Σχετικά με τις μετρήσεις και τις αναφορές διαφημίσεων βίντεο

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι διαφορετικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της απόδοσης των διαφημίσεων βίντεο. Μπορείτε να βλέπετε μετρήσεις, όπως εμφανίσεις, προβολές, αφοσίωση και κλικ, καθώς και τον τύπο του κοινού που προσεγγίζετε.

Βασικές μετρήσεις απόδοσης

Για να δημιουργήσετε μια διαφήμιση βίντεο, το αντίστοιχο περιεχόμενο βίντεο πρέπει να φιλοξενείται στο YouTube. Αυτό σημαίνει ότι οι προβολές των διαφημίσεων βίντεο αυξάνουν τον αριθμό προβολών του βίντεο στο YouTube, δηλαδή στη σελίδα παρακολούθησης του βίντεο και στις αναφορές του Λογαριασμού σας Google.

Ορισμένες βασικές μετρήσεις για τις καμπάνιες βίντεο είναι οι εξής:

 • Βασική απόδοση:
  • Οι προβολές προσέλκυσης ανταποκρίνονται στην προβολή βίντεο και στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι χρήστες κατά την παρακολούθηση βίντεο. Οι μετατροπές προβολής προσέλκυσης μετρώνται όταν οι χρήστες δεν κάνουν κλικ στη διαφήμιση βίντεο, αλλά παρακολουθούν τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα της διαφήμισης με δυνατότητα παράβλεψης (μπορεί να παραβλεφθεί μετά από πέντε δευτερόλεπτα), και, στη συνέχεια, πραγματοποιούν μετατροπή εντός του παραθύρου μετατροπής προβολής προσέλκυσης.
  • Οι προβολές δείχνουν τον αριθμό των φορών που οι χρήστες παρακολούθησαν τη διαφήμιση βίντεο ή αλληλεπίδρασαν με αυτήν. 
  • Το ποσοστό προβολής ισούται με τον αριθμό των προβολών ή των αφοσιώσεων που λαμβάνει η διαφήμιση βίντεο, διαιρούμενο με τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισης (εμφανίσεις μικρογραφιών και βίντεο).
  • Το μέσο CPV είναι το μέσο ποσό που πληρώνετε όταν κάποιος θεατής παρακολουθήσει 30 δευτερόλεπτα από το βίντεό σας (ή ολόκληρο, αν η διάρκειά του είναι μικρότερη από 30 δευτερόλεπτα) ή αλληλεπιδράσει με το βίντεό σας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Έχετε υπόψη ότι το μέσο CPV μπορεί να μην είναι το ίδιο με το μέγιστο CPV. Το μέγιστο CPV είναι το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε για μια προβολή διαφήμισης.
  • Ο χρόνος παρακολούθησης υπολογίζει τον συνολικό χρόνο παρακολούθησης των διαφημίσεων βίντεο από τους χρήστες. Ο χρόνος εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα.
  • Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης / εμφ. υπολογίζει τον μέσο αριθμό δευτερολέπτων κατά τα οποία ένας χρήστης παρακολούθησε τη διαφήμιση βίντεο, ανά εμφάνιση της διαφήμισης.
    

   Σημειώσεις:
    
   • Οι προβολές και οι μετρήσεις που προέκυψαν από προβολές δεν συμπληρώνονται για διαφημίσεις βίντεο χωρίς δυνατότητα παράβλεψης.
   • Για τις διαφημίσεις TrueView σε ροή που προβάλλονται στο YouTube, οι προβολές πληρωμένων διαφημίσεων θα υπολογίζονται ως δημόσιες προβολές στο βίντεο, όταν συμβαίνει ένα από τα εξής: κάποιος παρακολουθεί μια πλήρη διαφήμιση διάρκειας 11-30 δευτερολέπτων, κάποιος παρακολουθεί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μιας διαφήμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 δευτερολέπτων ή κάποιος αλληλεπιδρά με τη διαφήμιση.
   • Για τις διαφημίσεις TrueView discovery που προβάλλονται στο YouTube, οι προβολές πληρωμένων διαφημίσεων θα υπολογίζονται ως δημόσιες προβολές στο βίντεο όταν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμιση και το βίντεο αρχίζει να προβάλλεται.
 • Απόδοση κλικ:
  • Τα κλικ σάς δείχνουν πόσες φορές οι χρήστες έκαναν κλικ στο βίντεό σας. Με τα κλικ μπορείτε να κατανοήσετε πόσο αποτελεσματικά προσελκύει η διαφήμισή σας τους χρήστες που τη βλέπουν.
  • Η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) είναι ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει η διαφήμισή σας, διαιρούμενος με τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η διαφήμισή σας.
 • Απόδοση αφοσίωσης:
  • Η αφοσίωση δείχνει τον αριθμό των κλικ σε διαδραστικά στοιχεία, όπως τα κλικ σε teaser ή εικονίδια που αναπτύσσουν κάρτες στο βίντεό σας. (Αυτά τα κλικ δεν μεταφέρουν τους χρήστες σε κάποιον ιστότοπο ή άλλον εξωτερικό προορισμό.)
  • Το ποσοστό αφοσίωσης δείχνει τον αριθμό των ενεργειών αφοσίωσης που λαμβάνει η διαφήμισή σας, διαιρεμένο με τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισης.
 • Προσέγγιση χρηστών και συχνότητα:
  • Στη μέτρηση Μοναδικοί χρήστες εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των χρηστών που είδαν μια διαφήμιση σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Τα μοναδικά cookie είναι ο αριθμός των cookie (τα οποία αποθηκεύουν προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες) που αφορούν συγκεκριμένα σε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης στους υπολογιστές των χρηστών.
  • Οι μοναδικοί θεατές (cookie) είναι ο αριθμός προβολών της διαφήμισης βίντεο από έναν μοναδικό χρήστη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Η μέση συχν. εμφ./χρήστη είναι ο μέσος αριθμός εμφανίσεων της διαφήμισής σε έναν μοναδικό χρήστη, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Η μέση συχν. εμφ./cookie είναι ο μέσος αριθμός εμφανίσεων της διαφήμισης βίντεο σε ένα μοναδικό cookie, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Η μέση συχν. προβ./cookie είναι ο μέσος αριθμός προβολών του βίντεο από ένα μοναδικό cookie, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Θεαματικότητα βίντεο (ονομάζεται και αναφορές τεταρτημορίων)
  • Η μέτρηση Αναπαραγωγή βίντεο έως: 25% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως το 25% της διάρκειάς του.
  • Η μέτρηση Αναπαραγωγή βίντεο έως: 50% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως τη μέση της διάρκειάς του.
  • Η μέτρηση Αναπαραγωγή βίντεο έως: 75% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως το 75% της διάρκειάς του.
  • Η μέτρηση Αναπαραγωγή βίντεο έως: 100% δείχνει πόσο συχνά ένα βίντεο αναπαράγεται ολόκληρο.
Σημείωση: Στις μετρήσεις "αναπαραγωγή βίντεο έως" περιλαμβάνονται μόνο οι χρήστες που παρακολουθούν ολόκληρο το βίντεο. Ωστόσο, μια προβολή θα μετρηθεί επίσης αν ένας χρήστης αλληλεπιδράσει με το βίντεο (μέσω ενός κλικ στο URL προβολής, στο συνοδευτικό banner και σε τυχόν επεκτάσεις διαφημίσεων). Αν ένας χρήστης παρακολουθήσει ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων μόνο για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, κάνει κλικ στο URL προβολής για να μεταβεί στη σελίδα προορισμού, αυτό θα μετρηθεί ως προβολή και το ποσοστό προβολής θα αυξηθεί. Ωστόσο, αφού ο χρήστης δεν παρακολούθησε ολόκληρο το βίντεο, η ενέργεια αυτή δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για τη μέτρηση Αναπαραγωγή βίντεο έως: 100%. 
 • Αφοσίωση YouTube: Οι κερδισμένες ενέργειες προκύπτουν όταν ένας θεατής παρακολουθεί μια διαφήμιση βίντεο και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί μια σχετική ενέργεια στο YouTube. Δείτε διάφορους τύπους κερδισμένων ενεργειών:
  • Οι κερδισμένες προβολές προσαυξάνονται, αν θεατές του YouTube παρακολουθούν επόμενα βίντεο στο κανάλι σας στις σελίδες παρακολούθησης ή στο κανάλι σας στο YouTube. Αυτός ο τύπος κερδισμένης ενέργειας προσαυξάνεται ανεξάρτητα από το αν κάποιος επιλέξει να παρακολουθήσει ξανά το ίδιο βίντεο ή κάποιο άλλο βίντεο στο κανάλι σας.
  • Οι κερδισμένοι συνδρομητές προκύπτουν όταν στο κανάλι σας εγγράφονται θεατές. Αυτός ο τύπος κερδισμένης ενέργειας προσδίδει μοναδική αξία, επειδή το περιεχόμενο από αυτά τα κανάλια YouTube και τα ίδια τα avatar καναλιών μπορεί να προβληθούν στην αρχική σελίδα του YouTube.

Λόγω απαιτήσεων απορρήτου, οι τιμές της μέτρησης Κερδισμένοι συνδρομητές, οι οποίες είναι κάτω από 100, θα εμφανίζονται ως εύρος και όχι ως η πραγματική τιμή που εμφανίζεται επί του παρόντος. Για παράδειγμα, το 14 θα εμφανίζεται ως εύρος 11-20 και όχι ως η πραγματική τιμή. Οι τιμές της μέτρησης άνω του 100 θα εξακολουθούν να εμφανίζουν την πραγματική τιμή.

 • Οι κερδισμένες προσθήκες λίστας αναπαραγωγής προκύπτουν όταν οι θεατές προσθέτουν το βίντεο σε λίστες αναπαραγωγής.
 • Οι κερδισμένες προσθήκες "μου αρέσει" προκύπτουν όταν οι θεατές επισημαίνουν ότι το βίντεο τους αρέσει.
 • Οι κερδισμένες κοινές χρήσεις προκύπτουν όταν οι θεατές μοιράζονται το βίντεο.
 • Ενεργή προβολή

Λειτουργίες αναφορών

 • Προσαρμοσμένοι πίνακες και αναφορές με δυνατότητα λήψης Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα δεδομένα απόδοσης σχετικά με τις καμπάνιες βίντεο που σας ενδιαφέρουν, προσαρμόζοντας τους πίνακες του λογαριασμού σας στο Google Ads μέσω στηλών, τμημάτων και φίλτρων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε τις στήλες Μέγ. CPV, Κλικ ή Κερδισμένες ενέργειες του YouTube. Μόλις οι πίνακες έχουν ακριβώς τη μορφή που θέλετε, μπορείτε να τους κατεβάσετε ως αναφορές σε διάφορες μορφές και να τους αποθηκεύσετε. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις αναφορές, ώστε να εκτελούνται σε συγκεκριμένα διαστήματα, και να τις προγραμματίσετε, προκειμένου να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε, να τμηματοποιήσετε ή να φιλτράρετε στήλες.
 • Αυτοματοποιημένες αναφορές - Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα δεδομένα απόδοσης σχετικά με τις καμπάνιες βίντεο που σας ενδιαφέρουν, προσαρμόζοντας τους πίνακες στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού σας στο Google Ads, χρησιμοποιώντας στήλες, τμήματα και φίλτρα. Μόλις οι πίνακες έχουν ακριβώς τη μορφή που θέλετε, μπορείτε να τους κατεβάσετε ως αναφορές σε διάφορες μορφές και να τους αποθηκεύσετε. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις αναφορές, ώστε να εκτελούνται σε συγκεκριμένα διαστήματα, και να τις προγραμματίσετε, προκειμένου να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
 • Ιστορικό αλλαγών: Στη σελίδα Ιστορικό αλλαγών παρατίθενται οι αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στον λογαριασμό σας. Παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές εντός ενός χρονικού πλαισίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του λογαριασμού σας. Μπορείτε να προβάλετε όλες τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να φιλτράρετε τα αποτελέσματα κατά τύπο αλλαγής (όπως τις προσαρμογές προϋπολογισμού ή τις επεξεργασίες ομάδων διαφημίσεων) ή να δείτε τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων. Συγκρίνοντας τις αλλαγές με το χρονικό πλαίσιο των δεδομένων απόδοσης, μπορείτε να διαπιστώσετε ποιες αλλαγές ενδέχεται να συνέβαλαν στις αλλαγές της απόδοσης.
 • Τα σύνθετα εργαλεία αναφοράς και τα οπτικά γραφήματα σας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλετε, να προσαρμόζετε και να αναλύετε λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την απόδοση διαφημίσεων βίντεο.
 • Στόχευση: Μπορείτε, επίσης, να δείτε την απόδοση του βίντεο για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, τύπους κοινού και δημογραφικά στοιχεία. Μπορείτε να δείτε αυτές τις μετρήσεις, κάνοντας κλικ στις σελίδες Λέξεις-κλειδιά, Είδη κοινού ή Δημογραφικά στοιχεία.

Σημείωση

Για να δημιουργήσετε μια διαφήμιση βίντεο, το αντίστοιχο περιεχόμενο βίντεο πρέπει να φιλοξενείται στο YouTube. Αυτό σημαίνει ότι οι προβολές των διαφημίσεων βίντεο αυξάνουν τον αριθμό προβολών του βίντεο στο YouTube (στη σελίδα παρακολούθησης του βίντεο και στις αναφορές του λογαριασμού σας στο YouTube).

Διορθώστε ζητήματα που σχετίζονται με τα δεδομένα σας

Διαφορές μεταξύ στατιστικών στοιχείων προβολής στο YouTube και στο Google Ads

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προβολές για τις οποίες χρεώνεστε θα ισούνται με τον αριθμό των προβολών σας στο YouTube. Μια συνήθης αιτία που έχουμε διαπιστώσει μετά από έρευνα σε μετρήσεις περιοδικών προβολών είναι ότι το YouTube συγκεντρώνει περιοδικά στατιστικά στοιχεία βάσει της Ώρας Ειρηνικού, ενώ το Google Ads συγκεντρώνει περιοδικά στατιστικά στοιχεία βάσει της ζώνης ώρας που έχει καθοριστεί από το διαφημιζόμενο. Ωστόσο, επειδή προκύπτουν αποκλίσεις, προσπαθούμε να διατηρούμε τους συγκεντρωτικούς αριθμούς σε παρόμοιο επίπεδο. Παρόλο που ενδέχεται να χρεωθείτε για έναν σωστό αριθμό προβολών προσέλκυσης, ορισμένες από αυτές τις προβολές μπορεί να μην προσμετρήθηκαν ως προβολές στο YouTube.

Δεδομένου ότι το YouTube Analytics περιλαμβάνει δεδομένα βίντεο για όλα τα βίντεο, ενώ το Google Ads παρέχει δεδομένα για ένα μέρος αυτών των προβολών (τις πληρωμένες προβολές), θα υπάρχουν διαφορές στις συνολικές προβολές βίντεο.


Διαφορές στα ποσοστά προβολών βίντεο και στα κλικ παρότρυνσης για δράση μεταξύ YouTube Insights και Google Ads

Προς το παρόν, τα ποσοστά προβολών βίντεο (δεδομένα τεταρτημορίων) στο Google Ads αντιστοιχούν μόνο σε προβολές πληρωμένων διαφημίσεων του Google Ads. Αυτό σημαίνει ότι το Google Ads δεν μπορεί να παρουσιάσει αυτές τις πληροφορίες για το βίντεο, αν η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω δωρεάν καταχώρισης αποτελεσμάτων αναζήτησης στο Google ή στην αναζήτηση YouTube.

Παράδειγμα

Ένα βίντεο που φιλοξενείται στο YouTube μπορεί να εντοπιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης Google ή YouTube. Αν οι θεατές κάνουν κλικ σε αυτό το βίντεο μέσω αποτελεσμάτων οργανικής αναζήτησης και αλληλεπιδράσουν με το βίντεο, δεν θα χρεωθείτε για την προβολή της διαφήμισης βίντεο ή για τις αλληλεπιδράσεις του θεατή. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις δεν θα συμπεριληφθούν στις μετρήσεις απόδοσης βίντεο στο Google Ads.

Προβολή αποτελεσμάτων των ομάδων διαφημίσεων βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ομάδες διαφημίσεων, για να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα των ομάδων διαφημίσεων βίντεο σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών. Μπορείτε να δείτε στοιχεία για μετρήσεις όπως εμφανίσεις, κλικ, ποσοστό προβολών/εμφανίσεων (VTR), κόστος ανά προβολή (CPV) κ.λπ. Για να δείτε ορισμούς για κάθε μέτρηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξήγησης εργαλείου "?", σε κάθε κεφαλίδα στήλης.

 1. Επιλέξτε Καμπάνιες βίντεο από το πλαίσιο πλοήγησης.
 2. Επιλέξτε Ομάδες διαφημίσεων από το μενού σελίδων.

Έχετε υπόψη τα εξής

 • Μια ομάδα διαφημίσεων περιέχει διαφημίσεις βίντεο που έχουν κοινά κριτήρια στόχευσης και προσφορές.
 • Μια ομάδα διαφημίσεων ορίζεται από μια συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης βίντεο και μπορεί να περιέχει μόνο διαφημίσεις βίντεο της συγκεκριμένης μορφής. Ωστόσο, στις καμπάνιες βίντεο μπορείτε να προβάλλετε πολλές ομάδες διαφημίσεων, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις σε ροή και κάποιες άλλες διαφημίσεις video discovery. Αυτό σημαίνει ότι μια μεμονωμένη ομάδα διαφημίσεων μπορεί να περιέχει μόνο διαφημίσεις σε ροή ή μόνο διαφημίσεις video discovery, αλλά δεν μπορεί να περιέχει και τις δύο μορφές διαφήμισης.

Προβολή της σύνοψης απόδοσης των βίντεο

 1. Επιλέξτε Καμπάνιες βίντεο από το πλαίσιο πλοήγησης.
 2. Επιλέξτε Βίντεο από το μενού σελίδων.

Η ενότητα Βίντεο δείχνει την απόδοση βίντεο συγκεντρωτικά σε όλες τις διαφημίσεις.

Προβολή μετρήσεων βίντεο και insights

 1. Επιλέξτε Καμπάνιες βίντεο από το πλαίσιο πλοήγησης.
 2. Επιλέξτε Βίντεο από το μενού σελίδων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναλυτικά στοιχεία, στο επάνω μέρος της σελίδας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας