Više o statusu grupe oglasa

Status vaše grupe oglasa govori vam je li vaša grupa oglasa aktivna.

Status grupe oglasa razlikuje se od statusa za kampanje, oglase i ključne riječi, iako statusi mogu utjecati jedni na druge. Grupe oglasa nalaze se u kampanji i svaka kampanja može imati jednu ili više grupa oglasa. Unutar svake grupe oglasa nalaze se oglasi i ključne riječi.

Grupe oglasa mogu uključivati i načine ciljanja koji nisu ključne riječi, kao što su demografski podaci ili popisi za remarketing. U ovom ćemo se članku usredotočiti na grupe oglasa koje koriste ciljanje ključnih riječi.

Struktura grupe oglasa

Kampanja

Kampanja

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Grupa oglasa

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Oglasi
Ključne riječi

Ova struktura znači da će izmjene statusa na razini kampanje utjecati na statuse grupa oglasa, oglasa i ključnih riječi unutar kampanje. Izmjena statusa na razini grupe oglasa utjecat će na oglase i ključne riječi koji se nalaze u toj grupi oglasa i tako dalje.

Na primjer, ako pauzirate kampanju, grupe oglasa u toj kampanji naslijedit će isti pauzirani status (kao i oglasi i ključne riječi). No, ako pauzirate pojedinačnu grupu oglasa u kampanji koja sadrži više grupa oglasa, ta će se jedna grupa oglasa pauzirati (zajedno s oglasima i ključnim riječima koje sadrži), dok će preostale grupe oglasa, oglasi i ključne riječi u kampanji ostati omogućene. Saznajte više o statusu kampanje.

Savjet

Vaši se oglasi ne prikazuju? U nastavku potražite najčešće razloge:

  • deaktivirali ste grupu oglasa ili njezinu "nadređenu" kampanju tako da ste je pauzirali ili uklonili
  • ponestalo vam je sredstava
  • niste zakazali prikazivanje oglasa.

Saznajte više o tome zašto ne vidite svoj oglas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem