Giới thiệu về quảng cáo trên YouTube và các chỉ số lượt xem

Bài viết này mô tả những chỉ số của quảng cáo trên YouTube có thể giúp bạn phân tích hiệu suất của quảng cáo dạng video của bạn. Bạn có thể tìm hiểu về các chỉ số như lượt hiển thị, lượt xem, lượt tương tác và lượt nhấp, cũng như kiểu đối tượng mà bạn đang tiếp cận.

Bài viết này trình bày những chủ đề sau:

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể tải video lên thẳng Google Ads để sử dụng trong quảng cáo dạng video, nhưng một số chỉ số về video chỉ có sẵn cho nội dung video được lưu trữ trên YouTube. Tốt nhất là bạn nên lưu trữ video trên YouTube cho chiến dịch Video để có những chỉ số phù hợp nhất nhằm đo lường hiệu suất. Bạn cũng nên liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Google Ads để báo cáo số hành động đạt được (và chức năng khác) trong tài khoản của bạn.

Tìm hiểu các chỉ số cơ bản của video

Bạn có thể đo lường cách người xem tương tác với quảng cáo dạng video của bạn bằng một số phương pháp. Mỗi chỉ số đều có lợi ích riêng và có thể giúp bạn xác định quảng cáo nào hiệu quả nhất.

Các loại chỉ số video trên YouTube

Tìm hiểu thêm về các chỉ số video trên YouTube, bao gồm số lượt hiển thị, số lượt xem có trả phí, số lượt xem tự nhiên, số lượt tương tác, mức độ tương tác, tỷ lệ xem, "video được phát", số hành động đạt được, khả năng xem và chế độ xem đang kích hoạt, tỷ lệ hiển thị trên Mạng Hiển thị và mức tăng thương hiệu.

Mở rộng tất cả

Số lượt hiển thị

Số lượt hiển thị cho biết phạm vi tiếp cận của chiến dịch và tần suất người xem nhìn thấy hình thu nhỏ trong nguồn cấp dữ liệu, phần đầu trong luồng phát của video hoặc lượt phát quảng cáo trên Shorts.

 • Số lượt hiển thị quảng cáo trong luồng phát: Chỉ số này được tính khi video bắt đầu phát trên trang xem trước, trong hoặc sau khi video tự nhiên của người xem bắt đầu phát.
 • Số lượt hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu: Chỉ số này được tính khi người dùng xem hình thu nhỏ của video.
 • Số lượt hiển thị quảng cáo trên YouTube Shorts: Chỉ số này được tính khi video bắt đầu phát trên trang Shorts, giữa các lượt phát của các video ngắn tự nhiên.

Số lượt xem có trả phí cho biết số lượt người dùng xem phần lớn hoặc toàn bộ quảng cáo của bạn, chứ không chỉ số lượt hiển thị.

 • Số lượt xem quảng cáo trong luồng phát: Chỉ số này được tính khi một người xem video trong 30 giây hoặc xem đến cuối video, tuỳ vào thời điểm nào đến trước. Hoạt động tương tác với quảng cáo cũng có thể làm gia tăng số lượt xem.
  • Ví dụ: trường hợp sau đây được tính là một lượt xem cho quảng cáo trong luồng phát:
   • Người dùng xem toàn bộ quảng cáo dạng video dài 20 giây.
   • Người xem xem 32 giây của quảng cáo dạng video dài 40 giây.
   • Người xem nhấp vào một phần tử tương tác của quảng cáo vào lúc 18 giây (cả lượt nhấp và lượt xem đều tăng) của quảng cáo dài 20 giây.
Lưu ý: Khi một người dùng nhấp vào các phần tử của quảng cáo dạng video (chẳng hạn như lời kêu gọi hành động (CTA), thẻ, biểu ngữ, hình thu nhỏ hoặc biểu trưng) trước khi lượt xem được thực hiện, thì một lượt nhấp và một lượt xem sẽ được tính.
 • Số lượt xem quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu: Chỉ số này được tính khi trang xem video tải sau khi người xem nhấp vào hình thu nhỏ và được đưa đến trang xem video. Sau đây là một số trường hợp ngoại lệ để tính lượt xem:
  • Số lượt xem quảng cáo trong luồng phát (Không phải quảng cáo đệm): Nếu tải một video dài dưới 10 giây lên, bạn sẽ thấy số lượt xem trong Google Ads nhưng số lượt xem trong YouTube Analytics hoặc số lượt xem công khai trên trang xem sẽ không tăng lên.
  • Số lượt xem quảng cáo đệm và quảng cáo không thể bỏ qua: Số lượt xem không được tính trong Google Ads hoặc trên trang xem bên ngoài. Bạn không thể truy cập vào dữ liệu từ mục "Người dùng đã xem quảng cáo của tôi".
 • Số lượt xem quảng cáo trên YouTube Shorts: Chỉ số này được tính khi người dùng đáp ứng một trong các trường hợp sau:
  • Đối với video dài dưới 10 giây: Người dùng xem toàn bộ video hoặc nhấp vào nút kêu gọi hành động.
  • Đối với video dài trên 10 giây: Người dùng xem video trong hơn 10 giây hoặc nhấp vào nút kêu gọi hành động.
  • Người xem nhấp vào nút kêu gọi hành động của một quảng cáo dạng video.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một lượt xem được tính trước khi một lượt nhấp xuất hiện? Lượt nhấp đó có được tính là lượt xem thứ hai không?

Không. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ tính lượt nhấp chứ không tính lượt xem thứ hai.

Lượt nhấp vào hình thu nhỏ trong nguồn cấp dữ liệu có được tính là một lượt nhấp không?

Không. Nó chỉ làm tăng số lượt xem sau khi trang xem tải.

Tại sao có sự chênh lệch về số lượt xem trong các nguồn báo cáo của tôi?

Một số phương sai giữa số lượt xem mà bạn thấy trong báo cáo của Google Ads, trong YouTube Analytics và trên trang xem công khai (được điền sẵn qua YouTube Analytics) là điều hiển nhiên. Điều này chủ yếu là do sự chênh lệch về số ngày gần đây của dữ liệu (khác nhau về "độ mới" hoặc tốc độ làm mới), sự chênh lệch về ngưỡng không hợp lệ và điều kiện để quảng cáo được tính số lượt xem công khai (bao gồm cả số lượt xem quảng cáo trong luồng phát không phải quảng cáo đệm, số lượt xem quảng cáo đệm và số lượt xem quảng cáo không thể bỏ qua). Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về sự khác biệt giữa dữ liệu lượt xem trên Google Analytics và YouTube.

Tôi còn có thể tạo danh sách đối tượng gồm những người dùng đã xem video hoặc kênh của tôi ở những định dạng không làm tăng số lượt xem không?

Danh sách đối tượng phụ thuộc vào lượt xem (ví dụ: "Đã xem một video bất kỳ của một kênh") không tương thích với những định dạng không làm tăng số lượt xem, chẳng hạn như quảng cáo đệm, quảng cáo không thể bỏ qua và quảng cáo trong luồng phát dài dưới 11 giây. Bạn có thể tạo danh sách trong tài khoản của mình nhưng người dùng sẽ không được thêm vào danh sách vì họ không làm tăng số lượt xem để được thêm vào danh sách đối tượng.

Tôi thấy các lượt xem được báo cáo (ví dụ: 500 lượt xem), sau đó được kiểm tra lại và hiện tại có ít lượt xem được báo cáo hơn (ví dụ: 490 lượt xem). Tại sao lại như vậy?

Có thể mất đến 30 ngày để hoàn tất quá trình phát hiện và cập nhật lưu lượng truy cập không hợp lệ. Điều này có thể liên quan đến việc Số lượt xem không hợp lệ bị xoá khỏi báo cáo của bạn. Xin lưu ý rằng nếu các lượt xem này liên quan đến lượt xem có trả phí, thì bạn sẽ không bị tính phí cho lưu lượng truy cập không hợp lệ này. Hãy tham khảo hoá đơn thanh toán vì đây là nguồn thông tin đáng tin cậy cho các lượt hiển thị có thể lập hoá đơn. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Số lượt xem tự nhiên

Khi một người xem video của bạn mà không có bất kỳ lời nhắc nào, chẳng hạn như quảng cáo, thì đó được gọi là lượt xem tự nhiên. Một lượt xem xuất hiện khi một người xem video của bạn. Để đảm bảo số lượt xem luôn chính xác, những lượt phát bất thường (như lượt phát không hợp lệ) sẽ bị xoá khỏi chỉ số số lượt xem công khai. Khi số lượt xem gia tăng, YouTube sẽ xác định ý định của người dùng bằng thuật toán.

Tiêu chí tính lượt xem đối với lượt xem tự nhiên khác với lượt xem quảng cáo có trả tiền. Hãy tham khảo phần trình bày về lượt xem có trả phí và tìm hiểu sự chênh lệch giữa dữ liệu lượt xem trong Google Analytics và YouTube Analytics ở bên dưới.

Hoạt động tương tác
Cột "Hoạt động tương tác" phản ánh Lượt tương tác cho Chiến dịch video. Lượt tương tác thể hiện hành động chính được liên kết với một định dạng quảng cáo. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về báo cáo lượt tương tác.
Không giống như lượt xem, lượt tương tác được tính sau khi xem 10 giây. Đối với video dài hơn 10 giây, lượt tương tác giúp bạn biết những người đã xem nhiều hơn thời lượng để tính một lượt hiển thị nhưng không xem toàn bộ video (mặc dù người xem có thể xem hết video và lượt xem đó được tính là một lượt tương tác). Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện.
Hoạt động tương tác giúp bạn so sánh giá trị và hiệu suất của chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Video và chiến dịch Hiển thị. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Hoạt động tương tác để so sánh giá trị của một lượt nhấp trên Mạng Tìm kiếm so với một lượt xem video. Hoạt động tương tác tổng hợp báo cáo của nhiều loại chiến dịch để giúp bạn hiểu rõ hơn.
Hãy nhớ tham khảo phần "Lượt tương tác" bên dưới để hiểu rõ hơn.
Số lượt tương tác
Trước khi bắt đầu, hãy nhớ tham khảo phần "Hoạt động tương tác" ở trên để hiểu rõ hơn.
Đối với video dài hơn 10 giây, chỉ số lượt tương tác giúp bạn hiểu tần suất người xem tương tác ngoài lượt hiển thị (hoặc tần suất sử dụng nút bỏ qua), nhưng không phải lúc nào cũng xem hết. Bảng dưới đây trình bày về định dạng, tiêu chí và thông tin khác về lượt tương tác:

Định dạng

Tiêu chí về lượt tương tác

Số lượt xem có thể tăng lên không?

Nếu có một lượt nhấp, nó sẽ được báo cáo như thế nào?

Quảng cáo trong luồng phát và quảng cáo quảng bá ứng dụng video

Video dài dưới 10 giây: Người dùng xem toàn bộ video hoặc nhấp vào quảng cáo.

Video dài trên 10 giây: Người dùng xem video trong hơn 10 giây hoặc nhấp vào quảng cáo.

Có, nếu đáp ứng tiêu chí về lượt xem.

Video dài dưới 10 giây: Được tính là một lượt nhấp và lượt tương tác. Số lượt xem trong Google Ads, nhưng không phải là số lượt xem công khai.

Video dài trên 10 giây: Được tính là một lượt nhấp, lượt xem và lượt tương tác.

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu

Người xem xem 10 giây quảng cáo dạng video khi quảng cáo đó bị ẩn hoặc nhấp vào hình thu nhỏ để xem toàn bộ video trên trang xem (lượt nhấp được tính là một Lượt xem, không được báo cáo là một lượt nhấp).

Có, nếu tiêu chí về lượt xem được đáp ứng.

Đối với định dạng quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, nếu người dùng nhấp vào video và chuyển đến trang xem video, thì hệ thống sẽ ghi lại một lượt xem. Nếu người dùng nhấp vào lời kêu gọi hành động và chuyển đến trang đích, thì một lượt nhấp sẽ được ghi lại.

Quảng cáo đệm và quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua

Người xem phải nhấp vào quảng cáo.

Không, ngay cả khi có lượt nhấp.

Lượt nhấp được tính, còn Lượt tương tác không được tính.

Quảng cáo trên YouTube Shorts

Video dài dưới 10 giây: Người dùng xem toàn bộ video hoặc nhấp vào nút lời kêu gọi hành động.

Video dài trên 10 giây: Người dùng xem video trong hơn 10 giây hoặc nhấp vào nút kêu gọi hành động.

Có, nếu đáp ứng tiêu chí về lượt xem.

Lượt nhấp được tính là một lượt nhấp, lượt xem và lượt tương tác.

Lưu ý: Nếu một người xem tạm dừng video, thì lượt xem đó sẽ không được tính là một lượt nhấp.

 • Số lượt xem được thực hiện (còn gọi là "Số lượt tương tác"): Chỉ số này không xuất hiện trong Google Ads và đề cập đến số lượt tương tác trong cột "Số lượt tương tác" khi người dùng xem một chiến dịch Video.
 • Tỷ lệ tương tác: Ban đầu, tỷ lệ tương tác được tính bằng cách lấy số lần người dùng tương tác với quảng cáo của bạn chia cho số lượt hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, cách tính trên được cho là phức tạp hơn so với công thức "Tỷ lệ tương tác = số lượt tương tác / số lượt hiển thị" do có nhiều định dạng quảng cáo được phân phát trong chiến dịch Video thúc đẩy hành động (VAC). Nhóm sản phẩm của chúng tôi đang tìm cách trình bày rõ hơn về chỉ số này trong báo cáo trong tương lai.
Tỷ lệ xem (trước đây gọi là Tỷ lệ xem hết (VTR))
Tỷ lệ xem giúp bạn xác định tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị dẫn đến một lượt xem. Chỉ số này cho biết mức độ hấp dẫn của quảng cáo. Tỷ lệ xem giúp bạn trả lời câu hỏi: "Trong số những người được nhắc xem quảng cáo, có bao nhiêu phần trăm người dùng được tính là một lượt xem?". Tỷ lệ xem thấp có thể cho thấy rằng phần đầu của mẫu quảng cáo chưa đủ hấp dẫn. Tìm hiểu thêm thông qua Cẩm nang về cách tạo mẫu quảng cáo hiệu quả trên YouTube.
Tỷ lệ xem = số lượt xem / số lượt hiển thị
Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ xem cho quảng cáo trong luồng phát, quảng cáo trên Shorts và quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu. Tỷ lệ xem khoảng 10-15% được coi là mức trung bình cho định dạng Trong luồng phát cho tất cả các ngành, nhưng chỉ số này có thể thay đổi đáng kể. Mặc dù tỷ lệ xem được định nghĩa một cách chính xác như nhau cho các định dạng video, nhưng mỗi định dạng riêng lẻ lại có các tiêu chí khác nhau cho Lượt hiển thị hoặc lượt xem. Bạn cũng nên lưu ý đến sự chênh lệch này khi so sánh hiệu suất tỷ lệ xem (Xem định nghĩa về lượt xem và lượt hiển thị ở trên).
Chi phí tối đa cho mỗi lượt xem (CPV tối đa)

Đây là giá thầu mà bạn đặt cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình. Đó phải là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một lượt xem trong phiên đấu giá.

Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem (CPV trung bình): Chỉ số này giúp bạn xác định số tiền trung bình mà bạn phải trả cho một lượt xem và hiệu quả chi phí của quảng cáo dựa trên số lượt xem (khi được đặt làm mục tiêu chính của chiến dịch). CPV có giá trị nhất khi được dùng làm phương tiện để so sánh giữa các quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch (những chỉ số tách biệt không cung cấp nhiều thông tin chi tiết). Sau đó, bạn có thể xác định chiến lược nào đang hoạt động tốt nhất dựa trên ngân sách của mình.

Chi phí trung bình cho mỗi lượt xem = chi phí / số lượt xem

CPV hợp lý là gì?

Khái niệm "Hợp lý" mang tính chủ quan. CPV trung bình thay đổi theo định dạng, ngành, thời vụ và các yếu tố khác. Điểm chuẩn tốt nhất là dữ liệu trong quá khứ của chiến dịch (ví dụ: mức độ hiệu quả về chi phí của Nhóm quảng cáo A so với Nhóm quảng cáo B trong chiến dịch của bạn).

Tại sao eCPM trung bình của tôi vượt quá CPV tối đa?

Bạn có thể thấy điều này khi xem một phạm vi ngày có CPV tối đa bị thay đổi. Ví dụ:

CPV tối đa cho ngày 1-5 là 0,2 USD.

CPV tối đa cho ngày 6-10 là 0,1 USD.

Nếu bạn kiểm tra CPV tối đa vào ngày 10, thì tài khoản của bạn sẽ hiển thị CPV tối đa là 0,1 USD. Tuy nhiên, nếu phạm vi ngày là ngày 1-10, thì bạn tính cả các ngày từ 1-5 có CPV tối đa cao hơn. CPV trung bình được báo cáo có thể cao hơn 0,1 USD vào những ngày mà giá thầu tối đa của bạn cao hơn. Hãy kiểm tra nhật ký thay đổi và lọc ra các thay đổi về giá thầu để biết liệu một phạm vi ngày có trùng với thời điểm bạn giảm CPV tối đa hay không.
Chỉ số "Video được phát đến"

Chỉ số "Video được phát đến" tính tỷ lệ phần trăm số người đã xem 25%, 50%, 75% hoặc 100% video trong số những người xem đã bắt đầu trình phát. Điểm mà trình phát video bắt đầu sẽ khác nhau đối với các định dạng khác nhau (ví dụ: với định dạng trong luồng, video bắt đầu phát tự động). Đối với định dạng trong nguồn cấp dữ liệu, video bắt đầu phát khi người xem được đưa đến trang xem sau khi nhấp vào hình thu nhỏ).

Bạn có thể sử dụng báo cáo tứ phân vị cùng với các chỉ số khác, chẳng hạn như tỷ lệ xem và tỷ lệ giữ chân người xem (có trong dữ liệu YouTube Analytics) để kiểm tra sơ lược vị trí mà người dùng bỏ ngang video. Nếu bạn thấy người dùng thường bỏ ngang tại một số điểm nhất định, hãy kiểm tra mẫu quảng cáo để tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến việc này (nằm ngoài hành vi dự kiến). Ví dụ: thông thường, bạn sẽ thấy người dùng bỏ ngang sau 5 giây đối với quảng cáo trong luồng khi nút bỏ qua xuất hiện với người dùng.

Dưới đây là ví dụ về chỉ số tứ phân vị 25%:

Tỷ lệ phần trăm "Video được phát đến 25%" = Số người vẫn xem sau khi đã quá 25% video / Số lần trình phát video được bắt đầu

Cách hoạt động:

 1. 10 người dùng bắt đầu xem quảng cáo dài 20 giây
 2. 5 người dùng bỏ ngang (họ đóng trình duyệt hoặc nhấp vào một video khác) vào giây thứ 13
 3. 3 người dùng bỏ ngang vào giây thứ 18
 4. 2 người dùng xem toàn bộ quảng cáo

Các tứ phân vị của bạn sẽ là:

Tứ phân vị

% được phát đến

Giải thích về % được phát đến

25%:

100%

100% trong số 10 người dùng vẫn xem sau 5 giây

50%:

100%

100% trong số 10 người dùng vẫn xem sau 10 giây

75%:

50%

50% trong số 10 người dùng vẫn xem sau 15 giây

100%:

20%

20% (2/10) người dùng vẫn xem hết quảng cáo này

Tại sao số lượt xem hoặc tỷ lệ xem không khớp với báo cáo tứ phân vị nếu tôi cố gắng đối chiếu bằng phép tính thủ công?

Bạn không thể theo dõi định dạng quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu theo cách thủ công và việc chia tỷ lệ phần trăm phát đến 100% cho số lượt hiển thị sẽ không khớp với tỷ lệ xem. Xin lưu ý rằng đối với quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, số lượt hiển thị = / = "khi trình phát video được bắt đầu".

Lượt xem cũng được tính nếu người dùng tương tác với video (bằng cách nhấp vào URL hiển thị, biểu ngữ đi kèm hoặc thành phần quảng cáo, nếu có). Nếu người dùng chỉ xem 15 giây của video dài 20 giây rồi nhấp vào URL hiển thị để truy cập trang đích, thì hành động này sẽ được tính là một lượt xem và làm gia tăng tỷ lệ xem. Nhưng vì video này đã không được xem cho đến cuối, nên nó sẽ không đủ điều kiện để được tính chỉ số "video được phát đến 100%".

Các tứ phân vị này không chính xác bằng cơ chế tăng số lượt xem. Báo cáo theo tứ phân vị là nhằm giúp bạn biết được vị trí người xem bỏ ngang trong video. Bạn không nên dùng báo cáo này để tính ngược về chỉ số lượt xem nhằm xác nhận độ chính xác của hai chỉ số này, vì chúng có thể khác nhau một chút.

Số hành động đạt được

Số hành động đạt được bao gồm số lượt xem, số lượt thích, số người đăng ký, số lượt thêm danh sách phát và số lượt chia sẻ kiếm được. Chúng xảy ra khi ai đó xem quảng cáo dạng video của bạn, sau đó thực hiện hành động trên các kênh YouTube được liên kết trong vòng 7 ngày sau lượt xem ban đầu. Bạn không bị tính phí cho số hành động đạt được. Nhiều lượt xem từ cùng một người dùng được tính là một lượt xem kiếm được.

Lưu ý: Một lượt xem kiếm được sẽ được tính cho mỗi video riêng biệt mà người dùng đã xem. Nếu cùng một người dùng xem cùng một video nhiều lần, thì lượt xem đó sẽ chỉ được tính là một lượt xem kiếm được.

Số hành động đạt được là một cách hữu ích để thu thập thông tin chi tiết về giá trị gia tăng mà chiến dịch của bạn đã mang lại. Chỉ số này minh hoạ đối tượng chung sở thích đặc biệt cho kênh hoặc thương hiệu của bạn, và thường là chỉ báo mạnh mẽ về khách hàng có giá trị cao.

Lưu ý: Số hành động đạt được có thể xuất hiện trên bất kỳ kênh nào được liên kết với tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu một người dùng xem quảng cáo trên Kênh A và được tính là một lượt xem, sau đó chuyển đến Kênh B và thích một video, thì lượt thích trên Kênh B sẽ được tính là hành động đạt được miễn là Kênh B cũng được liên kết với tài khoản Google Ads này.

Tại sao tôi không thấy báo cáo về chỉ số cho số lượt xem kiếm được/số người đăng ký kiếm được?

Nếu quảng cáo được cá nhân hoá bị tắt trên một hoặc nhiều kênh YouTube được liên kết với một tài khoản Google Ads, thì bạn sẽ không thấy báo cáo về số hành động đạt được. Để xem báo cáo về số hành động đạt được, bạn phải bỏ đánh dấu hộp đó. Để thay đổi lựa chọn này, hãy đăng nhập vào tài khoản YouTube rồi chuyển đến YouTube Studio. Ở góc dưới cùng bên trái, hãy chuyển đến phần "Cài đặt" > "Kênh" > "Cài đặt nâng cao" > Di chuyển xuống để tìm hộp đánh dấu "Tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm".

Hãy nhớ đánh dấu vào hộp "Lượt tương tác" khi liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Google Ads của bạn. Để xác minh, hãy chuyển đến tài khoản Google Ads, rồi nhấp vào mục "Công cụ và cài đặt" > "Tài khoản được liên kết" > "YouTube". Trong cột "Quyền", bạn sẽ thấy một biểu tượng dấu đầu dòng cho "Lượt tương tác" nếu chỉ số này đang bật khi tài khoản được liên kết.

Lưu ý: nếu tắt quảng cáo được cá nhân hoá cho một số kênh YouTube và bật quảng cáo đó cho các kênh khác, bạn sẽ vẫn thấy các báo cáo về số hành động đạt được trong tài khoản Google Ads. Tuy nhiên, báo cáo sẽ không cho biết số hành động đạt được này đến từ kênh nào.

Khả năng xem và Active View (Khác nhau)
Khả năng xem liên quan đến tất cả các loại chiến dịch và không tập trung vào video. Một quảng cáo được coi là "có thể xem" nếu ít nhất 50% diện tích quảng cáo hiển thị trong ít nhất 1 giây đối với quảng cáo trên Mạng hiển thị hoặc ít nhất 2 giây đối với quảng cáo dạng video. Chỉ số này được đưa vào đây để phân biệt nó với các chỉ số khác liên quan đến video. Tìm hiểu thêm trong bài viết Tìm hiểu chỉ số báo cáo về khả năng xem và Chế độ xem đang kích hoạt.
Chỉ số tỷ lệ hiển thị trên Mạng Hiển thị

Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ hiển thị video bằng cách lấy chỉ số tỷ lệ hiển thị vì YouTube thuộc Mạng Hiển thị của Google.

Tỷ lệ hiển thị giúp bạn trả lời câu hỏi: "Trong số khoảng không quảng cáo có sẵn mà bạn có thể hiển thị dựa trên chế độ cài đặt và tiêu chí nhắm mục tiêu trong chiến dịch, bạn đang hiển thị bao nhiêu lượt hiển thị trên khoảng không quảng cáo đó?". Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu những điều sau:

 1. Nếu tỷ lệ hiển thị dưới 100%, bạn nên tăng giá thầu hoặc ngân sách để hiển thị thường xuyên hơn. Để xác định xem bạn cần tăng giá thầu hay ngân sách, hãy kiểm tra cột “Tỷ lệ hiển thị bị mất”.
 2. Nếu tỷ lệ hiển thị là 100% nhưng bạn chưa chi tiêu hết ngân sách, thì bạn có thể mở rộng phạm vi nhắm mục tiêu.
 3. Nếu nhận thấy sự biến động về số lượt hiển thị, bạn có thể kiểm tra "Display Lost IS to Rank" (Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Hiển thị để xếp hạng) (tốt nhất là bạn nên tạo phân đoạn theo ngày trong báo cáo). Nếu nhận thấy sự thay đổi vào một ngày mà bạn thấy lưu lượng truy cập thay đổi, thì có thể đối thủ cạnh tranh đã tăng giá thầu, khiến bạn bị thua trong phiên đấu giá. Hãy tăng giá thầu để tiếp tục cạnh tranh và thắng phiên đấu giá ở các cấp trước đó.
Chỉ số Mức tăng thương hiệu
Chỉ số Mức tăng thương hiệu chỉ có ở một số tài khoản. Để bật chỉ số Mức tăng thương hiệu, bạn phải có một người đại diện riêng của Google Ads. Nếu bạn có một người đại diện chuyên trách, hãy liên hệ với người đó để yêu cầu bật chỉ số này. Tìm hiểu cách thực hiện trong bài viết Tìm hiểu các chỉ số và trạng thái Đo lường mức tăng trong Google Ads.

Các chỉ số cần ưu tiên dựa trên mục tiêu của chiến dịch

Mặc dù nhiều chỉ số được báo cáo trên các loại chiến dịch, nhưng một số chỉ số sẽ có mức ưu tiên cao hơn nhiều khi bạn đánh giá mức độ thành công của chiến dịch dựa trên các mục tiêu của chiến dịch mà bạn đã chọn. Ví dụ: nếu bạn đang chạy một chiến dịch có mục tiêu là "Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận", thì lượt chuyển đổi có thể được báo cáo nhưng không phải là một chỉ số chính giúp bạn đánh giá mức độ thành công của chiến dịch.


Cách hoạt động của các chỉ số "Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận"

Nếu bạn đã chọn mục tiêu của chiến dịch là "Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận" (hoặc Sắp xếp quảng cáo dạng video theo trình tự trong mục "Sự cân nhắc về thương hiệu hoặc sản phẩm") trong khi thiết lập chiến dịch, thì ngoài Số lượt hiển thị, Phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệtTần suất hiển thị trung bình, bạn cần tập trung vào những chỉ số sau để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch:

 • Chi phí tối đa trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM tối đa): Đây là giá thầu mà bạn đặt cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình. Đây phải là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho 1.000 lượt hiển thị trong phiên đấu giá.
 • Chi phí trung bình trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM trung bình): CPM giúp bạn xác định số tiền trung bình mà bạn phải trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị. Xin lưu ý rằng chỉ số CPM trung bình hợp lý sẽ khác nhau theo từng quốc gia vì giá thầu CPM cần đáp ứng các mức tối thiểu khác nhau.

CPM = chi phí / (số lượt hiển thị / 1.000)

CPM cho biết hiệu quả chi phí của quảng cáo coi số lượt hiển thị là mục tiêu chính của chiến dịch. CPM có giá trị nhất khi được dùng làm phương tiện để so sánh giữa các quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch (không mang lại thông tin chi tiết nếu sử dụng như một chỉ số riêng biệt mà không so sánh).

 • "Tất cả lượt hiển thị từ chiến dịch video theo trình tự": Đây là số lượt hiển thị của chiến dịch quảng cáo dạng video theo trình tự kết hợp với số lượt hiển thị từ những chiến dịch khác đã thúc đẩy tiến trình cho chiến dịch theo trình tự của bạn. Vì người xem di chuyển qua quảng cáo dạng video theo trình tự bất kể chiến dịch hiển thị video đó, nên chỉ số này cho thấy cách những chiến dịch nằm ngoài danh sách chiến dịch theo trình tự đã giúp thúc đẩy trình tự, từ đó dẫn đến nhiều lượt hoàn thành trình tự hơn và mức chi phí thấp hơn.

Người xem phải có ít nhất 1 lượt hiển thị từ trình tự video để có thể tính một lượt hiển thị từ bên ngoài trình tự vào chỉ số này. Xin lưu ý rằng chỉ số này cũng bao gồm các lượt hiển thị từ tài khoản Display & Video 360 được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.


Cách hoạt động của các chỉ số "Doanh số bán hàng", "Lưu lượng truy cập trang web" và "Lượng khách hàng tiềm năng"

Nếu bạn đã chọn "Doanh số bán hàng", "Lưu lượng truy cập trang web" hoặc "Khách hàng tiềm năng" làm mục tiêu của chiến dịch trong quá trình thiết lập chiến dịch, thì những chỉ số sau đây sẽ là trọng tâm để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch:

 • Số lượt chuyển đổi từ lượt xem hết (VTC): Lượt chuyển đổi từ lượt xem hết là những lượt chuyển đổi được ghi lại khi một lượt hiển thị quảng cáo được phân phát cho người dùng (nhưng không được tính là một lượt xem hoặc lượt nhấp), sau đó, người dùng chuyển đổi trên trang web của bạn trong khoảng thời gian chuyển đổi (thời lượng của khoảng thời gian chuyển đổi được xác định khi lượt chuyển đổi được tạo trong tài khoản).

Chỉ số này tự động loại trừ lượt chuyển đổi từ những người cũng tương tác với bất kỳ quảng cáo nào khác của bạn. Lượt hiển thị cuối cùng của quảng cáo dạng video sẽ nhận được giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi từ lượt xem hết.

Lượt xem dẫn đến một lượt chuyển đổi được tính trong cột "Lượt chuyển đổi" chứ không phải trong cột VTC. VTC giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa đầu và cuối phễu mua hàng. Nếu chỉ xem xét số lượt chuyển đổi, bạn có thể không nắm bắt được mức tác động của quảng cáo đối với người dùng đã chuyển đổi chỉ dựa trên một lượt hiển thị.

 • Số lượt nhấp và tỷ lệ nhấp (CTR): Số lượt nhấp (xảy ra khi người xem nhấp vào một phần tử tương tác của quảng cáo) và CTR (Số lượt nhấp / Số lượt hiển thị) của chiến dịch Video thường không được coi là chỉ số ưu tiên so với số lượt hiển thị hay số lượt xem (nếu mục tiêu của bạn là nâng cao mức độ nhận biết) hoặc số lượt chuyển đổi (nếu mục tiêu của bạn là thúc đẩy doanh số bán hàng). So với chiến dịch Tìm kiếm, số lượt nhấp và CTR thấp là điều khá bình thường trong chiến dịch Video.

Thông thường, số lượt nhấp và CTR trong chiến dịch Video không phải là chỉ số mà bạn cần ưu tiên để xác định mức độ thành công của chiến dịch. Chỉ số này có thể là một chỉ báo về mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc thúc đẩy người dùng hành động khi họ xem quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, chỉ số chính mà lượt chuyển đổi được phân bổ giá trị đóng góp cho chiến dịch Video là "số lượt xem" (ví dụ: chiến dịch của bạn không cần có lượt nhấp nhưng cần có lượt xem để nhận được giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi).

 • Số lượt chuyển đổi: Trong chiến dịch Video, số lượt chuyển đổi được đo lường khi một người xem được tính là một lượt xem quảng cáo, sau đó người xem này thực hiện một hành động mà bạn đã xác định là có giá trị đối với công việc kinh doanh của mình (chẳng hạn như lượt mua hàng trực tuyến hoặc cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động). Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Còn quảng cáo đệm thì sao? Chúng không tích luỹ số lượt xem, vậy thì chúng có thể tích luỹ trong cột lượt chuyển đổi không?

Có, nhưng chỉ khi người xem đã nhấp vào quảng cáo. Nếu người xem nhấp vào quảng cáo đệm, thì lượt nhấp sẽ tăng lên chứ không phải là lượt xem. Nếu sau đó, người xem này chuyển đổi, họ sẽ được tính là một lượt chuyển đổi thay vì một lượt chuyển đổi từ lượt xem hết.
 • Số lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện (EVC): Lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện được tính khi người xem không nhấp vào quảng cáo dạng video nhưng xem ít nhất 10 giây của quảng cáo có thể bỏ qua (có thể bỏ qua sau 5 giây), sau đó chuyển đổi trong Khoảng thời gian chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện. Để kiểm tra báo cáo EVC trong Google Ads, hãy nhấp vào Phân đoạn > Chọn Lượt chuyển đổi > Loại sự kiện quảng cáo.
  Lưu ý: Nếu một người xem được tính là một Lượt xem và Lượt xem được thực hiện (xem cùng một video) và sau đó chuyển đổi, thì họ sẽ được tính vào cả cột "Lượt chuyển đổi" và "Lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện".
  Video mang lại cảm giác sống động và có hiệu quả, nhưng không giống như các định dạng quảng cáo khác, người xem không phải lúc nào cũng tương tác với quảng cáo dạng video ngay lúc đó. Họ thường hành động sau khi xem xong video. EVC thu thập giá trị không phải lượt nhấp của quảng cáo theo cách phù hợp nhất với hành vi của người xem đã tương tác trên nền tảng. Hãy coi chúng là một "điểm ở phần giữa-dưới của phễu" khi được xem bên cạnh "Lượt chuyển đổi từ lượt xem hết" (phần đầu của phễu), dựa trên việc người dùng chỉ xem một lượt hiển thị đầu tiên) và lượt chuyển đổi (phần dưới cùng của phễu, dựa trên việc người dùng được tính là một lượt xem đầu tiên).
 • Tỷ lệ chuyển đổi (CVR): CVR cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc đưa người dùng đến trang web của bạn và chuyển đổi sau khi được tính là một lượt xem. Giống như nhiều chỉ số khác, chỉ số CVR hợp lý phụ thuộc rất nhiều vào ngành nghề của nhà quảng cáo.

CVR = Số lượt chuyển đổi / Số lượt xem


Tìm hiểu sự khác biệt giữa dữ liệu lượt xem trên Google Ads và YouTube Analytics

Lưu ý: Các nguồn báo cáo thường có sự chênh lệch ở mức độ nào đó và có thể dự đoán được trong một số trường hợp. Thông tin dưới đây giúp đảm bảo bạn đang so sánh chính xác và biết được điều gì là bình thường hay bất thường sau khi xác nhận rằng bạn đang so sánh một cách tương xứng.

Để giúp bạn dễ hiểu hơn, chúng tôi đã viết tắt tên các nền tảng trong phần dưới đây như sau:

GA = Google Ads

YTA = YouTube Analytics

PWP = Trang xem công khai (còn gọi là số lượt xem công khai mà bạn thấy bên dưới một video)

YouTube Analytics so với Trang xem công khai

Trang xem công khai được điền sẵn dựa trên dữ liệu từ YouTube Analytics, vì vậy, những trang này thường báo cáo kết quả khá giống nhau. Đối với những video quá phổ biến có rất nhiều lượt xem trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể thấy một chút phương sai nếu nhìn vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, thường thì bạn sẽ không thấy phương sai này khi nhìn vào một ngày cách thời điểm hiện tại từ 48 đến 72 giờ.

Mặc dù một số điểm chênh lệch giữa các nguồn báo cáo là điều hiển nhiên, nhưng thường thì người dùng thấy sự chênh lệch trong báo cáo vì họ đang xem xét một định dạng quảng cáo không thể làm gia tăng số lượt xem hoặc đang so sánh theo cách không tương xứng (nghĩa là họ đang thực sự so sánh hai thứ khác nhau). Bạn nên loại trừ những trường hợp sau đây trước khi kết luận rằng mọi sự chênh lệch mà bạn thấy trong báo cáo đều do mức phương sai dự kiến giữa 2 nền tảng:

 • Xác nhận thời lượng video là trên 10 giây (tốt nhất là trên 11 giây để tránh gặp phải vấn đề): Vì YouTube Analytics không theo dõi số lượt xem của những video có thời lượng từ 10 giây trở xuống (bạn sẽ thấy những video đó được báo cáo trong GA chứ không phải trong YTA), nên sẽ có sự chênh lệch giữa GA và YTA nếu video dài dưới 10 giây.
Nếu video có thời lượng là số thập phân và dài hơn 10 giây (ví dụ: 10,2 giây) sau khi nén video trong quá trình tải lên, thì điều này đôi khi có thể khiến video đó có thời lượng chỉ còn dưới 10 giây. Hãy tải video trên 11 giây lên để có thể tránh được điều này. Xin lưu ý rằng mức độ nén là rất ít và người xem video sẽ không nhận thấy điều này.
 • Xác nhận rằng định dạng quảng cáo đủ điều kiện tích luỹ lượt xem: Như đã nêu trong phần lượt xem của bài viết này, không phải định dạng quảng cáo nào cũng tích luỹ lượt xem. Điều này có thể xảy ra nếu bạn có 0 lượt xem được báo cáo trong Google Ads. Tìm hiểu thêm về số lượt xem.
 • Xác nhận rằng bạn đang so sánh cùng một tập dữ liệu:
  • Chỉ so sánh số lượt xem có trả phí: Báo cáo "Số lượt xem" trong YTA sẽ hiển thị số lượt xem tự nhiên và số lượt xem có trả phí, còn GA chỉ hiển thị số lượt xem có trả phí. Để đảm bảo chỉ so sánh số lượt xem có trả tiền trong 2 nguồn này, bạn phải sử dụng báo cáo nguồn lưu lượng truy cập trong YTA và chỉ xem hàng số lượt xem có trả tiền.
  • Đảm bảo tất cả những chiến dịch sử dụng video đều đang được so sánh: Giả sử bạn kiểm tra số lượt xem có trả phí trong báo cáo nguồn lưu lượng truy cập và nhận thấy rằng bạn đã nhận được 1.000 lượt xem có trả phí, nhưng chiến dịch của bạn trên GA chỉ báo cáo 500 lượt xem có trả phí. Điều này có thể là do video này đang được sử dụng làm quảng cáo trong một chiến dịch khác trong cùng một tài khoản GA hoặc trong tài khoản GA khác. Hãy kiểm tra (các) tài khoản của bạn để xem video đó có đang được sử dụng trong các chiến dịch khác hay không. YTA sẽ tính tổng số lượt xem đó.
 • Tránh so sánh dữ liệu gần đây:
  • Chờ tối thiểu 72 giờ để YTA cập nhật dữ liệu (vì dữ liệu hiển thị trong các nguồn lưu lượng truy cập bị trễ từ 48 đến 72 giờ). Nếu bạn đang so sánh dữ liệu trong vòng 2 đến 3 ngày qua trong báo cáo nguồn lưu lượng truy cập và thấy có sự khác biệt, thì điều này có thể là do độ trễ dữ liệu thông thường và dữ liệu sẽ cập nhật nếu bạn đợi một vài ngày. Dữ liệu được báo cáo trong GA chỉ bị trễ vài giờ.
  • Dữ liệu YTA được báo cáo theo múi giờ chuẩn Thái Bình Dương trong khi dữ liệu GA được báo cáo theo múi giờ được đặt trong tài khoản. Việc xem phạm vi ngày cũ hơn cũng giúp tránh sự chênh lệch múi giờ.
 • Mức chênh lệch dự kiến: Nếu bạn đã xác nhận kết quả ở trên (thời lượng video, cùng một nguồn dữ liệu, không có độ trễ dữ liệu) nhưng vẫn thấy sự chênh lệch, thì điều này có thể là do một số nguồn đã biết gây ra sự chênh lệch giữa 2 nguồn này:
  1. Trình phát quảng cáo trên YouTube được tạo để mang đến trải nghiệm quảng cáo mượt mà trong video và mỗi mili giây đều được tính. Trong một số trường hợp cụ thể và riêng biệt, luồng thông tin lượt xem sẽ có nguy cơ gây ra sự chậm trễ mà trình phát cố gắng tránh. Nhằm tránh việc chậm trễ, thông tin về số lượt xem có thể đã được gửi đến GA nhưng bị gián đoạn trước khi đến YTA.
  2. Chúng tôi xoá lượt xem không hợp lệ khỏi 2 hệ thống theo những cách khác nhau. Việc lọc bỏ lượt xem không hợp lệ trong GA thường nghiêm ngặt hơn vì đó là những lượt xem mà bạn phải trả phí.

Do đó, mức chênh lệch 15-20% giữa 2 nguồn báo cáo này được coi là trong phạm vi bình thường của chúng tôi. (Sử dụng công thức | (Số lượt xem trong GA - Số lượt xem trong YTA)/Số lượt xem trong GA | * 100 để tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi (còn được gọi là mức chênh lệch))

Nếu bạn thấy mức chênh lệch trên 15-20%, hãy liên hệ với người đại diện của Nhóm hỗ trợ Google (trước tiên, bạn nên cung cấp thông tin cho thấy rằng bạn đã xác nhận tất cả các điểm nêu trên). Trong một số ít trường hợp, các nhóm của chúng tôi có thể xác định nguồn trực tiếp thực sự gây ra sự chênh lệch này và chỉnh sửa nguồn đó. Nếu không, thì đây sẽ là những ví dụ hữu ích mà các nhóm kỹ thuật có thể dựa vào để thực hiện những điểm cải tiến về lâu dài. YouTube Analytics là một công cụ cung cấp thêm giá trị, nên chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của YouTube Analytics đối với nhà quảng cáo. Do đó, chúng tôi đang nỗ lực để điều chỉnh báo cáo của YouTube Analytics cho phù hợp nhất có thể với báo cáo Lượt xem của Google Ads. Hiện tại, có thể có sự khác biệt về số lượt xem do 2 hệ thống này báo cáo. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng các chỉ số được báo cáo trong Google Ads là chính xác.

Google Ads so với Trang xem công khai
Trang Xem công khai được điền dựa trên dữ liệu của YTA. Để kiểm tra lý do khiến Google Ads không khớp với trang xem công khai, bạn sẽ thực hiện các bước kiểm tra giống như khi xác nhận lý do gây ra sự khác biệt trong dữ liệu được báo cáo giữa Google Ads và YouTube Analytics (được liệt kê trong phần Google Ads so với YouTube Analytics ở trên).

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính