Dane i raporty reklam wideo

W tym artykule opisujemy różne rodzaje danych służące do analizowania skuteczności reklam wideo. Możesz korzystać m.in. z danych dotyczących wyświetleń, obejrzeń, zaangażowania, kliknięć i typów odbiorców, do których docierasz.

Najważniejsze dane o skuteczności

Aby utworzyć reklamę wideo, musisz przesłać swój film do YouTube. Oznacza to, że wyświetlenia reklam wideo zwiększają liczbę obejrzeń Twoich filmów w YouTube (na stronie odtwarzania filmu oraz w raportach o Twoim koncie Google).

Najważniejsze dane związane z kampaniami wideo:

 • Ogólne wyniki:
  • Obejrzenia wskazują, ile razy użytkownicy obejrzeli Twoją reklamę wideo lub weszli z nią w interakcję. 
  • Współczynnik obejrzeń podaje liczbę obejrzeń lub interakcji uzyskanych przez reklamę wideo podzieloną przez liczbę jej wyświetleń (zarówno filmu, jak i miniatury).
  • Śr. CPV to średni koszt, jaki ponosisz, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund Twojej reklamy wideo (lub całą, jeśli jest krótsza niż 30 sekund) lub wejdzie z nią w interakcję. Pamiętaj, że średni CPV nie musi być równy maksymalnemu. Maksymalny CPV określa, ile najwięcej jesteś w stanie zapłacić za obejrzenie reklamy.
  • Czas oglądania pokazuje w sekundach całkowity czas, jaki użytkownicy poświęcili na oglądanie Twoich reklam wideo.
  • Śr. czas oglądania / wyśw. pokazuje średnią liczbę sekund, które widz spędził na oglądaniu Twojej reklamy wideo, na wyświetlenie reklamy.
    

   Uwagi:
    
   • Obejrzenia i dane pochodzące z obejrzeń nie są wypełniane w przypadku reklam wideo niemożliwych do pominięcia.
   • W przypadku reklam TrueView In-Stream wyświetlanych w YouTube płatne obejrzenia reklam będą liczone jako publiczne obejrzenia filmu, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: ktoś obejrzy całą reklamę trwającą od 11 do 30 sekund, ktoś obejrzy co najmniej 30 sekund reklamy. która trwa dłużej niż 30 sekund lub ktoś wejdzie w interakcję z reklamą.
   • W przypadku reklam TrueView Discovery wyświetlanych w YouTube płatne obejrzenia reklam będą liczone jako publiczne obejrzenia filmu, gdy ktoś kliknie reklamę i rozpocznie się jej odtwarzanie.
 • Skuteczność kliknięć:
  • Kliknięcia pokazują, ile razy użytkownicy kliknęli Twoją reklamę wideo. Liczba kliknięć pozwala określić, jak atrakcyjna jest reklama dla oglądających ją użytkowników.
  • Współczynnik klikalności (CTR) to liczba kliknięć Twojej reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
 • Skuteczność związana z zaangażowaniem:
  • Zaangażowanie pokazuje liczbę kliknięć interaktywnych elementów takich jak zwiastuny czy ikony, które rozwijają karty w reklamie wideo. (Te kliknięcia nie kierują użytkowników na Twoją stronę ani do innego miejsca docelowego).
  • Współczynnik zaangażowania to liczba interakcji użytkowników z reklamą podzielona przez liczbę jej wyświetleń.
 • Zasięg i częstotliwość:
  • Unikalni użytkownicy to dane pokazujące, ilu użytkowników zobaczyło reklamę w wybranym okresie.
  • Unikalne pliki cookie to liczba plików cookie (przechowujących preferencje i inne informacje wykorzystywane na stronach odwiedzanych przez użytkowników) przypisanych do pojedynczej przeglądarki na komputerze użytkownika.
  • Unikalni widzowie (pliki cookie) to liczba obejrzeń reklamy zarejestrowanych przez unikalny plik cookie w danym okresie.
  • Śr. częst. wyśw. na użytkownika to średnia liczba wyświetleń reklamy unikalnemu użytkownikowi w danym okresie.
  • Śr. częst. wyśw. na plik cookie pokazuje średnią liczbę wyświetleń reklamy wideo na unikalny plik cookie w danym okresie.
  • Śr. częst. obejrzeń na plik cookie pokazuje średnią liczbę obejrzeń reklamy wideo powiązanych z unikalnym plikiem cookie w danym okresie.
 • Oglądalność reklamy wideo (nazywana też „raportem kwartyli”)
  • Film odtworzony w 25% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w jednej czwartej.
  • Film odtworzony w 50% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona do połowy.
  • Film odtworzony w 75% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w trzech czwartych.
  • Film odtworzony w 100% podaje, ile razy reklama wideo została odtworzona w całości.
Uwaga: dane „Film odtworzony w” uwzględniają tylko użytkowników, którzy obejrzeli film do końca. Obejrzenie zostanie jednak zliczone także wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z filmem (poprzez kliknięcie wyświetlanego adresu URL, banera towarzyszącego lub jednego z rozszerzeń reklamy, jeśli występują). Jeśli użytkownik obejrzy tylko 15 sekund 20-sekundowego filmu, a potem kliknie wyświetlany adres URL, by przejść na stronę docelową, zostanie to zliczone jako obejrzenie i zwiększy współczynnik obejrzeń. Nie zostanie to jednak uwzględnione w danych „Film odtworzony w 100%”, ponieważ użytkownik nie obejrzał filmu do końca. 
 • Zaangażowanie w YouTube: wypracowana aktywność jest zliczana, gdy widz obejrzy reklamę wideo, a potem wykona powiązane z nią działanie w YouTube. Typy działań możliwych do uzyskania:
  • Uzyskane wyświetlenia – gdy widz obejrzy kolejne filmy na Twoim kanale YouTube lub na stronie odtwarzania. Liczba uzyskanych działań tego typu zwiększa się niezależnie od tego, czy użytkownik postanowi obejrzeć jeszcze raz ten sam film czy inny film na Twoim kanale.
  • Uzyskane subskrypcje – gdy widz zasubskrybuje Twój kanał. Wypracowana aktywność tego typu ma wyjątkową wartość, ponieważ treści z kanału w YouTube oraz sam awatar kanału mogą się wyświetlać na głównej stronie YouTube.

Ze względu na wymagania związane z prywatnością wartości danych „Uzyskane subskrypcje” niższe niż 100 będą wyświetlane jako przedział, a nie jak dotychczas jako rzeczywista wartość. Na przykład wartość 14 będzie podawana jako przedział 11–20. Wartości powyżej 100 będą nadal wyświetlane jako rzeczywista wartość.

 • Uzyskane dodania do playlisty – gdy widz doda film do playlisty.
 • Uzyskane polubienia – gdy widz polubi film.
 • Uzyskane udostępnienia – gdy widz udostępni film.
 • Widok aktywny

Funkcje raportowania

 • Tabele niestandardowe i raporty do pobrania – aby wyświetlać interesujące Cię dane o skuteczności kampanii wideo, możesz dostosowywać tabele na koncie Google Ads za pomocą kolumn, segmentów i filtrów. Możesz np. wybrać wyświetlanie kolumn „Maks. CPV”, „Kliknięcia” lub „Wypracowana aktywność w YouTube”. Gdy dostosujesz wygląd tabel, możesz je pobrać w postaci raportów w wielu różnych formatach, a następnie zapisać. Możesz też zaplanować generowanie raportów w określonych odstępach czasu i wysyłanie ich e-mailem do Ciebie i innych osób mających dostęp do Twojego konta. Dowiedz się, jak modyfikować, dzielić na segmentyfiltrować kolumny.
 • Automatyczne raportowanie – możesz wyszukać konkretne dane o skuteczności kampanii wideo, które Cię interesują, personalizując tabele statystyczne na koncie Google Ads za pomocą kolumn, segmentów i filtrów. Gdy dostosujesz wygląd tabel, możesz je pobrać w postaci raportów w wielu różnych formatach, a następnie zapisać. Możesz też zaplanować generowanie raportów w określonych odstępach czasu i wysyłanie ich e-mailem do Ciebie i innych osób mających dostęp do Twojego konta.
 • Historia zmian – na tej stronie znajduje się lista zmian wprowadzonych na koncie. Każda zmiana pokazywana jest na osi czasu oraz przypisywana do danych na koncie. Możesz wyświetlić wszystkie zmiany dla danego przedziału czasowego, filtrować wyniki według typu zmiany (np. dostosowania budżetu albo zmiany w grupie reklam) lub zobaczyć zmiany dla konkretnej kampanii wideo. Dzięki porównaniu ich z danymi o skuteczności możesz stwierdzić, które zmiany przyniosły najlepsze efekty.
 • Zaawansowane narzędzia do raportowaniawykresy umożliwiają wyświetlanie, dostosowywanie i analizowanie szczegółowych danych o skuteczności reklam wideo.
 • Kierowanie – możesz sprawdzić, jaką skuteczność miała Twoja reklama wideo w przypadku określonych słów kluczowych, typów odbiorców i grup demograficznych. Te dane znajdziesz na stronach Słowa kluczowe, OdbiorcyDane demograficzne.

Uwaga

Aby utworzyć reklamę wideo, musisz przesłać swój film do YouTube. Oznacza to, że wyświetlenia reklam wideo zwiększają liczbę obejrzeń Twoich filmów w YouTube (na stronie odtwarzania filmu oraz w raportach o Twoim koncie YouTube).

Rozwiązywanie problemów z danymi

Rozbieżności między statystykami oglądalności w YouTube i w Google Ads

Nie możemy zagwarantować, że liczba wyświetleń, za które płacisz, będzie identyczna z liczbą wyświetleń w YouTube. Jedną z częstych przyczyn różnic jest to, że YouTube zbiera statystyki z danego okresu na podstawie czasu pacyficznego, natomiast Google Ads robi to na podstawie strefy czasowej określonej przez reklamodawcę. Zdarzają się rozbieżności, ale staramy się, by łączne liczby były możliwie zbliżone. Zapłacisz za właściwą liczbę wyświetleń angażujących, chociaż niektóre z nich mogą się nie zakwalifikować do liczby wyświetleń w YouTube.

Statystyki YouTube Analytics zawierają dane o wszystkich filmach, a dane Google Ads obejmują tylko część tych wyświetleń (płatne wyświetlenia), dlatego łączna liczba wyświetleń danego filmu będzie różna w tych dwóch usługach.


Rozbieżności w procentowych wyświetleniach filmów i kliknięciach wezwań do działania w Statystykach YouTube i w Google Ads

Obecnie procentowe obejrzenia filmów (dane kwartylowe) w Google Ads obejmują tylko płatne obejrzenia reklam Google Ads. Oznacza to, że Google Ads nie będzie rejestrować tych informacji, jeśli użytkownik przejdzie do Twojego filmu po kliknięciu bezpłatnego wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google lub w YouTube.

Przykład

Film umieszczony przez Ciebie w YouTube można znaleźć w wynikach wyszukiwania w Google lub w YouTube. Jeśli widzowie wejdą w interakcję z filmem po kliknięciu linku w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, nie naliczymy opłaty za obejrzenie reklamy wideo ani za takie interakcje. Nie uwzględnimy też tych interakcji w danych o skuteczności filmu w Google Ads.

Wyświetlanie wyników grup reklam wideo

Na stronie „Grupy reklam” znajdziesz ogólne wyniki grup reklam wideo w danym przedziale czasowym, m.in. liczbę wyświetleń i kliknięć, współczynnik oglądalności (VTR), koszt obejrzenia (CPV) itd. Szczegółowe definicje typów danych możesz sprawdzić, klikając ikonę ? w nagłówku danej kolumny.

 1. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 2. W menu kliknij Grupy reklam.

Pamiętaj

 • Grupa reklam zawiera reklamy wideo o wspólnych stawkach i kryteriach kierowania.
 • Grupa reklam jest określana przez konkretny format reklam wideo i może zawierać reklamy wyłącznie w tym formacie. W kampanii wideo możesz jednak mieć wiele grup reklam – część z reklamami In-Stream, a część z reklamami wideo Discovery. Pojedyncza grupa reklam może zawierać tylko reklamy In-Stream albo tylko reklamy wideo Discovery, ale nie reklamy w obu tych formatach naraz.

Wyświetlanie podsumowania skuteczności reklam wideo

 1. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 2. W menu kliknij Materiały wideo.

Sekcja „Materiały wideo” pokazuje zbiorczą skuteczność filmów we wszystkich reklamach.

Wyświetlanie danych i statystyk reklam wideo

 1. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 2. W menu kliknij Materiały wideo.
 3. Kliknij Analytics u góry strony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem