Een accountbudget maken

Accountbudgetten zijn vereist voor adverteerders die betalen via maandelijkse facturering. Budgetten kunnen worden gebruikt om de uitgaven voor een bepaalde periode te beperken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een accountbudget opstelt, bewerkt en verwijdert.

Voordat u begint

 • Accountbudgetten zijn alleen beschikbaar voor accounts die de betalingsinstelling voor maandelijkse facturering gebruiken.
 • Als u de instelling voor automatische of handmatige betaling gebruikt, kunt u campagnebudgetten gebruiken om kosten te beheren.
 • Als u een budget wilt maken, heeft u beheerderstoegang of standaardtoegang nodig tot het betalingsprofiel dat door het Google Ads-account of het Google Ads-manageraccount wordt gebruikt.

Een nieuw budget maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het tandwielpictogram en kies Facturering en betaling.
  Als u het nieuwe, verbeterde Google Ads gebruikt, ziet u geen tandwielpictogram in uw account. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram . Onder de koptekst Instellingen vindt u Facturering en betaling.
 3. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Accountbudgetten en klik vervolgens op de knop +Budget.
 4. Kies in de sectie Serviceovereenkomst de optie Hoofdserviceovereenkomst gebruiken om de overeenkomst toe te passen op alle toekomstige budgetten. U kunt ook Een nieuwe overeenkomst maken selecteren.
 5. Selecteer in het veld Budgetbedrag de optie Onbeperkt als u de totale uitgaven voor al uw Google Ads-campagnes niet wilt beperken tot een bepaald bedrag. Als u liever wel een limiet instelt om de gecombineerde uitgaven voor al uw Google Ads-campagnes onder controle te houden, selecteert u de tweede optie naast Budgetbedrag en voert u een bedrag in.
 6. Selecteer een Aangevraagde begindatum en, indien van toepassing, een Einddatum.
 7. Geef een Budgetnaam en eventueel een Inkooporder en/of Opmerkingen op.
 8. Klik op Opslaan.

Belangrijk

De weergave van advertenties in uw account wordt stopgezet als uw budget is verbruikt of wanneer een specifieke einddatum is bereikt. Controleer uw accountbudgetten regelmatig om ervoor te zorgen dat uw advertenties worden weergegeven.

Een budget verwijderen, beëindigen of bewerken

Wilt u een accountbudget wijzigen? Ga als volgt te werk:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het tandwielpictogram en kies Facturering en betaling.
  Als u het nieuwe, verbeterde Google Ads gebruikt, ziet u geen tandwielpictogram in uw account. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram . Onder de koptekst Instellingen vindt u Facturering en betaling.
 3. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Accountbudgetten en ga naar het accountbudget dat u wilt verwijderen, beëindigen of bewerken.
U kunt een budget niet bewerken als er sinds de einddatum meer dan negentig dagen zijn verstreken.
 1. Kijk in de kolom Acties van het budget. Klik op Annuleren als u een budget wilt verwijderen dat wacht op activering of beoordeling. Als u een actief budget wilt beëindigen, klikt u op Beëindigen.
 2. Als u een budget wilt bewerken, klikt u op Bewerken. U kunt nu het budget, de einddatum, de budgetnaam, de inkooporder of de opmerkingen aanpassen.
 3. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Als u een actief budget bewerkt, of een budget dat wacht op activering of beoordeling, kunt u dit zien in de tabel op de pagina Accountbudgetten. Direct onder het originele budget in de tabel worden namelijk de aangevraagde wijzigingen cursief weergegeven. Als u op Annuleren klikt, blijft het oorspronkelijke budget behouden. Als u het oorspronkelijke budget verwijdert, wordt zowel het budget als de wijzigingsaanvraag verwijderd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen