Videoreklaami mõõdikud ja aruandlus

Käesolevas artiklis kirjeldatakse erinevaid mõõdikuid, mille abil analüüsitakse videoreklaamide toimivust. Näete näitajaid nagu näitamised, vaated, kaasatus ja klikid, samuti vaatajaskonna tüüpi, keda reklaamid katavad.

Peamised toimivuse mõõdikud

Videoreklaami loomiseks peab teie video sisu olema YouTube'is hostitud. See tähendab, et teie videoreklaamide vaatamised suurendavad video vaatamiste arvu YouTube'is (video vaatamislehel ja YouTube'i konto aruannetes).

Videokampaaniate peamised mõõdikud on järgmised.

 • Põhiline toimivus.
  • Vaatamised näitavad, mitu korda inimesed teie videoreklaami vaatasid või mitu korda reklaam inimesi kaasas. 
  • Vaatamiste määr näitab teie videoreklaami vaatamiste või sellega kaasamiste arvu, mis on jagatud reklaami esitamiste arvuga (video ja pisipildi näitamised).
  • Keskm. CPV on keskmine summa, mille maksate siis, kui vaataja vaatab videot 30 sekundit (või kogu pikkuses, kui see on lühem kui 30 sekundit) või osaleb mõnes muus video seotud toimingutes – kumb iganes juhtub varem. Arvestage sellega, et keskmine CPV ei pruugi olla sama mis maksimaalne CPV. Maksimaalne CPV on suurim summa, mille olete nõus reklaamivaatamise eest maksma.
  • Vaatamisaeg mõõdab sekundites, kaua inimesed kokku teie videoreklaame vaatasid.
  • Keskm. vaatamisaeg / näit. mõõdab, mitu sekundit ühe reklaami näitamise kohta inimene keskmiselt teie videoreklaami vaatas.
    

   Märkused
    
   • Vaateid ja vaadetest tuletatud mõõdikuid mittevahelejäetavate videoreklaamide puhul ei looda.
   • YouTube’is esitatavate voosiseste TrueView-reklaamide puhul loendatakse tasuliste reklaamide vaatamised video avalike vaatamistena, kui toimub üks järgmistest sündmustest: keegi vaatab kogu pikkuses reklaami, mis on 11–30 sekundit pikk, keegi vaatab vähemalt 30 sekundit reklaami, mis on pikem kui 30 sekundit või keegi teeb reklaamiga mõne muu interaktsiooni.
   • YouTube’is esitatavate TrueView discovery reklaamide puhul loendatakse tasuliste reklaamide vaatamised video avalikeks vaatamisteks juhul, kui keegi klikib reklaamil ja videot hakatakse esitama.
 • Klikkide toimivus.
  • Klikid näitavad, mitu korda on inimesed teie videol klikkinud. Klikkide arv aitab teil mõista, kui ligitõmbav on teie reklaam seda vaatavate inimeste jaoks.
  • Klikkimise määr („CTR”) saadakse, kui jagatakse nende klikkide arv, mille teie reklaam saab, sellega, kui mitu korda teie reklaami näidatakse.
 • Kaasamise toimivus.
  • Kaasamised näitavad klikkide arvu interaktiivsetel elementidel, nagu tiiserid ja ikoonid mõne videos oleva kaardi laiendamiseks. (Need klikid ei suuna inimesi veebisaidile ega välisesse sihtkohta).
  • Kaasamismäär on reklaami kaasamiste arv jagatuna reklaami näitamiste arvuga.
 • Katvus ja sagedus.
  • Mõõdik Unikaalsed kasutajad näitab, mitu inimest kokku reklaami kindla ajavahemiku jooksul nägi.
  • Kordumatud küpsisefailid näitavad inimeste arvutites olevate üksikute brauserite küpsisefailide arvu (poe-eelistused ja muu teave, mida on külastatud veebilehtedel kasutatud).
  • Unikaalsed vaatajad (kasutajad) näitab kordumatu küpsisefaili abil, mitu korda on teie videoreklaami teatud ajaperioodi jooksul vaadatud.
  • Keskm. näit. sag. kasutaja kohta näitab, mitu korda teie reklaami kindla ajavahemiku jooksul unikaalsele isikule keskmiselt näidatakse.
  • Keskm. näit. sag. küpsisefaili kohta näitab, mitu korda teie videoreklaami kindla ajavahemiku jooksul unikaalsele küpsisefailile keskmiselt näidatakse.
  • Keskm. vaatamiste sag. küpsisefaili kohta näitab, mitu korda on kordumatu küpsisefaili abil teie videoreklaami teatud ajaperioodi jooksul keskmiselt vaadatud.
 • Video vaatajaskond (nimetatakse ka „kvartiili aruandluseks”)
  • Video esitamise protsent: 25% näitab, kui sageli on esitatud kuni 25% video pikkusest.
  • Video esitamise protsent: 50% näitab, kui sageli on esitatud kuni pool video pikkusest.
  • Video esitamise protsent: 75% näitab, kui sageli on esitatud kuni 75% video pikkusest.
  • Video esitamise protsent: 100% näitab, kui sageli on videot lõpuni esitatud.
Märkus. Video esitamise protsendi mõõdikud loendavad ainult inimesi, kes vaatavad videot lõpuni. Vaatamine loendataks aga ka siis, kui keegi reageerib videole (klikkides kuvataval URL-il, kaasbänneril või reklaamilaienditel, kui neid on). Kui keegi vaatab 20-sekundilisest videost ainult 15 sekundit ja klikib seejärel kuvataval URL-il, et minna sihtlehele, loetaks seda vaatamiseks ja see suurendaks vaatamiste määra. Kuid kuna videot pole lõpuni vaadatud, ei vastaks see mõõdiku „Video esitamise protsent: 100%“ tingimustele. 
 • YouTube'i seotus: teenitud toimingud ilmnevad juhul, kui vaataja vaatab YouTube'is videoreklaami ja teeb seejärel sellega seotud toimingu. Neid teenitud toiminguid on eri tüüpe.
  • Teenitud vaatamiste arv suureneb, kui YouTube'i vaataja vaatab teie YouTube'i kanalil või vaatamislehtedel järjestikuseid videoid. Seda tüüpi teenitud toiming toob juurdekasvu olenemata sellest, kas keegi otsustab sama videot uuesti vaadata või vaatab mõnd muud videot teie kanalil.
  • Teenitud tellijad ilmuvad, kui vaataja teie kanali tellib. Seda tüüpi teenitud toimingud pakuvad kordumatut väärtust, sest YouTube'i avalehel võidakse vaadata nende YouTube'i kanalite sisu ja kanali avatare.

Privaatsusnõuete tõttu näidatakse teenitud tellijate mõõdiku puhul 100-st väiksemaid väärtusi vahemikuna, mitte täna kuvatava tegeliku väärtusena. Näiteks kuvatakse väärtuse 14 puhul tegeliku väärtuse asemel vahemik 11–20. 100-st suurema mõõdikuväärtuse puhul kuvatakse tegelik väärtus.

 • Teenitud lisamine esitusloendisse toimub, kui vaataja lisab video esitusloendisse.
 • Teenitud meeldimised toimuvad, kui vaatajale video meeldib.
 • Teenitud jagamised toimuvad, kuid vaataja jagab videot.
 • Aktiivne kuvamine

Aruandlusfunktsioonid

 • Kohandatud tabelid ja allalaaditavad aruanded. Saate otsida konkreetseid toimivusandmeid huvipakkuvate videokampaaniate kohta, kui kohandate oma Google Adsi konto tabeleid veergude, segmentide ja filtrite abil. Näiteks võite valida veerud „Max CPV”, „Klikid” või „YouTube'is teenitud toimingud”. Kui tabelid näevad välja täpselt teie soovikohased, saate need erinevates vormingutes aruannetena alla laadida ja aruanded salvestada. Aruandeid saate seadistada ka käitamiseks kindla ajavahemiku järel ja ajastada nende saatmise e-postiga endale või teistele inimestele, kellel on juurdepääs teie kontole. Vaadake veergude muutmise, segmentimise ja filtreerimise kohta lisateavet.
 • Automatiseeritud aruandlus. Saate otsida huvipakkuvate videokampaaniate kohta konkreetseid toimivusandmeid, kui kohandate oma Google Adsi konto statistikatabeleid veergude, segmentide ja filtrite abil. Kui tabelid näevad välja täpselt teie soovikohased, saate need erinevates vormingutes aruannetena alla laadida ja aruannetena salvestada. Aruandeid saate seadistada ka käitamiseks kindla ajavahemiku järel ja ajastada nende saatmise e-postiga endale või teistele inimestele, kellel on juurdepääs teie kontole.
 • Muudatuste ajalugu. Lehel „Muudatuste ajalugu” kuvatakse teie kontol tehtud muudatused. See esitab muudatused ajaskaalal ja vastendab need teie konto andmetega. Saate vaadata kõiki enda valitud ajaperioodil tehtud muudatusi, filtreerida muudatusi nende tüübi alusel (nt eelarve korrigeerimised või reklaamirühma muudatused) või vaadata konkreetse videokampaania muudatusi. Võrreldes muudatusi toimivusandmete ajaskaalaga võite teada saada, millised muudatused on panustanud toimivuse muudatustesse.
 • Täiustatud aruandlustööriistad ning visuaalsed kaardid võimaldavad videoreklaamide toimivuse üksikasjalikke andmeid vaadata, kohandada ja analüüsida.
 • Sihtimine. Saate vaadata, kuidas video konkreetsete märksõnade, vaatajaskonna tüüpide ja demograafilise teabe puhul toimis. Nende mõõdikute vaatamiseks tuleb klikkida lehtedel Märksõnad, Vaatajaskonnad või Demograafiline teave.

Märkus

Videoreklaami loomiseks peab teie video sisu olema YouTube'is hostitud. See tähendab, et teie videoreklaamide vaatamised suurendavad video vaatamiste arvu YouTube'is (video vaatamislehel ja YouTube'i konto aruannetes).

Andmetega seotud probleemide lahendamine

Vaatamiste statistika erinevused YouTube'is ja Google Adsis

Me ei saa tagada, et arvel esitatud vaatamiste arv võrdub vaatamiste arvuga YouTube'is. Perioodilise vaatamiste arvu puhul on üks peamisi põhjuseid asjaolu, et YouTube koondab perioodi statistikat Vaikse ookeani aja järgi, Google Ads aga reklaamija määratud ajavööndi järgi. Erinevusi tuleb ette, kuigi proovime hoida koondarvud üsna võrdsed. Kuigi teile võidakse esitada arve kaasatud vaatamiste õige arvu eest, ei pruugi kõik need vaatamised YouTube'i vaatamistena arvesse minna.

Kuna YouTube Analytics sisaldab kõigi videote videoandmeid ja Google Ads esitab nende vaatamiste konkreetse osa (tasuliste vaatamiste) andmed, esineb videovaatamiste koguarvudes erinevusi.


Video protsentuaalsete vaatamiste ja tegevusele kutsuvate klikkide erinevused YouTube'i statistikas ning Google Adsis

Praegu on videoprotsendi vaatamised (kvartiiliandmed) Google Adsis vaid Google Adsi tasuliste reklaamide vaatamiste jaoks. See tähendab, et Google Ads ei saa teie video kohta seda teavet esitada, kui juurdepääs videole toimus Google'i või YouTube'i otsingu tasuta otsingutulemuse kaudu.

Näide

YouTube'is hostitud videot on võimalik leida Google'i või YouTube'i otsingutulemustest. Kui vaatajad klikivad sellel videol orgaanilise otsingutulemuste kaudu ja suhtlevad videoga, ei võeta teilt tasu videoreklaami vaatamise või vaataja interaktsioonid eest. Neid interaktsioone ei lisata Google Adsis video toimivuse mõõdikutesse.

Videoreklaamirühmade tulemuste vaatamine

Lehel „Reklaamirühmad“ näete konkreetse kuupäevavahemiku videoreklaamirühmade kõikide mõõdikute tulemusi, nagu näitamised, klikid, vaatamiskonversioonide määr (VTR), vaatamise hind (CPV) jne. Iga mõõdiku konkreetse definitsiooni saamiseks klikkige tööriistavihje ikoonil ?, mis asub iga veeru päises.

 1. Tehke navigeerimispaneelil valik Videokampaaniad.
 2. Tehke lehemenüüs valik Reklaamirühmad.

Tasub teada

 • Reklaamirühm sisaldab tavapäraste sihtimiskriteeriumide ja pakkumistega videoreklaame.
 • Reklaamirühma määrab konkreetne videoreklaami vorming ja see võib sisaldada ainult selles vormingus videoreklaame. Videokampaaniate puhul saate siiski käitada mitut reklaamirühma: mõnda voosiseste reklaamidega ja mõnda videoavastusreklaamidega. See tähendab, et üks reklaamirühm võib sisaldada ainult voosiseseid reklaame või ainult videoavastusreklaame, kuid ei saa sisaldada mõlemat reklaamivormingut.

Videote toimivuse kokkuvõtte vaatamine

 1. Tehke navigeerimispaneelil valik Videokampaaniad.
 2. Tehke lehemenüüs valik Videod.

Jaotis „Videod“ näitab video toimivuse koondnäitajaid kõikide reklaamide lõikes.

Video mõõdikute ja statistika vaatamine

 1. Tehke navigeerimispaneelil valik Videokampaaniad.
 2. Tehke lehemenüüs valik Videod.
 3. Klikkige lehe ülaosas valikul Analytics.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse