Een accountbudget maken

Accountbudgetten zijn vereist voor adverteerders die betalen via maandelijkse facturering. Budgetten kunnen worden gebruikt om de uitgaven voor een bepaalde periode te beperken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een accountbudget opstelt, bewerkt en verwijdert.

Voordat u begint

 • Accountbudgetten zijn alleen beschikbaar voor accounts die de betalingsinstelling voor maandelijkse facturering gebruiken.
 • Als u automatische of handmatige betalingsinstellingen heeft, kunt u campagnebudgetten gebruiken om kosten te beheren.
 • Als u een budget wilt maken, heeft u beheerderstoegang of standaardtoegang tot het Google Ads-account of Google Ads-manageraccount nodig.

Een nieuw budget maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram en kies Facturering en betalingen.
 3. Klik op Accountbudgetten in het navigatiemenu aan de linkerkant en klik vervolgens op de blauwe plusknop .
 4. Kies in het gedeelte Serviceovereenkomst de optie Hoofdserviceovereenkomst gebruiken om de overeenkomst toe te passen op alle toekomstige budgetten. Anders selecteert u Serviceovereenkomst maken voor budget.
  • Als u Serviceovereenkomst voor budget maken selecteert, moet u de taal van de overeenkomst en een e-mailadres voor een betalingscontact selecteren.
 5. Selecteer in het veld Budgetbedrag de optie Onbeperkt als u de totale uitgaven voor al uw Google Ads-campagnes niet wilt beperken tot een bepaald bedrag. Als u liever wel een limiet instelt voor de gecombineerde uitgaven voor al uw Google Ads-campagnes, selecteert u de tweede optie naast Budgetbedrag en geeft u een bedrag op.
 6. Selecteer een Aangevraagde begindatum en, indien van toepassing, een Einddatum.
 7. Geef een Budgetnaam en eventueel een Inkooporder en/of Opmerkingen op.
 8. Klik op Opslaan.

Belangrijk

De weergave van advertenties in uw account wordt stopgezet als uw budget is verbruikt of wanneer een specifieke einddatum is bereikt. Controleer uw accountbudgetten regelmatig om ervoor te zorgen dat uw advertenties worden weergegeven.

Een budget verwijderen, beëindigen of bewerken

Wilt u een accountbudget wijzigen? Volg deze stappen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram en kies Facturering en betalingen.
 3. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Accountbudgetten en ga naar de budgetorder die u wilt verwijderen, beëindigen of bewerken.
U kunt een budget niet bewerken als er sinds de einddatum meer dan negentig dagen zijn verstreken.
 1. Kijk in de kolom Acties van het budget. Klik op Annuleren als u een budget wilt verwijderen dat wacht op activering of beoordeling. Als u een actieve budgetorder wilt beëindigen, klikt u op Beëindigen.
 2. Als u een budget wilt bewerken, klikt u op Bewerken. U kunt nu het budget, de einddatum, de budgetnaam, de inkooporder of de opmerkingen aanpassen.
 3. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Als u een actief budget bewerkt, of een budget dat wacht op activering of beoordeling, kunt u dit zien in de tabel op de pagina Accountbudgetten. Direct onder het originele budget in de tabel worden namelijk de aangevraagde wijzigingen cursief weergegeven. Als u op Annuleren klikt, blijft het oorspronkelijke budget behouden. Als u het oorspronkelijke budget verwijdert, wordt zowel het budget als de wijzigingsaanvraag verwijderd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen