Rozšírenia o odkazy na podstránky

Od polovice marca 2022 dôjde k aktualizáciám, ktoré vám pomôžu osloviť viac potenciálnych zákazníkov a zjednodušiť správu rozšírení reklamy.

Oslovte viac ľudí pomocou automatických rozšírení:

 • Rozšírenia o dynamické odkazy na podstránky sa teraz môžu zobrazovať s manuálne vytvorenými rozšíreniami o odkazy na podstránky, keď sa predpokladá, že zlepšia výkonnosť.
 • Odteraz budú k dispozícii prehľady pre jednotlivé rozšírenia o dynamické odkazy na podstránky.
 • Budete môcť rozhodovať o tom, ktoré rozšírenia o odkazy na podstránky (manuálne vytvorené alebo dynamické) sa budú zobrazovať po pozastavení alebo odstránení jednotlivých rozšírení o odkazy na podstránky.

Zobrazujte viac vytvorených rozšírení reklamy:

 • Rozšírenia o odkazy na podstránky vytvorené na vyšších úrovniach v rámci hierarchie účtov sa budú môcť teraz zobrazovať s rozšíreniami o odkazy na podstránky vytvorenými na nižších úrovniach, keď sa predpokladá, že zlepšia výkonnosť.
 • Ak máte napríklad rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni kampane a účtu, vaše rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni účtu sa odteraz budú môcť zobrazovať spolu s rozšíreniami o odkazy na podstránky definovanými na úrovni kampane.

Ďalšie informácie o týchto zmenách v rozšíreniach

Ak chcete do svojich reklám pridať viac odkazov, môžete vytvoriť rozšírenia o odkazy na podstránky. Rozšírenia o odkazy na podstránky presmerujú ľudí na konkrétne stránky na vašom webe (napríklad na stránku s konkrétnym výrobkom alebo otváracím časom predajne). Keď niekto na váš odkaz klikne alebo klepne, dostane sa priamo na stránku, ktorá ho zaujíma, alebo na výrobok, ktorý si chce kúpiť. V tomto článku sa dozviete, ako rozšírenia o odkazy na podstránky fungujú a ako sa zobrazujú v kampaniach spĺňajúcich podmienky pre ich zobrazovanie.

Pokyny na nastavenie rozšírení o odkazy na podstránky nájdete v článku Pridanie rozšírení o odkazy na podstránky.

Výhody

 • Jednoduchá aktualizácia: text a webové adresy odkazov môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať tak reklamy podľa potrieb predaja a akciových ponúk. Ak chcete zahrnúť odkazy na podstránky, nemusíte vytvoriť nové reklamy ani upraviť existujúce.
 • Zobrazenie podrobných údajov o kliknutiach: zistite, koľko kliknutí bolo uskutočnených vo vašej reklame, keď sa zobrazili odkazy na podstránky. Analyzujte štatistické údaje podľa kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy. Segmentujte štatistické údaje a zobrazte počet kliknutí na príslušný odkaz na podstránku v porovnaní s počtom kliknutí na inú časť reklamy (napríklad nadpis, ďalšie odkazy na podstránky alebo iné rozšírenie).
 • Používanie sledovania konverzií pre vstupné stránky: nastavte sledovanie konverzií pre vstupné stránky, ktoré ľudia navštívia po kliknutí na odkazy na podstránky pod reklamou. Vstupné stránky by ste mali optimalizovať pre „jednoduché“ konverzné udalosti (ako napríklad návšteva webu alebo pridanie do košíka).
 • Úprava rozšírení o odkazy na podstránky bez straty údajov: upravte rozšírenia o odkazy na podstránky bez resetovania ich štatistík výkonnosti.
 • Plánovanie s dátumami spustenia a ukončenia: zadajte dátumy, dni týždňa alebo časy dňa, kedy sa vaše odkazy na podstránky majú zobrazovať.

Ako fungujú rozšírenia o odkazy na podstránky

Rozšírenia o odkazy na podstránky môžete pridávať na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny. Určíte text odkazu (ktorý sa zobrazí ľuďom) a webové adresy (stránky, na ktoré ľudia klikajú).

V niektorých prípadoch môže Google vaše odkazy na podstránky doplniť o opisy daných stránok, ktoré ste poskytli. Tieto podrobnosti môžete pridať buď vy pri tvorbe alebo úprave odkazov na podstránky, alebo môže Google automaticky použiť informácie vo vašom účte týkajúce sa jednotlivých odkazov na podstránky (napríklad údaje z rôznych reklám v účte). Zobrazovaním dodatočných informácií spolu s odkazmi na podstránky sa môže zvýšiť relevancia reklám pre potenciálnych zákazníkov.

Ak vytvoríte odkaz na podstránku na nižšej úrovni, vždy má vyššiu prioritu než rozšírenia o odkazy na podstránky na vyššej úrovni. Ak napríklad vytvoríte odkazy na podstránky pre reklamnú skupinu, daný odkaz na podstránku má predvolene prednosť pred odkazmi na podstránky na úrovni kampane. Ak sa má nový odkaz na podstránku zobrazovať, je dôležité spojiť ho na správnej úrovni. Môžete sa tiež rozhodnúť pre reklamnú skupinu nezobrazovať žiadne odkazy na podstránky.

Pripomíname, že rozšírenia možno spojiť s ľubovoľnou reklamnou skupinou alebo kampaňou, prípadne s celým účtom. Znamená to, že jedno rozšírenie môže mať viacero spojení. Ďalšie informácie o tom, prečo sa vaše odkazy na podstránky nezobrazujú

Tip:

Ak chcete maximalizovať výkonnosť, uveďte aspoň šesť odkazov na podstránky s opismi všetkých reklamných skupín a kampaní s vysokým objemom.

Ako sa zobrazujú rozšírenia o odkazy na podstránky

Rozšírenia o odkazy na podstránky sa zobrazujú rôznymi spôsobmi v závislosti od zariadenia, pozície a ďalších faktorov. Rozšírenia o odkazy na podstránky sú kompatibilné s kampaňami vo vyhľadávaní a videokampaňami na YouTube.

Kampane vo vyhľadávaní

 • Rozšírenia o odkazy na podstránky sa zobrazujú v reklamách navrchu a naspodku výsledkov vyhľadávania na Googli.
 • Ak chcete, aby sa v reklame zobrazovali odkazy na podstránky, potrebujete pre počítač aspoň dve rozšírenia o odkazy na podstránky a pre mobilné zariadenie aspoň jedno. Počet odkazov na podstránky, ktoré sa môžu zobraziť, sa líši v závislosti od toho, kde sa reklama ľuďom zobrazí:
  • Počítač: v reklame sa môže zobraziť maximálne šesť odkazov na podstránky. Odkazy na podstránky sa môžu zobraziť v rovnakom riadku alebo môžu zaplniť až dva riadky vašej reklamy.
  • Mobilné zariadenie: v reklame sa môže zobraziť maximálne osem odkazov na podstránky. Zobrazia sa vedľa seba v jednom riadku vo formáte posuvného pása. Ľudia môžu potiahnuť prstom doľava alebo doprava v posuvnom páse a prehliadať si rôzne odkazy na podstránky. Ak sa vaša reklama zobrazuje v pozícii úplne hore, vaše odkazy na podstránky sa môžu zobraziť vo význačnom riadku, pričom každý riadok obsahuje iba jeden odkaz na podstránku.

Príklad: Odkazy na podstránky v reklame vo vyhľadávaní (počítač)

Reklama www.example.com
Václavova pekáreň pre psov
Kulinárske sušienky a koláče. Váš pes si to zaslúži!

Videokampane

 • Rozšírenia o odkazy na podstránky sa zobrazujú pod reklamami spĺňajúcimi podmienky, ktoré sa prehrávajú pred iným videom na YouTube, počas neho alebo po ňom. V mobilných zariadeniach sa odkazy na podstránky zobrazujú len pod reklamami spĺňajúcimi podmienky.
 • Ak chcete, aby sa v reklame zobrazovali odkazy na podstránky, potrebujete aspoň dve rozšírenia o odkazy na podstránky.
 • V reklame sa môžu zobraziť maximálne štyri odkazy na podstránky. Ľudia môžu prehliadať a vyberať odkazy na podstránky počas sledovania reklamy.
Poznámka: Odkazy na podstránky sa nenachádzajú vo videokampaniach prevádzkovaných partnermi Googlu pre video.

Príklad: Odkazy na podstránky vo videoreklame na YouTube (mobilné zariadenie)

Cena

Kampane vo vyhľadávaní

Rozšírenia o odkazy na podstránky môžete pridávať bezplatne. Účtujeme vám iba kliknutia od ľudí, ktorí si prezerajú vašu reklamu. Cena za kliknutie na odkaz na podstránku je rovnaká ako cena za kliknutie na nadpis v rovnakej reklame. Inak povedané, zaplatíte tú istú sumu bez ohľadu na to, na ktorý odkaz v danej reklame používateľ klikne (napríklad na odkaz na vstupnú stránku alebo na odkaz na podstránku). Odkazy na podstránky ponúkajú vašim zákazníkom ďalšie príležitosti na to, aby klikli na vašu reklamu alebo v nej. Za zobrazenie reklamy vám ale nebudeme účtovať viac ako dve kliknutia. Ak však niekto pri prezeraní reklamy rýchlo klikne na viac ako jeden odkaz, bude sa to považovať za duplicitné alebo neplatné kliknutie a poplatky vám nebudú účtované.

Videokampane

Poplatky za kampaň sa budú účtovať podľa formátu a cieľa kampane. V prípade kampane TrueView pre akcie alebo videokampane s výzvou na akciu vám napríklad zaúčtujeme poplatky na základe ceny za tisíc zobrazení (CTZ) ľuďom, ktorí zhliadnu vašu reklamu. Platíte za každých 1 000 zobrazení svojej reklamy. Pridaním odkazov na podstránky do videokampaní si môžete znížiť cenu za akciu (CZA).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false