Årsaker til at kostnadene kan overskride dagsbudsjettet

 
 
  • Med Google Ads kan du maksimere avkastningen din ved å få annonsene dine vist oftere på dager da søketrafikken er høy.
  • På dager når annonsene blir vist oftere, kan den daglige totalkostnaden din være opptil dobbelt så høy som det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt, med mindre du betaler for konverteringer. Hvis du betaler for konverteringer, kan den daglige kostnaden din være dobbelt så høy som dagsbudsjettet ditt. Med Google Ads-kampanjer blir du imidlertid aldri belastet for mer enn det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ganget med det gjennomsnittlige antallet dager i måneden (30,4).

Årsaken til at kampanjer kan koste deg mer enn dagsbudsjettet tilsier

Du angir et dagsbudsjett for hver av annonsekampanjene dine. Dagsbudsjettet er det beløpet du har budsjettert å bruke på annonsene dine hver dag. Hvis du oppdager at den totale kostnaden per dag for en kampanje er høyere enn dagsbudsjettet ditt, betyr det at mer av budsjettet blir brukt på dager med høyere søketrafikk og mindre på dager med lavere trafikk. Søketrafikken kan variere av forskjellige årsaker: det kan være en helgedag eller ukedag eller sesongbetonte aspekter og høytider.

Når dagsbudsjettet ditt brukes for andre dager i måneden, bidrar dette til at kampanjene dine gir best mulig resultater. Det bidrar også til å sikre at en annonse publiseres noe mer på dager da den er svært populær.

Slik blir du belastet når kampanjene koster mer enn dagsbudsjettene tilsier

Det kan bli brukt opptil det dobbelte av kampanjens dagsbudsjett per dag på å vise annonsene dine på bestemte ukedager eller bestemte tidspunkter i måneden ut fra svingninger i trafikken, men ikke mer enn du bruker på kampanjene dine hver måned. Hvis du har kampanjer der du betaler for konverteringer, kan de daglige kostnadene dine bli dobbelt så høye som dagsbudsjettet ditt skulle tilsi.

Eksempel

Hvis dagsbudsjettet er på 100 kroner, kan opptil 200 kroner brukes for å vise annonsene dine på bestemte dager ut fra svingninger i trafikken.

Vær oppmerksom på at kostnadene per dag av og til kan overskride taket på to ganger dagsbudsjettet ditt. Du må likevel bare betale opptil det dobbelte av dagsbudsjettet. Hvis dagsbudsjettet for eksempel er på 100 kroner, og det har påløpt 230 kroner i kostnader på en gitt dag, betaler du bare 200 kroner per dag. De resterende 30 kronene tilbakeføres til deg som en kreditt ved budsjettoverskridelse, som du kan se i transaksjonsloggen din.

Om den månedlige belastningsgrensen

Kostnaden for en kampanje kan være opptil det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt på en gitt dag. Du blir imidlertid ikke belastet med mer enn den månedlige belastningsgrensen som brukes i Google Ads for å hindre at du blir overbelastet ved en feiltakelse. Dette betyr at så lenge budsjettet ditt er det samme gjennom hele måneden, betaler du ikke mer enn dagsbudsjettet ditt ganget med det gjennomsnittlige antallet dager i en måned, altså 30,4 (365 dager i året delt på 12 måneder).

Eksempel

Hvis budsjettet er satt til samme beløp for en hel måned, og det påløper høyere kostnader i en kalendermåned enn den månedlige grensen tillater, belastes du bare for den månedlige grensen. Hvis dagsbudsjettet ditt for eksempel er på 100 kroner per dag for en måned (en månedlig belastningsgrense på 3040 kroner), og det har påløpt 3100 kroner i kostnader i løpet av en kalendermåned, belastes du bare for 3040 kroner. Da ser regnestykket slik ut:

NOK 100 (dagsbudsjett) x 30,4 (gjennomsnittlig antall dager per måned) = NOK 3040

De resterende NOK 60 tilbakeføres til deg som en kreditt ved budsjettoverskridelse.

Slik påvirkes den månedlige belastningsgrensen av budsjettendringer

Når du endrer budsjettet ditt, blir kostnadene dine for resten av måneden justert slik at de ikke overstiger det nye gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt multiplisert med de resterende dagene i måneden. 

Tenk deg for eksempel at du har et dagsbudsjett på 50 kroner, og frem til 24. november har du brukt 1130 kroner. Samme dag endrer du dagsbudsjettet ditt til 100 kroner. Det meste du blir belastet for november måned vil da være:

1130 kroner brukt så langt + (100 kr per dag x 7 gjenværende dager) = 1830 kroner

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt