Problemer med varierende presentasjoner

Hvis annonser eller søkeord ikke får nok presentasjoner, kan forklaringen være enkel. I utgangspunktet er antall presentasjoner som annonsene dine får, basert på hvor mange ganger folk søker etter uttrykk som er relatert til søkeordene dine, og i hvor høy grad søkeordene utløser dine annonser i stedet for konkurrentenes annonser. Konstante variasjoner i nettrafikk, kundeadferd og nettinnhold bidrar også til de normale svingningene i antall presentasjoner.

Valgene som konkurrentene dine gjør, kan påvirke presentasjonene dine. Nye konkurrenter eller konkurrenter som justerer eksisterende kontoer, kan ha betydning for hvor mange presentasjoner annonsene dine får. Hvis for eksempel din største konkurrent øker budene sine, kan dette føre til at din annonse forsvinner fra den første siden med søkeresultater. Du vil da kunne oppleve en nedgang i antall presentasjoner. Mange annonsepresentasjoner kommer fra den første siden med søkeresultater. Når du øker budet ditt, øker du dermed også sannsynligheten for at annonsen din vises på den første siden og blir vist flere ganger.

Forbigående hendelser kan også ha stor innvirkning. Tenk for eksempel på ferier eller populære nyhetssaker. Disse kan dramatisk påvirke antall presentasjoner (og klikk!). I ferietiden kan annonsører for dekorasjoner og sesongbetonte trær oppleve omfattende endringer i antall besøkende på nettstedene sine. Et annet eksempel er om en kjendis reklamerer for et bestemt klesmerke. I så fall kan annonsører for dette klesmerket få flere presentasjoner.

Variasjoner i displaynettverket

Av og til foretar Google mindre justeringer for å vise hvordan annonser målrettes og rangeres i displaynettverket. Derfor kan du i en kort periode oppleve svingninger i antall presentasjoner og klikk og gjennomsnittlig kostnad per klikk i displaynettverket. Slike svingninger er imidlertid normale, og det eneste formålet er å forbedre det samlede annonseresultatet. Det er svært viktig for oss å opprettholde høy annonsekvalitet, og slike endringer i kvalitetsvurderingen bidrar til at annonsørene kan gjennomføre vellykkede og kostnadseffektive kampanjer samtidig som kundene får en positiv opplevelse.

Færre presentasjoner enn beregnet av søkeordplanleggeren

Det kan hende du legger merke til at antallet presentasjoner som oppgis av søkeordplanleggeren, er høyere enn det faktiske antallet presentasjoner annonsene dine mottar. Det er flere årsaker til at dette kan skje. Hvis du begrenser budsjettet eller konfigurerer annonseplanlegging slik at annonsene dine bare publiseres til bestemte tider, begrenses antall presentasjoner du får. Verktøyet tar ikke hensyn til dette.

Hvordan Google Instant måler annonsepresentasjoner

Når noen søker på Google ved hjelp av Google Instant, måles annonsepresentasjoner annerledes. Disse handlingene telles som presentasjoner:

  • Kunden begynner å skrive inn et søk på Google og klikker hvor som helst på siden (søkeresultat, annonse, korrigering av stavefeil, relatert søk).
  • Kunden velger et bestemt søkeforslag ved å klikke på knappen Søk, trykke på Enter eller velge ett av de forutsette søkene.
  • Kunden slutter å skrive, og resultatene vises i minst tre sekunder.

Vi anbefaler at du overvåker annonseresultatene på samme måte som vanlig. Google Instant kan øke eller redusere de samlede presentasjonsnivåene. Google Instant kan imidlertid forbedre kvaliteten på klikkene, siden funksjonen hjelper brukere med å søke med ordene som mer direkte kobler dem til svarene de trenger. Derfor kan de samlede kampanjeresultatene forbedres.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt