Problem med variationer i antalet exponeringar

Förklaringar visar information om betydande förändringar i kontoresultatet med ett enda klick. Du kan se förklaringar genom att hålla muspekaren över understrukna mätvärden och klicka på Visa förklaringar. Tillgängligheten till funktionen kan variera beroende på olika faktorer, som typ av kampanj och budstrategi. Läs mer om förklaringar.

Det kan finnas en enkel förklaring till att din annons eller dina sökord inte får tillräckligt många exponeringar. I grund och botten baseras antalet annonsexponeringar på hur många gånger användarna anger söktermer som överensstämmer med dina sökord och hur väl dina sökord leder till att just dina annonser, och inte konkurrenternas, visas. Konstanta variationer i webbtrafiken, kundernas beteende och webbinnehållet bidrar också till att antalet exponeringar varierar.

Konkurrenternas beslut kan påverka exponeringen av dina annonser. Nya konkurrenter och konkurrenter som justerar sina befintliga konton kan påverka hur många exponeringar dina annonser får. Din största konkurrent kanske till exempel bestämmer sig för att höja sina bud, vilket resulterar i att din annons inte längre visas på första sidan med sökresultat. Det kan leda till att du får färre exponeringar. Eftersom många annonsexponeringar kommer från den första sökresultatsidan på Google är det troligt att din annons visas på den första sidan och får fler exponeringar om du höjer ditt bud.

Även tillfälliga händelser kan få stor effekt. Helgdagar och populära nyhetshändelser kan dramatiskt påverka antalet exponeringar (och antalet klick). Under julen kan till exempel alla som annonserar om juldekorationer och julgranar få betydligt fler besökare på sin webbplats. Ett annat exempel är att en annonsör av ett klädmärke kan få fler exponeringar om en kändis gör reklam för märket.

Variationer i Display-nätverket

Då och då gör Google mindre ändringar i fråga om hur annonserna inriktas och rankas i Display-nätverket. Det kan medföra variationer i antalet exponeringar, klick eller genomsnittlig kostnad per klick i Display-nätverket under en kortare period. Sådana variationer är normala och har som enda syfte att förbättra det sammantagna annonsresultatet. Det är viktigt för oss att bibehålla en hög annonskvalitet. Sådana här ändringar i kvalitetsbedömningen bidrar till att annonsörernas kampanjer blir framgångsrika och kostnadseffektiva samtidigt som användarna får en positiv upplevelse.

Lägre antal exponeringar än Sökordsplanerarens uppskattning

Det kan hända att antalet exponeringar som Sökordsplaneraren ger dig är större än det faktiska antalet exponeringar som dina annonser får. Det kan finnas flera orsaker till detta. Om du begränsar din budget eller schemalägger annonserna så att de bara visas vid vissa tidpunkter får du färre visningar. Sådana faktorer tar verktyget inte med i beräkningen.

Så mäts annonsexponeringar i Google Instant

När någon söker på Google med Google Instant mäts annonsexponeringar på ett annat sätt. Följande åtgärder räknas som exponeringar:

  • Användaren börjar skriva en sökfråga på Google och klickar någonstans på sidan (ett sökresultat, en annons, en stavningsrättelse, en relaterad sökning).
  • Användaren väljer ett visst sökförslag genom att klicka på knappen Sök, trycka på Retur eller välja en av de föreslagna sökningarna.
  • Användaren slutar skriva och resultaten visas i minst tre sekunder.

Vi rekommenderar att du övervakar annonsens resultat som vanligt. Google Instant kan öka eller minska det totala antalet exponeringar för dina annonser. Däremot kan det förbättra kvaliteten på annonsklicken, eftersom användarna kan söka med termer som kopplar dem mer direkt till svaren de söker. Ditt övergripande kampanjresultat kan därmed förbättras.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny