Objašnjenje statusa grupe oglasa

Više o statusu grupe oglasa

Status vaše grupe oglasa govori vam je li vaša grupa oglasa aktivna.

Status grupe oglasa razlikuje se od statusa za kampanje, oglase i ključne riječi, iako statusi mogu utjecati jedni na druge. Grupe oglasa nalaze se u kampanji i svaka kampanja može imati jednu ili više grupa oglasa. U svakoj grupi oglasa nalaze se oglasi, ključne riječi i licitacije.

Kampanja

Kampanja

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Ova struktura znači da će izmjene statusa na razini kampanje utjecati na statuse grupa oglasa, oglasa i ključnih riječi unutar kampanje. Izmjena statusa na razini grupe oglasa utjecat će na oglase i ključne riječi koji se nalaze u toj grupi oglasa i tako dalje.

Na primjer, ako pauzirate kampanju, grupe oglasa u toj kampanji naslijedit će isti pauzirani status (kao i oglasi i ključne riječi). No ako pauzirate pojedinačnu grupu oglasa u kampanji koja sadrži više grupa oglasa, ta će se jedna grupa oglasa pauzirati (zajedno s oglasima i ključnim riječima koje sadrži), dok će preostale grupe oglasa, oglasi i ključne riječi u kampanji ostati omogućeni. Saznajte više o statusu kampanje.

Napomena

Grupe oglasa u kampanjama na prikazivačkoj mreži mogu uključiti načine ciljanja koji nisu ključne riječi, kao što su korištenje demografskih podataka ili popisa za remarketing. U ovom ćemo se članku usredotočiti na grupe oglasa za kampanje na pretraživačkoj mreži.

Savjet

Vaši se oglasi ne prikazuju? U nastavku potražite najčešće razloge:

  • deaktivirali ste grupu oglasa ili njezinu "nadređenu" kampanju tako da ste je pauzirali ili uklonili
  • ponestalo vam je sredstava
  • niste zakazali prikazivanje oglasa
Saznajte više o tome zašto se vaši oglasi ne prikazuju.

Kako provjeriti status grupe oglasa

  1. Prijavite se na svoj Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
  2. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu.
  3. Kliknite karticu Grupe oglasa.
  4. Odaberite status grupe oglasa u stupcu Status.
  5. Da biste poredali grupe oglasa prema statusu, kliknite naslov "Status".Ad group status
Posjetite Google Ads

Što znači status grupe oglasa

Status grupe oglasa Što to znači
Ispunjava uvjete Ta grupa oglasa spremna je za prikazivanje. Bilo bi dobro na kartici Oglasi provjeriti ima li kršenja pravila koja sprječavaju prikazivanje pojedinačnih oglasa.
Pauzirano Privremeno ste zaustavili prikazivanje oglasa za ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite pauziranu grupu oglasa.
Uklonjeno Uklonili ste ovu grupu oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite uklonjenu grupu oglasa.
Nepotpuno Niste postavili potrebne dijelove grupe oglasa (ključne riječi ili oglase). Oglasi te grupe ne prikazuju se.
Kampanja pauzirana Pauzirali ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da bi se oglasi ponovo prikazivali, ponovo pokrenite pauziranu kampanju.
Kampanja je uklonjena Uklonili ste kampanju ove grupe oglasa. Oglasi te grupe ne prikazuju se. Da biste ponovo pokrenuli oglase, ponovo pokrenite uklonjenu kampanju.
Kampanja obustavljena Grupa oglasa nije aktivna jer su unaprijed uplaćena sredstva na računu potrošena. Kampanja i grupe oglasa u njoj ponovo će se pokrenuti kada dodate sredstva. Da biste to učinili, kliknite ikonu zupčanika , odaberite "Naplata" i kliknite "Izvrši plaćanje".
Kampanja je završena Grupa oglasa nalazi se u kampanji kojoj je prošao datum završetka. Oglasi te grupe ne prikazuju se.
Kampanja na čekanju Kampanju za ovu grupu oglasa zakazali ste za kasnije. Oglasi ove grupe se još ne prikazuju.

Sljedeći koraci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?