukernavnet og passordet ditt (de samme påloggingsdetaljene som du bruker på nettstedet til banken din).
 3. Velg Google i en rullegardinliste med selgere i «Other services»-delen (andre tjenester). Ved påfølgende betalinger kan du velge Google fra en liste over selgere som nylig har mottatt betalinger.
 4. Skriv inn det unike referansenummeret du ble tildelt da du valgte Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalingsmåte.
 5. Klikk på Make a payment (foreta en betaling), og skriv inn beløpet du vil betale.
 6. Klikk på Confirm (bekreft).
Nettbankløsningen til banken din

Fremgangsmåten for betaling via nettbank varierer fra bank til bank. Ta kontakt med banken for instruksjoner.

Skranker for kontantbetaling

Sånn kan du betale i en skranke:

 1. Gå til en skranke der du kan foreta kontantbetalinger i PagoMiscuentas-nettverket.
 2. Fortell den kassaansatte at du ønsker å foreta en innbetaling til en Google Ads-konto.
 3. Fortell kassebetjenten hva referansenummeret ditt er (du finner referansenummeret i veiledningen ovenfor), og hvor mye du ønsker å betale. Minstebeløpet er 30 ARS.

Betalingen din (minus gjeldende avgifter) krediteres kontoen din i løpet av tre til fem virkedager.

DineroMail

Du kan bruke DineroMail hvis manuelle innbetalinger er valgt for kontoen din, faktureringsadressen er i Mexico og valutaen er angitt som meksikanske peso (MXN).

Med DineroMail kan du betale på fem forskjellige måter:

 • Kreditt- eller debetkort: Foreta betalinger med kreditt- eller debetkort i kontoen din.
 • Henviste bankinnskudd: Foreta Google Ads-betalinger ved å sette inn penger i en av disse bankene: Bancomer, Santander, Ixe Banco og ScotiaBank/Inverlat. Du trenger ikke å ha konto i banken der du setter inn pengene.
 • Elektronisk bankoverføring: Du kan foreta Google Ads-betalinger ved å iverksette elektroniske bankoverføringer i en av disse bankene: Bancomer, Santander, Ixe Banco eller ScotiaBank/Inverlat. Du må ha konto i banken du overfører fra.
 • Betalinger i 7-Eleven-butikker: Du kan utføre Google Ads-kontantbetalinger i alle 7-Eleven-butikkene i Mexico. Du belastes en serviceavgift på USD 8 MXN.
 • OXXO-dagligvarebutikk: Betal for Google Ads i kontanter i enhver OXXO-dagligvarebutikk i Mexico. Du belastes en serviceavgift på USD 8 MXN.

Google Ads-saldoen din oppdateres innen tre til fem virkedager uansett hvilket av disse alternativene du bruker. Minimumsbeløpet for betalinger er på USD 100 MXN.

Alle betalingene behandles av betalingspartneren vår, DineroMail. Vær oppmerksom på at du ikke må ha en DineroMail-konto for å bruke denne betalingsmåten.

Slik betaler du med DineroMail:
Hvis du skal utføre en elektronisk bankoverføring eller en henvist bankinnbetaling, må du huske å angi at DineroMail-betalingen skal gå til «Digicuenta SA de C».

Slik legger du inn betalinger via DineroMail:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og klikk på Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk på Foreta en betaling. (Minimumsbeløpet for betalinger er på 100 MXN.)
 5. Du blir viderekoblet til en side der du kan velge det alternativet du ønsker å bruke for å fullføre betalingen, og ytterligere instruksjoner blir vist.
Kredittkort eller debetkort

Du kan utføre en betaling med kreditt- eller debetkort ved å følge instruksjonene ovenfor og fullføre betalingen i kontoen din.

Bankinnbetaling med referanse

Foreta Google Ads-betalinger ved å sette inn penger i en av disse bankene: Bancomer, Santander, Ixe Banco eller ScotiaBank/Inverlat. Du trenger ikke å ha konto i banken der du setter inn pengene.

Slik foretar du en bankinnbetaling med referanse.

 1. Klikk på Betal når du har valgt henvist bankinnskudd som betalingsmåte. Det åpnes en side som inneholder ytterligere betalingsinstruksjoner og en liste med referansenumre – ett for hver bank som deltar.
 2. Skriv ut siden, og ta utskriften med til banken.
 3. Foreta innbetalingen, og sørg for at du oppgir riktig referansenummer. Hvis ikke du gjør det, er det ikke sikkert at vi kan avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din.

Google Ads-saldoen din oppdateres i løpet av tre til fem virkedager (såfremt du tar med referansenummeret). Sørg for å lagre referansenummeret og andre betalingsdokumenter inntil saldoen din er oppdatert.

Elektronisk bankoverføring

Du kan foreta Google Ads-betalinger ved å iverksette elektroniske bankoverføringer i en av disse bankene: Bancomer, Santander, Ixe Banco eller ScotiaBank/Inverlat.

Slik foretar du elektroniske bankoverføringer:

 1. Klikk på Betal når du har valgt elektronisk bankoverføring som betalingsmåte. Det åpnes en side som inneholder ytterligere betalingsinstruksjoner og en liste med referansenumre – ett for hver bank som deltar.
 2. Gå til nettstedet for banken din, og start den elektroniske bankoverføringen. Husk å ta med riktig referansenummer. Hvis ikke du gjør det, er det ikke sikkert at vi kan avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din.

Google Ads-saldoen din oppdateres i løpet av tre til fem virkedager (såfremt du tar med referansenummeret). Sørg for å lagre referansenummeret og andre betalingsdokumenter inntil saldoen din er oppdatert.

7-Eleven-butikker

Slik betaler du for Google Ads i kontanter i 7-Eleven-butikker i Mexico:

 1. Klikk på Betal når du har valgt «7-Eleven-butikk» som betalingsmåte. En kupong med betalingsinstruksjoner og en strekkode vises.
 2. Skriv ut kupongen, og ta den med til en 7-Eleven-butikk.
 3. Betal beløpet du anga, i kontanter i kassen. Kontrollér at strekkoden på kupongen blir skannet, ellers kan vi ikke avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din.

Google Ads-saldoen din blir oppdatert innen tre til fem virkedager etter at betalingen er foretatt. Sørg for å lagre kupongen og andre betalingsdokumenter inntil saldoen er oppdatert.

Vær oppmerksom på at i 7-Eleven-butikker blir du belastet en tjenesteavgift på USD 8 MXN i tillegg til betalingsbeløpet. Tenk deg for eksempel at du ønsker å øke Google Ads-saldoen din med USD 100 MXN. Da må du gi den kasseansatte USD 108 MXN, hvorav USD 100 MXN blir sendt til Google.

OXXO-butikker

Slik betaler du for Google Ads i kontanter i OXXO-dagligvarebutikker i Mexico:

 1. Klikk på Betal når du har valgt «OXXO-dagligvarebutikk» som betalingsmåte. En kupong med betalingsinstruksjoner og en strekkode vises.
 2. Skriv ut kupongen, og ta den med til en OXXO-butikk.
 3. Betal beløpet du anga, i kontanter i kassen. Kontrollér at strekkoden på kupongen blir skannet, ellers kan vi ikke avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din.

Google Ads-saldoen din oppdateres i løpet av tre til fem virkedager. Sørg for å lagre kupongen og andre betalingsdokumenter inntil saldoen er oppdatert.

Vær oppmerksom på at i OXXO-dagligvarebutikker blir du belastet en tjenesteavgift på USD 8 MXN i tillegg til betalingsbeløpet. Tenk deg for eksempel at du ønsker å øke Google Ads-saldoen din med USD 100 MXN. Da må du gi den kasseansatte USD 108 MXN, hvorav USD 100 MXN blir sendt til Google.

Kreditt- og bankkort

Betalingsinnstillingen din avgjør om du kan bruke både kredittkort og bankkort for å betale Google Ads-kostnadene:

 • Hvis du bruker automatiske betalinger (du blir automatisk belastet når annonsene dine kjøres), kan du bruke både kredittkort og bankkort.

 • Hvis du bruker manuelle innbetalinger (du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjører), kan du bare bruke bankkort.

Google Ads godtar disse kreditt- og bankkortene:

 • Kredittkort: Google Ads godtar Visa og MasterCard.

 • Bankkort: Google Ads godtar bankkort med logoen til Visa eller MasterCard.

Merk: Du kan også legge til et RuPay-kredittkort eller -bankkort som betalingsmåte for manuelle innbetalinger etter at du har fullført registreringen av Google Ads-kontoen din.

Se nedenfor for veiledning om hvordan du legger til et kreditt- eller bankkort på kontoen din (vær obs på at du må registrere og bekrefte kortet ditt), samt instruksjoner for andre oppgaver.

Registrer, bekreft, foreta betalinger med eller fjern et kreditt- eller bankkort

Reserve Bank of India (RBI) krever at alle kreditt- eller bankkorttransaksjoner på nettet skal behandles med utvidede sikkerhetsprosedyrer. Med dette ekstra trinnet, som innbefatter bekreftelse av kreditt- og bankkort, forhindres misbruk av kortet ditt.

Du kan fullføre dette trinnet når du legger til et kreditt- eller bankkort i Google Ads-kontoen din. Vi hjelper deg med viderekobling til banken din for å få godkjent kortet, og vi bekrefter om godkjenningen var vellykket eller ikke. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du gjør følgende:

Registrer og bekreft kortet ditt
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Klikk på Legg til en betalingsmåte-knappen.
 5. Klikk på Kredittkort eller debetkort.
 6. Skriv inn kreditt- eller debetkortinformasjonen din.
 7. Klikk på Fortsett-knappen. Du får opp en melding i et forgrunnsvindu der du blir bedt om å tillate at vi sender deg til bankens nettsted for å bekrefte kredittkortet.
 8. Klikk på Bekreft kreditt- eller debetkortet-knappen for å fortsette.
 9. Et nytt nettleservindu åpnes, og du blir sendt til banken som har utstedt kortet ditt. Fremgangsmåten for å bekrefte kortet, varierer fra bank til bank, men det kan hende at du ser et kjøpsbeløp på 2,00 INR. Dette er bare en midlertidig godkjenning, ikke en reell belastning.
 10. Hvis bekreftelsen av kortet var vellykket, ser du en melding om dette. Lukk vinduet for å gå til Google Ads-kontoen din.
 11. Du føres til Betalingsmåter-siden, og der kan du se kortinformasjonen din.

Bekreftelsesprosessen tar vanligvis bare noen få minutter, og du trenger bare å utføre den én gang per kort du legger til i kontoen din. Registrerte kort kan brukes både for automatisk og manuell innbetaling.

Foreta manuelle innbetalinger med kreditt- eller debetkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Hvis du har registrert et kreditt- eller debetkort, velger du det du ønsker å bruke for å betale med. Hvis du ønsker å bruke et nytt kreditt- eller debetkort, klikker du på Legg til betalingsmåte og følger prosessen som er beskrevet i forrige del.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk på Fortsett.

Når du har utført en betaling, behandles den vanligvis umiddelbart. Det kan imidlertid ta opptil et døgn før beløpet krediteres kontoen din.

Fjern et kort fra kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn deretter kreditt- eller debetkortet du ønsker å fjerne. Husk imidlertid at du ikke kan fjerne et kreditt- eller debetkort som brukes som primær betalingsmåte, før du har lagt til en ny betalingsmåte og angitt den som den primære betalingsmåten.

Dette kan du forvente deg (automatiske betalinger)

Hvis du har konfigurert kontoen din med innstillingen for automatiske betalinger, og du har registrert et kredittkort, blir du belastet etter at annonsene er publisert, og annonseringskostnader er påløpt. Vær oppmerksom på at du ikke kan konfigurere automatiske betalinger med debetkort. Når du har lagt til et kredittkort som primær betalingsmåte i kontoen din, belastes kortet automatisk når annonseringskostnadene når et forhåndsbestemt beløp, eller etter 30 dager, avhengig av hva som inntreffer først.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Kreditt- og debetkort

I tillegg til visse typer kredittkort godtar vi også debetkort med Visa- eller MasterCard-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort hvis du benytter automatiske betalinger (at du belastes automatisk etter at annonsene dine kjøres). Hvis du vil bruke et kreditt- eller debetkort, legger du det til i Google Ads-kontoen din og angir det som primær betalingsmåte. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte under Valgene dine-overskriften.
 5. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 6. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær fra rullegardinmenyen nederst til venstre.
 7. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.
LGU+

Hvis du bruker innstillingen for manuelle innbetalinger i kontoen din, kan du foreta sikre betalinger per lokalt kredittkort, bankoverføring på nettet eller virtuell bankkonto via betalingspartneren vår, LGU+.

Foreta en betaling via LGU+

Du kan utføre en betaling via LGU+ ved å følge veiledningen nedenfor, men påse først at nettleseren du bruker, er Internet Explorer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Velg verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling.
 5. Fullfør så betalingen på det sikre LGU+-nettstedet som åpnes.

Betalingen skal være kreditert Google Ads-kontoen din innen et døgn. Kontakt oss hvis det går mer enn et døgn uten at betalingen vises.

Pengeoverføring

Denne betalingsmåten er akkurat det den høres ut som: Du sender penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger til Google. Klikk på linken nedenfor for å se hvordan du konfigurerer dette for kontoen din.

Bruk pengeoverføringer i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett med å utføre betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Når du har kontrollert at betalingsinformasjonen er riktig, kan du klikke på Send inn og generer referansenummer-knappen for å generere et skjema med overføringsinformasjon. Dette skjemaet inneholder all informasjon du trenger for å overføre penger, innbefattet et unikt referansenummer hvis dette kreves i landet du bor i. Hvis slikt krav foreligger, er kanskje nummeret unikt for Google Ads-kontoen din. Det betyr at det utelukkende kan brukes for denne bestemte kontoen. Du bør generere et nytt referansenummer for hver betaling.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér ned informasjonen i det.
 8. Følg informasjonen i skjemaet for å igangsette en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Du kan få en spesifikk veiledning i den aktuelle banken.

Du kan behandle betalingen ved å ta med det unike referansenummeret ditt på bankens overføringsskjema. Hvis det ikke er plass til hele nummeret i Merknader- eller Referansenummer-feltet i skjemaet, kan du skrive nummeret i Navn-feltet foran eller i stedet for navnet ditt. Husk at du finner referansenummeret på skjemaet for overføringsinformasjon som du genererte i Google Ads-kontoen. Det er forskjellig fra kunde-ID-en din for Google Ads.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstiden er to–fem virkedager. Dette avhenger av hvor du befinner deg. I noen tilfeller kan det ta opptil 30 dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Du får en e-post med bekreftelse av den oppdaterte saldoen innen fem til ti virkedager.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over to uker siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Forklaring av gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.
Pengeoverføring
Pengeoverføring er ikke lenger tilgjengelig for nye kontoer i dette landet. Hvis du ikke ser dette alternativet i kontoen din, må du velge en annen betalingsmåte.

Denne betalingsmåten er akkurat det den høres ut som: Du sender penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger til Google. Klikk på linken nedenfor for å se hvordan du konfigurerer dette for kontoen din.

Konfigurer pengeoverføringer for kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett med å utføre betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Når du har kontrollert at betalingsinformasjonen er riktig, kan du klikke på Send inn og generer referansenummer-knappen for å generere et skjema med overføringsinformasjon. Dette skjemaet inneholder all informasjon du trenger for å overføre penger, innbefattet et unikt referansenummer hvis dette kreves i landet du bor i. Hvis slikt krav foreligger, er kanskje nummeret unikt for Google Ads-kontoen din. Det betyr at det utelukkende kan brukes for denne bestemte kontoen.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér ned informasjonen i det.
 8. Følg informasjonen i skjemaet for å igangsette en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Du kan få en spesifikk veiledning i den aktuelle banken.

Du kan behandle betalingen ved å ta med det unike referansenummeret ditt på bankens overføringsskjema. Hvis det ikke er plass til hele nummeret i Merknader- eller Referansenummer-feltet i skjemaet, kan du skrive nummeret i Navn-feltet foran eller i stedet for navnet ditt. Husk at du finner referansenummeret på skjemaet for overføringsinformasjon som du genererte i Google Ads-kontoen. Det er forskjellig fra kunde-ID-en din for Google Ads.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstiden er to–fem virkedager. Dette avhenger av hvor du befinner deg. I noen tilfeller kan det ta opptil 30 dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over to uker siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.
Pengeoverføring

Denne betalingsmåten er akkurat det den høres ut som: Du sender penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger til Google. Klikk på linken nedenfor for å se hvordan du konfigurerer dette for kontoen din.

Konfigurer pengeoverføringer for kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett med å utføre betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Klikk på Bekreft betaling-knappen etter du har kontrollert at betalingsopplysningene er korrekte, så genereres det et skjema med overføringsinformasjon.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér ned informasjonen i det.
 8. Følg informasjonen i skjemaet for å igangsette en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Du kan få en spesifikk veiledning i den aktuelle banken.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstiden er to–fem virkedager. Dette avhenger av hvor du befinner deg. I noen tilfeller kan det ta opptil 30 dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over to uker siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.
Pengeoverføring via iDEAL

Hvis du overfører penger via iDEAL, betaler du via nettstedet til banken din, og så er disse midlene som regel kreditert Google Ads-kontoen din innen to timer.

Krav

For at du skal kunne bruke denne betalingsmåten, må disse utsagnene stemme for deg:

 • Forretningsadressen til Google Ads-kontoen din er i Nederland.
 • Du har euro som valuta i Google Ads-kontoen.
 • Du har konto hos en bank som er med i iDEAL-nettverket.

Konfigurasjon

Slik foretar du en innbetaling til Google Ads-kontoen din ved hjelp av iDEAL:

Konfigurer pengeoverføringer med iDEAL i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg «Pengeoverføring med iDEAL». Klikk på Legg til en ny betalingsmåte-linken hvis iDEAL ikke vises som alternativ.
 5. Klikk på Fortsett med å utføre betaling.
 6. Angi beløpet du ønsker å betale til Google Ads-kontoen din. Minstebeløpet for betaling er 10 euro (EUR). Klikk på Fortsett til evaluering.
 7. Kontrollér beløpet, og bekreft det ved å klikke på Utfør betaling-knappen.
 8. Du blir viderekoblet til nettstedet til betalingspartneren vår, GlobalCollect. Her fullfører du betalingen via det sikre grensesnittet for iDEAL-nettverket.

Dette kan du forvente deg

Midlene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to timer, men det kan noen ganger ta lengre tid. Ta vare på alle kvitteringene og betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn tre dager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke vises i kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette skjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads)
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.

Tilkoblingsproblemer og betalinger

Hvis betalingen ikke er kreditert kontoen din innen to eller tre timer, er det mulig at Internett-tilkoblingen mellom banken din og GlobalCollect ble avbrutt. Dette kan dessverre skje fra tid til annen. Hvis det gjør det, klikker du på linken nedenfor for å få mer informasjon:

Mer informasjon om tilkoblingsbrudd

Du kan forvente følgende, avhengig av hvilken typen brudd som oppstår:

 • Midlertidig avbrudd: GlobalCollect mottar et betalingsvarsel fra banken du bruker, men tilkoblingen til Google kan være avbrutt. Du mottar ingen feilmelding, men betalingen blir først kreditert Google Ads-kontoen din etter at den er behandlet. Dette kan ta opptil fem dager.
 • Permanent avbrudd: Du mottar en feilmelding om mislykket betaling. Hvis du ønsker å utføre en ordinær pengeoverføring til GlobalCollect, kan du det. Det tar fem–ti virkedager før midlene krediteres kontoen din.
NetBanking

Med betalingsmåten NetBanking kan du gjøre manuelle innbetalinger. Når du bruker NetBanking, overfører du penger forut for at annonsene dine kjøres. Denne betalingsmåten støttes av TimesofMoney, en pålitelig betalingspartner.

Krav og sikkerhet

Du kan bruke «net banking» for å utføre manuelle innbetalinger hvis følgende gjelder for deg:

 • Du har en faktureringsadresse og bankkonto i India.
 • Du har valgt indiske rupi (INR) som valuta for Google Ads-kontoen din.
 • Banken din støttes av betalingspartneren vår, TimesofMoney.
Se en liste over banker som støttes av TimesofMoney
Bankens navn Kontotype som støttes
Bank of Bahrain and Kuwait Selger
Bank of India Selger og bedrift
Bank of Maharashtra Selger og bedrift
Canara Bank Selger
Central Bank of India Selger
Citibank – Net Banking Selger og bedrift
City Union Bank Selger og bedrift
Corporation Bank Selger og bedrift
Deutsche Bank Selger og bedrift
Development Credit Bank Selger
Federal Bank Selger og bedrift
HDFC Bank Selger og bedrift
ICICI Bank Selger og bedrift
ING Vysya Bank Selger
Indian Bank Selger
Indian Overseas Bank Selger og bedrift
IndusInd Bank Selger og bedrift
IDBI Bank Selger
Jammu & Kashmir Bank Selger og bedrift
Karnataka Bank Ltd Selger
Karur Vysya Bank Selger og bedrift
Kotak Bank Selger og bedrift
Oriental Bank of Commerce Selger og bedrift
Ratnakar Bank Selger
South Indian Bank Selger og bedrift
State Bank of Bikaner and Jaipur Selger og bedrift
State Bank of Hyderabad Selger og bedrift
State Bank of India Selger og bedrift
State Bank of Mysore Selger og bedrift
State Bank of Patiala Selger og bedrift
State Bank of Travancore Selger og bedrift
Tamilnad Mercantile Bank Selger
Union Bank of India Selger og bedrift
United Bank of India Selger og bedrift
YES Bank Selger
Vijaya Bank Selger og bedrift

Sikkerheten ved bankoverføringer på nettet ivaretas på to måter:

 • Du må logge på nettbanken din med brukernavn og passord.
 • Bestillingen din behandles via en sikker tjener som drives av TimesofMoney.

Hvis du skal foreta en betaling via HDFC og IDBI, må du slå på sikker tilgang. Hvis sikker tilgang ikke er slått på, kan transaksjonen ikke gjennomføres. Besøk nettstedet til HDFC for å finne ut hvordan du slår på sikker tilgang.

Foreta betalinger

Du kan gjøre dette når som helst. Påse bare at du har lagt til NetBanking som betalingsmåte i kontoen din. For å gjøre dette, logg på Google Ads-kontoen din, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Foreta en betaling-knappen. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten for å foreta betalinger.

Foreta en betaling
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Angi beløpet du ønsker å betale, i det tilgjengelige feltet. Minstebeløpet for manuell innbetaling er 500 INR.
 5. Klikk på Start.
 6. Du ser et vindu som viderekobler til nettstedet for TimesofMoney. Velg navnet på banken du bruker, i rullegardinmenyen, og klikk på Send inn.
 7. Du viderekobles til bankens nettsted. Deretter følger du instruksjonene på nettstedet for å foreta en betaling.

Husk å utføre en annen betaling før den manuelle innbetalingen er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av midlene dine gjenstår, for å hjelpe deg med å sikre at annonsevisningen din fortsetter.

Dette kan du forvente deg

Kontosaldoen din oppdateres vanligvis innen to døgn etter at du har utført innbetalingen. Deretter starter vanligvis annonsevisningen, med mindre den allerede er aktivert.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn fem virkedager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette skjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads)
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.

Paytm Wallet

Paytm Wallet er en e-lommebok du kan bruke til å foreta manuelle innbetalinger. Du må foreta en betaling med Paytm Wallet-kontoen din før annonsene dine kan kjøres.

Krav

For å bruke Paytm Wallet til å foreta en manuell innbetaling må du ha

 • en Google Ads-konto med faktureringsadresse i India og som bruker indiske rupi (INR) som valuta
 • en Paytm Wallet-konto som er tilknyttet Google Ads-kontoen din – du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes

Foreta manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. ​Klikk på Innstillinger og fakturering, og velg så Sammendrag under «Fakturering».​
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Kontrollér at Paytm Wallet er valgt. Første gang du betaler med Paytm Wallet, må du følge veiledningen på skjermen for å tilknytte Paytm Wallet-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å se gjennom og fullføre betalingen. 
Merk: Minstebeløpet for manuelle innbetalinger er 500 INR. Paytm Wallet kan ha ytterligere begrensninger for betalingsbeløp. Husk å foreta en ny betaling før saldoen din er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av saldoen gjenstår, slik at annonseleveringen ikke blir avbrutt.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingen etter at du har mottatt en e-post der betalingen bekreftes. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

Vanlige feilmeldinger

Du kan av og til få feilmeldinger i Paytm Wallet. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)
Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at det ikke er nok penger i Paytm Wallet til at betalingen kan gjennomføres. I slike tilfeller må du sette inn penger på Paytm Wallet-kontoen din og prøve å gjennomføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også bli vist hvis betalingen din overskrider bestemte begrensninger som gjelder for Paytm Wallet. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for Paytm Wallet-kontoen din. Vi anbefaler at du følger fremgangsmåten nedenfor.
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2.  Klikk på Innstillinger og fakturering, og velg så Sammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Betalingsmåter til venstre på siden.
 4. Finn «Paytm Wallet», og klikk på Fjern.
 5. Klikk på Sammendrag ytterst på siden.
 6. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads i Paytm Wallet-kontoen din.
Pengeoverføring via GiroPay

Hvis du overfører penger via GiroPay, betaler du via nettstedet til banken din, og så er disse midlene som regel kreditert Google Ads-kontosaldoen din innen et par timer.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en bankkonto som er med i GiroPay-nettverket. Du må også ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Tyskland, og euro (EUR) må være valgt som valuta for kontoen.

Konfigurasjon

Hvis du vil foreta en innbetaling til Google Ads-kontoen din ved hjelp av GiroPay, klikker du på denne linken:

Foreta pengeoverføringer til kontoen din via GiroPay
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg Pengeoverføring med Giropay. Hvis dette alternativet ikke er oppført, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Klikk på Fortsett med å utføre betaling.
 6. Angi beløpet du ønsker å betale til Google Ads-kontoen din. Minstebeløpet for betaling er 10 euro.
 7. Klikk på Fortsett til evaluering.
 8. Kontrollér beløpet, og bekreft det ved å klikke på Utfør betaling-knappen.
 9. Du blir viderekoblet til nettstedet til betalingspartneren vår, GlobalCollect. Her fullfører du betalingen via GiroPay-nettverkets sikre grensesnitt.

Dette kan du forvente deg

Midlene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to timer, men det kan noen ganger ta lengre tid. Ta vare på alle kvitteringene og betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Behandlingstid: Vanligvis to timer. En overføring avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføringer.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn tre dager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke vises i kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette skjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads)
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.
BPAY

BPAY er en betalingsmåte som kan brukes sammen med innstillingen for manuell innbetaling. Med BPAY kan du foreta betalinger på nettet eller per telefon, og betalingene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to til tre virkedager.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en bankkonto som er med i BPAY-nettverket. Du må også ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Australia, og australske dollar (AUD) må være valgt som valuta for kontoen.

Foreta betalinger

Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten for hvordan du utfører en innbetaling med BPAY.

Foreta betalinger med BPAY
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Velg BPAY. Hvis du ikke ser BPAY som et alternativ, klikker du på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velger Legg til en ny betalingsmåte. Velg deretter BPAY .
 5. Skriv ned fakturautstederkoden og referansenummeret som blir vist.
 6. Logg på bankens nettsted eller ring telefonbanken.
 7. Velg BPAY- eller fakturabetalingsmåten, og følg instruksjonene for å foreta en betaling. Du kan foreta en betaling for et hvilket som helst beløp som er høyere enn 10 AUD.
 8. Notér deg kvitteringsnummeret når du er ferdig. Behold dette nummeret til midlene er overført til Google Ads-kontoen din, noe som vanligvis tar to til tre virkedager.

Dette kan du forvente deg

Den manuelle innbetalingen din skal krediteres Google Ads-kontoen din innen to til tre virkedager. Hvis dette ikke har skjedd etter tre virkedager, kan du prøve feilsøkingstipsene nedenfor.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn to virkedager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke vises i kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette skjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads)
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Av sikkerhetshensyn bør du stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk innbetaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 1. Du har en Google Ads-konto med én av disse kombinasjonene av faktureringsadresse og valuta:
  • Australsk faktureringsadresse med australske dollar (AUD)
  • faktureringsadresse i Australia og amerikanske dollar (USD)
 2. Du har en PayPal-konto som er tilknyttet Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er USD 10 eller AUD 20.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle innbetalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Your account link is broken (Kontotilknytningen din fungerer ikke)

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller inndratt. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny innbetaling.
 2. Sjekk at betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å foreta en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • euro (EUR) og faktureringsadresse i Nederland
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsinnstillingen din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått over et døgn siden du kjørte betalingen og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg videre.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • euro (EUR) og faktureringsadresse i Italia
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsinnstillingen din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått over et døgn siden du kjørte betalingen og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg videre.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • euro (EUR) og faktureringsadresse i Frankrike
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsinnstillingen din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått over et døgn siden du kjørte betalingen og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg videre.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • euro (EUR) og faktureringsadresse i Belgia
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsinnstillingen din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått over et døgn siden du kjørte betalingen og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg videre.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • euro (EUR) og faktureringsadresse i Østerrike
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsinnstillingen din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått over et døgn siden du kjørte betalingen og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg videre.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på innstillingsikonet Tools and setting menu icon [Gear] og så på Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • EUR og faktureringsadresse i Spania
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er EUR 10.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du gjennomførte betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk hvorvidt betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • EUR og faktureringsadresse i Tyskland
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Sammendrag under Fakturering. Gå til Fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Sammendrag under Fakturering. Gå til Fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er EUR 10.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du gjennomførte betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk hvorvidt betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk innbetaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • USD og faktureringsadresse i USA
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er USD 10.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle innbetalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du gjennomførte betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny innbetaling.
 2. Sjekk hvorvidt betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å kjøre en ny betaling.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk betaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Merk: Hvis du ikke ser PayPal som betalingsmåte i kontoen din, betyr det at du valgte Kvalifisert ikke-bedriftskonto i forbindelse med registreringen. Du kan ikke endre formålet med kontoen din når det først er angitt. Finn ut mer om denne innstillingen.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må du

 1. ha en Google Ads-konto med denne kombinasjonen av valuta og faktureringsadresse:
  • GBP og faktureringsadresse i Storbritannia
 2. ha en PayPal-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Betalingsmåter.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte.
 5. Velg Legg til en ny PayPal-konto, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær i listen over tilgjengelige betalingsmåter, som du finner i rullegardinlisten under PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er GBP 10.
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du gjennomførte betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk hvorvidt betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å kjøre en ny betaling.
Reservekredittkort

Hvis du bruker automatisk innbetaling, og det primære betalingsalternativet ditt av en eller annen grunn ikke fungerer, kan du registrere et reservekredittkort for å sikre at annonsene dine fortsatt vises.

Slik konfigurerer du reservekredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Fyll ut betalingsopplysningene dine, og klikk så på Lagre.
 5. Finn kredittkortet du akkurat la til, når du blir viderekoblet tilbake til Betalingsmåter-siden. Velg så Reserve på rullegardinmenyen nede til venstre.
TrueMoney Wallet

TrueMoney er en e-lommebok du kan bruke til å foreta manuelle innbetalinger. Du må foreta en betaling med TrueMoney-kontoen din før annonsene dine kjøres.

Krav

Du kan bruke TrueMoney Wallet til å foreta manuelle innbetalinger hvis følgende stemmer:

 • Du har en Google Ads-konto med faktureringsadresse i Thailand, og thailandsk baht (THB) må være valgt som valuta for kontoen.
 • Du har knyttet en TrueMoney-konto til Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Foreta manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Sørg for at TrueMoney Wallet er valgt. Den første gangen du skal betale med TrueMoney Wallet, må du følge veiledningen i hvordan du tilknytter TrueMoney Wallet-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å se gjennom og fullføre betalingen. 

Merk: Minstebeløpet for manuelle innbetalinger er 400 THB. Ytterligere begrensninger kan imidlertid gjelde for betalingsbeløp i forbindelse med TrueMoney Wallet-betalinger.

Husk å foreta en annen betaling før saldoen din er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av saldoen gjenstår, for å hjelpe deg med å sikre at annonsevisningen fortsetter. 

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingen etter at du har mottatt en e-post der betalingen bekreftes. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

Vanlige feilmeldinger

Du kan av og til få feilmeldinger i TrueMoney Wallet. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at du ikke har nok penger i TrueMoney Wallet til at betalingen kan gjennomføres. I slike tilfeller må du sette inn penger på TrueMoney Wallet-kontoen din og prøve å foreta betalingen på nytt. Denne meldingen kan også bli vist hvis betalingen din overskrider bestemte begrensninger som gjelder for TrueMoney Wallet. Det kan for eksempel gjelde dagsgrenser for maksimalt beløp eller antall betalinger i innstillingene for TrueMoney Wallet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter til venstre på siden.
 3. Finn «TrueMoney Wallet», og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og prøv å foreta betalingen på nytt. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads i TrueMoney Wallet-kontoen din.
ASSIST

ASSIST er samarbeidspartneren vår for sikker betaling i Russland. Med ASSIST kan du foreta manuelle betalinger til Google Ads-kontoen din med bankkortet ditt, WebMoney eller YooMoney.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Russland, og russiske rubler (RUB) må være valgt som valuta for kontoen.

Betaling via ASSIST

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at ASSIST er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er RUB 100.
 5. Du kommer nå tilbake til ASSIST-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din.
ASSIST – lagret bankkort

Hvis du betaler med et bankkort med ASSIST, får du muligheten til å lagre informasjonen din slik at du kan utføre fremtidige bankkortbetalinger uten å gå til ASSIST. Med denne betalingsmåten blir ikke bankkortinformasjonen din lagret av Google.

Den første gangen du betaler med ASSIST, ser du dialogboksen «Skal kortopplysningene lagres for fremtidig bruk hvis du betaler med bankkort?». Velg Ja for å lagre bankkortet ditt med ASSIST.

Betaling ved hjelp av ASSIST – lagret bankkort

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at «ASSIST – lagret bankkort» er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er RUB 100.
 5. Du får muligheten til å gjennomgå betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.
Viktig: Alle som har administrativ tilgang eller standardtilgang til Google Ads-kontoen din, kan utføre betalinger med ASSIST – lagret bankkort.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle ASSIST-betalinger etter at du har fått en e-post fra ASSIST.

Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser ASSIST en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: AUTHORIZATION DENIED. Timed out waiting for payment instrument information. (IKKE GODKJENT. Tidsavbrudd mens systemet ventet på betalingsopplysninger.)

Gjør følgende:

 • Denne meldingen betyr vanligvis at du ikke ble ferdig med å angi betalingopplysningene dine i løpet av de 15 minuttene du hadde til rådighet. Hvis dette er tilfelle, prøver du å betale inn på nytt.
 • Denne meldingen kan også skyldes problemer med nettleserinnstilingene dine. Hvis du la inn betalingsopplysningene i løpet av de 15 minuttene du har til rådighet, men likevel fikk denne meldingen, kan du prøve å bruke en annen nettleser.

Feilmelding: AUTHORIZATION DENIED or no reason provided by your financial institution. (IKKE GODKJENT eller du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker.)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, at betalingsopplysningene ikke er gyldige, eller at betalingen ble avvist av banken. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Kontroller at betalingen nådde kontoen din før du prøver å foreta en ny betaling.
 2. Kontakt banken din for å finne ut om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du prøve å finne ut årsaken til dette før du utfører en ny betaling.

Feilmelding: Account link is broken (Kontolinken fungerer ikke)

Løsning: Dette betyr vanligvis at bankkortet du har lagret i kontoen din, er utløpt, eller at opplysningene om bankkortet ikke er riktige. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Betalingsmåter-linken ytterst på siden.
 2. Finn «ASSIST» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 3. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du må oppgi opplysningene om bankkortet ditt, og du får muligheten til å lagre disse opplysningene for senere bruk.

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på ASSIST-kontoen din og prøve å foreta betalingen på nytt.

Pengeoverføring

Denne betalingsmåten er akkurat det den høres ut som: Du sender penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger til Google. Klikk på linken nedenfor for å se hvordan du konfigurerer dette for kontoen din.

Konfigurer pengeoverføringer for kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg Pengeoverføring.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Husk at minstebeløpet for betalinger er på RUB 100.
 6. Klikk på Foreta en betaling.
 7. Skriv ut denne siden, og ta den med til banken din. Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut siden, må du notere deg Google-bankkontoopplysningene og ta dem med til banken. Google-bankkontonummeret er unikt for Google Ads-kontoen din, og du får behov for det når du skal foreta overføringen i banken din. Hvis du har planer om å overføre penger til flere Google Ads-kontoer, må du ha et unikt Google-bankkontonummer for hver av dem.
Viktig
 • Du må legge inn et unikt Google-bankkontonummer for hver av Google Ads-kontoene du ønsker å foreta bankoverføringer til. Uten dette kontonummeret kan vi ikke behandle betalingene dine.
 • Kontrollér at du legger inn riktige Google-bankkontoopplysninger. Hvis du legger inn feil Google-bankkontoopplysninger, kan innbetalingen bli overført til en annen Google Ads-konto. Vi kan ikke reversere betalinger eller overføre dem videre til rett konto.
Slik skaffer du en proformafaktura

Du kan få en proformafaktura før du foretar pengeoverføringer, såfremt følgende kriterier er oppfylt:

 • Du har registrert deg i Google Ads som en juridisk enhet (enkeltpersonforetak eller bedrift).
 • Manuelle innbetalinger med pengeoverføring er valgt for kontoen din.
 • Kontoen din har faktureringsadresse i Russland.

Proformafakturaen inneholder informasjon om den forestående betalingen og Google Ads-tjenesten.

Slik får du tak i proformafakturaer:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Bekreft at du er logget på kontoen du vil overføre penger til.
 3. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 4. Klikk på Foreta en betaling.
 5. Under «Proformafaktura» fyller du ut beløpet du ønsker å betale. Deretter klikker du på Opprett faktura.
 6. Skriv ut denne siden, og ta den med til banken din. Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut siden, må du notere deg Google-bankkontoopplysningene og ta dem med til banken. Dette nummeret er unikt for Google Ads-kontoen din, og du trenger det når du skal overføre pengene i banken din. Hvis du har planer om å overføre penger til flere Google Ads-kontoer, må du ha et unikt Google-bankkontonummer for hver av dem.

Merknad

Proformafakturaer lagres ikke i kontoen din og er ikke gyldige som dokumentasjon på betalinger. Når du har fullført en betaling via pengeoverføring, finner du en kvittering på dette på Transaksjonslogg-siden. For å gå dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå

Mva.-fakturaer og dokumenter for ordrebekreftelse sendes automatisk til relevante juridiske enheter hver måned.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt bankoverføringen din, begynner annonsene dine normalt å kjøre hvis de tidligere ble stoppet, eller dette er den første betalingen du foretar. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstid: To til tre virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. I enkelte tilfeller kan det ta opptil ti dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Google Ads-kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok en pengeoverføring i Google Ads-kontoen).

Hvis det er mer enn tre virkedager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen).

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF. PDF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av pengene.
  • Navnet på banken du brukte.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret.
YooMoney

YooMoney er vår sikre betalingspartner i Russland. Med YooMoney kan du foreta manuelle betalinger direkte til Google Ads-kontoen din ved å bruke YooMoney-lommeboken.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 • Du må ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Russland, og russiske rubler (RUB) må være valgt som valuta for kontoen.
 • En YooMoney-konto må være tilknyttet Google Ads-kontoen din. Du må også slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.
Viktig: En YooMoney-konto kan bare kobles til én Google Ads-konto. Hvis YooMoney-kontoen allerede er koblet til en annen Google Ads-konto, fjernes tilknytningen til denne kontoen automatisk når du konfigurerer den nye tilknytningen.

Slik betaler du via YooMoney

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Forsikre deg om at YooMoney er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er RUB 100.
 5. Du videresendes til nettstedet til YooMoney. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Du må også slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Du får muligheten til å gjennomgå betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at YooMoney har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Det kan hende du får feilmeldinger på YooMoney. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Account link is broken (Kontolinken fungerer ikke)

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at YooMoney-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen har utløpt eller er opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Betalingsmåter-linken ytterst på siden.
 2. Finn YooMoney, og klikk på Fjern.
 3. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

 

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Gjør følgende:

 • Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I dette tilfellet legger du til penger i YooMoney-kontoen din og prøver å betale på nytt.
 • Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din overskrider bestemte begrensninger i YooMoney. Det kan for eksempel gjelde dagsgrenser for maksimalt beløp eller antall betalinger i innstillingene for YooMoney-lommeboken. Vi anbefaler deg å gjøre følgende:
  1. Klikk på Betalingsmåter-linken ytterst på siden.
  2. Finn YooMoney, og klikk på Fjern.
  3. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
  4. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i YooMoney-kontoen din.

 

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Sjekk YooMoney-lommeboken for å se om betalingen ble avvist. Hvis den ble det, må du korrigere årsaken til avvisningen hos YooMoney før du foretar en ny betaling.
 2. Sjekk at betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å foreta en ny betaling.
Qiwi
 

Qiwi er samarbeidspartneren vår for sikker betaling i Russland. Med Qiwi kan du foreta manuelle innbetalinger til Google Ads-kontoen din ved å bruke Qiwi Wallet.

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 • Du må ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Russland, og russiske rubler (RUB) må være valgt som valuta for kontoen.
 • Qiwi Wallet

Betaling via Qiwi

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Sørg for at Qiwi er valgt, og oppgi telefonnummeret du brukte da du registrerte Qiwi-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er RUB 100.
 6. Da kommer du til Qiwi-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Du må også slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingene dine etter at du får en e-post fra Qiwi. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

MoMo e-wallet

MoMo er en e-lommebok du kan bruke til å foreta manuelle innbetalinger. Du må foreta en betaling med MoMo-kontoen din før annonsene dine kjøres.

Krav

Hvis du vil bruke e-lommeboken fra MoMo til å foreta en manuell innbetaling, trenger du følgende:

 • En Google Ads-konto med en faktureringsadresse i Vietnam og som bruker vietnamesiske Dong (VND) som valuta.
 • En e-lommebokkonto hos MoMo som er koblet til Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Foreta betalinger

Klikk på lenken nedenfor for å se fremgangsmåten for å foreta en betaling med Momo e-Wallet.

Foreta en betaling via MoMo
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Velg MoMo e-Wallet. Den første gangen du skal betale med MoMo e-Wallet, må du følge veiledningen i hvordan du bekrefter MoMo e-Wallet-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å se gjennom og fullføre betalingen.

Merk: Minimumsbeløpet for manuelle innbetalinger er 170 000 VND. Ytterligere begrensninger kan imidlertid gjelde for betalingsbeløp i forbindelse med MoMo-betalinger.

Husk å utføre en annen betaling før den manuelle innbetalingen er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av midlene dine gjenstår, for å hjelpe deg med å sikre at annonsevisningen din fortsetter.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingen etter at du har mottatt en e-post der betalingen bekreftes. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

Vanlige feilmeldinger

Du kan av og til få feilmeldinger i MoMo e-Wallet. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at du ikke har nok penger i MoMo e-Wallet til at betalingen kan gjennomføres. I dette tilfellet kan du legge til penger i MoMo e-Wallet, og prøve å foreta betalingen på nytt. Denne meldingen kan også bli vist hvis betalingen din overskrider bestemte begrensninger som gjelder for MoMo e-Wallet. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for MoMo e-Wallet-kontoen din. Følg fremgangsmåten nedenfor for å korrigere feilen:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «MoMo e-Wallet», og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads i MoMo e-Wallet-kontoen din.
Pengeoverføring

Ved hjelp av pengeoverføring kan du sende penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger fra bankkontoen din.

Slik overfører du penger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Kontrollér at Pengeoverføring er valgt, og klikk deretter på Gjennomgå betaling.
 4. Du ser et banknavn, et unikt, virtuelt bankkontonummer og en mottaker. Skriv ut informasjonen på denne siden, og ta den med til banken din for å få utført pengeoverføringen.

Du kan også fullføre pengeoverføringen på nettet hvis du foretrekker det. Da må du i så fall gå til nettstedet til banken din og overføre midlene til det unike virtuelle kontonummeret.

Hvor lang tid tar det?

Det tar vanligvis to til fem virkedager å behandle overføringen, avhengig av hvilken bank du bruker. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Annonsene dine blir som regel vist på dette tidspunktet, om de da ikke allerede vises.

Hvis du ikke kan se betalingen din

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over en uke siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du blir bedt om å legge ved følgende informasjon:

 • et betalingsbevis fra banken eller en kopi av kontoutskriften der overføringen fremkommer
 • det tjuesifrede Google-bankkontonummeret som vises på Utfør betalinger-siden i Google Ads-kontoen din
 • e-postadressen for pålogging og kunde-ID-en for Google Ads-kontoen, som du finner øverst i Google Ads-kontoen din

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av pengene.
  • Navnet på banken du brukte.

Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret.

NetBanking

Hvis du ønsker å bruke NetBanking til å foreta betalinger, kan du gjøre det via ChinaPay, som er vår samarbeidspartner for sikker betaling.

Slik foretar du betalinger via NetBanking

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at NetBanking er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Gjennomgå betaling.
 5. Deretter føres du videre til ChinaPay-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre betalingen.

Gå til Google Ads

Hvor lang tid tar det?

Det tar vanligvis noen få minutter å behandle NetBanking-betalingen, men i noen tilfeller kan det ta inntil én virkedag. Når kontosaldoen din er oppdatert, begynner annonsevisningen, hvis den ikke allerede er i gang.

Hvis du ikke kan se betalingen din

Hvis det har gått mer enn én virkedag siden du utførte betalingen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg. Du blir bedt om å legge ved følgende informasjon:

 • betalingsbevis fra ChinaPay
 • e-postadressen for pålogging og kunde-ID-en for Google Ads-kontoen, som du finner øverst i Google Ads-kontoen din
Kredittkort

Du kan bruke et kreditt- eller debetkort bare hvis du registrerte deg for å bruke kredittkort da du opprettet Google Ads-kontoen din, og hvis kredittkortselskapet ditt eller banken din har godkjent at kortet kan brukes internasjonalt. Hvis du ønsker å bruke et kredittkort, legger du det til i Google Ads-kontoen din og angir det som den primære betalingsmåten. Klikk på den aktuelle linken nedenfor:

Legg til et nytt kredittkort i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Velg Kredittkort, og fyll ut kortinformasjonen din.
 5. Dette gjelder bare innstillingen for automatisk betaling: For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, velg Primær på rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Endre informasjon for eksisterende kredittkort i kontoen
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken.
 4. Finn betalingsmåten du vil endre. Klikk så på Endre.
 5. Endre den aktuelle kredittkortinformasjonen.
 6. Klikk på Lagre.
Reservekredittkort (for innstillingen for automatiske innbetalinger)

Hvis du har valgt automatiske innbetalinger for kontoen din og den primære betalingsmåten din av én eller annen grunn ikke fungerer, kan du bruke et reservekredittkort for å sørge for at annonsene dine fortsatt blir publisert. Vær oppmerksom på at kredittkortselskapet ditt eller banken din må ha godkjent at kortet kan brukes internasjonalt, ellers fungerer det ikke.

Slik konfigurerer du reservekredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Betalingsmåter-linken og så på Legg til en ny betalingsmåte.
 4. Fyll ut betalingsopplysningene dine, og klikk så på Lagre.
 5. Finn kredittkortet du akkurat la til, når du blir viderekoblet tilbake til Betalingsmåter-siden. Velg så Reserve på rullegardinmenyen nederst til venstre.
 6. Klikk på Lagre.
Pengeoverføring

Ved hjelp av pengeoverføring kan du sende penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger fra bankkontoen din. Du kan bare bruke denne betalingsmåten hvis du valgte den da du opprettet Google Ads-kontoen din.

Betalinger med pengeoverføring
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Sjekk at Pengeoverføring er valgt, og klikk deretter på Foreta en betaling.
 4. Du ser alternativer for to forskjellige typer pengeoverføringer: overføring via minibank eller nettbank samt pengeoverføring utenfor nettet (altså i en fysisk bank).
 5. Hvis du overfører pengene på nettet eller via minibank, må du bruke det unike virtuelle kontonummeret og bankkoden i det første alternativet i veiledningen. Du kan maksimalt overføre NTD 30 000 per dag eller per transaksjon ved betalinger i minibank, avhengig av hvilken minibank du bruker.
 6. Hvis du overfører pengene i en fysisk bank ved personlig oppmøte, må du bruke kundenavnet, det unike virtuelle kontonummeret, betalingsmottakerens navn, navnet på betalingsmottakerens bank og filialnavnet i det andre alternativet i veiledningen.

Det er viktig at du bruker nøyaktig den informasjonen som er oppført i veiledningen, når du betaler per pengeoverføring. Hvis du ikke gjør det, kan det hende vi ikke mottar betalingen din, eller at vi ikke får kreditert betalingen til Google Ads-kontoen din.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstid: to til fem virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. I noen tilfeller kan det ta opptil 30 dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over en uke siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Stryk over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.
Dagligvarebutikk

Ved betalinger i dagligvarebutikker, kan du overføre penger til Google Ads-kontoen din ved å betale i en hvilken som helst 7-Eleven-butikk i Taiwan. Du kan bare bruke denne betalingsmåten hvis du valgte den da du opprettet Google Ads-kontoen din.

Slik overfører du penger i dagligvarebutikker
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Kontrollér at Betaling i dagligvarebutikk er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling.
 4. Neste side inneholder betalingsopplysninger. Skriv ut denne siden, ta den med til en 7-Eleven-butikk, og følg instruksjonene for å fullføre betalingen.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil fem virkedager før betalingen din er behandlet. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Når vi har mottatt betalingen din, sender vi deg en e-post. Annonsene dine blir som regel vist på dette tidspunktet, om de da ikke allerede vises.

Postkontor

Ved betalinger på postkontor, kan du overføre penger til Google Ads-kontoen din ved å betale på et hvilket som helst Chunghwa-postkontor i Taiwan. Du kan bare bruke denne betalingsmåten hvis du valgte den da du opprettet Google Ads-kontoen din.

Slik overfører du penger på postkontor
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Kontrollér at Betaling på postkontor er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk deretter på Foreta en betaling.
 4. Neste side inneholder betalingsopplysninger. Skriv ut denne siden, ta den med til et postkontor, og følg instruksjonene for å fullføre betalingen.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil fem virkedager før betalingen din er behandlet. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Når vi har mottatt betalingen din, sender vi deg en e-post. Annonsene dine blir som regel vist på dette tidspunktet, om de da ikke allerede vises.

Pengeoverføring

Med pengeoverføringer kan du betale via bankoverføring. Dette gjør du enten på nettet eller ved personlig oppmøte i en bank eller på et postkontor. Midlene krediteres vanligvis kontoen din innen fem virkedager etter at du foretok betalingen. Annonsene dine blir som regel vist på dette tidspunktet, om de da ikke allerede vises.

Slik betaler du via pengeoverføring:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg Pengeoverføring.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale. Husk at minstebeløpet er UAH 200.
 6. Klikk på Foreta en betaling.
 7. Nå åpnes en side der du finner betalingsopplysningene dine, IBAN-nummeret for Google samt en proformafaktura. Skriv ut siden, og ta den med deg i banken. Hvis du ikke får skrevet ut siden, må du notere ned IBAN-nummeret for Google og fremlegge dette i banken. IBAN-nummeret for Google er unikt for Google Ads-kontoen din, og du får behov for det når du skal foreta overføringen i banken. Hvis du har planer om å overføre penger til flere Google Ads-kontoer, må du ha et unikt IBAN-nummeret for Google for hver av disse.

Merknad

 • Ta med et unikt IBAN-nummer for Google knyttet til hver Google Ads-konto du vil kjøre en pengeoverføring fra. Ellers kan vi ikke behandle betalingen.
 • Sørg for at du tar med korrekt IBAN-nummer for Google. Hvis du oppgir galt IBAN-nummer for Google, kan midlene bli overført til en annens Google Ads-konto. Vi kan ikke reversere betalinger eller overføre dem videre til rett konto.
 • Alle aktuelle avgifter trekkes fra forskuddsbetalingen.
 • Ta vare på all betalingsdokumentasjon til du ser at pengene er kreditert Google Ads-kontoen din. Dette tar vanligvis maksimalt fem virkedager.
Slik henter du en proformafaktura eller andre dokumenter

Du kan hente en proformafaktura før du overfører de aktuelle midlene såfremt du bruker manuelle innbetalinger per pengeoverføring i kontoen din, og kontoen har ukrainsk faktureringsadresse. Proformafakturaen inneholder informasjon om den forestående betalingen og den aktuelle Google Ads-tjenesten. Proformafakturaer er ikke gyldig betalingsdokumentasjon.

Proformafakturaer genereres hver gang du klikker på «Foreta betaling» i en konto. Proformafakturaen er oppført på siden du kan skrive ut og ta med til banken (trinn 7 ovenfor). Det er imidlertid bare i kontoer med skattestatusen «juridisk enhet» eller «enkeltpersonforetak» at proformafakturaer lagres og kan lastes ned. Slik får du tilgang til proformafakturaene dine:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Proformafakturaen er oppført i tabellen under måneden vi mottok betalingen.

Andre dokumenter

 • Mva.-fakturaer sendes automatisk per e-post til mva.-registrerte juridiske enheter og enkelpersonforetak etter hver betaling.
 • Ordrebekreftelser sendes hver måned automatisk per e-post til alle juridiske enheter og enkeltpersonforetak.
 • Du kan også laste ned mva.-fakturaer og ordrebekreftelser fra Transaksjonslogg-siden. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.

Finn ut mer om hvordan du henter dokumentene dine.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt bankoverføringen din, begynner annonsene dine normalt å kjøre hvis de tidligere ble stoppet, eller dette er den første betalingen du foretar. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstiden er opptil fem virkedager, avhengig av hvor du holder til. I enkelte tilfeller kan det ta opptil ti dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Bankkontonummeret skal samsvare med Googles IBAN-nummer som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du betalte via pengeoverføring i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn fem virkedager siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg en fil»-knappen).

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF. PDF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – Hvis det lar seg gjøre, ber vi deg inkludere alle transaksjoner i de fem dagene før og etter betalingen.
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av pengene.
  • Navnet på banken du brukte.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret.
PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk innbetaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 1. Du har en Google Ads-konto med én av disse kombinasjonene av faktureringsadresse og valuta:
  • faktureringsadresse i Indonesia og amerikanske dollar (USD)
  • faktureringsadresse på Filippinene og filippinske pesos (PHP) eller amerikanske dollar (USD)
  • faktureringsadresse i Kina og amerikanske dollar (USD)
 2. Du har en PayPal-konto som er tilknyttet Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Automatisk betaling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Faktureringsinnstillinger.
 4. Klikk på Legg til en ny betalingsmåte under «Dine valg»-overskriften.
 5. Velg PayPal, og klikk på Lagre.
 6. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 7. For å gjøre dette til den primære betalingsmåten din, klikk på Angi som primær-linken ved siden av PayPal i listen over tilgjengelige betalingsmåter.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er USD 10 eller PHP 600
 5. Da sendes du tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle innbetalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du gjennomførte betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Kontokoblingen er ødelagt.

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller opphevet. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

 

Feilmelding: Ikke dekning

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

 

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny innbetaling.
 2. Sjekk om betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å kjøre en ny betaling.
GoPay
Med GoPay – en e-lommebok – kan du foreta manuelle innbetalinger. Du må foreta en betaling med GoPay-kontoen din før annonsene dine kan kjøres.

Krav

Hvis du vil gjøre manuelle innbetalinger via GoPay, må du ha en

 • Google Ads-konto med faktureringsadresse i Indonesia og bruke indonesiske rupiah (IDR) som valuta
 • GoPay-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din – merk deg at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes

Foreta manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger-ikonet Tools and setting menu icon [Gear], og velg så Sammendrag under Fakturering. GÅ DIT NÅ 
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Kontrollér at «GoPay» er valgt. Hvis det er den første gangen du skal betale med GoPay, må du følge veiledningen på skjermen for å knytte sammen GoPay- og Google Ads-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling for å gjennomgå og fullføre betalingen. 
Merk: Minimumsbeløpet for manuelle innbetalinger er 100 000 IDR. GoPay kan ha andre begrensninger i tillegg til dette minstebeløpet.
Husk at du må sette inn flere midler på kontoen før saldoen er brukt opp. Vi sender deg en e-post når 30 % av saldoen gjenstår, slik at annonseleveringen ikke blir avbrutt.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingen etter at du har mottatt en e-post der betalingen bekreftes. Hvis du kjørte betalingen for over et døgn siden og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du, kontakte oss, så skal vi hjelpe deg med dette. 

Vanlige feilmeldinger

Det kan fra tid til annen vises feilmeldinger i GoPay. Sånn kan du løse de vanligste problemene:

Feilmelding: Ikke dekning

Dette kan du gjøre: Denne meldingen betyr vanligvis at du ikke har nok midler på GoPay-kontoen din til å utføre betalingen. Hvis det er tilfellet, må du sette inn penger på GoPay og prøve å kjøre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis du med denne betalingen overskrider visse GoPay-begrensninger. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i GoPay-innstillingene. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger-ikonet Tools and setting menu icon [Gear], og velg så Sammendrag under Fakturering.
 3. Klikk på Betalingsmåter til venstre på siden.
 4. Finn GoPay, og klikk på Fjern.
 5. Klikk på Sammendrag ytterst på siden.
 6. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen på nytt. Benytt deg av anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads i GoPay-kontoen.
   
GCash e-lommebok

GCash er en e-lommebok du kan gjøre manuelle innbetalinger med. Du må foreta en betaling med GCash-kontoen din før annonsene dine kan vises.

Krav

Hvis du vil gjøre manuelle innbetalinger via GCash, må du ha

 • en Google Ads-konto med faktureringsadresse på Filippinene filippinske peso (PHP) som valuta
 • en GCash-konto som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Foreta manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2.  Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta betaling.
 4. Sørg for at GCash er valgt. For en førstegangsbetaling med GCash, følg veiledningen på skjermen for å tilknytte GCash-kontoen din.
 5. Angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling for å gjennomgå og fullføre betalingen. 
Merk: Minstebeløpet for manuelle innbetalinger er PHP 600. Også andre begrensninger kan gjelde for betalingsbeløp i forbindelse med GCash-betalinger.

Husk å foreta en ny innbetaling før saldoen din er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av saldoen gjenstår, slik at annonseleveringen ikke blir avbrutt.

Dette kan du forvente deg

Det kan ta opptil et døgn å behandle betalingen etter at du har mottatt en e-post der betalingen bekreftes. Hvis du kjørte betalingen for over et døgn siden og den fortsatt ikke er registrert i kontoen din, kan du, kontakte oss, så skal vi hjelpe deg med dette. 

Vanlige feilmeldinger

Det kan fra tid til annen vises feilmeldinger i GCash. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Insufficient funds (ikke nok midler)

Dette kan du gjøre: Denne meldingen betyr vanligvis at du ikke har nok midler på GCash-kontoen din til å utføre betalingen. Hvis dette er tilfellet, må du legge til penger i GCash og prøve å foreta betalingen på nytt. Denne meldingen kan også bli vist hvis betalingen overskrider bestemte begrensninger i GCash. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i GCash-innstillingene. Vi anbefaler at du gjør dette:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2.  Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Sammendrag under Fakturering.
 3. Klikk på Betalingsmåter til venstre på siden.
 4. Finn «GCash», og klikk på Fjern.
 5. Klikk på Sammendrag ytterst på siden.
 6. Klikk på Foreta en betaling, og prøv å foreta betalingen på nytt. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads i GCash-kontoen din.
Kreditt- og debetkort

I tillegg til bestemte typer kredittkort godtar vi også debetkort med China UnionPay-logoen. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort hvis du foretar manuelle innbetalinger (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres). Fremgangsmåten er avhengig av betalingsinnstillingen du bruker i kontoen din:

Manuelle innbetalinger

Innstillingen for manuelle innbetalinger er ikke tilgjengelig i nye kontoer i landene oppført nedenfor. Hvis du ikke ser dette alternativet når du registrerer kontoen din, må du velge automatiske betalinger for å kunne fullføre kontoopprettelsen. I disse landene kan ikke kontoer flyttes over på manuelle innbetalinger.

Land
 • Nord-Amerika
  • Canada
  • USA
 • Sør-Amerika
  • Chile
 • Afrika
  • Sør-Afrika
 • Europa
  • Østerrike
  • Belgia
  • Tsjekkia
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Hellas
  • Irland
  • Italia
  • Luxemburg
  • Nederland
  • Norge
  • Portugal
  • Polen
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Storbritannia
 • Midtøsten
  • Israel
  • Saudi-Arabia
  • De forente arabiske emirater
 • Asia og Stillehavsregionen
  • Australia
  • Hongkong
  • Japan
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Singapore

Se fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker å bruke et kreditt- eller debetkort med denne betalingsinnstillingen:

Foreta betalinger med et nytt kreditt- eller debetkort
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til kreditt- eller debetkort.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Foreta betalinger med et kreditt- eller debetkort du allerede bruker i kontoen din
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg den eksisterende betalingsmåten.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk så på Gjennomgå betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen.
Slik foretar du en innbetaling med et engangskredittkort:

I tillegg til vanlige kredittkort kan du også bruke engangskredittkort (også kalt virtuelle kredittkort). De blir vanligvis brukt som alternativ til fysiske kredittkort for å foreta betalinger på nettet. Google Ads godtar engangskredittkort dersom de har China UnionPay-logoen. Hvis du ikke har et fysisk kredittkort, kan du kontakte banken din for å høre om de tilbyr engangskredittkort.

Fremgangsmåte for bruk av engangskredittkort:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Klikk på «Betal med»-rullegardinmenyen, og velg Legg til en ny betalingsmåte. Skriv deretter inn informasjonen for éngangskredittkortet.
 5. Skriv inn beløpet du ønsker å betale, og klikk deretter på Foreta en betaling-knappen for å gjennomgå og fullføre betalingen. Husk å legge til USD 1 ekstra i betalingsbeløpet for kontroll av kortet.

Dette kan du forvente deg

I enkelte tilfeller kan Google Ads-systemet belaste kortet ditt med et lite testbeløp for å kontrollere at kortet er gyldig. Du betaler i realiteten ikke dette testbeløpet, ettersom det trekkes fra betalingsbeløpet. Hvis du for eksempel velger å belaste kortet ditt med USD 300, kan Google Ads-systemet belaste deg for et testbeløp på USD 1 og deretter USD 299 for kjøring av annonser.

Akkurat som når du bruker fysiske kredittkort, starter annonsevisningen nesten umiddelbart etter at du har foretatt en betaling.

Når engangskortet er utløpt eller kredittgrensen er nådd, må du passe på å opprette et nytt engangskort og legge inn denne informasjonen i kontoen for fremtidige betalinger. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingen din bli avvist. Kontakt den lokale banken din ved andre avviste betalinger.

Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

PayPal

Du kan bruke PayPal til automatisk innbetaling (du belastes automatisk etter at annonsene dine er kjørt) eller manuell innbetaling (ved at du setter inn penger på kontoen din før annonsene dine kjøres).

Krav

Hvis du vil bruke denne betalingsmåten, må følgende betingelser være oppfylt:

 1. Du har en Google Ads-konto med én av disse kombinasjonene av faktureringsadresse og valuta:
  • faktureringsadresse i Indonesia og amerikanske dollar (USD)
  • faktureringsadresse på Filippinene og filippinske pesos (PHP) eller amerikanske dollar (USD)
  • faktureringsadresse i Kina og amerikanske dollar (USD)
 2. Du har en PayPal-konto som er tilknyttet Google Ads-kontoen din. Du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.

Finn betalingsmåten din nedenfor, og følg den aktuelle fremgangsmåten for å betale via PayPal.

Manuelle innbetalinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at PayPal er valgt, angi betalingsbeløpet, og klikk så på Foreta en betaling. Minstebeløpet for betaling er USD 10 eller PHP 600
 5. Du kommer nå tilbake til PayPal-nettstedet. Følg veiledningen på skjermen til du kommer tilbake til Google Ads-kontoen din. (Husk at du må slå av blokkeringen av forgrunnsvinduer i nettleseren for at det nye vinduet skal kunne åpnes.)
 6. Gå gjennom betalingsopplysningene dine. Klikk deretter på Foreta en betaling.

Hvor lang tid tar det?

Det kan ta opptil et døgn å behandle innbetalingene dine etter at PayPal har sendt deg en e-post. Hvis det er gått mer enn et døgn siden du foretok betalingen, og den fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss.

De vanligste feilmeldingene

Av og til viser PayPal en feilmelding. Slik løser du de vanligste problemene:

Feilmelding: Your account link is broken (Kontotilknytningen din fungerer ikke)

Gjør følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at PayPal-kontoen din ikke er tilknyttet, eller at tilknytningen er utløpt eller inndratt. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn «PayPal» i «Tilgjengelige betalingsmåter»-delen, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt.

 

Feilmelding: Insufficient funds (Ikke nok midler)

Du må gjøre følgende: Denne meldingen betyr vanligvis at betaleren ikke har nok penger på kontoen sin til å utføre betalingen. I slike tilfeller må du sette inn penger på PayPay-kontoen din og prøve å utføre betalingen på nytt. Denne meldingen kan også vises hvis betalingen din har overskredet visse begrensninger for PayPal. Det kan for eksempel hende at det er angitt en daglig grense for beløp eller antall betalinger i innstillingene for PayPal-lommeboken din. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 2. Klikk på Betalingsmåter-linken til venstre på siden.
 3. Finn PayPal, og klikk på Fjern.
 4. Klikk på Sammendrag-linken ytterst på siden.
 5. Klikk på Foreta en betaling, og gjør et nytt forsøk. Du blir bedt om å tilknytte kontoen din på nytt. Benytt anledningen til å endre betalingsbegrensningene for Google Ads på «Request for access» (forespørsel om tilgang)-siden i PayPal-kontoen din.

 

Feilmelding: No reason provided by your financial institution (Du har ikke fått oppgitt noen årsak fra finansinstitusjonen du bruker)

Løsning: Denne meldingen betyr vanligvis at det er oppstått en systemfeil, eller at betalingsopplysningene ikke er gyldige. Til tross for denne feilmeldingen kan betalingen din likevel gå gjennom. Vi anbefaler at du følger denne fremgangsmåten:

 1. Se i PayPal-lommeboken din om betalingen ble avvist. Hvis den ble avvist, må du løse problemet hos PayPal før du foretar en ny innbetaling.
 2. Sjekk at betalingen er registrert i Google Ads-kontoen din, før du prøver å foreta en ny betaling.

Vær oppmerksom på følgende

Enkelte betalingsmåter støtter ikke utenlandsk valuta. Hvis du betaler i utenlandsk valuta, ber vi deg ta en titt på betalingsalternativene for å se hvilke alternativer som er tilgjengelig for den aktuelle valutaen.

Merk

Beklager! Vi fant ikke ut hva faktureringslandet ditt er.

Hvis du ønsker å se betalingsmåtene som er tilgjengelige for landet ditt, kan du velge landet på rullegardinmenyen ovenfor. Du kan også bruke denne rullegardinmenyen til å finne ut mer om betalingsmåtene i andre land.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067