เกี่ยวกับเมตริกและการรายงานโฆษณาวิดีโอ

บทความนี้อธิบายถึงเมตริกต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอ คุณจะเห็นเมตริกต่างๆ ได้ เช่น การแสดงผล การดู การมีส่วนร่วม และการคลิก รวมถึงประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำลังเข้าถึง

เมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญ

ในการสร้างโฆษณาวิดีโอ เนื้อหาวิดีโอจะต้องโฮสต์บน YouTube ซึ่งหมายความว่าการดูโฆษณาวิดีโอจะเพิ่มจำนวนการดูวิดีโอใน YouTube (ในหน้าสำหรับดูของวิดีโอ และภายในการรายงานบัญชี Google)

เมตริกที่สำคัญบางรายการสำหรับแคมเปญวิดีโอ ได้แก่

 • ประสิทธิภาพหลัก:
  • การดูอย่างมีส่วนร่วม รองรับการดูวิดีโอและพฤติกรรมที่ผู้ใช้แสดงเมื่อรับชมวิดีโอ ระบบจะนับ Conversion การดูอย่างมีส่วนร่วมเมื่อผู้ใช้ไม่ได้คลิกโฆษณาวิดีโอของคุณ แต่ดูโฆษณาแบบข้ามได้อย่างน้อย 10 วินาที (ข้ามได้หลังจาก 5 วินาที) แล้วทํา Conversion ภายในกรอบเวลา Conversion การดูอย่างมีส่วนร่วม
  • การดู แสดงจำนวนครั้งที่มีคนดูหรือมีส่วนร่วมกับโฆษณาวิดีโอ
  • อัตราการดู แสดงยอดดูหรือยอดการมีส่วนร่วมที่โฆษณาวิดีโอได้รับ ซึ่งหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (การแสดงผลวิดีโอและภาพขนาดย่อ)
  • CPV เฉลี่ย คือจำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณจ่ายเมื่อผู้ชมดูวิดีโอของคุณ 30 วินาที หรือดูจนจบหากโฆษณาสั้นกว่า 30 วินาที หรือมีส่วนร่วมกับวิดีโอ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน โปรดทราบว่า CPV เฉลี่ยอาจไม่เท่า CPV สูงสุด CPV สูงสุดคือจํานวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสําหรับการดูโฆษณา 1 ครั้ง
  • เวลาในการรับชม วัดเวลารวมที่ผู้ชมดูโฆษณาวิดีโอ มีหน่วยเป็นวินาที
  • เวลาในการรับชมโดยเฉลี่ย/การแสดงผล วัดวินาทีโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมดูโฆษณาวิดีโอของคุณต่อการแสดงโฆษณา 1 ครั้ง

   หมายเหตุ
   • ระบบจะไม่สร้างยอดดูและเมตริกจากการดูให้กับโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้
   • สำหรับโฆษณา TrueView ในสตรีมที่ทำงานใน YouTube ระบบจะนับรวมการดูโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการดูแบบสาธารณะของวิดีโอนั้นเมื่อเกิดหนึ่งในเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผู้ชมดูโฆษณายาว 11-30 วินาทีจนจบ ผู้ชมดูโฆษณาที่ยาวเกิน 30 วินาทีนานอย่างน้อย 30 วินาที หรือผู้ชมโต้ตอบกับโฆษณา
   • สำหรับโฆษณา TrueView Discovery ที่ทำงานใน YouTube เราจะนับการดูโฆษณาแบบชำระเงินเป็นการดูแบบสาธารณะของวิดีโอนั้นเมื่อผู้ชมคลิกโฆษณาและวิดีโอเริ่มเล่น
 • ประสิทธิภาพคลิก:
  • จำนวนคลิก แสดงจำนวนครั้งที่มีคนคลิกวิดีโอของคุณ การคลิกช่วยให้ทราบว่าโฆษณาดึงดูดผู้ที่เห็นได้ดีเพียงใด
  • อัตราการคลิกผ่าน (CTR) คือจำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
 • ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม:
  • การมีส่วนร่วม แสดงจํานวนครั้งที่ผู้ใช้ดูโฆษณาวิดีโอเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที หรือดูจนจบหากโฆษณาวิดีโอสั้นกว่า 10 วินาที
  • อัตราการมีส่วนร่วม คือจำนวนการมีส่วนร่วมที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
 • การเข้าถึงและความถี่:
  • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ จะแสดงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เห็นโฆษณา 1 รายการในระยะเวลาหนึ่ง
  • คุกกี้ที่ไม่ซ้ำ คือจำนวนคุกกี้ (ซึ่งเก็บค่ากำหนดและข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้บนหน้าเว็บที่เข้าชม) ที่เจาะจงสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
  • ผู้ดูที่ไม่ซ้ำ (คุกกี้) คือจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำหนึ่งๆ ดูโฆษณาวิดีโอในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ในการแสดงผลเฉลี่ย/ผู้ใช้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่โฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ 1 คนในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ในการแสดงผลเฉลี่ย/คุกกี้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่โฆษณาวิดีโอแสดงต่อคุกกี้ที่ไม่ซ้ำในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ของการดูโดยเฉลี่ย/คุกกี้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่คุกกี้ที่ไม่ซ้ำหนึ่งๆ ดูวิดีโอในระยะเวลาหนึ่ง
 • การรับชมวิดีโอ (หรือที่เรียกว่า "การรายงานควอร์ไทล์")
  • เล่นวิดีโอถึง: 25% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 25% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 50% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 50% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 75% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 75% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 100% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นจนจบ
หมายเหตุ: เมตริก "วิดีโอเล่นถึง" จะนับแต่ผู้ที่ดูวิดีโอจนจบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระบบจะนับการดูด้วยหากมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับวิดีโอ (โดยคลิกที่ส่วนประกอบที่อาจมี เช่น URL ที่แสดงอยู่ แบนเนอร์ที่แสดงร่วมกัน ส่วนขยายโฆษณา) หากมีผู้ดูวิดีโอความยาว 20 วินาทีไปเพียง 15 วินาทีแล้วคลิกที่ URL ที่แสดงอยู่เพื่อไปยังหน้า Landing Page ระบบจะนับเป็นการดูและเพิ่มอัตราการดู แต่เนื่องจากผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูวิดีโอจนจบ การดำเนินการนี้จึงไม่เข้าเกณฑ์ของเมตริก "วิดีโอเล่นถึง 100%"
 • การมีส่วนร่วมบน YouTube: การทำงานที่ได้รับเกิดขึ้นเมื่อผู้ชมดูโฆษณาวิดีโอแล้วดำเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องบน YouTube การทำงานที่ได้รับมีหลายประเภท ได้แก่
  • การดูที่ได้รับ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ชม YouTube ดูวิดีโอต่อมาในช่อง YouTube ของคุณหรือในหน้าสำหรับดู การทำงานที่ได้รับประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าผู้ดูจะเลือกดูวิดีโอเดิมอีกครั้งหรือวิดีโออื่นๆ ในช่องของคุณหรือไม่ก็ตาม
  • สมาชิกที่ได้รับเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูติดตามช่องของคุณ การทำงานที่ได้รับประเภทนี้ให้คุณค่าที่ไม่ซ้ำ เพราะเนื้อหาจากช่อง YouTube เหล่านี้และรูปโปรไฟล์ของช่องเองสามารถดูได้บนหน้าแรกของ YouTube

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ระบบจะแสดงค่าแบบเป็นช่วงของค่าแทนค่าจริงที่แสดงอยู่ในขณะนี้ หากเมตริกสมาชิกที่ได้รับมีค่าน้อยกว่า 100 เช่น หากมีค่าเป็น 14 จะแสดงเป็นช่วงของค่า 1-20 แทนที่จะแสดงเป็นค่าจริง แต่หากมีค่ามากกว่า 100 ระบบจะยังแสดงเป็นค่าจริงอยู่

 • การเพิ่มเพลย์ลิสต์ที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์
 • การชอบที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูชอบวิดีโอ
 • การแชร์ที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแชร์วิดีโอ
 • มุมมองแอ็กทีฟ

ฟีเจอร์การรายงาน

 • ตารางที่กําหนดเองและรายงานที่ดาวน์โหลดได้: คุณจะดูข้อมูลประสิทธิภาพที่เจาะจงเกี่ยวกับแคมเปญวิดีโอที่สนใจได้ด้วยการปรับแต่งตารางของบัญชี Google Ads โดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรอง เช่น คุณอาจเลือกให้แสดงคอลัมน์ "CPV สูงสุด" "การคลิก" หรือ "การทํางานที่ได้รับของ YouTube" เมื่อตารางมีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดเป็นรายงานได้หลายรูปแบบแล้วบันทึกเก็บไว้ นอกจากนี้คุณอาจตั้งค่าให้รายงานทำงานตามช่วงเวลาที่ระบุ และตั้งเวลาให้ส่งอีเมลถึงคุณหรือคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้อีกด้วย ดูวิธีแก้ไข แบ่งกลุ่ม หรือกรองคอลัมน์
 • การรายงานอัตโนมัติ: คุณสามารถดูข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแคมเปญวิดีโอที่คุณสนใจได้ด้วยการปรับแต่งตารางสถิติของบัญชี Google Ads โดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรอง เมื่อตารางมีลักษณะตรงตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดตารางเหล่านั้นเป็นรายงานได้หลายรูปแบบแล้วบันทึกเก็บไว้ นอกจากนี้คุณอาจตั้งค่าให้รายงานทำงานตามช่วงเวลาที่ระบุ และตั้งเวลาให้ส่งอีเมลถึงคุณหรือคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้อีกด้วย
 • ประวัติการเปลี่ยนแปลง: หน้า "ประวัติการเปลี่ยนแปลง" แสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในบัญชี โดยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในลำดับเวลาที่จับคู่กับข้อมูลของบัญชี คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการ กรองผลลัพธ์ตามประเภทการเปลี่ยนแปลง (เช่น การปรับงบประมาณ หรือการแก้ไขกลุ่มโฆษณา) หรือดูการเปลี่ยนแปลงสำหรับแคมเปญวิดีโอเฉพาะเจาะจง เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับลำดับเวลาของข้อมูลประสิทธิภาพ คุณจะทราบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดอาจมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือการรายงานขั้นสูงและแผนภูมิภาพช่วยให้คุณดู ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอได้
 • Analytics สําหรับโฆษณาวิดีโอ: ดูและใส่คำอธิบายให้กับเส้นกราฟการคงผู้ชมไว้ของโฆษณาวิดีโอเพื่อแยกดูว่าครีเอทีฟโฆษณามีส่วนต่อประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญอย่างไร คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อดูเวลาที่ผู้ใช้ละทิ้งหรือข้ามโฆษณา ทําเครื่องหมายช่วงสำคัญในครีเอทีฟโฆษณา และทราบเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมที่ดูช่วงสำคัญเหล่านี้
 • การกำหนดเป้าหมาย: คุณวัดประสิทธิภาพของวิดีโอสำหรับคีย์เวิร์ด ประเภทกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลประชากรบางอย่างได้ด้วย ดูเมตริกเหล่านี้ได้โดยคลิกที่หน้าคีย์เวิร์ด กลุ่มเป้าหมาย หรือข้อมูลประชากร

หมายเหตุ

ในการสร้างโฆษณาวิดีโอ เนื้อหาวิดีโอจะต้องโฮสต์บน YouTube ซึ่งหมายความว่าการดูโฆษณาวิดีโอจะเพิ่มจำนวนการดูวิดีโอบน YouTube ด้วย (ในหน้าสำหรับดูของวิดีโอ และภายในการรายงานบัญชี YouTube)

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างสถิติการดูใน YouTube เทียบกับ Google Ads

เราไม่รับรองว่าจำนวนการดูที่เรียกเก็บเงินจากคุณและจำนวนการดู YouTube จะเท่ากัน สาเหตุที่พบบ่อยอย่างหนึ่งเมื่อดูจำนวนการดูตามช่วงเวลาก็คือ YouTube จะรวมสถิติช่วงเวลาตามเวลาแปซิฟิก ในขณะที่ Google Ads รวมสถิติช่วงเวลาตามเขตเวลาที่ผู้ลงโฆษณากำหนด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้ และเราพยายามที่จะให้ตัวเลขสะสมเท่ากันในระดับหนึ่ง แม้ระบบอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการดูอย่างมีส่วนร่วมในจำนวนที่พอเหมาะ แต่ยอดดูเหล่านั้นบางส่วนอาจไม่มีคุณสมบัติที่ระบบจะนับเป็นยอดดู YouTube

เนื่องจาก YouTube Analytics มีข้อมูลวิดีโอสำหรับวิดีโอทั้งหมด ขณะที่ Google Ads ให้ข้อมูลการดูเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น (การดูวิดีโอจากสปอนเซอร์) ยอดดูวิดีโอรวมจึงแตกต่างกัน

ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การดูวิดีโอและการคลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจในข้อมูลเชิงลึกของ YouTube เทียบกับ Google Ads

ในขณะนี้ เปอร์เซ็นต์การดูวิดีโอ (ข้อมูลควอร์ไทล์) ใน Google Ads วิดีโอคือจำนวนการดูบนโฆษณา Google Ads ที่ต้องชำระเงินเท่านั้น Google Ads จึงนำเสนอข้อมูลนี้สำหรับวิดีโอที่เข้าถึงผ่านรายการผลการค้นหาฟรีบนการค้นหาของ Google หรือ YouTube ไม่ได้

ตัวอย่าง

วิดีโอที่คุณโฮสต์บน YouTube อาจพบได้ในผลการค้นหาของ Google หรือ YouTube หากผู้ชมคลิกวิดีโอนี้ผ่านผลการค้นหาทั่วไปและมีการโต้ตอบกับวิดีโอ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการดูโฆษณาวิดีโอหรือการโต้ตอบของผู้ชม การโต้ตอบเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในเมตริกประสิทธิภาพของวิดีโอใน Google Ads

ดูผลลัพธ์ของกลุ่มโฆษณาวิดีโอ

ใช้หน้า "กลุ่มโฆษณา" เพื่อดูผลลัพธ์โดยรวมของกลุ่มโฆษณาวิดีโอในช่วงวันที่ที่ระบุสำหรับเมตริกอย่างเช่น การแสดงผล, จำนวนคลิก, อัตราการดูผ่าน (VTR), ราคาต่อการดู (CPV) เป็นต้น หากต้องการดูคำจำกัดความเฉพาะเจาะจงของแต่ละเมตริก คลิกไอคอนเคล็ดลับเครื่องมือในส่วนหัวของแต่ละคอลัมน์

 1. เลือกแคมเปญวิดีโอจากแผงการนำทาง
 2. เลือกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บ

ข้อควรจำ

 • กลุ่มโฆษณา 1 กลุ่มประกอบด้วยโฆษณาวิดีโอที่มีเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายและราคาเสนอเหมือนกัน
 • กลุ่มโฆษณากำหนดโดยรูปแบบโฆษณาวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง และมีได้เฉพาะโฆษณาวิดีโอในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในแคมเปญวิดีโอ คุณใช้งานกลุ่มโฆษณาได้หลายกลุ่ม บางกลุ่มมีโฆษณาในสตรีมและบางกลุ่มมีโฆษณา Video Discovery นั่นคือ กลุ่มโฆษณา 1 กลุ่มจะมีได้เฉพาะโฆษณาในสตรีมหรือโฆษณา Video Discovery อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีทั้ง 2 รูปแบบไม่ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false