เกี่ยวกับการรายงานและเมตริกโฆษณาวิดีโอ

บทความนี้อธิบายถึงเมตริกที่แตกต่างกันที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอ คุณจะเห็นเมตริกต่างๆ ได้ เช่น การแสดงผล การดู การมีส่วนร่วม และการคลิก รวมถึงประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำลังเข้าถึง

เมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญ

ในการสร้างโฆษณาวิดีโอ เนื้อหาวิดีโอจะต้องโฮสต์บน YouTube ซึ่งหมายความว่าการดูโฆษณาวิดีโอจะเพิ่มจำนวนการดูวิดีโอใน YouTube (ในหน้าสำหรับดูของวิดีโอ และภายในการรายงานบัญชี Google)

เมตริกที่สำคัญบางรายการสำหรับแคมเปญวิดีโอ ได้แก่

 • ประสิทธิภาพหลัก:
  • การดู แสดงจำนวนครั้งที่มีคนดูหรือมีส่วนร่วมกับโฆษณาวิดีโอ 
  • อัตราการดู แสดงจำนวนการดูหรือการมีส่วนร่วมที่โฆษณาวิดีโอได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (การแสดงผลวิดีโอและภาพขนาดย่อ)
  • CPV เฉลี่ย คือจำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณจ่ายเมื่อผู้ดูดูวิดีโอของคุณ 30 วินาที (หรือดูจนจบ ถ้าโฆษณาสั้นกว่า 30 วินาที) หรือมีส่วนร่วมกับวิดีโอ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน โปรดทราบว่า CPV เฉลี่ยอาจไม่เท่า CPV สูงสุด เนื่องจาก CPV สูงสุดคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับการดูโฆษณา 1 ครั้ง
  • เวลาในการรับชม วัดเวลารวมที่ผู้ชมดูโฆษณาวิดีโอ มีหน่วยเป็นวินาที
  • เวลาในการรับชมโดยเฉลี่ย/การแสดงผล วัดจำนวนวินาทีโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมดูโฆษณาวิดีโอต่อการแสดงโฆษณา 1 ครั้ง
    

   หมายเหตุ
    
   • เราจะไม่ใส่ข้อมูลสำหรับโฆษณาวิดีโอที่ข้ามไม่ได้ลงในการดูและเมตริกที่ได้จากการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
   • สำหรับโฆษณา TrueView ในสตรีมที่ทำงานใน YouTube ระบบจะนับรวมการดูโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการดูแบบสาธารณะของวิดีโอนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดอย่งหนึ่งต่อไปนี้ ผู้ชมดูโฆษณายาว 11-30 วินาทีจนจบ ผู้ชมดูโฆษณาที่ยาวเกิน 30 วินาทีนานอย่างน้อย 30 วินาที หรือผู้ชมโต้ตอบกับโฆษณา
   • สำหรับโฆษณา TrueView Discovery ที่เรียกใช้ใน YouTube เราจะนับการดูโฆษณาแบบชำระเงินเป็นการดูแบบสาธารณะของวิดีโอนั้นเมื่อผู้ชมคลิกโฆษณาและวิดีโอเริ่มเล่น
 • ประสิทธิภาพคลิก:
  • จำนวนคลิก แสดงจำนวนครั้งที่มีคนคลิกวิดีโอของคุณ การคลิกช่วยให้ทราบว่าโฆษณาดึงดูดผู้ที่เห็นได้ดีเพียงใด
  • อัตราการคลิกผ่าน (CTR) คือจำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
 • ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม:
  • การมีส่วนร่วม แสดงจำนวนคลิกในองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น ทีเซอร์ หรือไอคอน เพื่อขยายการ์ดในวิดีโอ (คลิกเหล่านี้ไม่ได้นำผู้ชมไปยังเว็บไซต์หรือปลายทางภายนอกอื่นๆ)
  • อัตราการมีส่วนร่วม คือจำนวนการมีส่วนร่วมที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
 • การเข้าถึงและความถี่:
  • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ จะแสดงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เห็นโฆษณา 1 รายการในระยะเวลาหนึ่ง
  • คุกกี้ที่ไม่ซ้ำ คือจำนวนคุกกี้ (ซึ่งเก็บค่ากำหนดและข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้บนหน้าเว็บที่เข้าชม) ที่เจาะจงสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
  • ผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน (ผู้ใช้) คือจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำหนึ่งๆ ดูโฆษณาวิดีโอในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ในการแสดงผลเฉลี่ย/ผู้ใช้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่โฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ 1 คนในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ในการแสดงผลเฉลี่ย/คุกกี้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่โฆษณาวิดีโอแสดงต่อคุกกี้ที่ไม่ซ้ำในระยะเวลาหนึ่ง
  • ความถี่ของการดูโดยเฉลี่ย/คุกกี้ คือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่คุกกี้ที่ไม่ซ้ำหนึ่งๆ ดูวิดีโอในระยะเวลาหนึ่ง
 • การรับชมวิดีโอ (หรือที่เรียกว่า "การรายงานควอร์ไทล์")
  • เล่นวิดีโอถึง: 25% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 25% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 50% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 50% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 75% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นถึง 75% ของความยาว
  • เล่นวิดีโอถึง: 100% แสดงความถี่ที่วิดีโอเล่นจนจบ
หมายเหตุ: เมตริก "วิดีโอเล่นถึง" จะนับแต่ผู้ที่ดูวิดีโอจนจบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระบบจะนับการดูด้วยหากมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับวิดีโอ (โดยคลิกที่ส่วนประกอบที่อาจมี เช่น URL ที่แสดงอยู่ แบนเนอร์ที่แสดงร่วมกัน ส่วนขยายโฆษณา) หากมีผู้ดูวิดีโอความยาว 20 วินาทีไปเพียง 15 วินาทีแล้วคลิกที่ URL ที่แสดงอยู่เพื่อไปยังหน้า Landing Page ระบบจะนับเป็นการดูและเพิ่มอัตราการดู) แต่เนื่องจากผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูวิดีโอจนจบ การดำเนินการนี้จึงไม่เข้าเกณฑ์ของเมตริก "วิดีโอเล่นถึง 100%" 
 • การมีส่วนร่วมบน YouTube: การทำงานที่ได้รับเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูดูโฆษณาวิดีโอแล้วดำเนินการที่เกี่ยวข้องบน YouTube การทำงานที่ได้รับมีหลายประเภท ได้แก่
  • การดูที่ได้รับ เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ดู YouTube ดูวิดีโอต่อมาบนช่อง YouTube ของคุณหรือหน้าสำหรับดู การทำงานที่ได้รับประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าผู้ดูจะเลือกดูวิดีโอเดิมอีกครั้งหรือวิดีโออื่นๆ ในช่องของคุณหรือไม่ก็ตาม
  • สมาชิกที่ได้รับเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูติดตามช่องของคุณ การทำงานที่ได้รับประเภทนี้ให้คุณค่าที่ไม่ซ้ำ เพราะเนื้อหาจากช่อง YouTube เหล่านี้และอวาตาร์ช่องเองจะดูได้บนหน้าแรกของ YouTube

หากเมตริกสมาชิกที่ได้รับมีค่าน้อยกว่า 100 ระบบจะแสดงค่านี้เป็นช่วงของค่าแทนที่จะแสดงค่าจริงที่แสดงอยู่ในวันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เช่น หากมีค่าเป็น 14 จะแสดงเป็นช่วงของค่า 11-20 แทนที่จะแสดงเป็นค่าจริง แต่หากมีค่ามากกว่า 100 ระบบจะยังแสดงเป็นค่าจริงอยู่

 • การเพิ่มเพลย์ลิสต์ที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์
 • การชอบที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูชอบวิดีโอ
 • การแชร์ที่ได้รับ เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแชร์วิดีโอ
 • มุมมองแอ็กทีฟ

ฟีเจอร์การรายงาน

 • ตารางที่กำหนดเองและรายงานที่ดาวน์โหลดได้ คุณค้นหาข้อมูลประสิทธิภาพแบบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแคมเปญวิดีโอที่สนใจได้ด้วยการปรับแต่งตารางของบัญชี Google Ads โดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรอง เช่น คุณเลือกให้แสดงคอลัมน์ “CPV สูงสุด” “การคลิก” หรือ “การทำงานที่ได้รับของ YouTube” ได้ เมื่อตารางมีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการแล้ว คุณจะดาวน์โหลดเป็นรายงานได้หลายรูปแบบ และบันทึกรายงานเหล่านั้น นอกจากนี้ยังตั้งค่าให้รายงานทำงานตามช่วงเวลาที่ระบุ และตั้งเวลาให้ส่งอีเมลถึงคุณหรือคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้อีกด้วย ดูวิธีแก้ไข แบ่งกลุ่ม หรือกรองคอลัมน์
 • การรายงานอัตโนมัติ - คุณดูข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแคมเปญวิดีโอที่คุณสนใจได้ด้วยการปรับแต่งตารางสถิติของบัญชี Google Ads โดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรอง เมื่อตารางมีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการแล้ว คุณจะดาวน์โหลดเป็นรายงานได้หลายรูปแบบ และบันทึกรายงานเหล่านั้น นอกจากนี้ยังตั้งค่าให้รายงานทำงานตามช่วงเวลาที่ระบุ และตั้งเวลาให้ส่งอีเมลถึงคุณหรือคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้อีกด้วย
 • ประวัติการเปลี่ยนแปลง - หน้า "ประวัติการเปลี่ยนแปลง" จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในบัญชี โดยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในลำดับเวลาที่จับคู่กับข้อมูลของบัญชี คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการ กรองผลลัพธ์ตามประเภทการเปลี่ยนแปลง (เช่น การปรับงบประมาณ หรือการแก้ไขกลุ่มโฆษณา) หรือดูการเปลี่ยนแปลงสำหรับแคมเปญวิดีโอเฉพาะเจาะจง เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับลำดับเวลาของข้อมูลประสิทธิภาพ คุณจะทราบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดอาจมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือการรายงานขั้นสูงและแผนภูมิภาพช่วยให้ดู ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอได้
 • การกำหนดเป้าหมาย - คุณยังวัดประสิทธิภาพของวิดีโอสำหรับคีย์เวิร์ด ประเภทกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลประชากรบางอย่างได้อีกด้วย ดูเมตริกเหล่านี้ได้ด้วยการคลิกที่หน้าคีย์เวิร์ด กลุ่มเป้าหมาย หรือข้อมูลประชากร

หมายเหตุ

ในการสร้างโฆษณาวิดีโอ เนื้อหาวิดีโอจะต้องโฮสต์บน YouTube ซึ่งหมายความว่าการดูโฆษณาวิดีโอจะเพิ่มจำนวนการดูวิดีโอบน YouTube ด้วย (ในหน้าสำหรับดูของวิดีโอ และภายในการรายงานบัญชี YouTube)

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างสถิติการดูใน YouTube เทียบกับ Google Ads

เราไม่รับรองว่าจำนวนการดูที่เรียกเก็บเงินจากคุณและจำนวนการดู YouTube จะเท่ากัน สาเหตุที่พบบ่อยอย่างหนึ่งเมื่อดูจำนวนการดูตามช่วงเวลาก็คือ YouTube จะรวมสถิติช่วงเวลาตามเวลาแปซิฟิก ในขณะที่ Google Ads รวมสถิติช่วงเวลาตามเขตเวลาที่ผู้ลงโฆษณากำหนด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้ และเราพยายามที่จะให้ตัวเลขสะสมเท่ากันในระดับหนึ่ง แม้ระบบอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการดูอย่างมีส่วนร่วมในจำนวนที่พอเหมาะ แต่บางส่วนของจำนวนการดูเหล่านั้นอาจไม่มีสิทธิ์เป็นจำนวนการดู YouTube

เนื่องจาก YouTube Analytics มีข้อมูลวิดีโอสำหรับวิดีโอทั้งหมด ขณะที่ Google Ads ให้ข้อมูลการดูเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น (การดูแบบชำระเงิน) ยอดรวมของการดูวิดีโอจึงแตกต่างกัน


ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การดูวิดีโอและการคลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจในข้อมูลเชิงลึก YouTube เทียบกับ Google Ads

ในขณะนี้ เปอร์เซ็นต์การดูวิดีโอ (ข้อมูลควอร์ไทล์) ใน Google Ads วิดีโอคือจำนวนการดูบนโฆษณา Google Ads ที่ต้องชำระเงินเท่านั้น Google Ads จึงนำเสนอข้อมูลนี้สำหรับวิดีโอที่เข้าถึงผ่านรายการผลการค้นหาฟรีบนการค้นหาของ Google หรือ YouTube ไม่ได้

ตัวอย่าง

วิดีโอที่คุณโฮสต์บน YouTube อาจพบได้ในผลการค้นหาของ Google หรือ YouTube หากผู้ชมคลิกวิดีโอนี้ผ่านผลการค้นหาทั่วไปและมีการโต้ตอบกับวิดีโอ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการดูโฆษณาวิดีโอหรือการโต้ตอบของผู้ชม การโต้ตอบเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในเมตริกประสิทธิภาพของวิดีโอใน Google Ads

ดูผลลัพธ์ของกลุ่มโฆษณาวิดีโอ

ใช้หน้า "กลุ่มโฆษณา" เพื่อดูผลลัพธ์โดยรวมของกลุ่มโฆษณาวิดีโอในช่วงวันที่ที่ระบุสำหรับเมตริกอย่างเช่น การแสดงผล จำนวนคลิก อัตราการดูผ่าน (VTR) ราคาต่อการดู (CPV) เป็นต้น หากต้องการดูคำจำกัดความเฉพาะเจาะจงของแต่ละเมตริก คลิกไอคอนเคล็ดลับเครื่องมือที่เป็นรูป ? ในส่วนหัวของแต่ละคอลัมน์

 1. เลือกแคมเปญวิดีโอจากแผงการนำทาง
 2. เลือกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บ

ข้อควรจำ

 • กลุ่มโฆษณา 1 กลุ่มประกอบด้วยโฆษณาวิดีโอที่มีเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายและราคาเสนอเหมือนกัน
 • กลุ่มโฆษณากำหนดโดยรูปแบบโฆษณาวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง และมีโฆษณาวิดีโอในรูปแบบนั้นได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในแคมเปญวิดีโอ คุณใช้งานกลุ่มโฆษณาได้หลายกลุ่ม บางกลุ่มมีโฆษณาในสตรีมและบางกลุ่มมีโฆษณา Video Discovery นั่นคือ กลุ่มโฆษณา 1 กลุ่มจะมีได้เฉพาะโฆษณาในสตรีมหรือโฆษณา Video Discovery อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีทั้ง 2 รูปแบบไม่ได้

ดูข้อมูลสรุปประสิทธิภาพวิดีโอ

 1. เลือกแคมเปญวิดีโอจากแผงการนำทาง
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูหน้าเว็บ

ส่วน "วิดีโอ" จะแสดงประสิทธิภาพวิดีโอแบบรวมทุกโฆษณา

ดูเมตริกวิดีโอและข้อมูลเชิงลึก

 1. เลือกแคมเปญวิดีโอจากแผงการนำทาง
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูหน้าเว็บ
 3. คลิก Analytics ที่ด้านบนของหน้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว