Odkazy na podstránky

Pokud chcete do svých reklam přidat další odkazy, můžete vytvořit odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky mohou uživatele přesměrovat na konkrétní stránky vašeho webu (například na stránku produktu nebo stránku s otevírací dobou). V tomto článku se dozvíte, jak odkazy na podstránky fungují a jak je používat ve vhodných kampaních.

Výhody

 • Snadná aktualizace: Adresu i text odkazu lze kdykoli změnit. Snadno je tak přizpůsobíte aktuálním slevovým akcím nebo speciálním nabídkám. Přidání těchto odkazů je snadné. Nemusíte kvůli tomu vytvářet reklamy nové ani měnit ty stávající.
 • Podrobné údaje o kliknutích: Je možné zjistit, kolikrát uživatelé klikli na reklamu, když se v ní odkazy na podstránky zobrazily. Můžete si zobrazit podrobné statistiky jednotlivých kampaní, reklamních sestav a reklam. Data si můžete rozdělit na segmenty a srovnat počet kliknutí na daný odkaz s počty kliknutí na jiné části reklamy (např. na nadpis, na jiné odkazy na podstránky, případně na jiné podklady).
 • Měření konverzí pro vstupní stránky: Můžete si nastavit měření konverzí pro vstupní stránky, kam jsou uživatelé přesměrováni, když kliknou na odkazy na podstránky pod reklamou. Vstupní stránky byste měli optimalizovat pro úvodní konverzní události, jako jsou návštěvy webu nebo přidání zboží do košíku.
 • Úpravy odkazů na podstránky bez ztráty dat: Odkazy na podstránky můžete upravovat, aniž by došlo k resetování statistik jejich výkonu.
 • Plán zobrazování s datem zahájení a ukončení: Můžete zadat konkrétní data, dny v týdnu nebo časy, kdy se mají odkazy na podstránky zobrazovat.

Než začnete

Odkazy na podstránky jsou kompatibilní s kampaněmi ve Vyhledávací síti a videokampaněmi na YouTube a ve službě AdSense pro vyhledávání. Při nastavování odkazů na podstránky dodržujte tyto doporučené postupy:

 • Nejdřív vytvořte odkazy na podstránky na úrovni účtu: Když nejprve přidáte odkazy na podstránky na úrovni účtu, pomůže vám to dříve dosáhnout optimálního pokrytí odkazů na podstránky. Myslete však na to, aby byly relevantní pro všechny vaše kampaně a reklamní sestavy.
 • Text odkazu by měl být krátký: Krátkých odkazů se může zobrazit více. Dodržujte proto nastavené limity. Text odkazu na podstránku může být u většiny jazyků dlouhý maximálně 25 znaků (u jazyků se znaky dvojité šířky, jako je čínština, japonština a korejština, je maximální povolená délka 12 znaků).
 • Vytvářejte odkazy, které vystihují váš web: Při vytváření odkazů na podstránky se můžete inspirovat navigačními panely na svém webu.
 • Přidejte popisy: K odkazům lze přidat popis, který uživatelům poskytne další užitečné informace. Díky popisu můžete také používat více formátů reklamy a zlepšit tak výkon svých reklam. Popisy nemají vliv na počet odkazů, které se mohou zobrazovat.
 • Zkontrolujte, zda jsou povoleny dynamické odkazy na podstránky: Pokud dynamické odkazy na podstránky povolíte, bude mít systém více příležitostí k zobrazování podkladů s vašimi reklamami. Pokud nebudete chtít, aby se u reklam nějaký konkrétní podklad zobrazoval, můžete jej pozastavit nebo odstranit.
Poznámka: Pokud nemáte na psaní popisů k odkazům čas, může je za vás automaticky vytvářet služba Google Ads. Stačí si aktivovat dynamické odkazy na podstránky.

Jak odkazy na podstránky fungují

Odkazy na podstránky můžete přidat na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy. Zadáte text odkazu (který se zobrazí uživatelům) a adresy URL (stránky, na které se prokliknou).

V některých případech může Google odkazy na podstránky doplnit o popisy, které jste k těmto stránkám poskytli. Tyto údaje můžete přidat sami při vytváření nebo úpravách odkazů, nebo je Google může doplnit automaticky z informací ve vašem účtu (například z různých reklam), které se ke konkrétním odkazům vztahují. Díky dalším informacím v odkazech mohou být reklamy pro potenciální zákazníky relevantnější.

Odkazy na podstránky vytvořené na vyšších úrovních hierarchie účtu se mohou zobrazovat s odkazy na podstránky na nižších úrovních, pokud se dá čekat, že to povede ke zvýšení výkonu. Jestliže například máte odkazy na podstránky na úrovni kampaně a účtu, budou se odkazy na podstránky moci zobrazovat spolu s odkazy na podstránky definovanými na úrovni kampaně.

Odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy

 • Jestli máte v účtu Google Ads nějaké odkazy na podstránky na úrovni účtu, zobrazí se ve všech vhodných kampaních ve Vyhledávací síti.
 • Podobně platí, že pokud máte stávající odkazy na podstránky na úrovni kampaně, mohou se zobrazovat ve všech vhodných reklamních sestavách v dané kampani.
 • Ve výchozím nastavení využívá reklamní sestava podklady z kampaně a účtu, do kterých patří.
 • Společně se mohou zobrazovat pouze odkazy na podstránky v konkrétní „pobočce“ účtu > kampaň > hierarchie reklamních sestav. Například odkazy na podstránky v jedné kampani se nebudou zobrazovat v jiné kampani.
 • Pokud nechcete, aby se odkazy na podstránky na úrovni účtu zobrazovaly v určité kampani, můžete je z účtu odebrat, nebo přidat jiné odkazy na podstránky na úrovni kampaně, popř. reklamní sestavy.
Mějte na paměti:
 • Odkazy na podstránky definované na všech úrovních ve stejné „pobočce“ účtu > kampaň > hierarchie reklamních sestav se mohou zobrazovat současně.
 • Odkazy na podstránky je třeba vytvářet na úrovni, která dává smysl pro všechny následující části hierarchie účtu.
 • Pokud se například odkaz na podstránku vztahuje na všechny reklamní sestavy v celém účtu, měl by být přidán na úrovni účtu.
 • Pokud se odkaz na podstránku vztahuje pouze na podskupinu kampaní, měl by být přidán pouze do příslušných kampaní.
 • Google vybere ze seznamu vhodných odkazů na podstránky ty nejlepší, které maximalizují výkon vašich reklam.

Podklady lze přidružit k jakékoli reklamní sestavě či kampani, nebo i k celému účtu. To znamená, že jeden podklad může mít víc přidružení.

Tip: Aby byly vaše reklamy co nejvýkonnější, zadejte u všech reklamních sestav a kampaní s velkým objemem návštěvnosti alespoň 4 odkazy na podstránky s popisy.

Cena

Odkazy na podstránky se mohou účtovat různě podle typu kampaně nebo formátu a cíle kampaně. Podrobnosti o cenách spojených s odkazy na podstránky a kampaněmi naleznete níže.

Kampaně ve Vyhledávací síti

Přidání rozšíření o odkazy na podstránky je bez dalších poplatků – platíte pouze za kliknutí od uživatelů, kterým se zobrazí vaše reklama. Cena za kliknutí na odkaz na podstránku je stejná jako cena za kliknutí na nadpis v téže reklamě. Bude vám tedy naúčtována stejná částka, bez ohledu na to, na který odkaz uživatel v dané reklamě klikne (např. odkaz na vstupní stránku nebo na podstránku). Odkazy na podstránky nabízejí zákazníkům více možností, na co mohou v reklamě kliknout. V rámci jednoho zobrazení reklamy vám ale budou účtována maximálně dvě kliknutí. Pokud však uživatel při prohlížení reklamy rychle za sebou klikne na více než jeden odkaz, budou další kliknutí považována za duplicitní nebo neplatná a nebudou vám účtována.

Videokampaně

Kampaň bude fakturována podle formátu a cíle kampaně. Například u kampaní TrueView pro akce a videokampaní vyzývajících k akci vám bude účtována cena za tisíc zobrazení (CPM) za lidi, kteří vaši reklamu zhlédli. Zaplatíte po každém tisícím zobrazení reklamy. Přidání odkazů na podstránky do videokampaní může vést ke snížení vaší ceny za akci (CPA).

Jak se odkazy na podstránky zobrazují

Odkazy na podstránky se zobrazují různě v závislosti na zařízení, pozici a dalších faktorech. Odkazy na podstránky jsou kompatibilní s kampaněmi ve Vyhledávací síti a videokampaněmi na YouTube.

Kampaně ve Vyhledávací síti

 • Odkazy na podstránky se zobrazují v reklamách v horní a dolní části výsledků Vyhledávání Google.
 • Aby se odkazy v reklamě zobrazovaly, musíte mít alespoň dva odkazy na podstránky na počítači a alespoň jeden na mobilu. Počet odkazů na podstránky, které se mohou zobrazit, závisí na tom, kde se uživatelům reklama zobrazuje:
  • Počítač: V reklamě se může zobrazovat až 6 odkazů na podstránky. Mohou se objevit na stejném řádku nebo až na dvou řádcích reklamy.
  • Mobilní zařízení: V reklamě se může zobrazovat až 8 odkazů na podstránky. Umisťují se vedle sebe na jednom řádku v pásovém formátu. Uživatelé mohou jednotlivé odkazy na podstránky procházet tak, že na tomto pásu přejedou vpravo nebo vlevo. Pokud se reklama objeví na nejvyšší pozici, mohou se odkazy na podstránky zobrazovat v nápadném řádku, přičemž každý odkaz na podstránku bude na samostatném řádku.

Příklad: Odkazy na podstránky v reklamě ve vyhledávání (počítač)

Reklama www.example.com
Vendelínova pekárna pro psy
Poctivá výroba sušenek a jiných dobrot. Dopřejte je svému psovi!

Videokampaně

 • Odkazy na podstránky se zobrazují pod způsobilými reklamami, které se přehrávají na YouTube před jiným videem, během něj, nebo po něm. Na mobilních zařízeních se odkazy objevují pouze pod reklamami.
 • Aby se odkazy v reklamě zobrazily, musíte mít alespoň 2 odkazy na podstránky.
 • Reklama může zobrazit až 4 odkazy na podstránky. Uživatelé mohou odkazy procházet a vybírat při sledování reklamy.
Poznámka: Ve videokampaních provozovaných u partnerů Googlu pro video se odkazy na podstránky nezobrazují.

Příklad: Odkazy na podstránky ve videoreklamě na YouTube (mobilní zařízení)

Tip: V případě kampaní ve Vyhledávací síti i u videokampaní postupujte podle níže uvedených tipů, pokud chcete zajistit, aby se vedle textových reklam zobrazovaly více než čtyři odkazy na podstránky. Další informace o požadavcích na odkazy na podstránky
 • Použijte jedinečný text odkazu na podstránku: Odkazy na podstránky se stejným nebo podobným textem se nebudou zobrazovat společně s reklamou. Pokud máte dva odkazy na podstránky se stejným nebo podobným textem, zobrazí se pouze jeden z nich.
 • Odstraňte duplicitní adresy URL odkazů na podstránky: Odkazy na podstránky se stejnou adresou URL se nebudou zobrazovat společně, ani když se text liší.
 • Zkontrolujte plán: Odkazy na podstránky nesmí být naplánovány na jiný čas, než na jaký jsou naplánované reklamy.
 • Přidejte nové odkazy na podstránky: Pokud odkazy na podstránky nezískávají očekávaný počet zobrazení, zkuste přidat nové odkazy.

Pokyny

Přečtěte si následující pokyny, jak v Google Ads přidávat, upravovat, plánovat a odstraňovat problémy s odkazy na podstránky.

Přidání odkazů na podstránky

Odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy přidáte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady.
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. Klikněte na tlačítko plus a na možnost Odkaz na podstránku.
 4. V rozbalovací nabídce Přidat do zvolte úroveň, na kterou chcete odkaz na podstránku přidat: Účet, Kampaň nebo Reklamní sestava.
 5. V části Podklad zvolte podklad.
  • Když chcete vytvořit nový odkaz na stránku, zvolte možnost Vytvořit nový.
  • Pokud chcete použít existující odkaz na podstránku, zvolte možnost Použít stávající a vyberte požadované odkazy na podstránky.
 6. Vyplňte text odkazu na podstránku, popisný řádek a adresu URL.
  • Poznámka: Do polí Popis zadejte další text odkazu (nepovinné, ale důrazně doporučujeme). Když vyplníte oba řádky popisu, zadané informace se u odkazu budou moci zobrazit.
 7. Krok 6 opakujte podle potřeby. Před uložením můžete kliknout na možnost Přidat odkaz na podstránku a přidat další odkazy.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tip: Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, vytvořte alespoň čtyři odkazy na podstránky na úrovni účtu. Odkazy by měly být relevantní pro všechny vaše kampaně a reklamní sestavy. Budete také potřebovat alespoň jeden odkaz pro mobilní zařízení.

Úprava odkazů na podstránky

Odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy upravíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. V rozbalovací nabídce Zobrazení tabulky zvolte možnost Přidružení.
 4. Ze seznamu nad lištou tabulky vyberte možnost Odkaz na podstránku.
 5. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle odkazu na podstránku, který chcete upravit. Klikněte na Upravit.
 6. Odkaz na podstránku upravte. Provedené změny se projeví ve všech reklamních sestavách, kampaních a účtech, které tento odkaz na podstránku sdílejí.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Plánování odkazů na podstránky

Odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy naplánujete takto:
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. V rozbalovací nabídce Zobrazení tabulky zvolte možnost Přidružení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle odkazu na podstránku, který chcete upravit. Klikněte na Upravit.
 5. Kliknutím na Pokročilé možnosti otevřete rozbalovací nabídku.
 6. Nastavte datum zahájení a datum ukončení. Podklad se bude zobrazovat pouze v tomto zadaném období.
 7. V části Plánování podkladů vyberte dny a časy, kdy chcete podklady zobrazovat. Pokud chcete přidat další dny a časy, klikněte na Přidat časový rozvrh reklam.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení předvoleb zařízení pro odkazy na podstránky

Pokud chcete odkazy na podstránky optimalizovat, aby se zobrazovaly na mobilních zařízeních, postupujte takto: 

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady.
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. V rozbalovací nabídce Zobrazení tabulky zvolte možnost Přidružení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle odkazu na podstránku, který chcete upravit. Klikněte na Upravit.
 5. V zobrazeném okně klikněte v pravém horním rohu na šipku.
 6. V rozbalovací nabídce klikněte na Pokročilé možnosti.
 7. Odkaz optimalizujte zaškrtnutím políčka vedle možnosti Mobilní zařízení.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pozastavení nebo odstranění odkazů na podstránky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady.
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. V rozbalovací nabídce Zobrazení tabulky zvolte možnost Přidružení.
  • Pozastavení nebo odstranění více odkazů na podstránky:
   1. Zaškrtnutím příslušných políček vyberte podklady.
   2. Na modré liště v horní části klikněte na Pozastavit nebo Odstranit.
  • Pozastavení nebo odstranění jednoho podkladu:
   1. Kliknutím na rozbalovací nabídku u barevného indikátoru vyberte konkrétní vložený podklad.
   2. Vyberte možnost Pozastavit nebo Odstranit.

Odstraňování problémů s odkazy na podstránky

Poznámka: Pokud nejsou splněny určité požadavky Google Ads (například použití URL třetích stran nebo duplicitní adresy URL), nemusí se odkazy na podstránky zobrazovat. Pokud Google předpovídá nízký výkon, nemusí se odkazy na podstránky zobrazovat. Další informace o požadavcích na odkazy na podstránky

Potvrďte vhodnou úroveň odkazu na podstránku

Jestliže chcete ověřit, zda má odkaz na podstránky přidruženou správnou úroveň, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a v rozbalovací nabídce na Podklady.
 3. Zobrazí se tabulka se všemi vašimi podklady. V rozbalovací nabídce Tabulkové zobrazení zvolte možnost Přidružení.
 4. Zobrazte si úroveň, na které je odkaz na podstránku přiřazen, a klikněte na ikonu tužky.
 5. Pokud chcete odkazy na podstránky opět používat jen na úrovni kampaně jako při výchozím nastavení, odstraňte odkazy na úrovni reklamní sestavy. Zaškrtněte políčko vlevo od odkazu na podstránky a v modrém pruhu klikněte na možnost Odebrat. Odkazy na podstránky na úrovni kampaně se vrátí.

Pokud používáte mnoho odkazů na podstránky, můžete je upravovat a nahrávat hromadně a ušetřit si tak čas. Při hromadné úpravě podkladů postupujte takto:

Odstranit odkazy na podstránky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a podklady a poté na Podklady.
 3. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady. V rozbalovací nabídce Zobrazení tabulky zvolte možnost Přidružení.
 4. Ze seznamu nad lištou tabulky vyberte možnost Odkaz na podstránku.
 5. Zaškrtněte políčka u všech odkazů na podstránky, které chcete upravit.
 6. V modré liště nad tabulkou klikněte na tlačítko Odstranit.
 7. Klikněte na Použít.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false