Rozšírenia o odkazy na podstránky

Ak chcete do svojich reklám pridať viac odkazov, vytvorte rozšírenia o odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky môžu ľudí nasmerovať na konkrétne stránky webu, ako je napríklad stránka s otváracou dobou, konkrétnym produktom alebo iná stránka. Keď niekto na váš odkaz klikne alebo klepne, dostane sa priamo na stránku, ktorá ho zaujíma, alebo na produkt, ktorý si chce kúpiť.

Tento informačný článok poskytuje prehľad rozšírení o odkazy na podstránky. Prečítajte si pokyny, ako pridať rozšírenia o odkazy na podstránky.

Ako sa zobrazujú

Odkazy na podstránky sa budú zobrazovať rôznymi spôsobmi v závislosti od zariadenia, pozície a ďalších faktorov. Keď sa rozšírenie o odkazy na podstránky zobrazí s jednou z vašich reklám v počítači, vaša reklama zobrazí aspoň dva odkazy. Reklamy sa totiž zobrazujú, len ak obsahujú minimálne dva odkazy na podstránky. Reklama môže mať maximálne šesť odkazov. Odkazy na podstránky sa môžu zobraziť v rovnakom riadku alebo môžu zaplniť až dva riadky vašej reklamy.

V tablete alebo mobilnom zariadení sa môže v reklame zobraziť maximálne osem odkazov na podstránky. Zobrazia sa vedľa seba v jednom riadku v podobe posuvného pása. Ľudia môžu potiahnuť prstom doľava alebo doprava v posuvnom páse a prehliadať si tak rôzne odkazy na podstránky. Ak sa vaša reklama zobrazuje v pozícii úplne hore, vaše odkazy na podstránky sa môžu zobraziť na význačnejšom riadku, na ktorý sa dá klepnúť, pričom každý riadok obsahuje iba jeden odkaz na podstránku.

Odkazy na podstránky sa zobrazujú v reklamách v hornej a dolnej časti výsledkov Vyhľadávania Google.

Príklad reklamy vo vyhľadávaní s rozšíreniami o odkazy na podstránky, ako by sa zobrazila v počítači

Václavova pekáreň pre psov
Reklama: www.example.com
Kulinárske sušienky a koláče. Váš pes si to zaslúži!

Ako fungujú

Odkazy na podstránky môžete pridávať na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny. Určíte text odkazu (ktorý sa zobrazí ľuďom) a webové adresy (stránky, na ktoré ľudia klikajú).

V niektorých prípadoch môže Google vaše odkazy na podstránky doplniť o popisy daných stránok, ktoré ste poskytli. Tieto podrobnosti môžete pridať buď sami pri vytváraní alebo úprave odkazov na podstránky, alebo môžeme automaticky použiť informácie vo vašom účte týkajúce sa jednotlivých odkazov na podstránky, napríklad údaje z rôznych reklám v účte. Zobrazovaním dodatočných informácií spolu s odkazmi na podstránky sa môže zvýšiť relevancia reklám pre potenciálnych zákazníkov.

Výhody

Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo by ste mali zvážiť pridanie odkazov na podstránky do svojich reklám:

  • Jednoduchá aktualizácia: Text a webové adresy odkazov môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať tak reklamy podľa potrieb predaja a akčných ponúk. Pritom sa nevyžaduje vytvorenie nových textových reklám ani ich úprava tak, aby obsahovali odkazy na podstránky.
  • Zobrazenie podrobných údajov o kliknutiach: Zistite, koľko kliknutí bolo uskutočnených vo vašej reklame, keď sa zobrazili odkazy na podstránky. Analyzujte štatistické údaje podľa kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy. Segmentujte štatistické údaje a zistite počet kliknutí na príslušný odkaz na podstránku v porovnaní s počtom kliknutí na inú časť reklamy (napr. nadpis, ďalšie odkazy na podstránky alebo iné rozšírenie).
  • Úprava rozšírení o odkazy na podstránky bez straty údajov: Upravte odkazy na podstránky bez vynulovania štatistiky ich výkonnosti.
  • Prispôsobené odkazy na podstránky pre mobilné zariadenia: Vytvorte odkazy na podstránky optimalizované pre mobilné zariadenia.
  • Plánovanie s dátumami začiatku a ukončenia: Zadajte dátumy, dni týždňa alebo časy dňa, kedy sa vaše odkazy na podstránky majú zobrazovať.

Cena za kliknutia

Odkazy na podstránky môžete pridávať bezplatne. Účtujeme vám iba kliknutia od ľudí, ktorí si prezerajú vašu reklamu. Cena za kliknutie na odkaz na podstránku je rovnaká ako cena za kliknutie na nadpis v rovnakej reklame. Inak povedané, zaplatíte tú istú sumu bez ohľadu na to, na ktorý odkaz v danej reklame používateľ klikne – či na adresu vstupnej stránky alebo na odkaz na podstránku. Rozšírenia o odkazy na podstránky poskytujú vašim zákazníkom viac príležitostí kliknúť na vašu reklamu alebo v nej. Za jedno zobrazenie reklamy vám vyúčtujeme maximálne dve kliknutia. Ak však niekto pri prezeraní reklamy rýchlo klikne na viac ako jeden odkaz, bude sa to považovať za duplicitné alebo neplatné kliknutie a poplatky vám nebudú účtované.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory