Đặt giá thầu mặc định cho nhóm quảng cáo

 

Nhóm quảng cáo là tập hợp các quảng cáo do cùng một tập hợp từ khóa kích hoạt. Khi bạn tạo nhóm quảng cáo mới, chúng tôi sẽ nhắc bạn tạo quảng cáo ban đầu và danh sách từ khóa của quảng cáo đó, cũng như nhập giá thầu nhóm quảng cáo mặc định (CPC tối đa). Giá thầu mặc định này là cách thuận tiện để quản lý giá thầu cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể ghi đè giá thầu nhóm quảng cáo mặc định cho các từ khóa riêng lẻ bằng cách tăng hoặc giảm CPC tối đa của từ khóa trên tab Từ khóa.

Hướng dẫn

Cách đặt giá thầu khi tạo nhóm quảng cáo mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn thêm nhóm quảng cáo mới vào.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo nhóm quảng cáo mới.
 5. Chọn chiến dịch và nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo.
 6. Nhập tên nhóm quảng cáo, giá thầu mặc định và từ khóa trên trang tiếp theo.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Hãy dùng thử

Cách chỉnh sửa giá thầu mặc định của một hoặc nhiều nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ nhóm quảng cáo nào có CPC tối đa mặc định mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong menu thả xuống Chỉnh sửa xuất hiện, nhấp vào Thay đổi giá thầu.
 5. Nhập giá thầu CPC tối đa mặc định mới.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Dùng thử

Giá thầu cấp từ khóa ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn

Nếu bạn đặt giá thầu từ khóa hoặc giá thầu vị trí riêng lẻ thì giá thầu riêng lẻ sẽ ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu giá thầu nhóm quảng cáo mặc định của bạn là 0,50 đô la, nhưng bạn tăng giá thầu của một từ khóa lên 0,60 đô la thì giá thầu từ khóa sẽ áp dụng bất kỳ lúc nào một từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn.

Đặt điều chỉnh giá thầu cho chiến dịch của bạn

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu sẽ làm tăng hoặc giảm giá thầu khi quảng cáo của bạn đang cạnh tranh để xuất hiện trên các thiết bị di động, ở các vị trí cụ thể và vào các ngày và giờ cụ thể. Bạn cũng có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo cho phương pháp nhắm mục tiêu như chủ đề hoặc vị trí nếu chiến dịch của bạn đang chạy trên Mạng Hiển thị. Mức điều chỉnh giá thầu có thể cung cấp cho bạn quyền kiểm soát lớn hơn đối với thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Với tính năng đặt giá thầu tự động, chúng tôi sẽ đặt giá thầu mặc định giúp bạn

Nếu bạn đã chọn đặt giá thầu thủ công cho chiến dịch của mình thì bạn có thể chỉnh sửa giá thầu mặc định bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn là người quản lý tài khoản không muốn can thiệp nhiều vào việc quảng cáo, chiến lược giá thầu tự động có thể phù hợp với bạn. Tính năng đặt giá thầu tự động giúp bạn không phải bỏ nhiều công sức và phỏng đoán khi đặt giá thầu để giúp đáp ứng các mục tiêu hiệu suất của bạn. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như tối đa hóa số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Tìm hiểu thêm bằng cách tham khảo bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố