เกี่ยวกับการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads

 

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าการชำระเงินจะกำหนดเวลาที่คุณจะต้องชำระค่าโฆษณา การตั้งค่าการชำระเงินหลักๆ ใน Google Ads ในประเทศของคุณมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ การชำระเงินด้วยตนเอง และการแจ้งหนี้รายเดือน

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: หลังจากที่โฆษณาทำงานแล้ว Google Ads จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

 • การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณทำการชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน

 • การแจ้งหนี้รายเดือน: Google จะให้วงเงินเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณมีค่าใช้จ่ายและจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ใช้ได้กับบัญชีจะขึ้นอยู่กับประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินและสกุลเงินของบัญชี โปรดทราบว่าในบางกรณี การตั้งค่าการชำระเงินบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ชั่วคราวในขณะที่ Google Ads ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีเพื่อใช้งาน

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าการชำระเงินเหล่านี้และแสดงวิธีการทำงานของแต่ละแบบ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ โปรดดูเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

การชำระเงินอัตโนมัติ
การชำระเงินอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้กับบัญชีในประเทศจีนหรือรัสเซีย ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ในบัญชี โปรดเลือกการชำระเงินด้วยตนเองแทน

การชำระเงินอัตโนมัติ คือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads เมื่อใช้การตั้งค่านี้ อันดับแรกคุณจะมีค่าใช้จ่ายการโฆษณา จากนั้นระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว แล้วการชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าโฆษณาจะหยุดทำงานหากคุณลืมชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บเงินเมื่อใด

ในการชำระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีของคุณมีจำนวนเงินถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชำระเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

วิธีการทำงานของเกณฑ์การชำระเงิน

จะมีการกำหนดเกณฑ์การชำระเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้น แต่ละครั้งที่บัญชีถึงเกณฑ์การชำระเงินก่อนรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันจะสิ้นสุดลง เกณฑ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น และอาจเพิ่มได้จนถึงเกณฑ์สูงสุด เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันในแต่ละบัญชี ประเทศ สกุลเงิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบในบัญชีของคุณเพื่อดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินปัจจุบัน โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจเกินเกณฑ์เล็กน้อย หากบัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานบัญชี Google Ads ในวันที่ 1 เมษายน และเกณฑ์การชำระเงินเริ่มต้นคือ 1,500 บาท หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,470 บาทภายใน 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณหลังผ่านไป 30 วัน และเกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะยังคงเท่ากับ 1,500 บาทในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทภายในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ระบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันที
 • เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกณฑ์การเรียกเก็บเงินถัดไป เช่น 6,000 บาท
 • รอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันใหม่จะเริ่มต้นทันที

Payment at Threshold

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้ลงโฆษณารายหนึ่งชื่ออนันต์ ได้เปิดบัญชี Google Ads โดยมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน 1,500 บาทและเริ่มมีค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินเขาดังต่อไปนี้ และเกณฑ์การชำระเงินของเขาจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ในวันที่ 5 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินขั้นต้น 1,500 บาท ในขณะนั้น เราเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของเขา (ซึ่งอาจมากกว่าเกณฑ์การชำระเงินเล็กน้อยหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว) เราเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 6,000 บาท รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 23 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินใหม่จำนวน 6,000 บาท ซึ่งทำให้ Google Ads เรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Google เพิ่มเกณฑ์การชำระเงินอีกครั้งเป็น 10,500 บาท และเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินใหม่
 • ในวันที่ 20 พ.ย. อนันต์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,500 บาท Google เรียกเก็บเงินและเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 15,000 บาท
 • การเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของอนันต์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้ายของเขา หากเขามีค่าใช้จ่ายการโฆษณา 15,000 บาทก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ระบบจะเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเร็วขึ้น

ดูเกณฑ์การชำระเงิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูเกณฑ์การชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คุณจะเห็นหน้าสรุปข้อมูล
 4. ดูเกณฑ์การชำระเงินในส่วน "ยอดเงินของคุณ" ภายในแถบความคืบหน้า

คุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกณฑ์การชำระเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ปัจจุบัน

หากคุณต้องการให้ระบบเรียกเก็บเงินด้วยความถี่น้อยลงหรือในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น โปรดดูวิธีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

เคล็ดลับ

 • คุณยังชำระเงินด้วยตนเองได้อยู่ แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ จะมีการใช้เงินสำหรับการคลิกในอนาคต และจะทำให้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไปลดลงหรือเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย ไม่ว่ายอดคงเหลือในบัญชีจะเป็นเท่าใด
 • หากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินหลัก ให้ชำระเงินด้วยตนเองด้วยวิธีการชำระเงินอื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเพราะการชำระเงินถูกปฏิเสธ เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรอง หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้
การชำระเงินด้วยตนเอง
บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองได้ในประเทศต่อไปนี้

ประเทศ
 • อเมริกาเหนือ
  • แคนาดา
  • สหรัฐอเมริกา
 • อเมริกาใต้
  • ชิลี
 • แอฟริกา
  • แอฟริกาใต้
 • ยุโรป
  • ออสเตรีย
  • เบลเยียม
  • เช็กเกีย
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมนี
  • กรีซ
  • ไอร์แลนด์
  • อิตาลี
  • ลักเซมเบิร์ก
  • เนเธอร์แลนด์
  • นอร์เวย์
  • โปรตุเกส
  • โปแลนด์
  • สเปน
  • สวีเดน
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • สหราชอาณาจักร
 • ตะวันออกกลาง
  • อิสราเอล
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • เอเชียแปซิฟิก
  • ออสเตรเลีย
  • ฮ่องกง
  • ญี่ปุ่น
  • มาเลเซีย
  • นิวซีแลนด์
  • สิงคโปร์

การชำระเงินด้วยตนเองคือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ที่ช่วยให้คุณชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน โดยทำดังนี้

 1. ชำระเงินให้ Google Ads
 2. โฆษณาจะทำงานได้เกือบจะทันทีหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน
 3. คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งถูกหักออกจากการชำระเงิน

ตราบเท่าที่คุณมีเงินสำหรับชำระค่าโฆษณาอยู่ในบัญชี โฆษณาของคุณก็จะทำงาน เพียงแต่คุณต้องไม่ลืมที่จะเติมเงินในบัญชี  และเพื่อช่วยเตือน เราจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเงินในบัญชีเหลือน้อย (งบประมาณที่ใช้ได้ราวหนึ่งสัปดาห์) และแจ้งอีกครั้งเมื่อจำนวนเงินหมดลง

การแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ Google ให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณชำระเงินด้วยเช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง

คุณอาจมีสิทธิ์ใช้การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือนได้ หากธุรกิจตรงตามข้อกำหนดบางประการ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อต่อไปนี้

 • ได้รับการจดทะเบียนเป็นธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 • มีบัญชี Google Ads ที่ใช้งานอยู่และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในระดับที่ดีอย่างน้อย 1 ปี

 • ใช้จ่ายอย่างน้อย 150,000 บาทต่อเดือน (จำนวนนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ใน 3 เดือนใดก็ได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต้นเหล่านี้และต้องการสมัครใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดติดต่อเรา 

การตั้งค่าการชำระเงินจะกำหนดเวลาที่คุณจะต้องชำระค่าโฆษณา การตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ในประเทศของคุณมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การชำระเงินด้วยตนเอง และการแจ้งหนี้รายเดือน

 • การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณทำการชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน

 • การแจ้งหนี้รายเดือน: Google จะให้วงเงินเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณมีค่าใช้จ่ายและจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ใช้ได้กับบัญชีจะขึ้นอยู่กับประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินและสกุลเงินของบัญชี โปรดทราบว่าในบางกรณี การตั้งค่าการชำระเงินบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ชั่วคราวในขณะที่ Google Ads ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีเพื่อใช้งาน

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าการชำระเงินเหล่านี้และแสดงวิธีการทำงานของแต่ละแบบ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ โปรดดูเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

การชำระเงินด้วยตนเอง
บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองได้ในประเทศต่อไปนี้

ประเทศ
 • อเมริกาเหนือ
  • แคนาดา
  • สหรัฐอเมริกา
 • อเมริกาใต้
  • ชิลี
 • แอฟริกา
  • แอฟริกาใต้
 • ยุโรป
  • ออสเตรีย
  • เบลเยียม
  • เช็กเกีย
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมนี
  • กรีซ
  • ไอร์แลนด์
  • อิตาลี
  • ลักเซมเบิร์ก
  • เนเธอร์แลนด์
  • นอร์เวย์
  • โปรตุเกส
  • โปแลนด์
  • สเปน
  • สวีเดน
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • สหราชอาณาจักร
 • ตะวันออกกลาง
  • อิสราเอล
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • เอเชียแปซิฟิก
  • ออสเตรเลีย
  • ฮ่องกง
  • ญี่ปุ่น
  • มาเลเซีย
  • นิวซีแลนด์
  • สิงคโปร์

การชำระเงินด้วยตนเองคือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ที่ช่วยให้คุณชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน โดยทำดังนี้

 1. ชำระเงินให้ Google Ads
 2. โฆษณาจะทำงานได้เกือบจะทันทีหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน
 3. คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งถูกหักออกจากการชำระเงิน

ตราบเท่าที่คุณมีเงินสำหรับชำระค่าโฆษณาอยู่ในบัญชี โฆษณาของคุณก็จะทำงาน เพียงแต่คุณต้องไม่ลืมที่จะเติมเงินในบัญชี  และเพื่อช่วยเตือน เราจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเงินในบัญชีเหลือน้อย (งบประมาณที่ใช้ได้ราวหนึ่งสัปดาห์) และแจ้งอีกครั้งเมื่อจำนวนเงินหมดลง

การแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ Google ให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณชำระเงินด้วยเช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง

คุณอาจมีสิทธิ์ใช้การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือนได้ หากธุรกิจตรงตามข้อกำหนดบางประการ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อต่อไปนี้

 • ได้รับการจดทะเบียนเป็นธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 • มีบัญชี Google Ads ที่ใช้งานอยู่และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในระดับที่ดีอย่างน้อย 1 ปี

 • ใช้จ่ายอย่างน้อย 150,000 บาทต่อเดือน (จำนวนนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ใน 3 เดือนใดก็ได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต้นเหล่านี้และต้องการสมัครใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดติดต่อเรา 

การตั้งค่าการชำระเงินจะกำหนดเวลาที่คุณจะต้องชำระค่าโฆษณา การตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ในประเทศของคุณมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติ และการแจ้งหนี้รายเดือน

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: หลังจากที่โฆษณาทำงานแล้ว Google Ads จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

 • การแจ้งหนี้รายเดือน: Google จะให้วงเงินเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณมีค่าใช้จ่ายและจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ใช้ได้กับบัญชีจะขึ้นอยู่กับประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินและสกุลเงินของบัญชี โปรดทราบว่าในบางกรณี การตั้งค่าการชำระเงินบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ชั่วคราวในขณะที่ Google Ads ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีเพื่อใช้งาน

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าการชำระเงินเหล่านี้และแสดงวิธีการทำงานของแต่ละแบบ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ โปรดดูเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

การชำระเงินอัตโนมัติ
การชำระเงินอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้กับบัญชีในประเทศจีนหรือรัสเซีย ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ในบัญชี โปรดเลือกการชำระเงินด้วยตนเองแทน

การชำระเงินอัตโนมัติ คือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads เมื่อใช้การตั้งค่านี้ อันดับแรกคุณจะมีค่าใช้จ่ายการโฆษณา จากนั้นระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว แล้วการชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าโฆษณาจะหยุดทำงานหากคุณลืมชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บเงินเมื่อใด

ในการชำระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีของคุณมีจำนวนเงินถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชำระเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

วิธีการทำงานของเกณฑ์การชำระเงิน

จะมีการกำหนดเกณฑ์การชำระเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้น แต่ละครั้งที่บัญชีถึงเกณฑ์การชำระเงินก่อนรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันจะสิ้นสุดลง เกณฑ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น และอาจเพิ่มได้จนถึงเกณฑ์สูงสุด เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันในแต่ละบัญชี ประเทศ สกุลเงิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบในบัญชีของคุณเพื่อดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินปัจจุบัน โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจเกินเกณฑ์เล็กน้อย หากบัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานบัญชี Google Ads ในวันที่ 1 เมษายน และเกณฑ์การชำระเงินเริ่มต้นคือ 1,500 บาท หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,470 บาทภายใน 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณหลังผ่านไป 30 วัน และเกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะยังคงเท่ากับ 1,500 บาทในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทภายในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ระบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันที
 • เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกณฑ์การเรียกเก็บเงินถัดไป เช่น 6,000 บาท
 • รอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันใหม่จะเริ่มต้นทันที

Payment at Threshold

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้ลงโฆษณารายหนึ่งชื่ออนันต์ ได้เปิดบัญชี Google Ads โดยมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน 1,500 บาทและเริ่มมีค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินเขาดังต่อไปนี้ และเกณฑ์การชำระเงินของเขาจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ในวันที่ 5 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินขั้นต้น 1,500 บาท ในขณะนั้น เราเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของเขา (ซึ่งอาจมากกว่าเกณฑ์การชำระเงินเล็กน้อยหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว) เราเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 6,000 บาท รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 23 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินใหม่จำนวน 6,000 บาท ซึ่งทำให้ Google Ads เรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Google เพิ่มเกณฑ์การชำระเงินอีกครั้งเป็น 10,500 บาท และเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินใหม่
 • ในวันที่ 20 พ.ย. อนันต์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,500 บาท Google เรียกเก็บเงินและเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 15,000 บาท
 • การเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของอนันต์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้ายของเขา หากเขามีค่าใช้จ่ายการโฆษณา 15,000 บาทก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ระบบจะเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเร็วขึ้น

ดูเกณฑ์การชำระเงิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูเกณฑ์การชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คุณจะเห็นหน้าสรุปข้อมูล
 4. ดูเกณฑ์การชำระเงินในส่วน "ยอดเงินของคุณ" ภายในแถบความคืบหน้า

คุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกณฑ์การชำระเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ปัจจุบัน

หากคุณต้องการให้ระบบเรียกเก็บเงินด้วยความถี่น้อยลงหรือในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น โปรดดูวิธีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

เคล็ดลับ

 • คุณยังชำระเงินด้วยตนเองได้อยู่ แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ จะมีการใช้เงินสำหรับการคลิกในอนาคต และจะทำให้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไปลดลงหรือเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย ไม่ว่ายอดคงเหลือในบัญชีจะเป็นเท่าใด
 • หากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินหลัก ให้ชำระเงินด้วยตนเองด้วยวิธีการชำระเงินอื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเพราะการชำระเงินถูกปฏิเสธ เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรอง หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้
การแจ้งหนี้รายเดือน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ Google ให้วงเงินเครดิตแก่คุณสำหรับค่าใช้จ่ายการโฆษณา คุณชำระเงินด้วยเช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง

คุณอาจมีสิทธิ์ใช้การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือนได้ หากธุรกิจตรงตามข้อกำหนดบางประการ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อต่อไปนี้

 • ได้รับการจดทะเบียนเป็นธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 • มีบัญชี Google Ads ที่ใช้งานอยู่และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในระดับที่ดีอย่างน้อย 1 ปี

 • ใช้จ่ายอย่างน้อย 150,000 บาทต่อเดือน (จำนวนนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ใน 3 เดือนใดก็ได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต้นเหล่านี้และต้องการสมัครใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดติดต่อเรา 

การตั้งค่าการชำระเงินจะกำหนดเวลาที่คุณจะต้องชำระค่าโฆษณา การตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ในประเทศของคุณมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การชำระเงินอัตโนมัติและการชำระเงินด้วยตนเอง

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: หลังจากที่โฆษณาทำงานแล้ว Google Ads จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

 • การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณทำการชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน

การตั้งค่าการชำระเงินที่ใช้ได้กับบัญชีจะขึ้นอยู่กับประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินและสกุลเงินของบัญชี โปรดทราบว่าในบางกรณี การตั้งค่าการชำระเงินบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ชั่วคราวในขณะที่ Google Ads ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีเพื่อใช้งาน

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าการชำระเงินเหล่านี้และแสดงวิธีการทำงานของแต่ละแบบ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ โปรดดูเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

การชำระเงินอัตโนมัติ
การชำระเงินอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้กับบัญชีในประเทศจีนหรือรัสเซีย ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ในบัญชี โปรดเลือกการชำระเงินด้วยตนเองแทน

การชำระเงินอัตโนมัติ คือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads เมื่อใช้การตั้งค่านี้ อันดับแรกคุณจะมีค่าใช้จ่ายการโฆษณา จากนั้นระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว แล้วการชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าโฆษณาจะหยุดทำงานหากคุณลืมชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บเงินเมื่อใด

ในการชำระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีของคุณมีจำนวนเงินถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชำระเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

วิธีการทำงานของเกณฑ์การชำระเงิน

จะมีการกำหนดเกณฑ์การชำระเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้น แต่ละครั้งที่บัญชีถึงเกณฑ์การชำระเงินก่อนรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันจะสิ้นสุดลง เกณฑ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น และอาจเพิ่มได้จนถึงเกณฑ์สูงสุด เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันในแต่ละบัญชี ประเทศ สกุลเงิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบในบัญชีของคุณเพื่อดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินปัจจุบัน โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจเกินเกณฑ์เล็กน้อย หากบัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานบัญชี Google Ads ในวันที่ 1 เมษายน และเกณฑ์การชำระเงินเริ่มต้นคือ 1,500 บาท หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,470 บาทภายใน 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณหลังผ่านไป 30 วัน และเกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะยังคงเท่ากับ 1,500 บาทในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทภายในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ระบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันที
 • เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกณฑ์การเรียกเก็บเงินถัดไป เช่น 6,000 บาท
 • รอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันใหม่จะเริ่มต้นทันที

Payment at Threshold

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้ลงโฆษณารายหนึ่งชื่ออนันต์ ได้เปิดบัญชี Google Ads โดยมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน 1,500 บาทและเริ่มมีค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินเขาดังต่อไปนี้ และเกณฑ์การชำระเงินของเขาจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ในวันที่ 5 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินขั้นต้น 1,500 บาท ในขณะนั้น เราเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของเขา (ซึ่งอาจมากกว่าเกณฑ์การชำระเงินเล็กน้อยหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว) เราเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 6,000 บาท รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 23 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินใหม่จำนวน 6,000 บาท ซึ่งทำให้ Google Ads เรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Google เพิ่มเกณฑ์การชำระเงินอีกครั้งเป็น 10,500 บาท และเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินใหม่
 • ในวันที่ 20 พ.ย. อนันต์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,500 บาท Google เรียกเก็บเงินและเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 15,000 บาท
 • การเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของอนันต์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้ายของเขา หากเขามีค่าใช้จ่ายการโฆษณา 15,000 บาทก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ระบบจะเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเร็วขึ้น

ดูเกณฑ์การชำระเงิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูเกณฑ์การชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คุณจะเห็นหน้าสรุปข้อมูล
 4. ดูเกณฑ์การชำระเงินในส่วน "ยอดเงินของคุณ" ภายในแถบความคืบหน้า

คุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกณฑ์การชำระเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ปัจจุบัน

หากคุณต้องการให้ระบบเรียกเก็บเงินด้วยความถี่น้อยลงหรือในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น โปรดดูวิธีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

เคล็ดลับ

 • คุณยังชำระเงินด้วยตนเองได้อยู่ แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ จะมีการใช้เงินสำหรับการคลิกในอนาคต และจะทำให้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไปลดลงหรือเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย ไม่ว่ายอดคงเหลือในบัญชีจะเป็นเท่าใด
 • หากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินหลัก ให้ชำระเงินด้วยตนเองด้วยวิธีการชำระเงินอื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเพราะการชำระเงินถูกปฏิเสธ เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรอง หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้
การชำระเงินด้วยตนเอง
บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองได้ในประเทศต่อไปนี้

ประเทศ
 • อเมริกาเหนือ
  • แคนาดา
  • สหรัฐอเมริกา
 • อเมริกาใต้
  • ชิลี
 • แอฟริกา
  • แอฟริกาใต้
 • ยุโรป
  • ออสเตรีย
  • เบลเยียม
  • เช็กเกีย
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมนี
  • กรีซ
  • ไอร์แลนด์
  • อิตาลี
  • ลักเซมเบิร์ก
  • เนเธอร์แลนด์
  • นอร์เวย์
  • โปรตุเกส
  • โปแลนด์
  • สเปน
  • สวีเดน
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • สหราชอาณาจักร
 • ตะวันออกกลาง
  • อิสราเอล
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • เอเชียแปซิฟิก
  • ออสเตรเลีย
  • ฮ่องกง
  • ญี่ปุ่น
  • มาเลเซีย
  • นิวซีแลนด์
  • สิงคโปร์

การชำระเงินด้วยตนเองคือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ที่ช่วยให้คุณชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน โดยทำดังนี้

 1. ชำระเงินให้ Google Ads
 2. โฆษณาจะทำงานได้เกือบจะทันทีหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน
 3. คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งถูกหักออกจากการชำระเงิน

ตราบเท่าที่คุณมีเงินสำหรับชำระค่าโฆษณาอยู่ในบัญชี โฆษณาของคุณก็จะทำงาน เพียงแต่คุณต้องไม่ลืมที่จะเติมเงินในบัญชี  และเพื่อช่วยเตือน เราจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเงินในบัญชีเหลือน้อย (งบประมาณที่ใช้ได้ราวหนึ่งสัปดาห์) และแจ้งอีกครั้งเมื่อจำนวนเงินหมดลง

ด้วย Google Ads ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาแสดง (การชำระเงินอัตโนมัติ) หรือคุณจะชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะแสดงก็ได้ (การชำระเงินด้วยตนเอง) คุณสามารถเลือกเมื่อคุณสร้างบัญชี และหลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินอัตโนมัติ คือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads เมื่อใช้การตั้งค่านี้ อันดับแรกคุณจะมีค่าใช้จ่ายการโฆษณา จากนั้นระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว แล้วการชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าโฆษณาจะหยุดทำงานหากคุณลืมชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บเงินเมื่อใด

ในการชำระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีของคุณมีจำนวนเงินถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชำระเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

วิธีการทำงานของเกณฑ์การชำระเงิน

จะมีการกำหนดเกณฑ์การชำระเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้น แต่ละครั้งที่บัญชีถึงเกณฑ์การชำระเงินก่อนรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันจะสิ้นสุดลง เกณฑ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น และอาจเพิ่มได้จนถึงเกณฑ์สูงสุด เกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันในแต่ละบัญชี ประเทศ สกุลเงิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบในบัญชีของคุณเพื่อดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินปัจจุบัน โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจเกินเกณฑ์เล็กน้อย หากบัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานบัญชี Google Ads ในวันที่ 1 เมษายน และเกณฑ์การชำระเงินเริ่มต้นคือ 1,500 บาท หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,470 บาทภายใน 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณหลังผ่านไป 30 วัน และเกณฑ์การเรียกเก็บเงินจะยังคงเท่ากับ 1,500 บาทในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทภายในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ระบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันที
 • เกณฑ์การชำระเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินของเกณฑ์การชำระเงินถัดไป เช่น 6,000 บาท
 • รอบการเรียกเก็บเงินรายเดือนรอบใหม่จะเริ่มขึ้นทันที

Payment at Threshold

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้ลงโฆษณารายหนึ่งชื่ออนันต์ ได้เปิดบัญชี Google Ads โดยมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน 1,500 บาทและเริ่มมีค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินเขาดังต่อไปนี้ และเกณฑ์การชำระเงินของเขาจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ในวันที่ 5 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินขั้นต้น 1,500 บาท ในขณะนั้น เราเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของเขา (ซึ่งอาจมากกว่าเกณฑ์การชำระเงินเล็กน้อยหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว) เราเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 6,000 บาท รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 23 ต.ค. อนันต์มีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชำระเงินใหม่จำนวน 6,000 บาท ซึ่งทำให้ Google Ads เรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Google เพิ่มเกณฑ์การชำระเงินอีกครั้งเป็น 10,500 บาท และเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินใหม่
 • ในวันที่ 20 พ.ย. อนันต์มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,500 บาท Google เรียกเก็บเงินและเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินของอนันต์เป็น 15,000 บาท
 • การเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของอนันต์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้ายของเขา หากเขามีค่าใช้จ่ายการโฆษณา 15,000 บาทก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ระบบจะเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเร็วขึ้น

ดูเกณฑ์การชำระเงิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูเกณฑ์การชำระเงินของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ และเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
 3. คุณจะเห็นหน้าสรุปข้อมูล
 4. ดูเกณฑ์การชำระเงินในส่วน "ยอดเงินของคุณ" ภายในแถบความคืบหน้า

คุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกณฑ์การชำระเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบส่วนนี้เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ปัจจุบัน

หากคุณต้องการให้ระบบเรียกเก็บเงินด้วยความถี่น้อยลงหรือในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น โปรดดูวิธีการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

เคล็ดลับ

 • คุณยังชำระเงินด้วยตนเองได้อยู่ แม้ว่าจะใช้การตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ จะมีการใช้เงินสำหรับการคลิกในอนาคต และจะทำให้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไปลดลงหรือเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะยังคงได้รับการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันนับจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย ไม่ว่ายอดคงเหลือในบัญชีจะเป็นเท่าใด
 • หากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินหลัก ให้ชำระเงินด้วยตนเองด้วยวิธีการชำระเงินอื่น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโฆษณาเพราะการชำระเงินถูกปฏิเสธ เราแนะนำให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรอง หากวิธีการชำระเงินหลักไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่าง เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตสำรองเพื่อให้โฆษณาทำงานต่อไปได้
การชำระเงินด้วยตนเอง

การชำระเงินด้วยตนเองคือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads ที่ช่วยให้คุณชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน โดยทำดังนี้

 1. ชำระเงินให้ Google Ads
 2. โฆษณาจะทำงานได้เกือบจะทันทีหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน
 3. คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งถูกหักออกจากการชำระเงิน

ตราบเท่าที่คุณมีเงินสำหรับชำระค่าโฆษณาอยู่ในบัญชี โฆษณาของคุณก็จะทำงาน เพียงแต่คุณต้องไม่ลืมที่จะเติมเงินในบัญชี  และเพื่อช่วยเตือน เราจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเงินในบัญชีเหลือน้อย (งบประมาณที่ใช้ได้ราวหนึ่งสัปดาห์) และแจ้งอีกครั้งเมื่อจำนวนเงินหมดลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว