Interpretace stavu reklamní sestavy

Stav reklamní sestavy

Stav reklamní sestavy vás informuje, zda je reklamní sestava aktivní či nikoli.

Stav reklamní sestavy se liší od stavů kampaní, reklam a klíčových slov, ačkoli se tyto stavy mohou vzájemně ovlivňovat. Reklamní sestavy jsou obsaženy v kampaních a každá kampaň může mít jednu nebo více reklamních sestav. Každá reklamní sestava obsahuje reklamy, klíčová slova a nabídky.

Kampaň

Kampaň

Reklamní sestava

Reklamní sestava

Reklamní sestava

Reklamní sestava

Reklamy
Klíčová slova

Reklamy
Klíčová slova

Reklamy
Klíčová slova

Reklamy
Klíčová slova

Tato struktura znamená, že když se změní stav na úrovni kampaně, bude to mít vliv na stavy reklamních sestav, reklam a klíčových slov v této kampani. Změna stavu na úrovni reklamní sestavy bude mít vliv na reklamy a klíčová slova v sestavě, a tak dále.

Pokud například kampaň pozastavíte, reklamní sestavy v této kampani zdědí pozastavený stav (a reklamy a klíčová slova také). Když však pozastavíte jednu reklamní sestavu v kampani, která obsahuje více reklamních sestav, bude pozastavena jen daná reklamní sestava (a v ní obsažené reklamy a klíčová slova), zatímco ostatní reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova v kampani zůstanou aktivní. Přečtěte si více o stavu kampaně.

Poznámka

Reklamní sestavy v kampaních v Obsahové síti mohou zahrnovat jiné metody cílení než klíčová slova, například demografické údaje nebo remarketingové seznamy. V tomto článku se zaměříme na reklamní sestavy pro kampaně ve Vyhledávací síti.

Tip

Nezobrazují se vaše reklamy? Některé nejčastější důvody:

  • Deaktivovali jste reklamní sestavu nebo její nadřazenou kampaň pozastavením nebo odstraněním.
  • Došly vám prostředky.
  • Nenastavili jste v rozvrhu, že se mají reklamy zobrazovat.
Další informace o tom, proč se reklamy nezobrazují

Jak zjistit stav reklamní sestavy

  1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
  2. Klikněte na kartu Kampaně v horní části stránky.
  3. Klikněte na kartu Reklamní sestavy.
  4. Ve sloupci Stav zkontrolujte stav reklamní sestavy.
  5. Chcete-li reklamní sestavy seřadit podle stavu, klikněte na záhlaví sloupce Stav.Ad group status
Navštívit Google Ads

Význam stavů reklamní sestavy

Stav reklamní sestavy Co to znamená
Aktivní Tato reklamní sestava je nastavena tak, aby se zobrazovala. Je vhodné zkontrolovat na kartě Reklamy, zda jednotlivým reklamám v zobrazování nebrání porušení zásad.
Pozastaveno U této reklamní sestavy jste dočasně pozastavili zobrazování reklam. Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují. Pozastavenou reklamní sestavu můžete obnovit, aby se reklamy začaly znovu zobrazovat.
Odstraněno Tuto reklamní sestavu jste odstranili. Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují. Odstraněnou reklamní sestavu můžete obnovit, aby znovu začala zobrazovat reklamy.
Nedokončená Nenastavili jste nezbytné části reklamní sestavy (například klíčová slova nebo reklamy). Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují.
Kampaň pozastavena Pozastavili jste kampaň, jejíž součástí je tato reklamní sestava. Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují. Pozastavenou kampaň můžete obnovit, aby se reklamy začaly znovu zobrazovat.
Kampaň odstraněna Odstranili jste kampaň, jejíž součástí je tato reklamní sestava. Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují. Odstraněnou kampaň můžete obnovit, aby se reklamy začaly znovu zobrazovat.
Kampaň pozastavena Reklamní sestava se nezobrazuje, protože byl vyčerpán předplacený zůstatek účtu. Kampaň a její reklamní sestavy se začnou znovu zobrazovat, jakmile přidáte prostředky. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a klikněte na tlačítko Provést platbu.
Kampaň ukončena Tato reklamní sestava je součástí kampaně, u které již uplynulo datum ukončení. Reklamy z této reklamní sestavy se nezobrazují.
Kampaň nevyřízena Zahájení kampaně, jejíž součástí je tato reklamní sestava, jste naplánovali na později. Reklamy z této reklamní sestavy se dosud nezobrazují.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?