הגדרת תקציב בחשבון

מפרסמים שמשלמים באמצעות חשבונית חודשית חייבים להגדיר תקציבי חשבון. השימוש בתקציבי חשבון מאפשר לשלוט בסכום ההוצאות במשך תקופה מסוימת. במאמר זה נסביר איך ליצור, לערוך ולהסיר תקציב חשבון.

לפני שמתחילים

 • תקציבי חשבון זמינים רק בחשבונות שהגדרת התשלום שלהם היא חשבונית חודשית.
 • אם אתם משתמשים בהגדרות של תשלום אוטומטי או ידני, אפשר לשלוט בעלויות באמצעות תקציבי קמפיינים.
 • כדי ליצור תקציב, דרושה לכם הרשאת גישה רגילה או מנהלתית לחשבון Google Ads או לחשבון ניהול ב-Google Ads.

יצירת תקציב חדש

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. לוחצים על תקציבי החשבון בתפריט הניווט שמימין, ולאחר מכן על לחצן הפלוס הכחול .
 4. בקטע "הסכם שירות", בוחרים שימוש בהסכם השירות הראשי כדי שהחוזה יחול על כל התקציבים העתידיים. אחרת, בוחרים באפשרות יצירת הסכם שירות לפי תקציב.
  • אם בוחרים באפשרות יצירת הסכם שירות לפי תקציב, יש לבחור את שפת ההסכם וכתובת האימייל של איש הקשר בנושאי תשלומים.
 5. בשדה "סכום התקציב", בוחרים באפשרות ללא הגבלה אם לא רוצים שההוצאה הכוללת של כל הקמפיינים ב-Google Ads תוגבל לסכום מסוים. אם מעדיפים להגביל את הסכום הכולל של ההוצאות בכל הקמפיינים ב-Google Ads, יש לבחור את האפשרות השנייה ליד "סכום התקציב" ולהזין את הסכום הרצוי.
 6. בוחרים תאריך התחלה מבוקש, ואם רלוונטי, תאריך סיום.
 7. מזינים את שם התקציב ואם רוצים, ממלאים את השדות הזמנת רכש, הערות או שניהם.
 8. לוחצים על שמירה.

חשוב לזכור

אם התקציב ימוצה, או אם יגיע תאריך סיום ספציפי, ההצגה של המודעות בחשבון תיפסק. צריך לבדוק את תקציבי החשבון על בסיס קבוע כדי לוודא שהמודעות ימשיכו להופיע.

הסרה, סיום או עריכה של תקציב

רוצים לשנות תקציב חשבון? כדי לעשות זאת, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. בתפריט הניווט הימני, לוחצים על תקציבי החשבון ומחפשים את סדר הקצאת התקציב שרוצים להסיר, לסיים או לערוך.
לא ניתן לערוך את התקציב הקודם שלכם בנסיבות הבאות:
 • חלפו יותר מ-90 יום מאז תאריך הסיום שלו
 • תקציב פעיל אחר כבר קיים בחשבון
 • תקציב פעיל חדש כבר נוצר מעליו בחשבון
 1. אחרי שמוצאים את התקציב, מעיינים בעמודה "פעולות". כדי להסיר תקציב שממתין להפעלה או לבדיקה, לוחצים על ביטול. כדי לסיים סדר הקצאת תקציב פעיל, לוחצים על סיום.
 2. כדי לערוך תקציב, לוחצים על עריכה. אפשר לשנות את התקציב, את תאריך הסיום, את שם התקציב, את הזמנת הרכש או את ההערות.
 3. בסיום, לוחצים על שמירה.

אם אתם עורכים תקציב פעיל או תקציב שממתין להפעלה או לבדיקה, השינוי ישתקף בטבלה שבדף תקציבי החשבון. השינויים המבוקשים יוצגו בגופן נטוי מתחת לתקציב המקורי בטבלה. אם תלחצו על ביטול, התקציב המקורי יישאר ללא שינוי. אם תסירו את התקציב המקורי, גם התקציב וגם השינויים המבוקשים יוסרו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה