Tạo ngân sách tài khoản

Những nhà quảng cáo thanh toán theo hóa đơn hàng tháng cần phải có ngân sách tài khoản. Ngân sách tài khoản có thể dùng để kiểm soát số tiền chi tiêu trong một khoảng thời gian. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tạo, chỉnh sửa và xóa ngân sách tài khoản.

Trước khi bắt đầu

 • Ngân sách tài khoản chỉ áp dụng cho các tài khoản sử dụng tùy chọn thanh toán lập hóa đơn hàng tháng.
 • Nếu sử dụng tùy chọn thanh toán tự động hoặc thủ công, bạn có thể sử dụng ngân sách chiến dịch để kiểm soát chi phí.
 • Để tạo hoặc chỉnh sửa ngân sách, bạn cần có Quyền quản trị hoặc Quyền thông thường vào tài khoản người quản lý thanh toán. Ngoài ra, tài khoản người quản lý cũng cần được liên kết với hồ sơ thanh toán. Hãy đọc bài viết Giới thiệu về quyền và các loại mối liên kết hồ sơ thanh toán để tìm hiểu thêm

Tạo ngân sách mới

 1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Hiệu suất.
 3. Chọn tài khoản khách hàng mà bạn muốn tạo ngân sách.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 5. Nhấp vào Ngân sách tài khoản trong trình đơn điều hướng ở bên trái, sau đó nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương.
 6. Trong phần "Thỏa thuận dịch vụ", hãy chọn Sử dụng thỏa thuận dịch vụ chính để áp dụng điều khoản thỏa thuận cho tất cả ngân sách trong tương lai. Nếu không, hãy chọn Tạo thỏa thuận dịch vụ ngân sách.
  • Nếu chọn Tạo thỏa thuận dịch vụ ngân sách, bạn cần chọn ngôn ngữ thỏa thuận và một email cho người liên hệ thanh toán.
 7. Trong trường "Số tiền ngân sách", hãy chọn Không giới hạn nếu bạn không muốn đặt giới hạn cụ thể cho tổng số tiền chi tiêu cho tất cả các chiến dịch Google Ads của mình. Nếu bạn muốn giới hạn số tiền chi tiêu tổng hợp của tất cả các chiến dịch Google Ads của mình, hãy chọn tùy chọn thứ hai bên cạnh "Số tiền ngân sách" và nhập số tiền của bạn.
 8. Chọn Ngày bắt đầu được yêu cầu và chọn Ngày kết thúc (nếu có).
 9. Nhập Tên ngân sách và nếu muốn, hãy nhập Đơn đặt hàng, Ghi chú hoặc cả hai.
 10. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Tài khoản của bạn sẽ ngừng phân phát quảng cáo nếu bạn đã chi hết ngân sách hoặc đã đến ngày kết thúc cụ thể. Hãy kiểm tra ngân sách tài khoản của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn vẫn tiếp tục phân phát.

Xóa, kết thúc hoặc chỉnh sửa ngân sách

Bạn muốn thay đổi ngân sách tài khoản? Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Hiệu suất.
 3. Chọn tài khoản khách hàng mà bạn muốn cập nhật ngân sách.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 5. Nhấp vào Ngân sách tài khoản trong trình đơn điều hướng ở bên trái, sau đó nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương .
 6. Tìm ngân sách đặt hàng mà bạn muốn xóa, kết thúc hoặc chỉnh sửa.
  Bạn không thể chỉnh sửa ngân sách trước đây của mình trong các trường hợp sau:
  • Đã hơn 90 ngày kể từ ngày kết thúc
  • Hiện đã có một ngân sách khác đang được áp dụng trong tài khoản
  • Ngân sách hiện được áp dụng cao hơn mức ngân sách trong tài khoản
 7. Sau khi bạn tìm thấy ngân sách, hãy xem cột "Hành động". Để xóa ngân sách đang chờ kích hoạt hoặc đang chờ xem xét, hãy nhấp vào Hủy. Để kết thúc ngân sách đặt hàng đang được áp dụng, hãy nhấp vào mục Kết thúc.
 8. Để chỉnh sửa ngân sách, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Tại đây, bạn có thể thay đổi ngân sách, ngày kết thúc, tên ngân sách, đơn đặt hàng hoặc ghi chú của mình.
 9. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Nếu chỉnh sửa ngân sách đang được áp dụng hoặc ngân sách đang chờ kích hoạt hay đang chờ xem xét, bạn sẽ thấy bảng trên trang Ngân sách tài khoản phản ánh thay đổi này. Chỉ cần xem ngân sách gốc trong bảng và bạn sẽ thấy các thay đổi đã yêu cầu bằng chữ in nghiêng ngay bên dưới. Nếu bạn nhấp vào mục Hủy, ngân sách ban đầu sẽ giữ nguyên. Nếu bạn xóa ngân sách gốc, hệ thống sẽ xóa cả ngân sách và yêu cầu thay đổi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố