Tạm dừng hoặc tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn

Bài viết này giải thích cách tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa các nhóm quảng cáo của bạn.

Trước khi bắt đầu

Kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2017, các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh và quảng cáo video không có phương pháp nhắm mục tiêu sẽ đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và YouTube. Các nhóm quảng cáo hiện tại không có nhắm mục tiêu sẽ tự động bị tạm dừng kể từ ngày 18 tháng 1 để đảm bảo các nhóm quảng cáo đó không chạy quảng cáo mà bạn không có ý định hiển thị và đây sẽ là lần ngoại lệ duy nhất. Về sau, hãy tạm dừng theo cách thủ công các nhóm quảng cáo không sẵn sàng hiển thị quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu, hãy truy cập bài viết Giới thiệu về cài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị.

Hướng dẫn

Cách tạm dừng, bật hoặc xóa nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo từ menu trang.
 3. Tìm cột "Trạng thái" để xem trạng thái hiện tại của từng nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh nhóm quảng cáo hoặc các nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa phía trên nhóm quảng cáo và chọn Bật, Tạm dừng hoặc Loại bỏ.

Cách tìm nhóm quảng cáo đã xóa

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Ở phía trên bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên Open navigation panel để hiển thị bảng điều hướng. 
 4. Trong bảng điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm , sau đó chọn Hiển thị các mục đã xóa.
 5. Nhìn vào cột "Trạng thái" để xem những nhóm quảng cáo đã xóa và các nhóm quảng cáo trong các chiến dịch đã xóa.
Truy cập Google Ads

Cách thay đổi nhiều chiến dịch, quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tính năng tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.

Mẹo

 • Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục một nhóm quảng cáo bằng cách đơn giản là nhấp vào biểu tượng trạng thái của nhóm quảng cáo đó.
 • Đảm bảo bạn có ít nhất 3 quảng cáo trong nhóm quảng cáo để Google Ads có thể tối ưu hóa xem thông điệp nào phù hợp nhất cho khách hàng tiềm năng của bạn.

Cách nhóm quảng cáo hoạt động với các cấp khác của Google Ads

 • Nhóm quảng cáo phụ thuộc vào chiến dịch: Nếu nhóm quảng cáo của bạn ở trong một chiến dịch bị tạm dừng hoặc bị xóa, các quảng cáo trong nhóm quảng cáo này sẽ không chạy. Tương tự, nếu nhóm quảng cáo ở trong một chiến dịch được bật, quảng cáo trong nhóm quảng cáo có thể chạy (nhưng bạn có thể chọn tạm dừng hoặc xóa chúng).
 • Quảng cáo phụ thuộc vào nhóm quảng cáo: Nếu nhóm quảng cáo của bạn bị tạm dừng hoặc bị loại bỏ, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó sẽ không chạy. Tương tự như vậy, nếu nhóm quảng cáo đang bật, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó có thể chạy (nhưng bạn có thể chọn tạm dừng hoặc xóa các quảng cáo đó).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố