Παύση ή συνέχιση ομάδων διαφημίσεων

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να θέσετε σε παύση, να συνεχίσετε ή να καταργήσετε ομάδες διαφημίσεων.

Προτού ξεκινήσετε

Από τις 18 Ιανουαρίου 2017, οι ομάδες διαφημίσεων προβολής και βίντεο που δεν έχουν μέθοδο στόχευσης θα είναι κατάλληλες για εμφάνιση διαφημίσεων στο Δίκτυο προβολής Google και στο YouTube. Ως εφάπαξ εξαίρεση, οι υπάρχουσες ομάδες διαφημίσεων που δεν διαθέτουν στόχευση θα τεθούν αυτόματα σε παύση από τις 18 Ιανουαρίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προβάλουν διαφημίσεις που δεν σκοπεύετε να εμφανίσετε. Στο εξής, θα πρέπει να θέτετε μη αυτόματα σε παύση τις ομάδες διαφημίσεων που δεν είναι έτοιμες να εμφανίζουν διαφημίσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στόχευση, μεταβείτε στην ενότητα Σχετικά με τις ρυθμίσεις στόχευσης στο Δίκτυο προβολής.

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Τρόπος παύσης, ενεργοποίησης ή κατάργησης ομάδων διαφημίσεων

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας AdWords.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων.
  4. Βρείτε τη στήλη Κατάσταση, για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση κάθε ομάδας διαφημίσεων.
  5. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις ομάδες διαφημίσεων που θέλετε να τροποποιήσετε.
  6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία πάνω από τις ομάδες διαφημίσεων και επιλέξτε Ενεργοποίηση, Παύση ή Κατάργηση.
Change status

Τρόπος εύρεσης καταργημένων ομάδων διαφημίσεων

Αναζητάτε τις ομάδες διαφημίσεων που έχετε καταργήσει; Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Όλες οι ομάδες διαφημίσεων εκτός από τις καταργημένες πάνω από το γράφημα και επιλέξτε Όλες.

Επισκεφτείτε το AdWords

Τρόπος πραγματοποίησης αλλαγών σε πολλές καμπάνιες, διαφημίσεις ή ομάδες διαφημίσεων

Αν θέλετε να κάνετε μαζικές αλλαγές σε πολλές καμπάνιες, διαφημίσεις, ομάδες διαφημίσεων και άλλα στοιχεία, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μαζικές μεταφορτώσεις. Με τις μαζικές μεταφορτώσεις μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο, να πραγματοποιήσετε αλλαγές εκτός σύνδεσης και στη συνέχεια να το ανεβάσετε, ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές ταυτόχρονα.

Συμβουλές

  • Μπορείτε να θέσετε σε παύση ή να συνεχίσετε μια μεμονωμένη ομάδα διαφημίσεων, κάνοντας απλώς κλικ στο εικονίδιο κατάστασης.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον 3 διαφημίσεις στην ομάδα διαφημίσεών σας, έτσι ώστε το Google Ads να μπορεί να βελτιστοποιήσει τα μηνύματα που έχουν καλύτερο αποτέλεσμα για τους δυνητικούς πελάτες σας.

Πώς λειτουργούν οι ομάδες διαφημίσεων με άλλα επίπεδα του Google Ads

  • Οι ομάδες διαφημίσεων εξαρτώνται από τις καμπάνιες: Αν η ομάδα διαφημίσεων βρίσκεται σε καμπάνια που είναι σε παύση ή έχει καταργηθεί, δεν θα προβληθούν οι διαφημίσεις της ομάδας διαφημίσεων. Παρομοίως, αν η ομάδα διαφημίσεων βρίσκεται σε καμπάνια που είναι ενεργοποιημένη, οι διαφημίσεις στην ομάδα διαφημίσεων μπορούν να προβληθούν (αλλά μπορείτε να επιλέξετε να τις θέσετε σε παύση ή να τις καταργήσετε).
  • Οι διαφημίσεις εξαρτώνται από τις ομάδες διαφημίσεων: Αν η ομάδα διαφημίσεων βρίσκεται σε παύση ή έχει καταργηθεί, οι διαφημίσεις σε αυτήν την ομάδα διαφημίσεων δεν θα προβληθούν. Παρομοίως, αν η ομάδα διαφημίσεων είναι ενεργοποιημένη, τότε οι διαφημίσεις της μπορούν να προβληθούν (αλλά μπορείτε να επιλέξετε να τις θέσετε σε παύση ή να τις καταργήσετε).
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα